PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
zondagen 2018 zondagen 2018
Zondag 30 december: 10 uur Top 2000-dienst!
Aan de hand van liederen uit de Top 2000 leggen we linken naar ons geloof. Een aantal liederen dat gebruikt wordt, is al bekend. Daarnaast heeft u uw eigen favoriete nummers kunnen opgeven. Het koor Samen op Weg uit Bergentheim zingt een aantal van die liederen en ons eigen kerkkoor Together levert een bijdrage.

We hebben u gevraagd of u eventueel uw keuze wilt toelichten, waarom juist dat lied u zo inspireert. Op de site van NOACH kunt u een artikel lezen over zingevingsvragen die verwoord worden in popsongs en die daarom van belang zijn voor jongeren en anderen.
We kijken uit naar een bijzondere kerkdienst.Liturgisch bloemstuk TOP2000 dienstMaandag 24 december, 22.00 uur:
Kerstnachtdienst. Het thema is: Stille nacht. In teksten en liederen komt die stilte natuurlijk aan de orde. Lees maar vast eens een lied als 276:1 of 246b, maar natuurlijk ook Stille nacht wordt gezongen. Uit de Bijbel horen we Lucas 2:3-19.
De zanggroep Together werkt mee aan deze dienst. Na de dienst klinkt onze jubel de wereld in door buiten te zingen: Ere zij God.  

Dinsdag 25 december: Kerstmorgen 10 uur. Een dienst voor jong en oud, met als thema: Lichtpunt. Met een verhaal voor de kinderen weggaan. Het project wordt afgesloten met het projectlied. De lezingen zijn: Jesaja 52:7-10 en Lucas 2:1-20. Voor de dienst zingen we een paar liederen. Na het welkom door de ouderling en het aansteken van de Paaskaars, zingen we terwijl we nog zitten lied 1005 : Zoekend naar licht, hier in het duister. Kinderen steken 7 kaarsen aan op het doopvont. Iedereen van harte welkom, juist ook de mensen die speciaal voor Kerst komen. Fijn als we samen het verhaal van licht kunnen delen.

Liturgisch bloemstuk Kerst

Vandaag mag het Licht stralen.
De belofte eens gegeven is in vervulling gegaan.
Het paars van advent heeft plaats gemaakt voor het wit van feest.
Een kind is ons geboren…..

De kerstgroet vanuit zustergemeente Jihlava!

---------------------
-------------------------------

Zondag 23 december: 4e zondag van Advent. Het thema is: Ontmoeting Dat is de ontmoeting tussen Elisabet en Maria. De geloofsgetuigen voor vandaag. Daar hoort de lezing bij van Lucas 1:39-45. Uit het O.T. lezen we Micha 5:1-4a, waar het ook gaat over een vrouw die zwanger is.Op deze vierde zondag van advent lezen we over Maria die bij haar nicht Elisabeth op bezoek komt.
Beiden verwachten een bijzonder kind.
We hebben deze ontmoeting uitgebeeld met twee witte rozen.
Op de achtergrond de engel die de geboorte van de twee kinderen heeft aangekondigd.


                                         ----------------------------

Zondag 16 december:
3e zondag van Advent. Vandaag is de geloofsgetuige de profeet Sefanja.  Een van de twaalf ‘kleine’ profeten. Het thema is vreugde. Vandaag zeggen we ook: Lang leve het Liedboek. want dat nieuwe Liedboek bestaat al weer 5 jaar. we lezen Sefanja 3:14-20 en Openbaring 12:1-17.

Jeugdkerk

Zondag is er weer Jeugdkerk, met als thema ‘t kindeke Jezus’. 

Liturgisch bloemstuk - 3de Advent 2018
Er hangen vandaag vlaggen in de kerk ter ere van het jarige liedboek waar in deze dienst aandacht aan besteed zal worden
Ook bij de profeet Safanja lezen we over vreugde en feest.
In het bloemstuk zien we de puinhopen van Jeruzalem  met daartussen bloemen die uitbeelden dat de mensen blij mogen zijn omdat God weer midden tussen zijn volk wil zijn.
Deze derde adventzondag laat zien dat het Licht dichterbij komt, het paars wordt aangevuld met roze.                                                    -----------------------------

Vrijdag 14 december, 19.30 uur. Volkskerstzang. Met bekende liederen en lezingen op weg naar Kerst. de oostvaarders verlenen hun medewerking. 


