PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Vorige zondagen data 2015 Vorige zondagen data 2015
Voorgaande zondag 27 december: 10.00. In deze bijzondere cantatedienst met veel muziek gaat Bea Holtrust voor.
Er is in deze dienst geen kindernevendienst.
 
---------------------------
 
Donderdag 24 december, 22.00 uur: Kerstnachtdienst. 
Aan deze dienst werkt de zanggroep Together mee, o.l.v. Frank den Bakker. Evelien van Bart zal harp spelen, Renee Mels en Fennie Bouwsema begeleiden ons op de fluit. We lezen uit Jesaja 11 en uit Lucas 1 en 2 en zingen mooie Kerstliederen, die afgewisseld worden met gedichten en andere teksten.  Collecte in de dienst: ‘Ondersteuningen’. Enkele voorbeelden: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten, hulp bij schuldsanering door bijvoorbeeld het verstrekken van een renteloze lening. Ook worden langdurig zieken en gehandicapten ondersteund die op vakantie willen en dit niet geheel zelf kunnen bekostigen.

Kerst - Liturgisch bloemstuk
Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen wonen.
De rode bloemen staan symbool voor de sterren die ons de weg hebben gewezen.
De grote ster verbindt ons met het hemelse Licht. Vrijdag 25 december, 10.00 uur. Kerstmorgen. 
Naast Jos Keijzer hebben we nog twee muzikanten en wel Floris le Clercq op trompet en Carl Gieszen op de vleugel. Voor de dienst is er muziek en worden er een paar bekende Kerstliederen gezongen. Het thema  Hoe laat is het?,  waar de kinderen in deze weken aan gewerkt hebben, wordt nu afgesloten met als onderthema: Tijd voor het licht. De lezingen zijn: Jesaja 52:7-10 en Lucas 2:1-20. Collecte in de dienst: Kerk in Actie, Kinderen in de Knel. Vandaag geven we aan veelal straatarme kinderen in Moldavië. De kerken in Moldavië hebben, met steun van Kerk in Actie, kinderopvangcentra opgericht waar deze kinderen welkom zijn. Hier kunnen de kinderen gezellig spelen, ze krijgen hulp bij hun huiswerk en een warme maaltijd. Er zijn in heel Moldavië op dit moment al vele tientallen van deze dagcentra, heel vaak een initiatief van de lokale kerken. Nog veel meer kwetsbare kinderen in Moldavië hebben zo’n warme plek nodig. Namens Kerk in Actie vragen we daarom uw gift voor kwetsbare kinderen in Moldavië

---------------------------

Voorgaande zondag 20 december
Vierde zondag van Advent. Voorganger ds Dick van Bart.

Het hoofdthema is in deze weken van Advent is: Hoe laat is het? en het thema voor deze zondag Tijd om te zingen.
De lezingen zijn: Micha 5:1-6 en Lucas 1:57-80. 
We zingen het projectlied, een kind steekt een adventskaars aan en doet een gebed.

Vierde advent
Op deze vierde zondag van Advent horen we over de geboorte van Johannes.
Zacharias krijgt weer stem en zingt een uitbundig loflied.
De verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening waarin  hij gevangen zat.
De groene plant ,kindje op moeders schoot, symboliseert het nieuwe leven.
De rode bloemen verbeelden de aanwezigheid van Gods Geest.  


---------------------------

Vrijdag 18 december: 19.30 uur. Volkskerstzang in NOACH.
De Activiteiten Commissie organiseert ook dit jaar, in samenwerking met Accres namens het Wijkcentrum “de Schelf”, de traditionele Volkskerstzang op vrijdag 18 december 2015. Wij hebben het koor “De Oostvaarders” bereid gevonden mede invulling te geven aan deze Volkskerstzang. In de samenzang worden populaire liederen als: “ Komt allen tezamen, Op U mijn Heiland blijf ik hopen, Nu zijt wellekome, Er is een roos ontloken” gezongen. Komt allen tezamen op deze Volkskerszang 2015.

---------------------------

Voorgaande zondag 13 december
Derde zondag van Advent
. Het thema voor vandaag is: Tijd om op weg te gaan. De lezingen zijn: Sefanja 3:14-20 en Lucas 1:39-56.Vandaag zien we dat het al wat lichter wordt op weg naar Kerst.
We hebben dat uitgebeeld met de roze doek op het paars.
De twee bloemen symboliseren de ontmoeting tussen Maria en Elizabeth, waarover we horen in de schriftlezing.
De rode bloem staat er bij als teken van Gods geest.
Kerkdiensten tot en met 3 januari

Zondag 27 december: 10.00. In deze bijzondere cantatedienst met veel muziek gaat Bea Holtrust voor.
Er is in deze dienst geen kindernevendienst.

