PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
ORGANISATIE ORGANISATIEKerkdienst/kerkgebouw:
Onze wijkgemeente houdt de wekelijkse kerkdienst in de kerkzaal NOACH in het wijkcentrum De Schelf, Binnenhof 51, 7608 KH, tel. 871908.
Elke zondag aanvang 10.00 uur.
De diensten zijn (ook achteraf) te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl

Jeugdkerk:
1e en 3e zondag van de maand voor jongeren vanaf 12 jaar, aanvang 10.00 uur, in een zaal van het wijkcentrum.
Contactpersoon: Mevr. Gonneke Bennes, De Vink 8, 7609 LV, tel. 06-48266477, e-mail: gonnekebennes@gmail.com

Zondagsbrief:
Deze informatie is wekelijks voor de kerkdienst aanwezig. Ook te vinden op: http://www.pga-noach.nl
Opmaak: zondagsbrief.noach@pga-almelo.nl

Wijkpredikant NOACH:
Ds. D.J. (Dick) van Bart, Heijen 15, 7608 NE, tel. 473273, dickvanbart@gmail.com

Pastoraal werkster NOACH
Mevr. Tieska Knotter, Der Boede 2, 7608LL. tel. 861589. t.knotter@xs4all.nl

Pastorale taakverdeling.
De taakverdeling van het pastoraal werk is als volgt:

  • Mevr. Helene Westerik voor de mensen boven de 75 jaar in de Bleek en in de wijken Haghoek, Rosarium en Sluitersveld van NOACH
  • Mevr. Da. Monica Schwarz is voor de mensen onder de 75 jaar in de Bleek
  • Mevr. Tieska Knotter - voor de mensen boven 75 jaar in sectie 1 t/m 5
  • Dhr. Ds. Dick van Bart voor alle mensen onder de 75 jaar in NOACH en de mensen boven de 75 jaar in de Schelfhorst en Markgraven

Bij ziekenhuisopname vragen we u ook de desbetreffende pastor in te lichten, volgens bovenstaande verdeling.

Jeugdouderlingen:
Dhr. Theo Bennes, Karelia 112, e-mail: take5@theobennes.nl, tel. 06 5026 7993
Mevr. Gonneke Bennes, De Vink 8, e-mail: gonnekebennes@gmail.com, tel. 06 48 266 477

Kostersgroep:
Coördinatie: Mevr. Susan van Harlingen-Vriesema, Hackfort 15, 7608 MK, tel. 492414 of 06-10319096, e-mail adres: d.vanharlingen@kpnmail.nl

Organist:
Dhr. Jos Keijzer, Vloedbeldlaan 29, 7602 TN, tel. 865084, e-mail adres: keijzerj@t-mobilethuis.nl 

Kerkenraad:
Voorzitter: Dhr. Rob Franken, Biesterweg 43, 7608 RN  Almelo, tel. (0546) 871767, e-mail adres: rob.ch.franken@gmail.com
Scriba kerkenraad: Vacant, e-mail adres: scriba.noach@pga-almelo.nl
Notuliste: Alie Blikmans, alie@blikmans.nl

Diaconie:
Voorzitterschap:
Dhr. Hermans Voortman, h.voortman11@kpnplanet.nl

Wijkcollege van kerkrentmeesters:
Dhr. Bert Haakmeester, Radboud 8, 7608 JK, tel. 864605, b.haakmeester@kpnplanet.nl
Dhr. Dick van Harlingen, Hackfort 15, 7608 MK, tel. 492414, e-mail adres: d.vanharlingen@kpnmail.nl

Beheer wijkkas:
Penningmeester: Dhr. Dick van Harlingen, Hackfort 15, 7608 MK, tel. 492414, d.vanharlingen@kpnmail.nl
Bankrekeningnummer wijkkas NOACH: NL73RABO0301343403

Ledenadministratie:
Dhr. Klaas Dalmeijer, Martenastate 9, 7608 XT, tel. 867455, e-mail adres: kenndalmeijer@gmail.com

Autokerkgang:
Dhr. Sander Veenstra, Rustweg 119, 7608 RM, tel. 862908, e-mail: sanderveenstra48@gmail.com

Verjaardagsfonds:
verjaardagsfonds sectie 6 t/m 11:
Mevr. Elly Hammink, e-mail adres: ejhammink@outlook.com, tel. 861023
verjaardagsfonds sectie 1 t/m 5:
Mevr Anneke Koster, e-mai adres: akoster19011944@gmail.com

Beamteam:
Dhr. Andre Bruijn, e-mail adres: beamteam.noach@pga-almelo.nl

Internet NOACH: http://www.pga-noach.nl/
Website beheer:
beheer zondagsbrief:  zondagsbrief.noach@pga-almelo.nl
overig beheer website: Dhr. A.L.Bruijn, Borg Ewsum 45, 7608GD Almelo, tel. 863981, e-mail: webmaster.noach@pga-almelo.nl

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Almelo:
Kerkplein 3, 7607 BT, tel. 456744
openingstijden: ma/wo/vr  van 10-12 uur


 

terug
 
 
Facebook
Hier gaat u naar de facebook pagina van NOACH
 
Together - Zang
 
Actueel:

Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl Meet and Eat met vluchtelingen    
 
Een goed verhaal - Jaarthema 2019-2020
meer
 
Wijknieuws

  meer
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.