Zondag: 9 december: 2e zondag van Advent
Het thema is: een nieuw begin. Vandaag is de geloofsgetuige Johannes de Doper. Daar hoort als lezing bij Lucas 3:1-6 en uit het O.T. lezen we Maleachi 3:1-4.
In deze dienst besteden we aandacht aan de mensen die de cursus voor uitvaartdiensten hebben gedaan. Voor onze wijk is dat Rosalinda van loon en vanuit de Bleek Klara Faber en Trudy Lambers Heerspink.

Liturgisch bloemstuk
Nadat we op de eerste adventzondag hoorden van het visioen van Johannes op Patmos horen we vandaag over een andere Johannes.

Hij staat bij de rivier de Jordaan, uitgebeeld met de rode bloem.

De gekleurde bloemen laten zien dat er veel mensen naar hem toe gekomen zijn om zich te laten dopen. Ze staan met hun ‘gezicht’ naar Johannes toegekeerd.

“Laat achter u wat donker is , God maakt een nieuw begin”  is zijn boodschap.

------------------------

Zondag 2 december 10:00 uur ds Dick van Bart: 1e zondag van Advent. Het project voor de kindernevendienst voor deze Adventstijd en Kerst heeft als titel: geloof met me mee! Er is dus deze zondag kindernevendienst.

Vijf geloofsgetuigen  vertellen ons in deze periode wat zij geloven.  Ze vertellen over hoop en vertrouwen, over wat je kunt zien en wat (nog) onzichtbaar is. Hun geloof is aanstekelijk. Ze roepen ons op om met hen mee te geloven.

Voor deze 1e zondag van advent is het onderthema: Bericht uit de hemel.
Er is ook iedere zondag een geloofsuitspraak en dat is deze zondag: Ik geloof in engelen.
Vandaag staat Johannes op Patmos centraal. Hij is de schrijver van het laatste boek van de Bijbel Openbaring. We lezen  Openbaring 8. Uit het O.T. lezen we Zacharia 14:4-9.

Jeugdkerk:

Zondag is er Jeugdkerk en we gaan het hebben over 'Alles wat ik wil voor Kerst, is...'

Groet, 
Team Jeugdkerk

Liturgisch bloemstuk
Nu de adventsperiode is aangebroken volgen we de teksten die aan de orde komen in het project van de KND. Het is een tijd van wachten op het Licht van Kerst.
Elke week horen we over iemand die uitkijkt naar dat Licht.
Vandaag is dat Johannes op het eiland Patmos, uitgebeeld met de gele bloem.
Wat hij hoort en ziet in een visioen mag worden doorgegeven.
De bazuin zal klinken in alle windstreken.


 
---------------------------

Afgelopen zondag
Zondag 25 november 10:00 uur: Laatste zondag van het kerkelijk jaar of Eeuwigheidszondag.

Ds. Dick van Bart en Pastoraal werkster Tieska Knotter
 gaan samen voor in deze dienst van gedachtenis, waarin de namen genoemd worden van de gemeente-leden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn.  

Bij iedere naam wordt een kaarsje aangestoken. Dat kunnen nabestaanden ook zelf doen en we krijgen allemaal de gelegenheid om een lichtje aan te steken om te denken aan iemand uit onze eigen kring, die we moeten missen. 

We lezen Psalm 130 en Openbaring 7: 1-4 en 9-12.