Zondag 3 januari:
In deze dienst schenken we aandacht aan het feit dat Tieska Knotter voor een aantal maanden pastoraal werk zal gaan doen. Samen met de Bleek wordt voor het vervolg gekeken naar oplossingen waarbij ook mensen toegerust kunnen worden om bepaalde taken op zicht te nemen als vrijwilliger. Maar voorlopig zijn we blij met haar hulp. Ze zal dat doen voor de mensen boven de 75 jaar in de het vroegere ‘Emmausdeel’ en de Markgraven.
Het thema voor de nevendienst is: Wie wijst jou de weg? De lezingen zijn: Jesaja 60:1-6 en Matteus 2:1-12. We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal en na afloop kunnen we onder de koffie met kniepertjes elkaar een goed nieuw jaar wensen.

============================================ 

Voorgaande zondag 20 december
Vierde zondag van Advent. Voorganger ds Dick van Bart.

Het hoofdthema is in deze weken van Advent is: Hoe laat is het? en het thema voor deze zondag Tijd om te zingen.
De lezingen zijn: Micha 5:1-6 en Lucas 1:57-80. 
We zingen het projectlied, een kind steekt een adventskaars aan en doet een gebed.

Vierde advent
Op deze vierde zondag van Advent horen we over de geboorte van Johannes.
Zacharias krijgt weer stem en zingt een uitbundig loflied.
De verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening waarin  hij gevangen zat.
De groene plant ,kindje op moeders schoot, symboliseert het nieuwe leven.
De rode bloemen verbeelden de aanwezigheid van Gods Geest.  


---------------------------

Vrijdag 18 december: 19.30 uur. Volkskerstzang in NOACH.
De Activiteiten Commissie organiseert ook dit jaar, in samenwerking met Accres namens het Wijkcentrum “de Schelf”, de traditionele Volkskerstzang op vrijdag 18 december 2015. Wij hebben het koor “De Oostvaarders” bereid gevonden mede invulling te geven aan deze Volkskerstzang. In de samenzang worden populaire liederen als: “ Komt allen tezamen, Op U mijn Heiland blijf ik hopen, Nu zijt wellekome, Er is een roos ontloken” gezongen. Komt allen tezamen op deze Volkskerszang 2015.

---------------------------

Voorgaande zondag 13 december
Derde zondag van Advent
. Het thema voor vandaag is: Tijd om op weg te gaan. De lezingen zijn: Sefanja 3:14-20 en Lucas 1:39-56.Vandaag zien we dat het al wat lichter wordt op weg naar Kerst.
We hebben dat uitgebeeld met de roze doek op het paars.
De twee bloemen symboliseren de ontmoeting tussen Maria en Elizabeth, waarover we horen in de schriftlezing.
De rode bloem staat er bij als teken van Gods geest. Aanstaande zondag Zondag  6 december:
Tweede
zondag van Advent. Het hoofdthema is in deze weken is: Hoe laat is het?, en het thema voor deze zondag is: Tijd om te luisteren. De lezingen zijn: Maleachi  3:1-4 en Lucas 1:26-38. 

Liturgische bloemschikking Tweede Advent


---------------------------

Voorgaande zondag 29 november - 1e zondag van Advent.
De kindernevendienstleiding heeft deze dienst geadopteerd.
Het hoofdthema in deze weken voor Kerst is: Hoe laat is het?
We horen in de lezingen aanduidingen als: Toen Herodes koning van Juda was.. , in de zesde maand… Toen Quirinius het bevel over Syrië voerde… Het is de tijd van koning Herodes en keizer Augustus, maar is het wel echt hun tijd? Of is het tijd voor iets anders? Voor ons is het de tijd van Advent, toeleven naar kerst. we zien steeds een klok met een wijzer-plaat, waar steeds afbeeldingen van het verhaal op worden geplakt.
We zingen iedere week het projectlied en een kind steekt een adventskaars aan en doet een gebed. Deze zondag horen we ook het verhaal van Guus: Guus heeft de tijd, en ook ook Pater Jos komt weer eens langs.
Het onderthema is: Tijd om te verwachten. We lezen uit Zacharia 14:4-9 en Lucas 1:5-25. 

Liturgische bloemschikking Eerste Advent


In deze Adventsperiode ziet u een gedroogd palmblad als basis voor de schikking.
Het blad heeft een mooie gebogen vorm die aan één kant open is en uitloopt in een dunne punt. Met deze vorm wordt de verbinding tussen hemel een aarde gesymboliseerd.
De komvorm staat voor de ontvankelijke houding van mensen voor Gods Geest.
Als zichtbaar teken van de Geest ziet u een rode bloem die elke week terug komt in de schikking. Bij het verhaal van vandaag passen de stenen die symbool staan voor het ongeloof van Zacharias. Hij is met stomheid geslagen als hij hoort wat de engel Gabriel hem vertelt.

