PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Zondagen 2019 Zondagen 2019

Zondag 29 december. We houden weer een Top-2000-dienst die voorbereid wordt door een speciale werkgroep. Het thema is“Blijheid, vrijheid, dankbaarheid”.

Woorden die passen in deze tijd waarin we ook de zo zwaar bevochten vrijheid herdenken, nu alweer 75 jaar geleden. Het koor: Samen-op-Weg uit Bergentheim, zal net als vorig jaar muzikale medewerking verlenen aan deze dienst. Moderne liederen worden afgewisseld met teksten en vaste onderdelen van de dienst. 

U wordt van harte uitgenodigd, als kerklid, en zeker ook als niet-kerklid.  Welkom!

De "playlist" voor de TOP2000 dienst
 
Morning has broken Cat Stevens
Hello in there John Prine
Ik zie jou Claudia de Breij
Bridge over troubled water Simon & Garfunkel
Put a little love Jackie Deshannon
The power of love Celine Dion
Vrede Ruth Jacott
Droom, durf, doe en deel Tommy Christiaan
Leef met volle teugen Kinga Ban
De speeltuin Marco Borsato
Happy Pharell Williams
Just anothter day in paradise Phil Collins
Something inside so strong Laby Siffre

De dienst sluiten we af met "Vrede van God", gezongen door het koor 'Samen op Weg'.

Liturgisch bloemstuk                                                                        
Zondag 29 december 2019, Top 2000 – dienst

De muzieksleutel (vioolsleutel ) staat symbool voor muziek in Noach ; vandaag de Top-2000 dienst. Maar ook voor het al meer dan 43 jaren zingen en muziek maken van gospelgroep “Samen op Weg“  uit Bergentheim. Muziek die ons allen inspireert, bemoedigt en troost geeft!

De bloemen, in de kleuren van de regenboog ,als teken van onze gemeente, zo verschillend van elkaar ,hier bij elkaar in de kerk, op deze laatste zondag van het jaar.
Ook het symbool voor gospelgroep “Samen op Weg “, een groep met een boodschap, vandaag hier voor het laatste optreden in een eredienst.

De twee groene bladeren symboliseren “Gods handen”, waardoor we ons gedragen mogen voelen.
De witte roos is het teken van Gods liefde en Licht, waar de gospelgroep al die jaren over zong.
De regenboog …..als teken van Gods verbond, Gods trouw, staat boven ons leven, ook in het nieuwe jaar en zegt “Ik ben bij jou ..! “
De handen: Dankbaar zijn we als gemeente ,voor al het goede dat we mochten ontvangen. 
Gospelgroep Samen op Weg “, dankbaar voor 43 mooie jaren, waarin we op weg waren met Gods boodschap, door zang en muziek.
De gospelgroep stopt maar …
De boodschap blijft …                                                                                    
en horen we telkens weer !                                                                                
Ook vandaag in Noach - Noord Oost Almelo Christus is Heer !!


Dinsdag 24 december: Kerstnacht 22.00 uur. Deze dienst is voorbereid door mensen uit de Werkgroep Eredienst. Together zal meewerken aan deze dienst we hebben als thema gekozen: In de stal. We lezen Jesaja 8:23b-9:7 uit de Bijbel in gewone taal en als lezing uit het N.T. naar Lucas 2: Een plek in de marge uit het Open Deur nummer voor Kerst. Voor de dienst zingen we een paar liederen.
 

--------------------------- NOACH JONG -----------------------------

Lichtjestocht
We lopen dit jaar de Lichtjestocht in het Beeklustpark met NOACH Jong! Op Kerstavond verzamelen we om  17:30 uur bij de Pnielkerk (Rembrandtlaan 352) voor warme chocolademelk en wat lekkers. Loop je met ons mee!?
Uiteraard zijn ook minder jonge gemeenteleden welkom om aan te sluiten. Wilt u zich dan ook opgeven?  
Mail of app dan naar Gonneke: gonnekebennes@gmail.com, 0648266477.

             --------------------------------------------------------------------------------

Woensdag 25 december: 10 uur Kerstmorgen. Voorbereid door een groepje met een jeugdouderling en gericht op gezinnen. Een feestelijke dienst voor jong en oud. De lezing die aangegeven staat uit het O.T. is Jesaja 52:7-10 over de vreugdebode die aangesneld komt, en hoewel het rooster Johannes 1 als lezing aangeeft over het woord dat vlees (mens) is geworden,, zullen we waarschijnlijk traditiegetrouw uit Lucas 2:1-20 lezen. Het thema sluit aan bij het thema van de Kerstnacht: In de stal. 

             --------------------------------------------------------------------------------

Liturgisch bloemstuk Kerst

In de afgelopen weken hebben we de schikking opgebouwd met elke week een nieuwe krans.
De cirkels verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen, eindigen en opnieuw beginnen.
De kroon op al deze kransen is de bol in de top.
De tijd van wachten is voorbij.
We zien witte bloemen als teken van zuiverheid en licht.
Daarbij de brandende lichtjes als symbool voor de sterren aan de hemel.
Het licht mag stralen op dit kerstfeest.

Op de muur zien we dat de kleur paars is vervangen door een stralend wit kleed.


Zondag 22 december: 4e zondag van Advent: De lezing uit Micha is hoofdstuk 7:1-7 en 18-20 als het recht krom wordt, en Matteüs 1:18-25 over de afkomst van Jezus. Het wordt weer licht.


Liturgisch bloemstuk 4e advent
De teksten van vorige week verwezen naar geboden en regels, deze zondag staat in het teken van de trouw van God
aan ons. Micha stelt zijn vertrouwen op de God die vergeeft.
De vierde  en laatste krans op de schikking is gemaakt van klimop en staat symbool voor trouw.
De kleur groen laat zien dat er hoop is om onze weg te vinden, zoals deze plant met zijn sterke wortels altijd een weg vindt om te groeien
 

 

15 december:
Kerst met NOACH Jong. 
U las het hierboven al: kinderen en jongeren van 4 tot en met +/- 20 jaar hebben zondag 15 december een eigen gezellige kerkdienst. De kinderen worden opgehaald door de jongeren en we komen aan het eind van de dienst ook samen terug om met de gemeenteleden de dienst af te sluiten. We hebben het over wensen voor elkaar en wensen voor een ander. Kerstochtend is een feestelijke dienst voor jong en oud.