Openingsgedicht - vanmorgen door Gonneke voorgedragen

Heb lief alsof niemand je ooit pijn heeft gedaan
Lach alsof niemand luistert
Zing alsof niemand je kan horen
Dans alsof niemand naar je kijkt
Droom alsof alles mogelijk is
Geef alsof je veel hebt om te geven
Lach totdat je gezicht er pijn van doet
Leef alsof de hemel op aarde is

Tekst van: Alfred d'Souza
Liturgisch bloemstuk

Op deze eeuwigheidzondag  staan we stil bij gemeenteleden en anderen uit onze eigen kring die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Naast de  ons zo vertrouwde letter Beth als teken van een veilig huis zien we een eenvoudige schikking waarin we gras hebben verwerkt.
Het gras verwijst naar de vergankelijkheid van al het leven.
De witte bloem laat zien dat we geloven in het Licht.

Dat zien we ook terug in de lichtjes op het doopvont die aangestoken worden
bij het noemen van de namen.
Na  elke naam wordt er een  witte roos in de vaas gezet.

Op de gedachtenistafel zien we klimop met daartussen  de kruisjes.
De klimop die symbool staat voor het eeuwige leven houdt de herinnering vast aan onze dierbaren.
We hebben de warme deken, die gemaakt is van de rode draad die ons verbindt, toegevoegd om aan te geven dat we er voor elkaar willen zijn.


 
Zondag 18 november: 9e zondag van de herfst. We zullen een schooldienst hebben met kinderen en leerkrachten van de Zegge. Het thema van de dienst is Dromen.
Als ik dit schrijf, moeten we deze dienst nog voorbereiden, maar kinderen, ouders en grootouders en alle andere gemeenteleden zijn natuurlijk van harte uitgenodigd om deze dienst mee te vieren. als we het belangrijk vinden om kinderen en jongeren bij onze diensten te betrekken, dan zijn we natuurlijk allemaal van de partij! 

Zondag is er weer Jeugdkerk; met als thema 'Bible basics'. Wat is jouw favoriete boek en wat is de bijbel voor een boek? 
Iedere 1e en 3e zondag is er Jeugdkerk voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Welkom!

Groet,
Team Jeugdkerk  
------------------------


Zondag: 11 november 10:00: Ds. Dick van Bart, 8e zondag van de herfst. We vieren de oogstdienst. Alles waarvan we kunnen leven, spreekt niet van zelf. we ontvangen het uit Gods hand, en willen daarvan delen met anderen die het minder hebben. We denken ook aan de dag van de mantelzorger. Naast de attenties die we u vragen weg te brengen na de dienst, staat er ook een aantal rozen klaar. U kunt er een meenemen die u kunt geven aan iemand die mantelzorger is voor een ander.  We lezen Leviticus 19:1en 2 en vers 9-18 en Marcus 12:28-34. 
------------------------

Woensdag 7 november 19:30 uur: Vesper Dankdag. Ds. Dick van Bart gaat voor.
 
----------------------

Zondag 4 november 10:00 uur: Taizé dienst. Voorganger mevr. Henriët Veenstra-Looms
https://ci3.googleusercontent.com/proxy/znUcC-SNLbiIWNko4orFaMVd49bFsH4IcJjEI-sW-Kfiz-Jzb2N1hZWQodF6tB5Ae5o3keQwwmLzsYb-jovp9-zwbfW79iK44RXr3hZirPs4gWrNF1Pz0K5AhII=s0-d-e1-ft#http://www.pga-noach.nl/uploads/klant101/images/diversen/taizelogo.jpgTaizéviering NOACH: In een kerk die is ingericht in de sfeer van Taizé zullen we samen prachtige liederen zingen, we luisteren naar gedeelten uit de bijbel en zijn van tijd tot tijd stil om te overdenken wat we hoorden en zongen. De hele dienst is echt Taizéviering, met die onderdelen die in een zondagse kerkdienst onmisbaar zijn. In dat alles voert de Taizé-beleving echter de boventoon – een dienst van verstilling dus, stil worden en je proberen te openen voor het geheim en de kracht van geloven.
Together is er natuurlijk weer bij voor de veelstemmigheid van het zingen en Frank den Bakker bespeelt de vleugel. Franks dochter, Elianne, doet ook mee met haar viool.
Van harte welkom om met ons mee te vieren. Na de viering is er koffie/thee/fris en gelegenheid tot napraten en elkaar  ontmoeten.