---------------------------
 
Voorgaande zondag 22 november: Euwigheidszondag.
Voorganger ds Dick van Bart. De schriftlezing is uit Openbaring 21 vers 1-7

In deze dienst lezen we de namen van de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Daarbij worden lichtjes aangestoken en ook de mensen in de kerk krijgen te gelegenheid om zelf een lichtje aan te steken en zo te denken aan iemand die hun lief was en die zij moeten missen. De nabestaanden zijn voor deze dienst uitgenodigd en worden voor de dienst ontvangen met een kopje koffie. We vieren deze zondag ook het Heilig Avondmaal.
Het thema voor de kindernevendienst is: Gelukkig, naar de lezing van Matteüs 5:1-12 bij hoort, ook wel de zaligsprekingen genoemd. In de kerk lezen we Openbaring 21:1-7 De zanggroep Together zal zijn medewerking aan deze dienst verlenen.  
 
---------------------------

Op deze eeuwigheidzondag gedenken we gemeenteleden  die in het afgelopen jaar zijn overleden.
In de schikking zien we een kransvorm die verwijst naar de weg die mensen gaan.
De zeven witte bloemen en de kaars staan symbool voor het Licht van Christus dat ons begeleidt op onze levensweg.
Straks worden de lichtjes op het doopvont aangestoken bij het noemen van  de namen.
De drie witte bloemen in het midden vertellen over geloof, hoop en liefde.
Op de gedachtenistafel zien we klimop met daartussen  de kruisjes.
De klimop die symbool staat voor het eeuwige leven houdt de herinnering vast aan onze dierbaren.
Bij het uitreiken van de kruisjes ontvangt u een witte roos.

---------------------------

Voorgaande zondag 15 november 9e zondag van de herfst.
Voorganger: Jan Willem de Vos.
Het thema van de nevendienst is: Wat is veel?, met als lezing: Marcus 12:38-13:2. 
 
---------------------------
 
Voorgaande zondag 8 november: Oogstdienst
Dominee Dick van Bart gaat voor


We vieren de oogstdienst. we vragen ieder een aantal attenties mee te nemen en die bij de desbetreffende adressen te bezorgen om zo ons medeleven te betonen naar ouderen of anderen die hiervoor in aanmerking komen. Het thema voor de kindernevendienst is: Waar gaat het om. De schriftlezingen zijn uit Leviticus 19:1-4 en 9-18 en Marcus 12:28-34 
 
---------------------------

19:30: Woensdag 4 november: Dankdag Vesper mmv zanggroep Together
Dominee Dick van Bart gaat voor.
Daarna hebben we Gemeenteavond.


Voor de schikking hebben we het thema ‘Goede buren’ als uitgangspunt genomen.
We zijn dankbaar voor de oogst van het afgelopen jaar, waarmee we ons mogen voeden.
Om hiervan te delen liggen er naast de vruchten van de aarde andere voedingsmiddelen, die we aan de boodschappenmand  willen geven.
Zo mogen we onze naasten betrekken in onze eigen overvloed.


 

Afgelopen zondag 1 november
Schooldienst met De Zegge. Thema: "Wijsheid" 
Dominee Dick van Bart gaat voor.

 
Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.

---------------------------

Voorgaande zondag 25 october
Dominee Dick van Bart gaat voor.
Schriftlezingen: Jesaja 59:9-19  en Marcus 10:46-52
Kindernevendienst: Het thema van Kind op Zondag voor vandaag is Laat je niet stoppen!​
---------------------------

Voorgaande zondag 18 october
Dominee Dick van Bart gaat voor. Het is een speciale dienst met bevestigen en afscheid nemen van ambtsdragers.
---------------------------

Voorgaande zondag 11 october
Taizéviering NOACH. Mevr. Henriët Veenstra-Looms gaat voor.

Op zondag 11 oktober a.s. om 10 uur is er weer een Taizéviering in NOACH.
Thema voor de viering is deze keer: Kind van God – in heel je leven.
In een kerk die is ingericht in de sfeer van Taizé zullen we samen prachtige liederen zingen, we luisteren naar gedeelten uit de bijbel en zijn van tijd tot tijd stil om te overdenken wat we hoorden en zongen.

Together is er natuurlijk weer bij voor de veelstemmigheid van het zingen. Frank den Bakker bespeelt de vleugel en Hike Flurina Hiemstra speelt fluit.
Van harte welkom om met ons mee te vieren.

Na de dienst is er koffie/thee en gelegenheid voor ontmoeting.

