PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Aanstaande zondag Aanstaande zondag

Zondag 22 april : Zondag Jubilate, jubelt. Thema voor de nevendienst: De goede herder. De lezingen zijn uit Genesis 6:1-4 en Johannes 10:11-16.

---------------------------------

 
Komende zondagen Komende zondagen

Zondag 29 april : Zondag Cantate, zingt. Voorganger is Ria Smelt- de Vries. Het thema voor de nevendienst is: Verbonden. De lezing die aangegeven staat in Kind op Zondag is: Genesis 6:5-22 over Noach.

 
Voorgaande zondagen Voorgaande zondagen

Zondag 15 april: Zondag Misericordia Domini: De barmhartigheid van de Heer.
Het thema voor de nevendienst is: Ik zie het aan je. de lezingen zijn Genesis 4:1-16. en Johannes 21:15-24.
In deze dienst zal symbolisch het geld van de soberheidsactie overhandigd worden.
Deze dienst staat aangegeven als mogelijkheid tot bediening van de Heilige Doop.

Jeugdkerk
Zondag is er weer Jeugdkerk, met als thema: 'Gevangen in angst. Is religie de oorzaak van het geweld in de wereld?'

Groet,
Team Jeugdkerk​

Zoals het zich nu laat aanzien zijn er 2 mensen die Openbare Belijdenis van het geloof willen afleggen.
Dat zijn Louise Briene, Westeinde 469, Vriezenveen en Gul Ender, Sijpesteijn 84. Mw. Ender zal dan ook gedoopt worden. Ook haar zoon Yusuf (9 jaar) wil zich laten dopen. Waarschijnlijk zal dat allemaal gebeuren met Pinksteren. Mochten er anderen zijn die (hun kinderen) willen laten dopen, neem even
contact met mij op, dan kijken we naar de beste mogelijkheden.

Een ander verheugend feit is dat 2 mensen zich bereid hebben verklaard in een soort ‘duobaan’ diaken te willen worden, en wel Sandra van Dorsten en Margriet Slettenhaar-Sjoers. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee, dat mensen de kerkenraad weer komen versterken.
De concrete afspraken moeten bij het schrijven nog gemaakt worden, maar het zou kunnen zijn dat de bevestiging tot diaken op deze zondag is, of mogelijk een week daarna. U verneemt dat nog via de zondagsbrief. Mocht u bezwaren hebben wat betreft belijdenis en wandel van genoemde mensen dan kunt u dat schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend indienen bij het scribaat.Zondag 8 april: Taizéviering NOACH. Zondag Quasimodo geniti, Als pasgeboren kinderen.
Henriët Veenstra-Looms gaat voor in deze dienst. Er is weer een viering in de geest van Taizé, met mooie liederen die op een meditatieve manier herhaald worden. Together verleent dan ook medewerking aan deze dienst. Smaken verschillen altijd. Er zijn mensen die speciaal voor deze diensten komen, ook van buiten onze wijkgemeente en anderen die misschien meer gaan voor ‘traditionele diensten’. Beide is mogelijk. U bent in ieder geval van harte uitgenodigd. Dat ik zelf niet bij die dienst zal zijn, ligt niet in het feit, dat ik het geen mooie diensten zou vinden. Integendeel, maar vanwege een dienst elders.
Het thema voor de nevendienst is: Ik zou zo graag. De lezing die daarbij aan de orde is, is Genesis 3:1-24.
 

--------------------------

Van de werkgroep Taizé
Zondag, 8 april, is er weer een Taizéviering in onze wijkkerk NOACH. Thema voor de viering is deze keer: Het is en blijft Pasen! In een kerk die is ingericht in de sfeer van Taizé zullen we samen prachtige liederen zingen, we luisteren naar gedeelten uit de bijbel en zijn van tijd tot tijd stil om te overdenken wat we hoorden en zongen. De dienst is een Taizéviering,  omlijst met die onderdelen die in een zondagse kerkdienst onmisbaar zijn. In dat alles voert de Taizébeleving echter de boventoon – een dienst van verstilling dus, stil worden en je proberen te openen voor het geheim en de kracht van geloven. Together is er natuurlijk weer bij voor de veelstemmigheid van het zingen en Frank den Bakker bespeelt de vleugel. Zijn dochter, Elianne den Bakker, zal op de viool spelen. Na de viering is er koffie/thee/fris en gelegenheid tot napraten en elkaar ontmoeten.  