Zondag is er weer Jeugdkerk; met als thema 'Bijbelse liefde', liefde heeft vele gezichten.
Iedere 1e en 3e zondag is er Jeugdkerk voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Welkom!
Team Jeugdkerk

Namens de werkgroep,  Henriët Veenstra-Looms
Video "Jubilate Deo" en foto's uit de gemeenschap in Taizé

 
--------------------------------


Zondag 28 oktober: 4e zondag van de herfst. In deze dienst is er bevestiging en afscheid van ambtsdragers. We nemen afscheid van een aantal ouderlingen: Pieter Appel, Riekje Hammink en Hans Klumpers. Bevestigd worden, Alie Blikmans, als ouderling met bijzondere opdracht, te weten notulist. Bert Haakmeester als ouderling-kerkrentmeester, Ton van Manen als diaken en Ali v.’t. Rood als diaken. De lezingen zijn uit: Jesaja 59:9-19 en Marcus 10:46-52.
 
------------------------------
 
Zondag 21 oktober: 5e zondag van de herfst. da. Monica Schwarz gaat voor. Er is ook kindernevendienst. Het thema is voor de kinderen is: Een koning wordt een dienaar, met als lezing  Marcus 10:332-45.
------------------------------

Zondag 14 oktober: 4e zondag van de herfst. We vieren de Maaltijd van de Heer. De lezingen zijn Deuteronomium 15:1-11 en Hebreeën 3:7-14. 
Op deze zondag is er geen aparte nevendienst. er is wel oppas en u kunt uw kinderen ook gewoon meenemen naar de kerk. achterin de kerk liggen tassen, met kleurplaten ed.
 
--------------------------------

Zondag 7 october 10:00 uur Ds. Dick van Bart.
De preek zal gehouden worden als "Preek van de leek" door onze burgemeester dhr. Arjan Gerritsen. Het gaat over een menselijk thema.
De lezingen zijn OT: Exodus 16:1-23  en NT: Matteüs 14:13-21
Er is deze zondag kindernevendienst.

Zondag is er weer jeugdkerk en sluiten we aan bij de Preek van de Leek van onze burgemeester. We beginnen en eindigen gewoon in onze eigen ruimte.

Tot zondag!
Groet, team Jeugdkerk 

Liturgische bloemschikkingWe hebben een liturgische schikking gemaakt voor deze speciale dienst waarin kerkelijke en burgerlijke gemeente verbonden zijn.
Aan de ene kant ziet u het verhaal uit het Mattheus evangelie uitgebeeld.
De witte roos staat symbool voor Jezus die brood en vis deelt met veel mensen om hem heen.

Aan de andere kant staat de letter Beth die door zijn betekenis het huismerk is geworden van onze wijkgemeente.
Een huis als veilige plek met grond onder je voeten, een steun in je rug, een dak boven je hoofd en een open blik naar buiten.

Om dit waar te maken gaan ook wij ons inspannen om brood te delen.
De ontbijtspullen staan symbool voor dit initiatief.
Samen delen waardoor er geen kinderen met een lege maag naar school gaan.
 Zondag 30 september 10:00 uur. Ds. K. Bergström
----------------------

Zondag 23 september 10:00 uur. Ds. Marco Montagne
De lezingen zijn: OT Psalm 116 en NT Marcus: 9 vers 30-39

----------------------
 
Zondag 16 september 10:00 uur. Ds. Arie van Houwelingen.
De lezingen zijn OT Jesaja 45, 20 – 25 en NT Marcus 9, 14 -29

Zondag is er weer Jeugdkerk met als thema 'Bloemlezing'.
We zien jullie graag weer allemaal om 10 uur!

Groet,
Team Jeugdkerk
-------------------------

Zondag 9 september: Startzondag ds. Dick van Bart
Het landelijke jaarthema is: Een goed gesprek. Voor deze dienst hebben we dat vertaald in: Wat betekent Jezus voor jou? We lezen: Marcus 8:27-33, waar Jezus met zijn leerlingen in gesprek gaat over de vraag, wat Hij voor hen (en ons) betekent.