Op de 1e en 3e zondag van Advent is er Kindernevendienst in samenwerking met de jeugdkerk. Iedere week worden de adventskaarsen aangestoken. De kinderen worden uit de kerk opgehaald door jongeren van de jeugdkerk, In de kerk lezen we Micha 2 en Matteüs 24:32-44, met als hoofdthema: Geef licht!, en als onderthema voor deze zondag: Wie maakt het licht?

Hoi allemaal,

Hierbij (nogmaals) de uitnodiging voor Kerst met NOACH Jong! We beginnen met eerste advent, dus zondag. Zijn jullie erbij!? Het wordt heel leuk en gezellig.
De kinderen beginnen trouwens even bij hun ouders/grootouders, maar worden al gauw door de jongeren opgehaald

Groet,
Team NOACH JongLiturgisch bloemstuk 3e advent
Het groen van de derde krans op de schikking komt van de conifeer die symbool staat voor de levensboom.
We hebben hem versierd met een slinger van pinda’s om  iets te laten zien van rechtvaardig zijn, lief hebben en oog hebben voor de vogels.
Onze levensopdracht om mens , dier  en schepping  goed  tegemoet te treden komt hiermee tot uitdrukking.

Op de muur hebben we de kleur roze toegevoegd omdat we op deze derde advent al iets mogen zien van het Licht dat dichterbij komt.Zondag 15 december: 3e zondag van Advent: Ook nu is er weer kindernevendienst in samenwerking met de jeugdkerk. We gaan verder met de lezing uit de profeet Micha, en voor deze zondag 6:1-8 met woorden die ook in de dagen voor Pasen klinken: Mijn volk, wat heb ik je misdaan? En uit het N.T.: Matteüs 11:2-11 over Jezus en Johannes. Het thema is; Hoe maak je het goed?

Zondag  8 december: 2e zondag van Advent:
We horen Micha 4:1-8 over de zwaarden die tot ploegijzers worden en Matteüs 3:1-12 over Johannes de Doper. Het thema is: een straklende dag. 

Liturgisch bloemstuk 2e advent
Op deze tweede Adventzondag hebben we aan de schikking een krans toegevoegd die gemaakt is van eucalyptusblad.
De olie die je daaruit kunt winnen heeft een reinigende werking.
We zien puntige bladeren die verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt.
Mensen zullen vrede leren…..
We zijn in deze weken op weg naar de komst van de Vredebrenger.

Op de muur zien we de ons zo vertrouwde letter Beth.
Deze vertelt ons van  steun in je rug, een dak boven je hoofd en grond onder je voeten.
Daarbij het glaskunstwerk waarin we de vader,moeder, kind relatie zien uitgebeeld.
Zondag  8 december: 2e zondag van Advent: We horen Micha 4:1-8 over de zwaarden die tot ploegijzers worden en Matteüs 3:1-12 over Johannes de Doper. Het thema is: een straklende dag. 

Liturgisch bloemstuk 2e advent
Op deze tweede Adventzondag hebben we aan de schikking een krans toegevoegd die gemaakt is van eucalyptusblad.
De olie die je daaruit kunt winnen heeft een reinigende werking.
We zien puntige bladeren die verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt.
Mensen zullen vrede leren…..
We zijn in deze weken op weg naar de komst van de Vredebrenger.

Op de muur zien we de ons zo vertrouwde letter Beth.
Deze vertelt ons van  steun in je rug, een dak boven je hoofd en grond onder je voeten.
Daarbij het glaskunstwerk waarin we de vader,moeder, kind relatie zien uitgebeeld.

Liturgisch bloemstuk 1e advent

Zondag 1 december. 1e Advent. Ds Dick van Bart.
Het is vandaag de eerste zondag van Advent. 
De kleur wordt in deze tijd paars, als kleur van inkeer en bezinning. Zo leven we toe naar Kerst. 

Het geheel van deze schikking rust op drie steunen, stevig genoeg om alles te dragen. Ze staan symbool voor de Drie-eenheid of zelfs voor het gezin: vader,moeder, kind.

De profeet Micha spreekt over mensen die als een kudde schapen beschermd worden in de kring.
Dit is uitgebeeld door  een stekelige cirkel met hier en daar een plukje wol .
Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken.

Op de muur zien we de ons zo vertrouwde letter Beth.
Deze vertelt ons van  steun in je rug, een dak boven je hoofd en grond onder je voeten.
Daarbij het glaskunstwerk waarin we de vader,moeder, kind relatie zien uitgebeeld.

              ---------------------------- Muziek in NOACH -----------------------------

13-12: Muziek in NOACH, 19.30 uur. Een Adventsconcert met Together en de Lofstem o.l.v. Frank den Bakker, aan het eind is er een collecte voor een vrijwillige gift.
Zondag 24 november. De laatste zondag van het kerkelijk jaar. We lezen dan de namen van de mensen die in het afgelopen kerkelijke jaar overleden zijn. Nabestaanden ontvangen aan het eind van de dienst het kruisje.

We horen het verhaal nav Deuteronomium 34 over de dood van Mozes, zoals dat staat in: Het verhaal gaat… van Nico ter Linden en we lezen Openbaring 3:7b-12. Tieska en ik gaan samen voor en Together zal meewerken aan deze dienst.

Ieder krijgt ook weer de gelegenheid om zelf een lichtje aan te steken om te denken aan iemand die u verloren hebt.Liturgisch bloemstuk
Op deze eeuwigheidzondag  staan we stil bij gemeenteleden en anderen uit onze eigen kring die in het afgelopen jaar zijn overleden.

We hebben  een eenvoudige schikking gemaakt waarin we gras hebben verwerkt.
Het gras verwijst naar de vergankelijkheid van al het leven.
De kaarsen naast de witte bloemen laten zien dat we geloven in het licht.

We zien dat  ook terug in de lichtjes op het doopvont die aangestoken worden
bij het noemen van de namen.
Na  elke naam wordt er een  witte roos in de vaas gezet.

Op de gedachtenistafel zien we klimop met daartussen  de kruisjes.
De klimop die symbool staat voor het eeuwige leven houdt de herinnering vast aan onze dierbaren.
We hebben de warme deken,die gemaakt is van de rode draad die ons verbindt, toegevoegd om aan te geven dat we er voor elkaar willen zijn.