-------------------------

Stille week kerkdiensten
Zondag 1 april 10:00 uur Paasochtend ds. Dick van Bart.
We vieren dat Jezus opgestaan is! Het wordt een vrolijke dienst waarin we het Paasproject van de kinderen afronden. Ook worden de doosjes met geld van de soberheidsactie ingeleverd in de grote bus! De kinderen mogen mee musiceren met de muziekintrumenten.

Jeugdkerk
Zondag is er weer Jeugdkerk en dat is geen grapje!
Pasen is eigenlijk wel een ongelooflijk verhaal. Iemand gaat dood, maar drie dagen later staat hij op en leeft weer. Hoe kan dat nou?

En we gaan de wensen kiezen die uit gaan laten komen. Ben je er weer bij?

Groet,
Team Jeugdkerk

Pasen

Vandaag vieren we Pasen: het geheim van het leven  door de dood heen.
De bloesemtak laat zien dat er hoop is op nieuw leven.
De witte roos vertelt ons dat Jezus leeft!
Maria, uitgebeeld met de tulp, ziet het niet omdat ze overmand is door verdriet.
Dwars door verdriet en pijn mogen we geloven dat Jezus is opgestaan! 

Vang je droom wensboom.
De jongeren van NOACH laten dromen uitkomen! Omdat het doel van de soberheidsactie dit jaar 'Vang je droom' is, gaan we een aantal hartenwensen vervullen. Ook vandaag nog zijn er wenskaartjes beschikbaar waar u een wens voor iemand (of uzelf) op kunt zetten en in de wensboom voor in de kerk kunt hangen. Misschien kent u iemand die altijd al eens een kijkje wilde nemen bij Heracles, een Jeugdkerkdienst zou willen bijwonen of een leuke activiteit wil organiseren tijdens een (kinder)feestje. Er is van alles te bedenken!
De wensen die we uit laten komen, voeren we waar dat kan uit met de talenten van de gemeenteleden van NOACH. Paasochtend nemen we de wensboom mee naar Jeugdkerk en aan het eind van de dienst maken we bekend welke wensen we uit laten komen. Wie weet komt uw wens wel uit! Gonneke Bennes, jeugdouderling, 0648266477

Zaterdag 31 maart, 21 uur. Paasnachtviering.
Ook in deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer. Together werkt ook mee aan deze dienst. We vieren de omslag van het donker naar het licht, symbolisch ook uitgedrukt in de wisseling van de antependia en de stola van rood naar wit. In al deze diensten horen we ook de gedachten van jongeren over deze dagen, uitmondend in de feestelijke viering van Paasmorgen. Ook het liturgisch bloemstuk krijgt steeds aandacht.

Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag. 19.30 uur. We beginnen en eindigen de dienst in stilte. We hebben ons zowel voor Witte Donderdag als voor Goede Vrijdag laten inspireren door medechristenen uit België en lezen teksten naar Bijbelgedeelten en ter bezinning afgewisseld met liederen en op deze Goede vrijdag ook met afbeeldingen van kruiswegstaties. 

Liturgisch bloemstuk

De kleur is rood.
de kleur van het bloed van Jezus,
de kleur van het martelaarschap.
Op Goede Vrijdag lezen we van het lijden
en sterven van onze Heer.
We worden er stil van.Donderdag 29-3, 19.30 uur Viering Witte Donderdag met de Maaltijd van de Heer.
We vieren aan tafels. Together verleent medewerking. We gebruiken een nieuwe liturgie. In plaats van brood gebruiken we Matses, net zoals het Joodse volk indertijd deed.