Namens de werkgroep, Henriët Veenstra-Looms
 
---------------------------

Voorgaande zondag 4 october
Dominee Harm Veltman gaat voor

 
---------------------------

Voorgaande zondag 27 september
Pastoraal werker mevr. Helene Westerik gaat voor.
Thema is: Bron van vrede.
Liturgie:

Lied: Vrede voor jouw hierheen gekomen – melodie Lied 276
Lied: Het licht zal me leiden
   – melodie: de Heer is mijn Herder
Lied 305 : 1, 2, 3
Lied: De oude woorden klonken weer – melodie lied 463 oude liedboek
Lied: Breng ons daar waar mensen leven
   – melodie: Wat de toekomst brengen moge
Lied: 422
---------------------------

Sinds onheuglijke tijden
staat de hoop geschreven
 
dat ooit grote woorden als
'verzoening - leed geleden -
mensenrecht - schoon water - vrede'
tot een nieuwe wereld worden
eindelijk de echte.
 
In naam van hen
die vóór ons waren
 
en omwille van wie na ons komen
 
blijf die grote woorden dromen -
laat de hoop niet varen.
 
Huub Oosterhuis
---------------------------

Voorgaande zondag 20 september: Adoptiedienst
Door Fanfareorkest C.O.V. "Wilhelmina" Almelo
Ds. Dick van Bart gaat voor
Liturgie:

Lied 103c: 1, 2 en 3.     -       Lied 885 : 1 en 2.
Song of Praise
Psalm 150 : 1 en 2.       -       Lied: Heer leer ons zien.
Schriftlezing OT:  1 Koningen 21: 20-29
Muziek “The Irish Blessing”
Schriftlezing NT:  Marcus 9: 30-37
Muziek “Let’s there be Praise”
Muziek  “You Raise me up”
Lied 416
“Song of Liberation” en ” To Regions Fair”


---------------------------

Voorgaande zondag 13 september: Startzondag
Het thema van de Startzondag is “Goede Buren”.
Ds. Dick van Bart gaat voor.
 De lezing is: Lucas 10 : 25 -37
 
Op deze startzondag zal de Activiteitencommissie. weer een mooie fietstocht voor u allen uitzetten. De lengte van de tocht zal ca. 20 en maximaal 25 km. zijn. De start van de fietstocht is na het koffiedrinken met de krentenwegge. Onderweg zullen wij kerk(en) van onze buren bezoeken, daar het thema van deze startzondag ook in de fietstocht gebruikt gaat worden. Het thema van de Startzondag en de fietstocht is “Goede Buren”.
Onderweg weer een pleisterplaats met versnapering(en) en na terugkeer staat de barbecue voor u gereed. Wij vragen van u een eigen bijdrage van € 7,50 p.p. Wij hopen dat velen van u zullen deelnemen.

De Activiteiten Commissie.
---------------------------
 
Voorgaande zondag 6 september: Doopdienst
Ds. Dick van Bart gaat voor.
 De lezingen zijn: 1 Koningen 18:20-40 en Marcus 8:27-9:1
Het thema van de kindernevendienst is: Weet je het nu?
Er is Jeugdkerk: Het thema is DE BUREN VAN JEZUS
---------------------------
 
Voorgaande zondag 30 augustus 10:00 uur:
Ds. Harm Veltman gaat voor. De lezingen zijn: Zacharia 8: 4 – 8 en Marcus 8: 22 – 26
Het thema van de kindernevendienst is: God zorgt voor je.

---------------------------

Voorgaande zondag 5 juli 10:00 uur:
Kerkdienst niet in NOACH maar gezamenlijke dienst in de Bleek
Mevrouw Helene Westerik - Heilige Doop
 
----------------------------

Voorgaande zondag 28 juni: mevr. ds Bea Holtrust
Thema: “Laat ons niet los”Eerste lezing: Psalm 138 naar Karel Eykman
Tweede lezing: Psalm 138 - Van David

Inkeer : Loslaten

Loslaten is niet zorgen voor, maar geven om.
Loslaten is niet oordelen, maar de ander toe te staan mens te zijn.
 
Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles beheersen,
Maar het anderen mogelijk maken hun eigen lot te bepalen.
 
Loslaten is niet anderen tegen zichzelf beschermen,
Het is de ander toestaan de werkelijkheid onder ogen te zien.
 
Loslaten is niet ontkennen, maar accepteren.
 
Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten,
maar elke dag nemen zoals die komt.
En er mezelf gelukkig mee prijzen.
 
Loslaten is niet anderen kritiseren of regulieren,
Maar te worden wat ik droom te zijn.
 
Loslaten is niet spijt hebben van het verleden,
Maar groeien en leven voor de toekomst.
 