Zondag 17 november: Schooldienst met De Zegge. ds Dick van Bart. De dienst is voorbereid door Dick, het docenten team, Jos en het beamteam, en u bent vast van harte uitgenodigd. We vinden het fijn als er kinderen in de kerk komen!!

Er is door de kinderen hard aan de voorbereiding gewerkt; u ziet dat hieronder op de foto's. Het thema van de dienst is "Geheimhouden", en het gaat over Jozef...!

Zondag 17 november is er weer Jeugdkerk, met als thema 'School en je medeleerlingen'.
We zien jullie graag om 10 uur!
team Jeugdkerk


Zondag 10 november: Oogstdienst. We vragen u na de dienst een of meerdere attenties weg te brengen naar 80+-ers en zieken.
Het is ook de dag van de mantelzorger. Achterin de kerk staat een aantal rozen. U kunt er een meenemen voor een mantelzorger, of misschien bent u dat zelf wel.

Het thema dat Kind op zondag aangeeft. Is: wat voor stad wilt u hebben? En de handreiking bij de jaarorde, het Blad De eerste dag, heeft het over: Verdriet over de stad. Dat gaat over Jesaja 1:18-26 Forse uitsprakenm die de profeet doet over de stad , maar het kan ook anders. In Lucas 19:41-48 huilt Jezus ook om Jeruzalem en heeft hij het in de tempel aan de stok met de handelaars.
--------------------

Op woensdag 6 november om 19:30 houden we een Vesper in verband met Dankdag. Voorganger is ds Dick van Bart. De lezing is uit 1 Kronieken 29:10-16.  Zanggroep Together verleent medewerking.
Op het eind houden we een collecte voor de boodschappenmand. Na afloop drinken we samen koffie.Zondag 3 november 10:00, Henriët Veenstra-Looms zal dan voorgaan. Dit is een Taizéviering in de sfeer van Taizé met liederen uit deze Franse geloofs-gemeenschap met zang van Together en Elianne den Bakker levert een bijdrage met en op haar viool.

Het is een dienst met een meditatief, verstild karakter, met lezingen en liederen en stilte, zoals ook in de Oecumenische Gemeenschap van het Franse Taizé wordt gevierd. Deze gemeenschap is al in 1940 opgezet door broeder Roger (die helaas aan zijn einde kwam in 2005, toen hij door een verwarde vrouw tijdens een dienst werd neergestoken).
Ook veel jongeren trekken naar Taizé om daar elkaar te ontmoeten. Maar u hoeft er niet heel ver voor. Met jong en oud kunnen we deze dienst in NOACH vieren. Na de dienst drinken we koffie met elkaar.

Zondag is er weer Jeugdkerk met als thema: 'Een goed verhaal'. 
Tot zondag 10 uur!

Zondag 20 oktober: 5e zondag van de herfst.  ds Siebe Hiemstra gaat dan voor. Het thema van de dienst is: Volhouden. De lezingen zijn NT: Genesis 32: 23 t/m 32a en OT: Lucas 18: 1 t/m 7

Zondag is er weer Jeugdkerk. Het thema is: Huh, een avondmaal in de ochtend? Over de taal van de kerk in 2019.
Tot zondag 10 uur!

Groet,
Team Jeugdkerk

Zondag 13 oktober: 4e zondag van de herfst. In deze dienst worden ambtsdragers herbevestigd. De lezingen zijn: 2 Samuel 1:1-16 en Lucas 17:11-19.

Zondag 6 oktober: 3e zondag van de herfst.
We vieren het Heilig Avondmaal.
Bij een van de diensten met de Bleek was het zo dat iemand glutenvrij brood gebruikte. Dat gaan we nu ook doen. We vieren deze keer zoals de laatste keer. De diakenen krijgen eerst brood en wijn en delen het zo uit aan de geemeenteleden.
De twee keer daarna, dan ontvangen eerst alle gemeenteleden. Dan krijgen de diakenen brood van de voorganger en wijn van de ouderling van dienst. Daarna gaan we evalueren welke vorm het beste bij onze gemeente past. 
De lezingen zijn 1 Samuel 24:1-23 en 2 Timoteüs 1:6-14.

Zondag 29 september: 2e zondag van de herfst.
ds E. van Houwelingen uit Hengelo gaat voor in deze dienst. 

Vredesweek
Op deze tweede zondag van de vredesweek kijken we nog één keer naar de grens die we uitgebeeld hebben.
We zien het vredesteken op de paal met daarbij de duif als teken van hoop.
De boog met klimop overstijgt de grens op zoek naar verbinding met de ander.
Het verschil in kleur van de bloemen symboliseert de tegenstelling, die overbrugd moet worden wil er vrede ontstaan in de wereld.
 
-------------------------
Zondag 22 september: 1e zondag van de herfst. Deze zondag een andere collega uit Almelo: ds Marco Montagne.
Thema van de kerkdienst: Een ladder naar de hemel? 
De lezingen zijn uit Genesis 28 vers 10-19 en Johannes 13 vers 31-35

Liturgisch bloemstuk - Vredesweek 2019

Vredesweek 2019: Vrede Verbindt Over Grenzen. Bij de grens kom in je in contact met een andere omgeving buiten je comfort zone. Dat is spannend: het is onbekend, en is het wel veilig? De ontdekking van het andere biedt risico’s en kansen.
Het risico dat andere mensen jouw grenzen niet respecteren, waardoor je je kwetsbaar voelt. De kans op nieuwe ideeën, betere oplossingen, creativiteit.

De wereldwijde economische, politieke en maatschappelijke vervlochtenheid, over grenzen heen, vraagt om wijsheid hoe om te gaan met deze spanning. Hoe de balans te zoeken tussen ons terugtrekken achter de dijken, dan wel onze identiteit te verliezen in een grenzeloos bestaan. Deze zoektocht is een zoektocht naar vrede.

Het thema ‘Vrede verbindt over grenzen’ nodigt je uit om die grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Om op te komen voor wat waardevol is en nieuwe wegen te vinden voor de toekomst.
We hebben dit uitgebeeld met een grenspaal waarop het vredesteken zichtbaar is, met daarbovenop de duif als teken van hoop. De boog met klimop laat zien dat we zoeken naar verbinding over die grens.
De kleur van de bloemen is aan beide kanten verschillend om de tegenstelling uit te beelden.
Het thema nodigt ons uit die tegenstelling te overbruggen op zoek naar vrede.
Dat we wijsheid mogen ontvangen van het licht van Christus.
vredesweek2019
-------------------------
Zondag 15 september: 13e zondag van de zomer, Collega ds Catherinus Elsinga gaat voor in deze dienst. Het thema van de dienst is: Geestelijke vader (of moeder).  De bijbellezing is uit 2 Kronieken 24:1,2 en 14-25

Jeugdkerk
Zondag is de eerste Jeugdkerk van het nieuwe seizoen!
Thema is 'Dierenarts in de ark'.

