PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
zwo project 2021 zwo project 2021
De collecten: ZWO dienst. Collecte naar Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia. 
Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of in de vuilnis. School komt vaak op de laatste plaats.

Stichting Kleine Arbeider, partner van Kerk in Actie, geeft de kinderen onderwijs en maakt ze meer weerbaar, om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 120 Jongeren volgen vakonderwijs en leren producten te maken die ze zelf kunnen verkopen. De Kleine Arbeider heeft daarnaast een eigen internetcafé, een cafetaria en een koksopleiding waar kansarme jongeren een beroepsopleiding kunnen volgen.
 
zwo project 2020 zwo project 2020
Collecte t.b.v. ZWO-project Syrië
De diaconie-collecte van deze zondag is voor het project van de ZWO: het betreft een thema-project van Kinderen in de Knel (Kerk in Actie).

Het gaat over Syrische vluchtelingenkinderen in kampen in Syrië, Libanon en Jordanië. De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk de buurlanden. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede.

Daar komt op dit moment de corona-crisis nog bij in de extreem dichtbevolkte kampen.
Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk.

Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp.
Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.
 
zwo poject 2019 zwo poject 2019
Om de gemeente zoveel mogelijk bij het werk van Kerk in Actie te betrekken promoot de ZWO-commissie altijd een project.  De afgelopen tijd was dat het project "Tegen kinderarbeid in India". Daar is regelmatig aandacht aan besteed in Kwintet. Ook zijn er twee ZWO-diensten aan gewijd.  Het project is zo twee jaar onder ieders aandacht gebracht en nu zijn we toe aan een nieuw project.  

Nieuw Project
Onze keus is gevallen op het project “Syrische vluchtelingen”. Enige info doe ik hierbij. 
 
We hebben toestemming van de AK om voor twee jaar dit project steunen en om de H.A. collectes voor dit project te bestemmen. Ik vraag u ons project in uw wijkraad en gemeente bekend te maken door bijgaand stukje in uw zondagsbrief te plaatsen. Gedurende het komende jaar, zullen wij de gemeente blijven informeren.     

Met vriendelijke groeten, 
ZWO-commissie,  Secr. Ria Nijhuis,  
 
 
ZWO-project 2018 ZWO-project 2018
Project 2018:Samen met Kerk in Actie tegen kinderarbeid

ZWO commissie:
Voor 2017 hebben wij gekozen om twee projecten in India te steunen, waar Kerk in Actie zich op verschillende manieren inzet voor kinderen in de knel.
Wereldwijd leven miljoenen kinderen in moeilijke omstandigheden. Veel van hen krijgen nauwelijks bescherming van hun gezin, familie of de samenleving. Voor die kinderen willen wij ons nu inzetten.

Van concrete oplossingen tot het voorkomen van misstanden, voorlichting en bewustwording. Bij alle projecten speelt actieve lobby voor de rechten van kinderen een rol. Uitgangspunt zijn natuurlijk de Rechten van het Kind, zoals die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. Samen werken we zo mee aan structurele oplossingen en voorkomen we dat uw hulp alleen op korte termijn werkt. Bestrijding van kinderarbeid staat hierbij centraal.

Onderwijs volgen is in Nederland vanzelfsprekend. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas maar arbeid de dagelijkse realiteit. Wereldwijd werkt gemiddeld 1 op de 10 kinderen. De twee projecten zijn:
  • India: geen kinderarbeid in de textielindustrie
  • India: geen kinderarbeid op het platteland.
Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis.
 
----------------------------------
 
India: geen kinderarbeid in de textielindustrie
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.
Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert
 
India: geen kinderarbeid op het platteland
In India zijn naar schatting 17 miljoen kinderen aan het werk. De meeste werkende kinderen (85%) zijn actief in de landbouw. Ze werken daar vaak onder zware omstandigheden met grote gevolgen voor hun lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling.
De organisatie CASA zet zich samen met de bewoners in om 48 dorpen in het zuiden van India vrij van kinderarbeid te krijgen. In totaal gaat het om 6.160 gezinnen, vooral uit de lagere kasten en kastelozen (Dalits). Elk kind moet kunnen genieten van zijn of haar kindertijd!
 
2016 ZWO-project Moldavie 2016 ZWO-project Moldavie


ZWO-commissie
De ZWO-commissie van de PGA Almelo heeft een nieuw project gekozen in relatie tot het werk van Kerk in Actie. De afgelopen periode was dat het project "Milieuvriendelijker koken en stoken" in Zuid Afrika. Daar is regelmatig aandacht aan besteed in AKn. Ook zijn er twee ZWO-diensten aan gewijd. Het project is zo twee jaar onder ieders aandacht gebracht en nu zijn we toe aan een nieuw project.

Nieuw Project
Dit keus voor dit nieuwe project van Kerk in Actie, is gevallen op een project in Moldavië. Op deze pagina kunt u daar over lezen. De AK heeft toestemming verleend om de H.A. collectes voor dit project te bestemmen en in de wijken zal dit bij de collecte afkondigingen genoemd worden. Gedurende de komende twee jaar, zal de ZWO-commissie de gemeente blijven informeren via Almelo’s Kerknieuws.

Kerk in Actie
Kerk in Actie drong er in 2002 bij de Wereldraad van Kerken op aan om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden, toen Moldavië nog tot de voormalige Sovjet behoorde, decennia-lang geen diaconaal werk kunnen doen en moesten hun structuren weer opbouwen. Verschillende kerken bundelden hun krachten en bieden nu hulp aan met name ouderen, kinderen en slachtoffers van mensenhandel. 

Moldovan Christian Aid
En zo ontstond het Moldovan Christian Aid (MCA), een platform opgezet vanuit verschillende kerken in Moldavië. Op het ogenblik geeft Kerk in Actie geoormerkte steun aan MCA voor 9 goedgekeurde projecten van het platform. Om er een paar te noemen:
  • Het bieden van onderdak en hulp aan slachtoffers van mensenhandel en huiselijk geweld
  • Het organiseren zomerkampen voor kwetsbare jongeren
  • Het trainen van 60 meiden die willen gaan werken als maatschappelijk werkers in de parochies
  • Het aansturen van vrijwilligers om onderdak voor ouderen te verzorgen.
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.