PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Profiel predikant NOACH - Grote Kerk Profiel predikant NOACH - Grote Kerk

!Tijdelijke invulling vacature predikant!

En dan ja, een heel bijzonder bericht. Hier en daar is al wat “uitgelekt” natuurlijk, hoe kan het ook anders met zo’n mooi bericht. Met veel genoegen kondig ik u aan dat de kerkenraad besloten heeft om een dienstverband van tijdelijke aard aan te willen gaan met ds Johan Wegerif uit Nijverdal.
We hebben de afgelopen week uitvoerig met hem gesproken en wij denken dat ds Wegerif onze gemeente op een goede wijze zal kunnen dienen met als hoofdtaken de zondagse Eredienst en pastorale zorg.
U weet allemaal dat we samen met de Grote Kerk  op zoek waren naar een predikant voor beide wijkgemeenten maar dat proces heeft nog niet tot een beroep kunnen leiden. Dat zoekproces gaat door maar omdat dat (veel) langer lijkt te gaan duren, hebben we gezocht naar een tijdelijke invulling van deze kerntaken.
Er is naast ds Wegerif nog ruimte voor een tweede, beperkte aanstelling en daar wordt ook aan gewerkt. De formele benoeming ligt uiteraard in handen van de Algemene Kerkenraad.
Op 10 april hopen we na de dienst en tijdens de koffie met ds Wegerif en zijn echtgenote kennis te kunnen maken en hen welkom te mogen heten in onze gemeente

------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 december 2021 - Profiel Predikant m/v
Wij zoeken een predikant(e) die op een dynamische wijze wil werken in twee wijkgemeentes met elk een eigen karakter en geschiedenis. De aanstelling betreft een tijdelijke voorziening van 75% gedurende vier jaar in het kader van de onderstaande ontwikkelingen.

De twee wijken zijn beide betrokken bij een proces van meer samenwerking tussen vier verschillende wijken in een middelgrote stad teneinde de toekomst van de protestantse gemeente te versterken. De reden van dit proces ligt in het feit dat we nu nog genoeg vermogen en mankracht hebben in de verschillende wijken. Maar we zien samen in dat het aantal gemeenteleden af neemt en er daardoor problemen ontstaan wanneer we nu geen maatregelen nemen. Dit op zowel financieel gebied als in de aansturing van de wijken.

Dit proces wordt voorbereid door zes themagroepen met leden uit alle wijken. De voorzitters van deze groepen vormen een projectteam. Dit projectteam komt met een advies waarna de Algemene Kerkenraad een voorgenomen besluit neemt. Dit voorgenomen besluit zal in 2022 in alle wijkgemeentes afzonderlijk beoordeeld worden om uiteindelijk te komen tot een definitief besluit.  

Wij zoeken een predikant(e) die:

=Leiderschapskwaliteiten heeft en in teamverband (o.a. kerkenraad) kan werken.
Samen wil werken met de overige predikanten in de andere wijken

=Een toegankelijke persoonlijkheid is met goede, contactuele eigenschappen

=Ervaring heeft en vaardig is met sociale media, deze kanalen weet te benutten, jongeren en ouderen op nieuwe manieren weet te benaderen. Dus vertrouwd is met hedendaagse communicatiemiddelen die sociale media bieden.

=Lef en durf heeft voor vernieuwende ideeën en daarmee eigentijdse impulsen kan geven aan de wijkgemeenten passend bij de tradities en karakter van de gemeenten zoals: Follow the Light bij de Grote Kerk en de Top 2000 bij de NOACH.

=Een verbinder is die gemeenteleden actief betrekt en laat participeren in de eredienst en andere activiteiten. Verbindend zijn is ook wijk overschrijdend kunnen denken en handelen vanuit een oecumenisch perspectief.

=Pastoraal bezig wil zijn met persoonlijke en gerichte aandacht voor gemeenteleden.

=Zich thuis voelt in de beschrijvingen van diaconaat, vieringen en pastoraat zoals bijgevoegd.

=Liturgisch georiënteerd is of er goed mee om kan gaan en dit kan vertalen in prediking en vieringen passend bij de eigenheid van beide wijken. Daarbij samen wil werken met lectoren en musici

=Betrokken is bij Vorming en Toerusting van medewerkers in de wijk

=De vergaderdruk bij de kerkenraden laat.

In de bijlagen treft u een schets van de beide wijkgemeenten.

Profiel predikant Noach-Grote Kerk

Wijkgemeente NOACH

Wijkgemeente Grote Kerk
terug
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.