PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
NOACH NOACH

 

Het “hart en ziel” van wijkgemeente NOACH is te symboliseren in een beelddrager, in de Hebreeuwse letter Beth (of Béth).

Het is de letter waarmee de Hebreeuwse bijbel begint. "In het begin schiep God..., " (Beresjiet bara Elohim...).
Zo heeft elke letter in het Hebreeuwse alfabet een verhaal met symbolische betekenis.

Het woordje Beth betekent in het Hebreeuws huis. Voorbeeld: Beth-el betekent letterlijk 'huis van God', 'Godshuis'.

Wanneer we naar de vorm van de letter Beth kijken is het een huisje, een schuilplaats die aan één kant open is, zonder deuren, uitnodigend en gastvrij is.

 
De Béth vertelt: Je hebt “grond onder je voeten (het evangelie), een steun in de rug (gemeente, mensen om je heen), een dak boven je hoofd (hier jezelf kunnen zijn) en een open blik naar buiten (naar de sameleving en de wereld).

Of anders gezegd, huis NOACH is de "warme herberg" voor velen”. In die herberg ben je welkom, je mag jezelf zijn, je wordt niet veroordeeld maar gerespecteerd, jij doet ertoe, jij en wij kinderen van God. In die herberg luisteren we naar elkaar, naar mijn boodschap, jouw boodschap, onze boodschap. We kunnen veel voor elkaar betekenen en delen met elkaar? 


 
-----
 
Margreet Spoelsta schreef onderstaand gedicht over de Beth.
 
Beth, een huis voor onder weg
grond onder mijn voeten
steun in mijn rug
dak boven mijn hoofd

gedragen door verhalen
omringd door reisgenoten
beademd door wie liefde is

gegrond
gesteund
gezegend

op weg naar morgen
overmorgen
en onderweg soms even
thuis
​-----

In de liturgische bloem-schikkingen van Advent en Kerst 2012 staat de Béth, de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet centraal. Hieronder ziet u dat verbeeld.De Béth  vertelt: Je hebt grond onder je voeten, een dak boven je hoofd en een beschermende muur in je rug; je kunt het huis aan de voorkant verlaten en het Licht tegemoet gaan. Er is uitzicht en de toekomst is open. Elke zondag van advent komt het licht dichter naar ons toe om met Kerst in het huis van de Béth te schijnen, want in Bethlehem, dat broodhuis betekent, is een kind geboren, het kind van het Licht.

Hoe zijn wij?
Het huidige NOACH wordt omschreven als ‘open oecumenisch’. Er wordt gewerkt aan de hand van een moderne, speelse manier van liturgie en binnen het gemeentezijn wordt opengestaan voor elkaar en de wereld. Dit komt ook tot uiting doordat het kerkgebouw onderdeel uitmaakt van het wijkcentrum, in het hart van de woonwijk Schelfhorst. NOACH staat open voor dialoog en voor andersdenkenden.
NOACH wil meer schakelmomenten op bijzondere momenten in het leven van gemeenteleden, waarbij het hele gezin en de totale gemeente worden betrokken.  
 
MET HART EN ZIEL MET HART EN ZIEL
klik op het plaatje !!

Als je door de Schelfhorst rijdt, zou je het idee kunnen krijgen dat er geen kerk in de wijk is. Je vindt inderdaad geen hoge kerktoren of een apart staand gebouw. In de Schelfhorst valt de kerk als gebouw niet zo erg op. Toch is de kerk wel degelijk aanwezig. In "De Schelf" is de kerkzaal waar zich veel activiteiten afspelen. Als je door het wijkcentrum naar binnen gaat, loop je langs de bar en biljarts. De kerk is hier dus heel dichtbij het gewone leven. En zo hoort het ook. We proberen als gemeente dichtbij de mensen te zijn.

Vanaf het begin zijn de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente hier Samen Op Weg gegaan. Sinds 2009 zijn we ook plaatselijk Protestantse Gemeente. Dat is een verheugende zaak. Er zijn ook goede contacten met de R.K. St. Jozefparochie. Zo is er een aantal oecumenische diensten en plaatselijk zijn er ook met andere kerkgenootschappen goede contacten.

Als kerk hebben we de nodige activiteiten. Daar is natuurlijk iedere week een kerkdienst, die om 10.00 uur begint. Er is oppas voor de kleinsten en voor de kinderen van 4 tot 12 jaar is er tijdens de preek kindernevendienst. Zij gaan in de bijruimten op hun niveau aan de gang met verhalen uit de Bijbel. De eerste en de derde zondag van de maand is er jeugdkerk voor jongeren vanaf 12 jaar. Eens in de maand drinken we op de eerste zondag van de maand met elkaar koffie na de dienst om zo de contacten te verstevigen.

Maar gemeentezijn houdt natuurlijk niet op met de zondag. Ook door de week zijn er de nodige activiteiten. Om er een paar te noemen: er zijn gespreksgroepen en gemeenteavonden. Zo is er ook een gespreksgroep voor jongvolwassenen. Ook in de wijk zijn er ontmoetingsavonden.

Voor de bazar eens in de twee jaar in september is er een groep mensen enthousiast bezig.

Vanaf het najaar is er belijdeniscatechese.
Mensen die belijdenis willen doen of na willen denken over het geloof, komen eens in de twee weken van 20.00-22.00 uur bij één van de leden thuis onder leiding van de predikant.

Alle activiteiten worden vermeld in Almelo's Kerknieuws, in de Zondagsbrief, die in de kerk wordt uitgereikt of op onze website  www.pga-noach.nl.

De diakenen zien om naar mensen die kampen met (financiële) problemen.

U bent van harte welkom als u eens een dienst mee wilt maken of bij alle andere activiteiten. Ook als een bepaalde avond u aanspreekt, bent u van harte welkom. Ook als u behoefte hebt aan een gesprek met één van de ouderlingen of met de predikant is dat altijd mogelijk. Voor inlichtingen kunt u het onderstaande nummer bellen.

Met vriendelijke groet
De wijkgemeente NOACH van de Protestantse Gemeente Almelo,
 

 

 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.