Loslaten is minder vrezen en meer beminnen.
                                                                           Nelson Mandela 

----------------------------
 
Zondag 21 juni Zondag 21 juni

Voorgaande zondag 21 juni:
Mevrouw dr M.G. de Vries-Smelt uit Wierden
 gaat voor.
De schriftlezingen zijn: Spreuken 3 : 1 t/m 6 en Handelingen 16: 6 t/m 34
 
 
Zondag 14 juni Zondag 14 juni
Mevrouw Helene Westerik gaat voor.

V: Ons spreken en luisteren, ons zien en horen en zingen
G: Het is alles door en in het licht van de Eeuwige
V: Het licht van de Eeuwige dat in alle seizoenen van ons leven met ons meegaat
G: Het licht van de Eeuwige dat in ons is
V: En in dat licht worden wij begroet
G: En mogen wij elkaar begroeten

De lezing is uit Genesis 25:27-34 - Jacob en Esau

-----------------------------
 
Zondag 7 juni Zondag 7 juni

Voorgaande zondag: 7 juni
Mevrouw Jeanne Willems gaat voor. De lezingen zijn 2 koningen 1:1-9 en Marcus 3:20-35
Het thema voor de kindernevendienst is: "Hoe goed ken jij hem?"
 
Zondag 31 mei Zondag 31 mei
Zondag 31 mei: Zondag Trinitatis Ds. Dick van Bart gaat voor. We vieren het Heilig Avondmaal. De lezingen zijn: Exodus 3:1-6 en Johannes 3:1-16 De HA-collecte ( de tweede collecte) is voor het Werelddiaconaat bestemd. Te weten voor het nieuwe ZWO project: “Diaconaal werk door kerken” in Moldavië. Thema Kindernevendienst: ‘Begrijp jij het?’
 
Zondag 24 mei Zondag 24 mei
Vorige zondag 24 mei: 1e Pinksterdag
ds. Dick van Bart

In deze dienst worden de namen gelezen van de dopelingen van het afgelopen jaar. In de dienst worden de doopsterretjes aan de ouders overhandigd. Het thema voor de nevendienst is: Hier ben ik. Met lezingen Hooglied 4:12 t/m 5:1 en Handelingen 2:1-11. Deze dienst wordt ook uitgezonden door Radio Almelo.

 
 
Zondag 17 mei Zondag 17 mei
Zondag 17 mei: 7e zondag van Pasen
ds. Harm Veltman gaat dan voor. Het thema van de kindernevendienst is: Wat ik zeggen wil. De lezingen die daarbij staan aangegeven zijn: Exodus 19 : 1 – 11 en Johannes 17  :14 - 26

Zondag is er weer Jeugdkerk; het thema is 'Tijd voor feest?'
We zien jullie graag om 10 uur!
 
 
Zondag 10 mei Zondag 10 mei
Voorgaande zondag 10 mei: 6e Zondag van Pasen
Henriët Veenstra-Looms gaat dan voor. Het thema voor de kindernevendienst is: Ik heb je lief, met als lezingen: Hooglied 7 : 1-8 en Johannes 15: 9-17.
De preek van deze dienst vindt u onder submenu: Preken uitgelicht
 


--------------------------------
 
 
zondag 3 mei zondag 3 mei
Zondag 3 mei - 5e zondag van Pasen
Jubileumdienst Jihlava! ds. Dick van Bart
De mensen van de partnergemeente uit Jihlava en Strizov uit Tsjechië zijn bij ons te gast. De Jihlavawerkgroep heeft deze dienst geadopteerd. Together verleent zijn medewerking aan deze dienst. Collega Jan Kerkovsky zal mede voorgaan. We vieren ook samen het Helig Acondmaal. Het thema voor de kindernevendienst is: Lente.
De lezingen zijn uit Hooglied 2 : 1-7 en Johannes 15:1-8
Na de dienst drinken we samen koffie. De contacten tussen Jihlava en Almelo bestaan al 25 jaar.

Jubileum  Jhilava
Dit weekend  vieren we het 25-jarig jubileum van de verbinding met onze partnergemeente uit Jhilava. We hebben dit uitgebeeld met de stadswapens die met elkaar verbonden zijn door klimop. De bloemen vertolken dit feestelijke samenzijn.
Het licht van de kaars symboliseert onze verbinding met God en elkaar.


 
--------------------------------
 
zondag 26 aprilZondag 26 april - 4e zondag van Pasen
Doopdienst; ds. Dick van
zondag 26 aprilZondag 26 april - 4e zondag van Pasen
Doopdienst; ds. Dick van

Zondag 26 april - 4e zondag van Pasen
Doopdienst; ds. Dick van Bart
De lezingen zijn: Hooglied 2 : 8 - 17 en 1 Johannes 3 : 1 - 8
In deze dienst zal gedoopt worden Elton Boaz Nieland, geboren 18 november 2014, zoon van Gonneke Bennes en Martijn Nieland. 