Liturgisch bloemstuk
In het bloemstuk zien we een schaal met daarnaast een kan met waterals verwijzing naar de lezing die we straks horen.

Jezus wast de voeten van zijn leerlingen omdat Hij mens onder de mensen wil zijn.
 De witte bloemen zeggen iets over de kleur van deze dag en staan in het teken van dienstbaarheid.Zondag 25 maart: 6e zondag van de veertigdagentijd. Palmzondag De kinderen zullen traditiegetrouw weer door de kerk lopen met hun palmpasenstokken. Het thema voor de nevendienst is: Ik kom naar je toe. De lezingen zijn: Jesaja 50:4-7 en Marcus 14:1-15.

De kinderen hebben weer prachtige paasstokken en takken gemaakt met Palmpasen.
Voor alle foto's, zie het fotoalbum.Liturgisch bloemstuk

Op deze palmzondag zien we de weg naar Jeruzalem.
Jezus wordt toegejuicht door de mensen die zwaaien met palmtakken.Het maken van de Palmpasen stokken en takken in 2017 
Indruk van het Passie Pasen concert

In een goed gevulde NOACH kerkzaal beleefden we een prachtig Passie Pasen concert. Onder leiding van dirigent Frank den Bakker gaven 3 koren te weten het ACM, Baptistenkerkkoor en Together, samen met een groep van 8 strijkmusici een belevenisvolle avond met liederen en muziek en declamatie over de lijdenstijd. Dit was voor de aanwezigen een opmaat naar het Paasfeest van 2018 dat we de komende week hopen te vieren. De werkgroep Muziek in NOACH bedankte namens Rob Franken allen die een bijdrage hadden gegeven aan deze mooie avond.

-----------------------------

Van Zelfredzaamheid....... naar samenredzaamheid
Dinsdag 20 maart Pnielkerk 19:30 lezing door Ds. Rienke Vedders – Dekker
Het overheidsbeleid gaat ervanuit dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, ongeacht ziekte of beperking. ‘Zelfredzaam zijn’ is mooi, maar veel mensen redden het niet alleen! Kijk eens naar kwetsbare ouderen. Voor hen is het belangrijk dat er vanuit de omgeving naar hen wordt omgezien. Samenredzaamheid voor mensen die het niet alleen redden. U als ouderling, diaken of bezoekdame/heer heeft hierin een belangrijke plaats.
U wordt van harte uitgenodigd voor een thema-bijeenkomst ‘van zelfredzaamheid….naar samenredzaamheid’ op dinsdagavond 20 maart om 19.30 uur in de foyer van de Pnielkerk. Vanaf 19.00 uur is de zaal open en staat er koffie en thee voor u klaar.
Ds. Rienke Vedders – Dekker, ouderenpastor en geestelijk verzorger zal met u stilstaan bij zin- en levensvragen van ouderen. Maaike Plaggemarsch – Dollen, ouderenadviseur Scoop, zal u praktische informatie geven op het gebied van (kwetsbare) ouderen.
Het belooft een interessante avond te worden. U bent van harte welkom!
------------------------------

Liturgische bloemschikking vijfde zondag veertigdagentijd


-------------------------------

Zondag 11 maart: 4e zondag in de Veertigdagentijd. (Laetare: verheug je) Bert Kozijn gaat dan voor. Deze dienst wordt ook uitgezonden door de plaatselijke radio. Het thema voor deze zondag is: Ik geef je te eten. De N.T.-ische lezing die in Kind op zondag staat aangegeven, is: Johannes 6: 4-15. 

Vierde zondag, Leatare, verheugt u in de veertigdagentijd

Halverwege de vastentijd mogen we al iets zien van het licht van Pasen.
We hebben dit in de schikking uitgebeeld door de kleur roze toe te voegen.
In de lezing van vandaag horen we dat Jezus de mensen te eten geeft.
De witte roos staat symbool voor Jezus te midden van de mensen die Hem gevolgd zijn.
Naast hem de jongen die vijf broden en twee vissen bij zich heeft.
Er is genoeg voor iedereen!

