PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Aanstaande zondag Aanstaande zondag
Alle komende kerkdiensten zijn live stream te volgen via Kerkdienstgemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1088/events

Erediensten

Het gebruik van het liedboek.
Het Beamteam mag de notenbalken niet gebruiken in de presentatie die via de Livestream gaat naar Kerkdienstgemist.
Op die notenbalkenplaatjes zijn auteursrechten van toepassing, gepaard met hoge kosten.
Het Beamteam presenteert uitsluitend de teksten van de liederen op een passende achtergrond.
De komende diensten gaat de gemeente weer meer zingen zoals gebruikelijk was.
Wij adviseren u gebruik te maken van uw eigen liedboek, vooral voor het zingen van o.a. nieuwe liederen.Wij adviseren u gebruik te maken van uw eigen liedboek, vooral voor het zingen van o.a. nieuwe liederen...

De collectes die voor deze zondag gelden staan in de zondagsbrief.
U kunt hieraan deelnemen door uw bijdrage (mag ook per 4 weken), onder vermelding van de bestemming, over te maken naar het rekeningnummer van de wijkkas NL73 RABO 0301 343403 t.n.v. Protestantse Gemeente Almelo
Dick van Harlingen zorgt dat het op de goede plek terecht komt.
-----------------------

Zondag 19 mei 10:00 uur Pinksterfeest, Ds Johan Wegerif

Vandaag wederom uw bijzondere aandacht voor de Pinksterviering. Een viering van het feest van de uitstorting van de Heilige Geest waarbij we ons baseren op liedjes en songs van Johnny Cash. We hebben ook een solist, dhr Dick van Altena in ons midden die deze liedjes speelt op gitaar en zingt. We verwachten een toeloop van belangstellenden uit vele windstreken en daarom vraag ik u om vroegtijdig in de kerk te zijn, bij voorkeur uiterlijk om 9.45 uur. De dienst zal een gewone Pinksterviering zijn waarin we naast songs van Johnny Cash ook liederen zullen zingen uit ons liedboek. Zo wordt vooraf aan de dienst die om 10.00 uur begint gezang 687 gezongen, “Wij leven van de wind”
Kom op tijd naar kerk

Pinksteren 2024
Zeven rode bloemen
als vurige tongen, sprekend van de volheid van Gods Geest.
De tak symboliseert de wind die de Geest meeneemt over de aarde
naar alle vier de windstreken, samen met het licht van de vier rode
kaarsen.

-----------------------
Zondag 12 mei 10:00 uur mevr. Fien Venema
-----------------------

Zondag 5 mei 10:00 uur ds. Egbert van Houwelingen

-----------------------
Bronnendienst 28 april 10:00 uur in de Bleek, uit de bron Bijbel en Traditie en in de vorm Klassiek Oecumenisch, met als voorganger is ds Marco Montagne.

Bronnendienst 28 april in NOACH om 16.30 uur.

Uit de bron MUZIEK is er een Zangdienst, waarvoor u uw verzoekliederen kon indienen.
Als Werkgroep Eredienst hebben wij deze dienst voorbereid en als leden van die werkgroep zullen we daaraan ook samen vormgeven. De door gemeenteleden aangegeven mooie liederen worden afgewisseld met verbindende teksten. Als u/jij van zingen houdt dan mag je dit niet missen.
Wees van harte welkom!
-----------------------

Zondag 21 april 10:00 uur ds. Siebe Hiemstra
De lezingen zijn:
- O.T.-lezing: Psalm 65
- Evangelie-lezing: Johannes 10: 11-16

-----------------------

Zondag 14 april: Bronnenzondag: Geen dienst in NOACH
We kerken in de Bleek en in de Pnielkerk

In de Bleek is er een "dialect dienst" met als voorganger dominee Klaas van der Kamp uit Kampen, die vaker diensten in de streektaal verzorgt.
Op zijn website kun je dit lezen:
In samenwerking met 't Twentehoes en de Kreenk vuur de Twentse Sproak stimuleren we het gebruik van de streektaal. In dat kader verzorgen we onder meer kerkdiensten. Hier kunt u over eerderde dialect diensten meer lezen(duurt even)


In de Pnielkerk is ds Koos Sluiter voorganger in een dienst met als vorm Modern Oecumenisch.

-----------------------

Zondag 7 april 10:00 uur Mevr. Jeanne Willems-Hammink
De lezingen zijn:
1 Petrus 1 vers 3 - 12

Johannes 20 vers 19 - 31

-----------------------

Kerkdiensten Stille week  

30 maart, 21.00 uur, Paaswake/Paasnacht, ds. Dick van Bart met medewerking van Together

31 maart, 10.00 uur, Paasviering, ds. Johan Wegerif


Van de bloemengroep:

Pasen
Een stroom van Licht
verdrijft het duister
Kleurrijke
geurende lente.

