PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Inhoud en Betekenis Pastoraat Inhoud en Betekenis Pastoraat

Omzien naar elkaar als opdracht
Pastoraat betekent zorg voor de ander; omzien naar elkaar.
Dat omzien naar elkaar gebeurt vanuit de opdracht die Christus ons gegeven heeft.
 
Een taak voor iedereen
Dat betekent dat pastoraat een taak is van iedereen die Christus opdracht in praktijk wil brengen: predikanten, kerkelijk werkers, ouderlingen en diakenen én gemeenteleden. Ieder christen is geroepen om om te zien naar de ander.
 
Een opmerkzame houding
Dat vraagt een opmerkzame houding, ook jegens elkaar. Het mag niet voorkomen dat iemand de kerkdienst bezoekt en niet opgemerkt wordt. Het mag ook niet voorkomen dat mensen wegblijven uit kerkdiensten of van andere aktiviteiten van de kerk, zonder dat dat door anderen opgemerkt wordt en zonder dat daar iets mee gedaan wordt.
 
Aandacht
Wij leven tegenwoordig in een individualisatische wereld waarin wij de ander niet lastig willen vallen. Maar het kenmerkende van pastoraat is juist dat wij aandacht hebben voor de ander. Wij willen er juist voor de ander zijn, uiteraard alleen als de ander dat wil.
 
Spontaan en georganiseerd
Pastoraat moet aan de ene kant een spontaan gebeuren zijn maar het moet ook georganiseerd worden. Daarbij gaat het er om dat de mensen van de kerk initiatief nemen om de ander te bezoeken in de eigen woonomgeving. Dit bezoek kan gedaan worden door gemeenteleden maar ook door predikanten, ouderlingen en kerkelijk werkers.
Door een goede organisatie van het pastoraat wordt voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen en wordt bereikt dat ieder die aandacht nodig heeft en wil dat ook krijgt. Tegelijk zorgt een goede organisatie er voor dat degenen die pastorale zorg verlenen niet overladen worden.

Praktische uitvoering
Om het pastoraat goed te laten verlopen binnen wijkgemeente NOACH is onze wijk in secties ingedeeld. Binnen een sectie geeft een team mensen uitvoering aan het pastoraat. Op de pagina secties vindt u een overzicht.

 
Taakverdeling Pastoraat Taakverdeling Pastoraat

De taakverdeling van het pastoraal werk is als volgt:

Ds. Dick van Bart voor alle mensen onder de 75 jaar (alle secties) en de mensen boven de 75 jaar in de secties 6 t/m 11.

Mevrouw Tieska Knotter is voor het pastoraat voor mensen boven de 75 jaar in sectie 1 t/m 5.

Voor de secties zie deze pagina: http://www.pga-noach.nl/secties


Bij ziekenhuisopname vragen we u ook de desbetreffende pastor in te lichten, volgens bovenstaande verdeling.

Wijkpredikant NOACH:
Ds. D.J. (Dick) van Bart, Heijen 15, 7608 NE, tel. 473273, 
Kerkelijk werker NOACH:
Mevr. T. (Tieska) Knotter, Der Boede 2, 7608LL, tel. 861589,
Wijkpredikant De Bleek:
Da. M. (Monica) Schwarz, Beethovenlaan 10, 7604 GE tel. 840 484

 
 

Inloggen


Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Actueel:
Vrouwendag    Kerkbalans-uitslag
 
Welkom in de kerk - Jaarthema 2017-2018
meer
 
Wijknieuws
meer
 
Facebook
Hier gaat u naar de facebook pagina van NOACH
 
NOACH kerkdiensten op internet
Nieuw: Live nu met bea-merpresentatie. Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor
op het bovenstaande logo
of klik hier
meer
 
Elke eerste zondag
meer
 
Oud papier / Nieuwe plek
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.