Zien we jullie allemaal om 10 uur?

Groet,
team Jeugdkerk
-------------------------

Zondag 8 september: De 12e zondag van de zomer. Voorganger is ds Kees Bergström uit Delden
Thema: De koning verworpen; de koning gezalfd.
De lezingen zijn uit het Oude Testament: 1 Sam  15:1- 9 en 16:1-13
 
-------------------------
Zondag 1 september: Startzondag. 11e zondag van de zomer.  
Het thema is: een goed verhaal. We lezen uit Jozua 4: 1-11 over de stenen in de Jordaan en Johannes 6:1-14. Over het brood dat gedeeld wordt. We horen ook een verhaal: eten met God.

Na de dienst heeft de activiteitencommissie een fietstocht uitgezet, en we delen zelfs meer dan brood. We gaan daarna samen barbecuen.

De zanggroep Together verleent medewerking aan deze dienst.  
Deze dienst wordt ook uitgezonden door Radio Almelo.

Liturgisch bloemstuk

Op deze startzondag hebben we de rivier de Jordaan uitgebeeld.
Aan de oever liggen 12 stenen die het verhaal vertellen van de 12 stammen van Israel.
Het verhaal van de uittocht uit Egypte moet worden doorverteld.
Door de eeuwen heen zijn er boeken vol geschreven met verhalen die belangrijk zijn  en niet vergeten mogen worden.
We hebben dit uitgebeeld met de rij Bijbels en boeken op de achtergrond.

-------------------------
 
Zondag 25 augustus 10:00 uur: ds. Harm Veltman gaat dan voor. De lezingen die het rooster aangeeft, zijn Jesaja 30:15-21 en Lucas 13:22-30.  
--------------------------


Zondag 18 augustus 10:00 uur : we kerken in De Bleek (NOACH gesloten)
 
--------------------------
 
Zondag 11 augustus 10:00 uur: ds Dick van Bart.
De Bleek is bij ons te gast. We lezen Jesaja 65:17-25 en Lucas 12:32-40.
  --------------------------
 
Zondag 28 juli 10:00 uur: ds Dick van Bart. 
De Bleek is bij ons te gast. We vieren samen het Heilig Avondmaal.
 
Bij de laatste kerkenraadsvergadering is er afgesproken dat we een aantal vormen gaan uitproberen. We kennen nu de vorm dat de gemeenteleden eerst ontvangen en dat daarna de dienstdoende diakenen brood en wijn ontvangen. Deze dienst en de volgende Maaltijd van de Heer is de vorm als volgt:
De diakenen ontvangen eerst van de predikant, en kunnen zo de gemeenteleden uitdelen, in de bekende lopende vorm.

De 2 vieringen daarna (maar daar gaat uiteraard wat tijd overheen, doen we het als volgt:
De gemeente ontvangt brood en wijn op de bekende manier. Daarna neemt de ouderling van dienst de beker over van de diakenen; ontvangen de diakenen brood van de voorganger en de laatste diaken geeft de voorganger het brood en daarna ontvangen zij en de predikant de wijn van de dienstdoende ouderling. Daarna zal het terugkomen in een gemeenteavond, waar wij er over zullen spreken welke vorm we zullen kiezen. z z z

We lezen in deze dienst Genesis 18:20-33 en Lucas 11:1-13
-----------------
 
Zondag 21 juli: We vieren samen in de Bleek. Neemt u wel uw liedboek mee! NOACH is gesloten.

                                          ----------------------

Zondag 14 juli 10:00 uur: ds Dick van Bart.
De Bleek is bij ons te gast. We lezen Deuteronomium 30:9-14 en Lucas 10:25-37.

                                          ----------------------


 Zondag 7 juli 10:00 uur: mevr. Trudi Lambers Heerspink uit Delden. De lezingen zijn: Johannes 4: 1-30 en een gedicht van Kurt Marti (pagina 541 Liedboek): Hij komt uitgerekend bij mij terecht.
Dit is de laatste kindernevendienst voor de vakantie. Samen met de jeugdkerk is er een ontbijt. Het thema van Kind op Zondag is: Ik heb iets voor je. De lezing die daar bij hoort is Lucas 10:1-20 over de uitzending van de 72 leerlingen.

Jeugd:
Dag allemaal,

Zondag 7 juli ontbijten we met alle kinderen (vanaf 4 jaar) en jongeren uit de kerk! Zien we jullie allemaal om 10 uur?

Groet,
team Jeugdkerk
-----------------

Zondag 30 juni 10:00 uur: 2e zondag van de zomer. Mevr. Jeanne Willems zal voorgaan. Het thema van de dienst is "Afscheid nemen". Lezingen volgens het rooster: 1 Koningen 19:19-21 en Lucas 9:51-62.

-----------------

Zondag 23 juni 10:00 uur: 1e zondag voor de zomer, In deze dienst gaat ds. Bert Kozijn voor. De lezingen volgens het rooster zijn: Jesaja 65:1-9 en Lucas 8:26-39.

-----------------

Zondag 16 juni 10:00 uur: Zondag Trinitatis, Drie-eenheid. Collega E. van houwelingen uit Hengelo gaat voor. Aangegeven lezingen: Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-16.

Zondag is er Jeugdkerk over 'Een goed gesprek'.
Zien we jullie allemaal weer om 10 uur?

Groet,
team Jeugdkerk

--------------------

Zondag 9 juni 10:00 uur: Pinksteren. We lezen dan de namen van de dopelingen van het afgelopen jaar en de mensen die vorig jaar op Pinksteren belijdenis hebben afgelegd.
Vandaag is het de 50ste dag na Pasen: Pinksteren.
In deze dienst zal de Doop bediend worden.
 

De lezingen die aangegeven staan zijn Joël 3:1-5 en Handelingen 2:1-11. In deze dienst zal de Doop bediend worden

Liturgisch bloemstuk                                       Doopsterren en Belijdenisduiven

 

------------------------


Zondag 2 juni 10:00 uur: 7e zondag van Pasen: Exaudi, hoor. Voorganger is Siebe Hiemstra. Het thema voor de nevendienst is: Wie ziet het?, met als lezing: Johannes 14:15-21.