Kindernevendienst:
Het thema voor de nevendienst is: Ik ben er voor jou
 
Zondag 19 april: 3e zondag van Pasen. Zondag 19 april: 3e zondag van Pasen.
In deze dienst nemen een paar kinderen afscheid van de nevendienst. de dienst is met hen en hun ouders voorbereid. Zij blijven de hele dienst in de kerk. Het thema voor deze dienst is: Volg je hart. We lezen uit Johannes 10:11-18 en 1 Korintiërs 13:8-13.

Kindernevendienst:
De andere kinderen gaan gewoon naar de nevendienst. Hun thema is: Jij maakt mij anders, met als lezingen: Hooglied 1:1-8 en Johannes 21:15-24. 

Wonderbare visvangst: in de Heilige Hart kerk gebouwd van 1919 - 1969  in Brussel

 
Zondag 12 april Zondag 12 april
Zondag 12 april: 2e Paaszondag
Voorganger: ds. J.W. de Vos
De lezingen zijn:  Johannes 20 : 19 - 29

Kindernevendienst:
Het thema is: Ik zie je niet...
De lezingen daarbij zijn uit  Hooglied 5: vs. 2-8 en Johannes 20: vs. 19-31

Jezus op weg naar Emmaus: Glas in lood raam Church of the Redeemer in centrum Toronto.

 
Stille week en zondag 5 april Stille week en zondag 5 april
Paasnachtdienst, Stille Zaterdag 4 april 21.00 uur
In deze dienst vieren we de omslag van het donker naar het licht. dat omslagpunt wordt ook uitgedrukt door de wisseling van het antependium van rood naar wit. Daarna worden de nieuwe Paaskaarsen voor de kerk en de jeugdkerk binnengedragen. We lezen in deze dienst een aantal lezingen die voor de Paasnacht geëigend zijn, op verschillende manier, uit de Bijbel, als gedicht, en een (naar Genesis 6) gelezen door de lector een ingekorte versie van lied 163a: Zeshonderd jaar is Noach oud. De zanggroep Together verleent weer zijn medewerking en we vieren samen de maaltijd van de Heer. Bij het verlaten van de kerk, krijgt u een brandend kaarsje aangereikt en zingen buiten: U zij de glorie. Als u een eigen huispaaskaars heeft, kunt u die ook ontsteken aan de nieuwe Paaskaars. Voor Witte Donderdag is er een papieren liturgie, de andere dagen gebruiken we de beamer. Het U zij de glorie kent u vast wel uit uw hoofd, maar er zijn voor buiten ook papieren. exemplaren.

Paasmorgen 5 april 10.00 uur
De kinderen sluiten vandaag het project ‘Met open handen’ af. Het onderthema voor Pasen is: Het lege graf. Vandaag zien we hoe Eef haar opa begroet, ze wil hem het liefst nooit meer loslaten. In het Bijbelverhaal horen we hoe Maria Jezus ontmoet. de lezingen zijn uit Hooglied 3: 1-11 en Johannes 20:1-18. Floris le Clercq verleent zijn medewerking aan deze dienst met trompet. Vandaag worden ook de spaarbusjes van de soberheidsactie ingezameld. De opbrengst is voor de Gravenruiters. De Stichting maakt het mogelijk dat mensen met een handicap onder professionele begeleiding aangepast kunnen pony/paardrijden. Bij De Gravenruiters rijden wekelijks vele gehandicapten, voornamelijk kinderen, waarvan 90% een beperking heeft. Ook is er het Meidenproject; gericht op meiden tussen 11 en 18 jaar met sociaal emotionele problemen. Kijk voor meer informatie op www.degravenruiters.nl. 

Liturgisch bloemstuk Paasmorgen
Vandaag vieren we Pasen: het geheim van het leven dwars door de dood heen. Met open handen mogen we dit geheim vieren.
Tussen de handen zien we een schaal vol witte bloemen. Ze vertellen over de gave van het licht dat volop stroomt. Onze handen mogen dat licht doorgeven.
Rondom zien we doorzichtige kralen als tranen van Maria, dwars door de tranen van verdriet en gemis heen, breekt de hoop door.


 
-------------------------------------------------------------

Vrijdag 3 april: Goede Vrijdag 19:30 uur:
We hebben een dienst voorbereid die sterk afwijkt van eerdere jaren. We volgen nu het lijdensevangelie aan de hand van litho’s die afgewisseld worden door liederen, teksten en gedichten. Ook klinkt er bijv. muziek van Ola Gjeilo, Serenity (O magnum mysterium, o groot mysterie) en J.S. Bach, St. Matthew’s Passion, Am Abend da es kühle war en gaan de gebeden in op heel actuele thema’s. Ook is er een aanklacht onder het kruis, naar Lied 585 door lector, voorganger en gemeente. De kaarsen worden in deze dienst gedoofd en ook na deze dienst verlaten we in stilte de kerk.