29 maart, 19.30 uur, Goede Vrijdag, ds. Dick van Bart  

Goede vrijdag
"Het houten kruis
dat de wereld draagt
Oorverdovende stilte
zoute tranen"  


28 maart, 19.30 uur, Witte Donderdag, ds. Johan Wegerif met medewerking van Together, we vieren het Heilig Avondmaal

Witte donderdag
Naar Joh 13:11  Hierop zei Jezus: ”Jullie zijn dus rein maar niet allemaal”
Jezus gebruikt het wassen van de voeten om de discipelen iets te leren.

"Klokjes bloemen
herinneren ons
aan dankbaarheid
en liefde voor de dienende leider"

-----------------------

Zondag 24 maart 10:00 uur ds Johan Wegerif
Palmzondag vieren we.
Lezing uit het oude testament: Zacharia 9: 9 – 10
Evangelielezing: Markus 11:1-11

Liturgisch bloemstuk
Hosanna!
roept het volk.
De twaalf juichen…
voor rechtvaardigheid
op een levende aarde.

Jeremia 5:1 vertelt ons: “Kijk om je heen of er iemand rechtvaardig handelt, die naar eerlijkheid streeft”.
Aan het begin van de stille week lezen we het verhaal van Jezus intocht in Jeruzalem.
De palmpaasstok symboliseert het kruis dat gedragen wordt om de aarde te redden.
De 12 noten aan de draad staan voor de 12 apostelen en de abrikozen voor de 30 zilverlingen als teken van verraad.
In de buxus zien we Palmpasen. De rode toevoeging doet recht aan het Hosanna van de intocht.


 
-----------------------
 
 

Zondag 17 maart 10:00 uur ds Bert Kozijn
Naam van de zondag: Judica, doe mij recht
Schriftlezing 1 Korintiërs 2, 12 – 16
Schriftlezing Mattheüs 5, 33 – 48 


Liturgisch bloemstuk
Naar Jeremia 32:7  “Omdat jij het recht om als losser op te treden”
Jeremia krijgt de opdracht het land van zijn neef te kopen om te voorkomen dat de grond in handen van de koning van Babel valt.
De driekleurige viooltjes staan symbool voor de aanwezigheid van God.
In het midden een rechtopstaand blad als teken van rechtvaardigheid.

De aarde
bezitten, gebruiken …
te eren.
Rechtvaardig
is de nederige mens-----------------------
 

Woensdag 13 maart 19:30 uur Biddag - mevr. Tieska Knotter
Together werkt mee.
Aansluiten houden we een gemeenteavond

Liturgisch bloemstuk

Bloemen
als gevouwen handen.
Biddend voor
vruchtbare aarde.
Groei, ontwikkeling, leven.

-----------------------

Zondag 10 maart 10:00 uur Bronnendienst - ds Arie van Houwelingen
De bron is Bijbel en Traditie en de vorm is Confessioneel
De lezingen zijn: 
O.T.: Efeziërs 2, 1-10
N.T.: Mattheus 11, 25 -30

Liturgisch bloemstuk

Naar Jeremia 29: 14 “Ik zal je een hoopvolle toekomst geven”
Vandaag breekt er iets van Pasen door. Het donkere paars kleurt roze.
De bol is groener geworden, er is hoop.
                Bloem…
                als gevouwen handen
                Biddend…om het vredesteken
                uit de hemel.

-----------------------

Zondag 3 maart 10:00 uur - da Maria de Vries
Derde lijdenszondag, zondag Oculi
Thema: Verspilling of liefdewerk? 
De lezingen zijn uit:
Schriftlezing OT Jesaja: 58: 6 t/m 10     
Schriftlezing NT Mattheus 26: 1 t/m 13

Liturgisch bloemstuk:
Gedoofde ogen
met sporen van licht
Gehoorde waarschuwingen
en dan….niets.

-----------------------

Zondag 25 februari 10:00 uur - zondag Reminiscere:  'Gedenk Heer' -  ds Johan Wegerif
Het is een bronnendienst in de vorm van een '
Bijbel en traditie' viering 
We vieren het Heilig Avondmaal

Lezing: Marcus 9: 1-10

Liturgisch bloemstuk


Trouw van God
aan de aarde.
Telkens opnieuw
gecreëerd.
Goed genoeg.