Zondag is er weer Jeugdkerk, met als thema Bible basics.
Wat is jouw favoriete boek? Neem het mee!
Wat is de bijbel voor boek?
We houden een bijbelquiz

-------------------------

Zondag 26 mei 10:00 uur: 6e zondag van Pasen: Rogate: Collega ds. Harm Veltman gaat voor. Kind op zondag geeft aan als thema: Geloof in vrede, met als lezing: Johannes 14:23-29.

--------------------------

24 mei 2019 19:30 uur "Muziek in NOACH" - Scheppingsconcert met de Frank den Bakker-koren:
ACM, De Lofstem en Together
 
Voorjaarsconcert “Schepping”
Op vrijdag 24 mei organiseren de 3 koren van Frank den Bakker weer een groot concert in de NOACH-kerk. Iedereen is van harte welkom. In dit bijzondere concert staan de Schepping en alle wonderen van de natuur centraal d.m.v. inleidende teksten, koorzang en instrumentale bijdragen.
Medewerkenden zijn o.a.: het Almelo’s Chr. Mannenkoor en de gemengde koren De Lofstem en Together.
Verder zal een dubbel strijkkwartet haar medewerking verlenen. Organisten zijn Jos Keijzer en Harm Rozendom. Het geheel staat onder bezielende leiding van dirigent Frank den Bakker. Het concert wordt gehouden in de kerkzaal van NOACH (Wijkcentrum de Schelf). De aanvang is 19.30 u., de kerkzaal is open om 19.00 u.
De toegang is gratis en na afloop wordt er een collecte gehouden ter dekking van de onkosten.
Dit concert valt onder auspiciën van de werkgroep: “Muziek in NOACH”.

-------------------------

Zondag 12 mei: 4e zondag van Pasen: Zondag Jubilate: Jubel. In deze dienst neemt een aantal kinderen afscheid van de nevendienst. Ouders en kinderen werken mee aan de dienst. Het thema dat gekozen is, is: Handen die je dragen. We lezen Psalm 37:3-6 uit de Bijbel in gewone taal en Johannes 10:22-30 over de schapen die niemand uit de hand van de Heer kan roven.

We zien een aantal foto’s van de kinderen en ze worden welkom geheten door de jeugdkerk.

-----------------

Zondag 5-mei 10:00 uur. Voorganger ds. Dick van Bart.
We vieren het Heilig Avondmaal.
Naam van de zondag: Mesericordia Domini: de barmhartigheid van de Heer. 
De lezingen zijn: O.T.: Jeremia 32:36-41 en N.T.: Lucas 24:35-48
Thema voor de kindernevendienst: Veranderen

Zondag is er Jeugdkerk: 'Vrijheid in liefde'. 
Zijn jullie er weer bij!?
Team Jeugdkerk

De Avondmaalscollecte is voor ons nieuwe project.
Miljoenen Syriërs zijn op drift. Samen met ACT Alliance zorgt Kerk in Actie voor onderwijs en traumaverwerking voor vluchtelingkinderen in Syrië en in de buurlanden Libanon en Jordanië. Ook zorgen zij voor medische zorg voor baby's en zwangere vrouwen en maaltijden voor gezinnen in vluchtelingenkampen.
Via Kerk in Actie kan uw kerk financiële hulp bieden aan vluchtelingen in en om Syrië. Onze kerkelijke partners uit het ACT netwerk (Action by Churches Together) hebben een onafhankelijke positie behouden en kunnen daardoor hulp bieden aan iedereen die dat nodig heeft, ongeacht etnische afkomst, religie of politieke voorkeur.
De 7 miljoen ontheemden in Syrië hebben gebrek aan alles. Door de enorme inflatie van de munt en doordat traditionele aanvoerlijnen niet meer functioneren, zijn de voedselprijzen sterk gestegen. Naar schatting lijden meer dan 5 miljoen mensen in dit kapotgeschoten land honger. Voedsel is een van de grootste noden. Daarnaast is weersbestendig onderdak prioriteit, onder meer in gebieden die dankzij een tijdelijke wapenstilstand weer wat rustiger zijn en waar mensen naar terugkeren.
Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis.

  -----------------

Zondag 28 april 10:00 uur. Naam van de zondag: Quasi modo geniti. Mw. Dr. Maria de Vries-Smelt gaat voor. Thema van de dienst: De Twijfel van Thomas
De lezingen zijn OT Psalm 16 en NT Johannes 20: 19 t/m 29

                                -------------------


Stille Zaterdag 20 april, 21:00 uur. Ook in deze dienst vieren we samen het Heilig Avondmaal. “Together” zal ook aan deze dienst meewerken. We beginnen de dienst in een kerk die donker is en stil, maar vieren ook het binnendragen van het Paaslicht. Na de dienst zingen we buiten met een brandend kaarsje het U zij de glorie. U kunt dan ook de bestelde huispaaskaarsen aansteken aan de Paaskaars.

Zondag 21 april: Paasmorgen 10:00 uur. Een feestelijke viering voor jong en oud, De paasjubel klinkt ook door in de muziek. We hebben Floris le Clercq weer bereid gevonden om dit te versteken met trompetspel. Ook de kinderen mogen op verschillende momenten meedoen met instrumentjes. Er is een spiegelverhaal en we sluiten het project “Een nieuw begin” af. Het onderthema voor deze paasdienst is; Hulp krijgen. We lezen Johannes 20:1-18. Het gaat over de tuin en daar heb je natuurlijk een schep voor nodig. Rembrandt verbeeldde dat heel mooi met een tekening en een schilderij waar Jezus te zien is als tuinman met een schep. Zo komt de schepping weer tot zijn recht en is er licht en leven. Het wonder van de opstanding.

Liturgisch bloemstuk Pasen
In de tuin staat Maria bij het graf tussen de witte bloemen.
De bloemen staan symbool voor het Licht dat ons aanraakt.
Gods kracht breekt door het donker heen, in die kracht mogen wij staan.

Diensten in de Stille Week  en op Pasen:

Goede vrijdag 19 april 19:30

We horen over het lijden en sterven van Jezus en hebben daar weer mooie afbeeldingen bij gezocht. Zo lopen we in gedachten mee met de 12 kruiswegstaties, in verstilling en beschouwing. Bij komst en het verlaten van de kerkzaal nemen we die stilte in acht.