Liturgisch bloemstuk Goede Vrijdag
Vandaag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus.
De kleur paars van inkeer is aangevuld met  rood.
Bij het kruis staan rode bloemen als symbool van  de druppels bloed die in de aarde vallen.
Eén van de handen is tot een vuist gebald vanwege de gebalde vuisten die naar Jezus werden opgestoken, de andere is open als teken van de overgave van Jezus.
De klimop verwijst naar de trouw van de vrouwen die bij het kruis bleven staan.’ Donderdag 2 april: Witte Donderdag 19.30 uur:
We vieren samen het Heilig Avondmaal. We zitten dan als gebruikelijk aan tafels. Als u druivensap wilt, wilt u dat dan even aangeven aan de diakenen. we horen in deze dagen ook weer gedachten van jongeren. Together zal zijn medewerking aan deze dienst verlenen.
We lezen uit Exodus 12:1-8 en 11-14 en Johannes 13:1-20 en Johannes 14:15-31. De voorbereidingsgroep heeft voor dit jaar gekozen voor een muzikale meditatie. We vragen u zoveel mogelijk in stilte de kerk te verlaten.

Liturgisch bloemstuk Witte donderdag
Op deze dag gedenken wij hoe Jezus’ handen de voeten wasten van zijn leerlingen.
Jezus vraagt zijn leerlingen het zelfde te doen als Hij.
De handen in de schikking zijn naar voren gebogen.
Naar wie strekken wij onze handen uit? 


 
 
Zondag 29 maart Zondag 29 maart
Zondag 29 maart: 6e zondag van de Veertigdagentijd.
Palmpasen: het wordt weer een feestelijke dienst!!

Kindernevendienst: 
Het hoofdthema van het Paasproject is: Met open handen. Het thema van vandaag is “De intocht in Jeruzalem”. We komen opa weer tegen en zingen het  projectlied. Schriftlezingen: OT Jesaja 50:4-7 en NT Marcus 11:1-11

Liturgisch bloemstuk
Op deze palmzondag zien we een pad van rode bloemen die samen de weg vormen waarover Jezus Jeruzalem binnen gaat.
De handen juichen mee met de vele stemmen.

 
Zondag 22 maart Zondag 22 maart
Zondag 22 maart: 5e zondag van de Veertigdagentijd.
Voor deze zondag is het onderthema: De graankorrel met als lezingen Jeremia 31:31-34 en Johannes 12:20-33.  
We komen opa weer tegen en zingen iedere week een kort projectlied

Kindernevendienst
Op de vijfde zondag komt er een meneer (eigenlijk haar opa, maar dat ziet ze niet) tegenover Eef zitten. Hij heeft een vaas bij zich met een bloembol. Eef legt uit dat hij die bloembol beter in de grond kan stoppen. In het Bijbelverhaal vertelt Jezus over de graankorrel die moet sterven om leven te geven. Door dingen los te laten, kan er iets nieuws ontstaan

Liturgisch bloemstuk
Vandaag is het de vijfde zondag van de veertig dagentijd. We zien hoe de handen tegen elkaar liggen, nadenkend, bezinnend. De korenaren en graankorrels verwijzen naar de gelijkenis die Jezus vertelt.

 
Zondag 15 maart Zondag 15 maart
4e zondag van de Veertigdagentijd.
De lezingen zijn uit Jozua 4:19-5:1 en 10-12 en Johannes 6:1-15 en het thema voor de nevendienst is daarbij: Vijf broden en twee vissen. We komen opa weer tegen en zingen iedere week een kort projectlied. 

Liturgisch bloemstuk
Op deze vierde zondag van de veertig dagentijd zien we dat er al iets van het Licht van Pasen doorbreekt.
In het bloemstuk ligt een lichtere doek op het donkere paars. Aan de ene kant zien we vijf vaasjes met rode bloemen,  en aan de andere kant twee vaasjes met roze bloemen.
Hiermee wordt uitgebeeld dat Jezus brood en vis deelt met de mensen die naar hem toe zijn gekomen om te luisteren naar zijn boodschap van vrede.

 
Zondag 8 maart Zondag 8 maart
3e Zondag van de veertigdagentijd
Voorganger de heer Ralph Scheurwater.
Kindernevendienst
Op de derde zondag zien we Eef in de trein zitten. Er komt een meneer met een bak vol fluitjes. Maar het is een stilte-coupé! Eef helpt met opruimen. (De meneer is eigenlijk haar opa, maar dat ziet ze niet.) In het Bijbelverhaal gaat Jezus naar het tempelplein. Hij maakt duidelijk dat dit geen plek is voor handel en lawaai, maar voor openheid en gebed.
 