--------------------------

Zondag 4 maart: 3e zondag in de Veertigdagentijd. Het project onderweg naar Pasen is: Ik zorg voor jou. Het thema voor deze zondag is: Bij mij kun je thuis zijn. De lezingen zijn : Exodus 20:1-17 en Johannes 2:13-22. Na de dienst drinken we samen koffie.
--------------------------

Zondag is er Jeugdkerk: Vang een droom!
Dit gaan we de komende 2 keer heel letterlijk doen. Helpen jullie mee om het bijzonder te maken?

Groet,
Team Jeugdkerk
--------------------------

Liturgische bloekmstuk derde zondag veertigdagentijd
Vandaag horen we dat Jezus in de tempel komt.
Hij ziet dat het huis van zijn vader geen plek meer is waar mensen thuis komen bij God.
De witte roos als beeld van Jezus staat tussen de mensen.
De geldwisselaars worden weggestuurd en het geld rolt over de vloer. 
Elke  zondag staan in de kerkzaal bij de ingangen de manden en de collectebussen klaar voor uw gaven voor de Boodschappenmand.

Liturgisch bloemstuk tweede zondag

In de 40-dagentijd volgen we Jezus op zijn weg naar Jeruzalem.
Vandaag lezen we dat Jezus met drie van zijn leerlingen een hoge berg op gaat.
Als ze daar zijn verschijnen Mozes en Elia in een helder wit licht.
We hebben dit uitgebeeld met de witte roos voor Jezus en daarom heen een wolk.
De discipelen staan verwonderd om Jezus heen.

---------------------------

In het menu Archief treft u de zondagen van een vorig jaar aan.
Zondag 25 februari: 2e zondag van de veertigdagentijd.  Ds. Arie van Houwelingen gaat voor. 
Het thema voor de nevendienst is: Ik praat met je. We lezen N.T.  Filippenzen 3, 17 t/m 4, 1.  en welke aangegeven staat in Kind op Zondag is: N.T. Marcus 9:2-10. 
------------------------

Zondag 18 februari: 1e zondag in de veertigdagentijd. Het thema voor deze tijd voor Pasen is: Ik zorg voor jou. We lezen de verhalen over Jezus die op weg gaat naar Jeruzalem. Deze eerste zondag staat daarbij het verhaal van de verzoeking in de woestijn centraal.  De lezingen zijn uit het O.T. is Genesis 9:8-17 en uit het N.T. Marcus 1:12-15. Na de dienst houden we de winterwandeling.

Liturgisch bloemstuk eerste zondag van de veertigdagentijd
‘In de veertigdagentijd volgen we Jezus op zijn weg naar Jeruzalem.
Passend bij het thema van de KND maken we elke week een schikking op het muurtje.
Vandaag de verzoeking in de woestijn,verbeeld door het zwart en goud in het zand.
De witte roos staat symbool voor Jezus, met daarbij de engel die Hem beschermt.’

---------------------------
 
 
Jeugdkerk
Zondag is er weer Jeugdkerk: wat heeft carnaval te maken met de kerk?
We zien jullie graag om 10 uur!

Groet,
team Jeugdkerk
 

 
 

Inloggen


Actueel:
Zondag A.S. 
Zondagsbrief 
De Schelf 2.0   
Beleidsplan
Kerkbalans-uitslag
Muziek in NOACH
Soberheidsactie
40 Dagenproject
Palmpasen

Uitvaartteam Taizédienst 8 April
 
Passie Pasen
concert 2018


Lees meer
 
Kerkbalans 2018
Uitslag! meer
 
Facebook
Hier gaat u naar de facebook pagina van NOACH
 
Wijknieuws
meer
 
Welkom in de kerk - Jaarthema 2017-2018
meer
 
NOACH kerkdiensten op internet
Nieuw: Live nu met bea-merpresentatie. Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor
op het bovenstaande logo
of klik hier
meer
 
Elke eerste zondag
meer
 
RvK Brochure Najaar 2017
meer
 
Oud papier / Nieuwe plek
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief 2017
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.