Liturgisch bloemstuk - Goede vrijdag

Goede vrijdag
Hij die het gekwetste riet niet breekt
ondergaat het geweld,
De dood in het bloed: 
het licht verduistert.                                    ----------------------


Witte donderdag 18 april 19:30
We vieren de maaltijd van de Heer. We doen dat op deze dag aan tafels. Ons koor “Together” verleent medewerking aan deze dienst.

Liturgisch bloemstuk - Witte donderdag
 

Vele graankorrels vermalen
tot één brood.

Vele druiven samen geperst
in één beker.
Brood en wijn om te delen:
een nieuw verbond
     ------------------------------------------------------------------------------

Zondag 14 april - Vandaag is de zesde zondag van de veertigdagentijd, Palmzondag.
Onze voorganger is ds. Dick van Bart.

De lezingen zijn: O.T.: Jesaja 50:4-7 en N.T.: Lucas 19:29-40
De kinderen zullen in feestelijke optocht rondlopen met hun Palmpasenstokken. De broodhaantjes hebben ze zoals altijd bij bakker Deterd mogen bakken.
.
Het thema voor deze zondag is: Juichen. De mensen juichen als Jezus Jeruzalem binnenrijdt op een ezel.
Palmzondag
We horen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem.
De mensen daar langs de weg weten het zeker: Jezus zal een nieuw begin maken.
Daarom juichen ze hem toe als een koning.
Deze zondag staat in het teken van palmtakken en vrolijke liederen.
 
------------------------
Diensten in de Stille Week  en op Pasen:

Witte donderdag 18 april 19:30
We vieren de maaltijd van de Heer. We doen dat op deze dag aan tafels. Ons koor “Together” verleent medewerking aan deze dienst.

Liturgisch bloemstuk - Witte donderdag
 
Vele graankorrels vermalen
tot één brood.

Vele druiven samen geperst
in één beker.
Brood en wijn om te delen:
een nieuw verbondGoede vrijdag 19 april 19:30
We horen over het lijden en sterven van Jezus en hebben daar weer mooie afbeeldingen bij gezocht. Zo lopen we in gedachten mee met de 12 kruiswegstaties, in verstilling en beschouwing. Bij komst en het verlaten van de kerkzaal nemen we die stilte in acht.

----------------------------

Op zondagavond 14 april 19:30 Passie Pasen concert "Young Messiah" uitgevoerd door het koor Samen op Weg uit Bergentheim.Dit is het verhaal van Jezus Christus, de zoon van God, onze Heiland.  
De profeet Jesaja voorspelde reeds zijn komst en in de evangeliën kunnen we lezen over zijn geboorte, zijn leven op aarde, zijn lijden en sterven en zijn opstanding.

De componist Georg Friedrich Händel verwerkte al deze gegevens in zijn oratorium:
The Messiah. Tom Parker, een hedendaags componist, heeft deze Messiah van Händel opnieuw bewerkt opdat de jeugd van nu deze muziek beter zal gaan begrijpen. En zo ontstond "The Young Messiah". 
         
Deze tekst, gesproken door de verteller tijdens de ouverture van "The Young Messiah", maakt duidelijk 
waarom "Samen op Weg" besloot "The Young Messiah" in te studeren en op te gaan voeren.Zondag 7 april: 5e zondag van de veertigdagentijd: ds Dick van Bart
Vijfde zondag van de veertigdagentijd, Judica: Doe mij recht.
Het thema voor de kindernevendienst is: Teruggeven
De lezingen zijnJesaja 58:7-10 en Lucas 20:9-19.

Jeugdkerk
Zien we jullie zondag bij Jeugdkerk!?
Het gaat over 'Een nieuw begin voor Lot. 40 dagen tijd. Lot, de neef van Abraham, krijgt steeds in zijn leven kansen voor een nieuw begin. Wie of wat helpt hem?'

Groet,
Team Jeugdkerk

Liturgisch bloemstuk
Vijfde zondag veertigdagentijd:
We zien vandaag weer de witte roos als beeld van Jezus.
Hij vertelt de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters.
De mannen die op de wijngaard moeten passen zijn uitgebeeld met rode tulpen.
De gekleurde tulpen staan voor de mensen die naar Jezus luisteren 
De muur staat symbool voor de boodschap van Jezus als Hij zegt: “De steen die de bouwers
afkeurden is de hoeksteen geworden”.
Zondag 31 maart: 4e zondag van de veertigdagentijd, Laetare: Verheug u. Het thema voor de nevendienst is: Vergeven. Kan de broer van de verloren zoon hem vergeven? Of blijft hij buiten staan mopperen. De lezingen zijn: 2 Kronieken 36:14-23 en Lucas 15:11-32.

Liturgisch bloemstuk

Op deze vierde zondag ziet het er uit als feest.
Jezus, uitgebeeld met de witte roos ,vertelt aan de mensen het verhaal van de verloren zoon die na veel omzwervingen en verleidingen thuis is gekomen.
De rode roos  als vader laat zien dat er vergeving mogelijk is door hem liefdevol  te ontvangen.
De  kronkelige tak laat zien dat het voor de oudste zoon nog moeilijk is om een nieuw begin te maken, hij blijft nog op de achtergrond.
En toch komt er licht, we zien het aan de kleur roze die toegevoegd is aan het paars.Zondag 24 maart: 3e zondag van de veertigdagentijd, Oculi, (mijn ogen zijn bestendig op de Heer gericht). 
Als iedereen kan worden in deze dienst 2 mensen herbevestigd,  te weten onze scriba’s Sander en Marjan Smits, en nemen we afscheid van twee diakenen: Albert van’t Hag en Henk Veneman. Het thema voor de nevendienst is Geduld. De eigenaar van de vijgenboom heeft geduld. Misschien zal de boom volgend jaar vruchten geven. De lezingen zijn uit: Exodus 6:2-8 en Lucas 13:1-9.
 
---------------------------
Liturgisch bloemstuk
Op deze derde zondag in de 40-dagentijd horen we Jezus een gelijkenis vertellen over een vijgenboom die al drie jaar geen vruchten geeft.
De eigenaar van de wijngaard vindt omhakken de beste optie.
We hebben dit uitgebeeld met een tak van een vijgenboom  met daarbij een bijl.
Jezus vraagt de mensen die naar hem luisteren geduld te hebben, waardoor nieuwe kansen mogelijk zijn.