 
Liturgisch bloemstuk
In de schikking op deze derde zondag van de veertig dagen zien we dat de handen geopend zijn. Ze zijn open om alle ruimte te kunnen geven aan de schoonheid van de wet. In psalm 19 lezen we dat de wet begeerlijker is dan goud en zoeter dan honing. We hebben dit uitgebeeld met de kaarsen van bijenwas en de goudkleurige doek. In de tempel maken Jezus’ handen ruimte voor Gods goud door het materiële goud weg  te vegen.

 
Zondag 1 maart Zondag 1 maart
Zondag 1 maart: 2e zondag van de Veertigdagentijd
Dit is een ZWO-dienst. ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Deze dienst is voorbereid met mensen van de plaatselijke ZWO-commissie. ZWO-commissie
De ZWO-commissie van de PGA Almelo heeft een nieuw project gekozen in relatie tot het werk van Kerk in Actie. De afgelopen periode was dat het project "Milieuvriendelijker koken en stoken" in Zuid Afrika. Daar is regelmatig aandacht aan besteed in AKn. Ook zijn er twee ZWO-diensten aan gewijd. Het project is zo twee jaar onder ieders aandacht gebracht en nu zijn we toe aan een nieuw project.

Nieuw Project
Dit keus voor dit nieuwe project van Kerk in Actie, is gevallen op een project in Moldavië. Op deze pagina kunt u daar over lezen. De AK heeft toestemming verleend om de H.A. collectes voor dit project te bestemmen en in de wijken zal dit bij de collecte afkondigingen genoemd worden. Gedurende de komende twee jaar, zal de ZWO-commissie de gemeente blijven informeren via Almelo’s Kerknieuws.

Kerk in Actie
Kerk in Actie drong er in 2002 bij de Wereldraad van Kerken op aan om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden, toen Moldavië nog tot de voormalige Sovjet behoorde, decennia-lang geen diaconaal werk kunnen doen en moesten hun structuren weer opbouwen. Verschillende kerken bundelden hun krachten en bieden nu hulp aan met name ouderen, kinderen en slachtoffers van mensenhandel. 

Moldovan Christian Aid
En zo ontstond het Moldovan Christian Aid (MCA), een platform opgezet vanuit verschillende kerken in Moldavië. Op het ogenblik geeft Kerk in Actie geoormerkte steun aan MCA voor 9 goedgekeurde projecten van het platform. Om er een paar te noemen:
  • Het bieden van onderdak en hulp aan slachtoffers van mensenhandel en huiselijk geweld
  • Het organiseren zomerkampen voor kwetsbare jongeren
  • Het trainen van 60 meiden die willen gaan werken als maatschappelijk werkers in de parochies
  • Het aansturen van vrijwilligers om onderdak voor ouderen te verzorgen.
De plaatselijke ZWO-commissie steunt dit project in 2015-2016

De lezingen zijn uit 1 Koningen 19 : 9 - 18 en Marcus 9 : 2 - 10. Het thema voor de kindernevendienst is daarbij: De verheerlijkding op de berg. We komen opa weer tegen en zingen iedere week een kort projectlied.

Liturgisch bloemstuk
Op deze tweede zondag van de veertigdagentijd zien we dat de handen naar elkaar toegebogen zijn.
Ze laten zien dat ze, dat wat teer en kostbaar, is willen beschermen.
De psalmdichter ervaart zo Gods handen.
De witte bloemen verbeelden het geluk dat de leerlingen ervaren op de berg.
Ook zij willen dit vasthouden.

 
Zondag 22 februari: Bevestigen ambtsdragers Zondag 22 februari: Bevestigen ambtsdragers
lees meer »
 
Zondag 15 februari: Taizé kerkdienst: Zondag 15 februari: Taizé kerkdienst:
lees meer »
 
Zondag 8 februari: 5e zondag na Epifanie Zondag 8 februari: 5e zondag na Epifanie
lees meer »
 
Zondag 1 februari: 10.00 uur, 4e zondag na Epifanie Zondag 1 februari: 10.00 uur, 4e zondag na Epifanie
lees meer »
 
Zondag 25 januari: 3e zondag na Epifanie - Adoptiedienst Zondag 25 januari: 3e zondag na Epifanie - Adoptiedienst
lees meer »
 
Zondag 18 januari: 10.00 uur, 2e zondag na Epifanie Zondag 18 januari: 10.00 uur, 2e zondag na Epifanie
lees meer »
 
Zondag 11 januari: 1e zondag na Epifanie Zondag 11 januari: 1e zondag na Epifanie
lees meer »
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.