-----------------------

Zondag 18 februari 10:00 uur ds Egbert van Houwelingen
Lezing: Genesis 9: 8 – 17
Lezing: Marcus 1: 12 -15

-----------------------

Zondag 11 februari is er geen dienst in NOACH omdat het Bronnendienst zondag is
Alle onderstaande vieringen zijn in de Grote Kerk.
09.30 uur Oecumenische viering, voorganger Ds W. Sarolea.
11.00 uur Liturgiegroep ADA viering
19.00 uur  Taizé viering, voorganger H.Veenstra - Looms

-----------------------
Zondag 4 februari 10:00 uur Ds K.F.W. Borsje
Schriftlezing Oude Testament Jesaja 2, 1-5
Schriftlezing Nieuwe Testament: Joh 4, 13 - 30

WINTERWANDELING 2024
Vanmiddag, 4 februari is het zover! dan gaan we weer wandelen en stamppot eten.
Denkt u eraan dat de wandelpaden soms wat drassig kunnen zijn, dus goede schoenen zijn een must. We zien u graag op 4 februari.
De activiteitencommissie NOACH
-----------------------
 
Zondag 28 januari 10:00 uur Mevr. Jeanne Willems
1e lezing. Psalm 111
2e lezing Marcus 1:21-28
-----------------------
 
Zondag 21 januari NOACH gesloten.
We vieren in de Sint Jozef kerk een oecumenische dienst.
Beide koren werken mee aan de dienst.
-----------------------
 
Zondag 14 januari - Bronnendiensten
10:00 uur Bron: Bijbel en Traditie - Vrijzinnig - da Monica Schwarz
15:00 uur Bron: Creativitiet - Viering met Kunst - ds Koos Sluiter

Schriftlezingen in beide diensten:  Johannes 2: 1-11
-----------------------
 
Zondag  7 januari 10:00 uur ds Johan Wegerif
Naam van de zondag: 1e na Epifanie, doop van de Heer in de Jordaan
Schriftlezing Jesaja 55: 1- 11
Schriftlezing Evangelielezing: Marcus 1: 1 – 11
-----------------------
 
 
Komende zondagen Komende zondagen
24 maart Johan Wegerif Palmzondag
28 maart
 
Johan Wegerif
 
Witte Donderdag 19.30 u HA/Together
29 maart Dick van Bart Goede Vrijdag
30 maart Dick van Bart
 
Paasnacht 21 uur/Together
31 maart
 
Johan Wegerif Pasen
7 april
 
Jeanne Willems  
14 april
 
NOACH gesloten Bronnendienst / Pniël
 
Voorgaande zondagen Voorgaande zondagen

Zondag 31 december 10:00 uur, TOP2000 dienst. ds Dick van Bart
Het thema is: Hey jij daar!
Er zijn weer een aantal mooie liederen aangedragen.
Bij elk lied wordt een toelichting gegeven of zelf een eigen uitleg waarom iemand voor dit lied koos.

Als mensen worden we aangesproken door God. Die woorden vinden we in de Bijbel. En die verhalen geven we aan elkaar door. Aansprekende verhalen die een beroep op ons doen als mens.
Ook liederen en muziek kunnen zeer aansprekend zijn. U heeft weer een heleboel mooie muziek opgegeven. en aan de hand daarvan vullen we deze dienst. 
 
  • Man in Black                        Johny Cash, Een Kyrie gebed/song om de nood van de wereld
  • Roller Coaster                     Danny Vera
  • Vluchten kan niet meer      Frans Halsema en Jenny Arean
  • Crying in the chapel            Elvis Presley
  • Papa                                    Stef Bos
  • Border Song                        Elton John
  • Prayer of the mothers         Yael Deckelbaum
-----------------------
 
Op Kerstavond en op eerste Kerstdag wordt de Kerstkaars aangestoken.
Liefde is het Licht, waarmee Gij ons vandaag aanraakt. 

Zondag 24 december 20:00 uur. ds Johan Wegerif - Kerstavond
Thema van de dienst: In de Gloria
We beginnen met zingen om 19:50
Together werkt mee als koor aan deze dienst.
Mmv Frank den Bakker, orgel, vleugel, en Elianne den Bakker, viool
Om 20:00 uur zingt Together: Noël Medley

Aan het einde van de dienst:
Er wordt een kaarsje ontstoken aan het licht van de Paaskaars.
Dat licht geven we aan elkaar door.
Met onze brandende kaarsen draaien we ons nu naar de camera en zingen we, verbonden met de mensen thuis: Ere zij God

Terwijl de mensen de kerkzaal verlaten zingt Together: Joy to the world
-----------------------

Maandag 25 december 10:00 uur. ds Dick van Bart - Kerstochtend
Het thema is: LICHT
Met medewerking van sopraam Mevr.  Gretha van de Laan
Voor de dienst zingen we: Komt allen tezamen, en Nu zijt wellekome

Kerst:

In de feestelijke schikking op de muur zien we dat de kleur paars is veranderd in wit.
We vieren de komst van het Licht, de witte bloemen stralen als sterren achter de kerststal.
De grote kaars mag branden.
De engelen zingen hun glorialied.