Zondag 17 maart: 2e zondag in de veertigdagentijd, Reminiscere: Gedenk (uw barmhartigheid Heer). 
Het thema is: Wakker worden en de lezingen zijn Exodus 34:27-35 en Lucas 9:28-36, waar de leerlingen slapen bij de verheerlijking op de berg. Ze moeten wakker worden om zijn heerlijkheid te zien. Er is uitzending van radio Almelo. 

Jeugdkerk
Z
ondag is er jeugdkerk: 

‘Liefde voor je medemens én God’. 
Zien we jullie om 10 uur?

Liturgisch bloemstuk
Tweede zondag 40dagentijd:
Vandaag gaat Jezus met zijn leerlingen de berg op om te bidden.
Als ze daar zijn gebeurt er een wonder. Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en praten met hem.
Maar de leerlingen zijn in slaap gevallen. Als je iets mee wilt krijgen van het wonder van een nieuw begin zul je wakker moeten worden.
In de schikking zien we  weer de witte roos als beeld van Jezus met daarbij twee andere witte bloemen voor Mozes en Elia. De liggende bloemen laten de slapende leerlingen zien.


----------------------------

Zondag 10 maart: 1e zondag van de veertigdagentijd, invocabit: Hij zal (mij) aanroepen. De kleur wordt dan weer paars, als kleur van inkeer en bezinning en voorbereiding naar Pasen toe.
Het hoofdthema van Kind op zondag is: een nieuw begin. Met de leiding moet dit nog nader doorgesproken worden, maar in Kind op zondag horen we steeds verhalen van Julia en stef en is het onderthema voor deze zondag: Kiezen. en in het Bijbelverhaal gaat het er om of Jezus in de woestijn er voor kiest wat de duivel Hem vertelt, of wat God van hem vraagt. de lezingen zijn Deuteronomium 5:6-21 en Lucas 4:1-13. 
 
---------------------------
 
Woensdag 13 maart: Biddag voor het gewas. 19.30 uur. We beginnen met een vesper en aansluitend nodigen we u uit voor een gemeenteavond. Welke kant moet het op in kerkelijk Almelo. Wat is voor ons belangrijk in samen kerk zijn. Op termijn zal het niet lukken om door te gaan op de oude voet. Hoe kunnen we samenwerken met andere wijken en zo komen tot een wenkend perspectief. Vanuit de algemene kerkenraad zijn er voorzetten gedaan om hierover met elkaar in gesprek te gaan en op deze avond willen we die vragen met u delen. Belangwekkende punten voor de toekomst natuurlijk, waarover we graag uw mening horen!In de veertig dagen tijd met als thema ‘Een nieuw begin’ volgen we Jezus op zijn weg naar Jeruzalem.
We horen vandaag in de lezing  over de verzoeking in de woestijn.
Jezus moet kiezen, gebruikt Hij zijn kracht om er zelf beter van te worden of kiest Hij de weg van de Eeuwige.
We hebben dit uitgebeeld met licht en donker, op een ondergrond van jute als woestijn en de witte roos als symbool voor Jezus.
Paars is de kleur van inkeer die past in deze tijd.
 
Vrijdag 1 maart, 19.30 uur,  De Raad van kerken organiseert weer de Wereldgebedsdag. We zijn te gast in de Armeense kerk, aan de Vriezenveenseweg. Dit jaar is het thema uitgewerkt door christenen in Slovenië. Een van de vragen die zij bij het gekozen Bijbelgedeelte  Lucas 14:15-24  formuleren is: 

Als je hoort wie de gastheer allemaal laat uitnodigen, zou je dan nog steeds binnen willen komen en van dit onverwachte gezelschap genieten? God heet ons allemaal welkom, Hij heeft voor ons liefdevol een tafel gedekt en houdt een plek voor ons vrij! 

Zo bent ook u van harte uitgenodigd om samen éen kerk te zijn en iets van oecumene te beleven.  

Zondag 3 maart:  8e zondag na Epifanie, Quinquagesima (50 dagen voor Pasen) Jaap Brederveld uit Rotterdam gaat dan voor. Het thema van de nevendienst is: Wat zie jij in de spiegel? Met als aangegeven lezing: Lucas 6: 39-49. er is altijd op de 1e en de 3e zondag van de maand (en op hoogtijdagen) kindernevendienstn en de 1e zondag van de maand is er jeugdkerk. 

Jeugdkerk
zondag 3 maart is er weer Jeugdkerk, met als thema: En ieder kreeg een naam.
We zien je graag om 10 uur!
-----------------------------

Zondag 24 februari: 7e zondag na Epifanie, Sexagesima=60dagen voor Pasen.

Er is de mogelijkheid om de Doop te laten bedienen. Het doopgesprek is dan op 13 februari om 20 uur in de kerk. Ik vraag u wel zich van te vrren bij mij aan te melden, zodat we weten of er mensen komen.

                                                  --------------------------

Zondag 17 februari:
6e zondag na Epifanie, of Septuagesima (70 dagen voor Pasen). Het thema voor de nevendienst is: Ontmaskerd. De lezingen zijn uit Ester 7:1-8:2 en Lucas 6:27-38. We vieren samen het Heilig Avondmaal.

Zondag is er Jeugdkerk, over de SamenLoop voor Hoop. Jongeren kunnen zich dan ook gratis aanmelden om mee te doen met team Hands On op 22 en 23 juni!
House of hope and dreams
In deze dienst zullen mensen van House of hope and dreams uit Oeganda ons komen vertellen over hoe het met hen gaat. Het is een weeshuis. de dames van de quiltgroep hebben hier eerder ook al quilts voor gemaakt.

---------------------------

Zondag 10 februari: 5e zondag na Epifanie. we lezen Jesaja 6:1-8 en Lucas 5:1-11.

Na de dienst is er een winterwandeling.

