PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Waar ligt Jeruzalem? Waar ligt Jeruzalem?

Waar ligt Jeruzalem?    

Mijn kleinzoon vroeg me op een dag
toen ik wandelde met hem:
"Opa, vertel me alstublieft,
waar ligt Jeruzalem?
Waar ligt, waar ligt
Jeruzalem?"
"Waar," zei ik, "ergens in een sjoel
met diep ontroerde stem
het 'Kol Nidrei' gezongen wordt,
daar ligt Jeruzalem.
Daar ligt, daar ligt,
Jeruzalem.

Waar het gezin dat sjabbes viert
in Bonn of Nottingham
zijn kippensoep in vrede eet
daar ligt Jeruzalem.

Ook waar men 't groot verdriet herdenkt
dat snap je later wel,
ook daar, Sam, ligt Jeruzalem,
maar niet,
maar niet in Israël."

Daar ligt, daar ligt
Jeruzalem.

Willem Wilmink

 
Jeruzalem! Jeruzalem!

Jeruzalem gezien vanaf de Olijfberg. Klik op de afbeelding voor een vergroting en daarna nog een keer.
 
Jeruzalem in de eerste eeuw, naar een maquette in het Bijbels Museum

LEGENDA
 
 1. Tempelberg
 2. Tempelgebouw
 3. Davids-stad (Beneden stad)
 4. Hulda-poorten
 5. Oude industrie-wijk
 6. Brug over het Kidrondal
 7. Olijfberg
 8. Nieuwe-stad (Bovenstad)
 9. Paleis van de Makkabeeën
 10. Paleis van Herodes
 11. De drie vesting-torens: Phasaël
                                    Hippicus
                                    Marianne
 12. Stadion, theater en renbaan
 13. Stadsuitbreiding onder Herodes
 14. Huidige muur van de oude stad
 15. Burcht Antonia
 16. Het badwater Bethesda
 17. Kidron-dal
 18. Stadsdal of Kaasmakersdal
 19. Dal van Hinnom
 20. Romeins legerkamp in 70 na Christus
 21. Viaduct naar de Bovenstad
 22. Trap naar het stadsdal
 
Zo moet Jezus de stad hebben zien liggen, toen hij treurde over Jeruzalem:
"Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt". (Mattheüs 23 : 37 en Lucas 13 : 34).

Vanaf de Olijfberg (7) leidt een stenen brug (6) over het Kidrondal (17) naar de Tempel (2) die door Koning Herodes de Grote werd gebouwd op een breder gemaakte en opgehoogde heuvel (1).

Aan de voet van de Tempel lag het oudste gedeelte van de stad: de zogenaamde Davidsstad (3). Vanuit de Davidsstad kon men door twee poorten (4) via een paar tunnels en trappen op het tempelplein komen.

Die Davidsstad of Beneden-stad (5) was de wijk waarin de armen woonden en waar de kleine industrieën waren gevestigd. Deze lag ingeklemd tussen het Kidrondal (17) en het Stadsdal (18).

Vanuit het stadsdeel leidden verschillende trappenstraten naar de Bovenstad (8) die hoog op de heuvels ten westen van de tempel lag. Vanuit het Stadsdal kon men de tempel bereiken via een hoge trap (22) die uitkwam op het tempelplein.

Vanaf het tempelplein was de Bovenstad te bereiken via een brug over het Stadsdal (21). En het is aan te nemen dat de hogepriester van de tempel vaak van deze brug gebruik heeft gemaakt, want hij had zijn paleis in de Bovenstad.

Daar in die Bovenstad was ook het paleis van de Makkabeeën (9) en het paleis dat Herodes de Grote (10) voor zichzelf liet bouwen. Hoe groot zijn vertrouwen was in de bevolking van Jeruzalem blijkt wel uit het feit dat hij vlak naast zijn paleis drie sterke vestingtorens (11) liet bouwen.

De vrome Joden die vanaf de Olijfberg neerkeken op de stad moeten zich wel buitengewoon hebben geërgerd aan de stadions en aan het theater en de renbaan (12) die ook door Herodes en zijn nakomelingen werden gebouwd. Dergelijke zaken waren, naar het oordeel van de vrome joden: "een gruwel in de ogen des Heren".

Herodes de Grote heeft niet alleen de tempel laten bouwen, die de noodtempel gebouwd door Esra en Nehemia na de babylonische ballingschap moest vervangen, hij heeft ook de stad uitgebreid met een hele nieuwe wijk die in de dagen van Jezus bezet was door de Romeinse troepen, die van daaruit Jeruzalem in bedwang hielden en toezicht uitoefenden op alles wat er op het tempelplein gebeurde. (Handelingen 21 : 31).

Daar lag ook aan de voet van de tempel en in de schaduw van de burcht Antonia (15), het ziekenhuis Bethesda (16) gebouwd rondom een geneeskrachtige bron.

 
Jerusalaim

Er is een stad van vriend en vreemde
Diep in het bloemendal
Er is een mens die roept om vrede
die mens roep overal

Refrein
Jerusalaim, stad van God
Wees voor de mensen een veilig huis
Jerusalaim, stad van vrede
Breng ons weer thuis

Er is een huis om in te wonen
Voorbij het dodendal
Er is een vader met zijn zonen
Zij roepen overal

Er is een tafel om te eten
voorbij het niemandsland
Er is een volk dat wordt vergeten
Dat volk roept overal

Er is een wereld zonder grenzen
zo groot als het heelal
Er is een hemel voor de mensen
dat hoor je overal
 
Lied 802:
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
Breek uw tent op ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.
Here God wij zijn vervreemden
door te luistren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem. 

 
Jeruzalem platte grond Jeruzalem platte grond

Hieronder ziet u de platte grond van de oude stad van Jeruzalem tegenwoordig.
De klaagmuur bevindt zich ter plaatse van nummer 17.
De olijfberg bevindt zich op deze kaart aan de rechterkant.
Klik op de afbeelding om hem te vergroten (daarna nog een keer erop klikken).Hieronder een nachtfoto van Jeruzalem vanaf dezelfde plaats bekeken.
De lichte plek op de foto is de plaats van de klaagmuur.
Klik op de afbeelding om hem te vergroten (daarna nog een keer erop klikken).


 

 
 

Inloggen


Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Actueel:
 
Welkom in de kerk - Jaarthema 2017-2018
meer
 
Wijknieuws
meer
 
Facebook
Hier gaat u naar de facebook pagina van NOACH
 
NOACH kerkdiensten op internet
Nieuw: Live nu met bea-merpresentatie. Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor
op het bovenstaande logo
of klik hier
meer
 
Elke eerste zondag
meer
 
Oud papier / Nieuwe plek
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.