-----------------------

Zondag 24 december 10:00 uur 4e advent. Mevr. Jeanne Willems
Schriftlezing Oude Testament:  Jesaja 65:8-10
Schriftlezing Nieuwe Testament :Lucas 1:5-24

Advent is je voorbereiden
op het grote Kerstfeest,
op de geboorte van    
Dat goddelijke in je, het kind.

 
-----------------------

De kerkdiensten komende dagen
 
24-dec 10:00 uur Jeanne Willems 4e advent
24-dec 20:00 uur Johan Wegerif Kerstavond dienst
Together zingt
25-dec 10:00 uur Dick van Bart Kerstmorgen
31-dec 10:00 uur Dick van Bart Top 2000 dienst
 
-----------------------

Zondag 17 december 10:00 uur 3e advent Mevr. Trudi Lambers-Heerspink
Thema: Verlangen


Advent is verlangen
naar ontwapenende nieuwheid,
naar verfrissend leven
dat opborrelt uit de bron.

-----------------------

Zondag 10 december 10:00 uur 2e advent ds Koos Sluiter
Thema: Laat je vinden


Advent
Advent is onderweg zijn
advent is op die lange weg zijn
van verwachting naar vervulling,
van droom naar werkelijkheid.

Advent is geduldig wachten
zonder de moed op te geven.
Advent is je eigen leegte
weer vol laten stromen.


-----------------------
 
Zondag 3 december 10:00 uur 1e advent Mevr Fien Venema

Eerste zondag:
Advent is onderweg zijn
Advent is op die lange weg zijn
van verwachting naar vervulling,
van droom naar werkelijkheid.
 

 
-----------------------

Zondag 26 november 10:00 uur Eeuwigheidszondag ds Johan Wegerif 
Vandaag worden de namen genoemd van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Als gras: ons leven,
als een flits van eeuwigheid
-gebouwd met sterrenstof-
om op te gaan in Uw Licht.
We weten van loslaten.

We weten van trouw en Uw Licht,
van Uw woord en stem
aan ons gericht om op te staan.

Uit Bloemen geven zin. 
-----------------------

Zondag 19 november NOACH gesloten
Er zijn bronnendiensten in de andere kerken; zie de zondagsbrief
Together werkt mee aan deze dienst als koor

-----------------------
Zondag 12 november 10:00 uur ds Egbert van Houwelingen
 
-----------------------
Zondag 5 november 16:30 uur Bronnendienst: Zang/oogstdienst. Ds Marco Montagne
Na afloop is er een drankje en een hapje
-----------------------
Woensdag 1 november 19:20 uur Dankdag ds Johan Wegerif

Zorg voor elkaar, zorg voor de natuur

Zorg voor een goed product,
zorg voor eerlijke verdeling,
dat is wat ons bindt
en wat ons gaande houdt.

Menszijn is brekend en delend,
in het leven staan
en bijdragen aan waardig leven
voor al wat leeft en adem haalt.
-----------------------
Zondag 29 october 10:00 uur Verhalendienst: ds Hans Bouma
-----------------------
Zondag 22 october 19:00 uur Bronnendienst: Taizé dienstHenriët Veenstra-Looms
-----------------------
Zondag 15 october 10:00 uur ds Arie van Houwelingen
-----------------------
Zondag 8 october 10:00 uur ds Arie van Houwelingen
-----------------------
Zondag 1 october 
U kunt kerken in de Pnielkerk of in de Bleek waar het "Bronnendiensten" zijn

De eerste van die vieringen staan voor de deur, letterlijk want dit weekend al. NOACH en de Grote Kerk zijn dit “Bronnen-weekend” gesloten. In Pniël is er een modern oecumenische viering met ds Johan Wegerif en in de Bleek een viering rondom het begrip creativiteit met da Monica Schwarz.
-----------------------
Zondag 24 september 10:00 uur
ds Marco Montagne

Vredesweek:

Oorlog en vrede

In de wereld,
in de rups
waarin de wereld voortkruipt
woont een vlinder.

In de wereld woont
een prachtige vlinder.
Ik wandel tussen de wilde bloemen
en de chaos van de wereld.
Ik wacht tot de rups
een vlinder wordt, 
een prachtige
en die noem ik Vrede

-----------------------
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.