De mensen van de activiteitencommissie zeggen hierover: WINTERWANDELING 2019
Heeft u 10 februari 2019 al in uw agenda genoteerd???
Op die zondag zal de activiteitencommissie van wijkgemeente NOACH weer de winterwandeling organiseren.
Na afloop van de dienst drinken wij koffie/thee/limonade met een plak krentenwegge in De Schelf. Rond 12 uur vertrekken we naar het startpunt van de wandeling. Er is een gevarieerde wandeling uitgezet met tussendoor een kleine versnapering. Natuurlijk zal ook het gebruikelijke stamppottenbuffet na afloop van de wandeling niet ontbreken. Het stamppot buffet is inclusief 2 drankjes.
De kosten zijn € 10,00 p.p. waarbij kinderen tot 12 jaar gratis zijn. De aanmeldingsformulieren liggen vanaf
13 januari 2019 gereed bij de ingangen van de kerkzaal. Geeft u zich snel op voor deze gezellige activiteit? Wanneer u niet kan of wil wandelen, is er ook de mogelijkheid om alleen op te geven voor het stamppotbuffet.
We hopen evenals vorige jaren weer op een grote opkomst.
Attentie: Vanaf 14.30 uur die middag kunt u alleen naar binnen via de
ingang aan de achterzijde en via de deur bij onze klok. De deuren van het Wijkcentrum zijn afgesloten om te voorkomen dat ongenode bezoekers het Wijkcentrum binnengaan.

De Activiteitencommissie.

Aanstaande zondag, 
zal er tijdens het buffet, deze quilt verloot worden. Op zondag 17 februari zal namelijk aan Gini Pullen van het House of Hope en Dreams in Africa, een 15-tal quilts meegegeven worden. Deze verloting is dan bestemd om de Quiltkas weer te vullen, omdat dat hierna weer nodig is...!

------------------------------

 
Zondag 3 februari:  4e zondag na Epifanie. Henriët Veenstra-Looms zal dan voorgaan. Dit is een Taizéviering met liederen uit deze Franse geloofsgemeenschap. er is ook kindernevendienst. (Iedere 1e en 3e zondag van de maand). Het thema voor de nevendienst is: Doe iets!, met als lezing Ester 4.

Taizéviering NOACH:

In een kerk die is ingericht in de sfeer van Taizé zullen we samen prachtige liederen zingen, we luisteren naar gedeelten uit de bijbel en zijn van tijd tot tijd stil om te overdenken wat we hoorden en zongen.
De hele dienst is echte Taizéviering, met die onderdelen die in een zondagse kerkdienst onmisbaar zijn.
In dat alles voert de Taizébeleving echter de boventoon – een dienst van verstilling dus, stil worden en je proberen te openen voor het geheim en de kracht van geloven. Together is er natuurlijk weer bij voor de veelstemmigheid van het zingen en Frank den Bakker bespeelt de vleugel. Franks dochter, Elianne, doet ook weer mee met haar viool. Van harte welkom om met ons mee te vieren. Na de viering is er koffie/thee/fris en gelegenheid tot napraten en elkaar ontmoeten.

Namens de werkgroep, Henriët Veenstra-Looms.

Jeugdkerk
zondag is er weer Jeugdkerk! Het thema is 'Wie is wie'.
Jullie zijn allemaal welkom om 10 uur!

Groet,
Team Jeugdkerk
 
Video "Jubilate Deo" en foto's uit de gemeenschap in Taizé


 
 
---------------------------------

Zondag 27 januari: In de week van gebed voor de eenheid vieren we in NOACH de oecumenische dienst samen met de mensen uit de St.Jozefkerk. Samen met mevr. José v.d. Bosch-van Os zal ik deze dienst leiden.
Het thema voor deze dienst is: Recht voor ogen. Het is opgesteld door christenen uit Indonesië.

De teksten die gebruikt worden zijn uit Deuteronomium 16:10-20, waar het over het vieren van het Wekenfeest en andere grote feesten.en Lucas 4:14-2, waar Jezus voorleest uit Jesaja, over het genadejaar van de Heer.

De beide koren uit de St.Jozefkerk en onze wijk werken mee aan deze dienst.

Liturgisch bloemstuk
Dienst van gebed voor eenheid van kerken
In deze dienst voelen we ons verbonden met de mensen in Indonesië, maar ook met elkaar als
mensen uit verschillende kerken, uitgebeeld met de gekleurde bloemen.
In deze week van gebed zijn de ogen gericht op rechtvaardigheid in de samenleving van Indonesië.
De kleur van rechtvaardigheid is wit en het recht wordt in de schikking weergegeven door witte
bloemen. Opvallend aan de bloemen is het oog als contrast met de kroonbladeren.
We willen onze ogen gericht houden op recht doen.
Daarom zien we tegenover de witte bloemen een mandje met producten die op een eerlijke manier
zijn geproduceerd en verhandeld.
In het midden een weegschaal om uit te beelden dat we zoeken naar balans.
De roos op de weegschaal laat zien dat er evenwicht kan ontstaan door liefde.
Het geheel is met elkaar verbonden door grassen en samen met een ketting en een rode draad
wordt er een cirkel gevormd.
De cirkel ondersteunt het zoeken naar recht waardoor het motto ´eenheid in verscheidenheid’ kan weerklinken.


 
-----------------------

Zondag 20 januari: 2e zondag na Epifanie. Het thema voor de kindernevendienst is: Jij bent het! De lezingen zijn uit Ester 2: 1-17 en Johannes 2:1-11

Jeugdkerk

Vanochtend ontbijten bij Jeugdkerk met de kinderen die dit jaar afscheid gaan nemen van de kindernevendienst. Vanaf nu mogen zij elke 1e en 3e zondag naar Jeugdkerk. Naast geestelijke voeding vanochtend dus ook een bolletje met kaas!
-----------------------

Zondag 13 januari: 1e zondag na Epifanie. Ds. Marco Montagne gaat dan voor. Naam van de zondag: Doop van de Heer. De lezingen zijn OT:  Jesaja 40, 1-11 en NT Lucas 3: 15-16 en 21-22.
-------------------------

Zondag 6 januari: Epifanie. (Verschijning van de Heer). Na deze dienst kunnen we elkaar de beste wensen doen toekomen onder het genot van een kopje koffie of thee. Het thema voor de nevendienst is: een stralende ster, waar natuurlijk het verhaal van Matteüs 2:1-12 bij hoort. Uit het O.T. lezen we Jesaja 60:1-6

Zondag is er weer jeugdkerk, met als thema: Spiksplinternieuwjaar

Liturgisch bloemstuk
Vandaag horen we hoe de wijzen uit het Oosten een licht zien stralen in de donkere nacht.
Daardoor weten zij: er is een koningskind geboren!
Het brengt hen in beweging en het betekent een nieuw begin.

terug
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.