PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
diaconaat doen diaconaat doen
 
Betekenis en Doelstelling diaconie Betekenis en Doelstelling diaconie
De diaconie van de wijkgemeente NOACH bestaat momenteel uit 7 gemeenteleden, waarvan 6  diakenen een eigen sectie hebben. Verder is de voorzitter actief op met name bestuurlijk gebied.
De betekenis van diaconie is letterlijk: “dienst of ondersteuning”. De diaconie zet zich in op allerlei gebied binnen en buiten de kerk.

Doelstelling
De doelstelling van de diaconie valt op te delen in twee onderdelen. Enerzijds ondersteunt de diaconie de minderbedeelden in onze wijk en ver daar buiten (bijv. werelddiaconaat). Anderzijds is de diaconie betrokken bij het senioren- en jeugdwerk van de kerk in het algemeen.

Geld, goederen of menskracht.
D.m.v. sectieberaden en overige contacten met ambtsdragers en contactpersonen weet de diaconie de minderbedeelden/zwakkeren in de wijkgemeente te vinden. Daar waar mogelijk vindt ondersteuning plaats in de vorm van geld, goederen of menskracht. Ook weten sommige mensen de diaconie te vinden als zij het moeilijk hebben. Daarnaast wordt het plaatselijke boodschappenproject door de diaconie ondersteund. De diaconie werkt steeds meer samen met andere maatschappelijke organisatie om, daar waar nood is, te kunnen helpen. Dat helpen is onderverdeeld in materiële hulp en immateriële hulp, zoal doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp.

Seniorenmiddag
De diaconie houdt zich bezig met diverse activiteiten voor senioren. Zo worden er seniorentochten georganiseerd en is de diaconie betrokken bij de oogstdienst. Rondom de oogstdienst organiseert de diaconie een middag voor senioren waar elkaar ontmoeten en gezamenlijk een broodmaaltijd houden centraal staan. Daarbij is er een programma dat de senioren aanspreekt.

Pastorale uren
Verder worden in de zorgcentra Buurstede en Friso regelmatig pastorale uren gehouden met medewerking van de diaconie.

Soberheidsactie samen met Jeugd
In de veertigdagentijd geeft de diaconie, samen met de jeugdkerk, vorm aan een soberheidsactie. De opbrengst gaat naar een jaarlijks te bepalen doel.
Daar waar raakvlakken zijn, trekt de diaconie samen op met de jeugd van de kerk en onder-steunt waar dat mogelijk is.

Wereld-diaconaat, missie en zending
Op stedelijk gebied heeft de diaconie ook goede contacten met het College van Diakenen. Zo participeert de diaconie in allerlei activiteiten zoals wereld-diaconaat, missie en zending. Op provinciaal en breder niveau is de deelname vanuit de wijk zeer beperkt.

Tsjechië - Jihlava
Als laatste participeert de diaconie ook in activiteiten voor de partnergemeente in Tsjechië, Jihlava. Hieronder kan worden verstaan inzamelingsacties, ondersteuning bij uitwisselingen en dergelijke.

Collecteren
Tijdens de eredienst behoort tot de taak van de diaconie om de collecte te verzorgen.

Heilig Avondmaal
Tijdens de viering van het Heilg Avondmaal is de diaconie verantwoordelijk voor het verloop van de viering, zoals de verzorging van brood en wijn c.q. druivensap.
Er zijn meer taken die tot de diaconale werkzaamheden horen. Een aantal zullen we hier aan de orde stellen om u een beeld te geven van wat er gebeurt.

Praktische uitvoering
Om het diaconaat goed te laten verlopen binnen wijkgemeente NOACH is onze wijk in secties ingedeeld. Binnen een sectie geeft men in een team mensen uitvoering aan het diaconaat. Op de pagina secties vindt u een overzicht.

De voorzitter van de diaconie is dhr. Hermans Voortman.
 
autokerkgang autokerkgang
Bent u slecht ter been en kunt u daardoor de kerkelijke activiteiten niet meemaken, dan kunt u gebruik maken van deze regeling. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met de coördinator van de autokerkgang, Dhr. Sander Veenstra, tel. nummer: 862908.
 
vakantieweek vakantieweek
Vakantieweek
Gehandicapten, éénoudergezinnen en echtparen kunnen gebruik maken van vakantiecentra als het “Roosevelthuis” en “De  Werelt”. Om hier aan deel te kunnen nemen zijn er bepaalde afspraken met de centrale diaconie. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact op met de voorzitter van de diaconie.
Zie de contactpagina voor de gegevens.

Zijn er met betrekking tot het bovenstaande vragen of wilt u gebruik maken van de genoemde diensten schroom dan niet contact op te nemen met uw sectiediaken. De namen kunt u vinden bij de sectieindeling.
Is uw sectie, wat betreft een diaken, vacant, neem dan contact op met de voorzitter van de diaconie. 
Zie de contactpagina voor de gegevens.
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.