Together verleent medewerking aan deze dienst. Voor de dienst vragen we enkele gemeenteleden om iets op te schrijven voor het slotgebed, aan de hand van de vragen: Waar hoop je op?, waar ben je bang voor?, en waar heb je God bij nodig?

Na de dienst drinken we samen koffie; Voor de middag heeft de activiteitencommissie een programma opgesteld. We vertrekken om 12.30 voor de fietstocht. Waarschijnlijk is er een wat kortere route voor ouders met kinderen, zodat ook zij kunnen meedoen. Daarna komen we terug in de kerk (ook voor mensen die eventueel niet hebben meegefietst) en is er een barbecue.
De kosten zijn 10 euro per persoon inclusief 2 drankjes. Dat is waaarschijnlijk niet helemaal kostendekkend, dus schroom niet als u meer wilt geven. Kinderen toto 12 jaar zijn gratis.

Startzondag 2018 - Liturgisch bloemstuk

Het thema voor deze dienst is : Een goed gesprek.
We hebben dit thema uitgewerkt met liederen, een lezing en gebeden.
De gesprekken die Jezus voerde met zijn leerlingen kunnen een leidraad zijn voor de gesprekken die WIJ met elkaar hebben, wellicht in deze dienst of daarna.
De startzondag is het begin van een nieuw seizoen waarin aan dit thema vorm gegeven kan worden.

Op het muurtje hebben we een ontmoeting uitgebeeld met bloemen naast onze letter Beth.
Deze letter staat symbool voor onze wijkgemeente die een veilig huis wil zijn.
Een plaats om elkaar te ontmoeten met tijd en aandacht voor iedereen.
Waar kun je beter een goed gesprek hebben dan in een warme herberg?

Om aan deze dag een feestelijk tintje te geven hangen er slingers met smileys.
In deze tijd is ook dat een communicatie middel.Zondag 2 september 10:00 uur. Mevrouw Da. Bea Holtrust.
Thema van de dienst is "Zorgeloos leven" 
De lezingen zijn Mattheus 6: 24 - 34 en Mattheüs 6 naar Karel Eykman​

Zondag 26 augustus: 10:00 ds Dick van Bart. De lezingen zijn: 2 Koningen 4:42-44 en Marcus 8:1-21.​

Zondag 19 augustus: Gezamenlijke dienst in NOACH.

Marianne Benard-Boertjes is predikant voor TMZ. In Almelo voor het Meulenbelt en het Weggeler.  Samen met haar ga ik voor in deze dienst. Zij zal dan verbonden worden aan de gemeente van Almelo. De N.T.- ische lezing is Matteüs 17:14-20. Na de dienst kunt u haar de hand drukken en drinken we samen koffie. 

Zondag 12 augustus: Gezamenlijke dienst in de Bleek. NOACH gesloten. 
Voorganger: Mevr. T. (Trudy) Lambers – Heerspink, Delden.

De kleur is (tot eind november, begin adventstijd) groen.
De Schriftlezing is uit 1Koningen: 12-27.
Onderwerp is het gedicht “Waar ligt Jeruzalem?” van Willem Wilmink. Dat gedicht begint als volgt: "Mijn kleinzoon vroeg me op een dag, toen ik wandelde met hem: 'Opa, vertel me alstublieft, waar ligt Jeruzalem?'
Na de dienst drinken we gezamenlijk koffie.

Zondag 5 augustus 10:00 uur. Ds Dick van Bart gaat voor. We hebben gezamenlijk dienst met de Bleek. Na de kerkdienst is er koffiedrinken.

Zondag 29 juli geen dienst. We kerken in de Bleek.

Zondag 22 juli 10:00 uur. Ds Dick van Bart gaat voor.

Zondag 15 juli geen dienst. We kerken in de Bleek.

Zondag 8 juli 10:00 uur. Ds. Harm Veltman gaat voor.


Zondag 1 juli 10:00 uur. Ds. Siebe Hiemstra gaat voor.
De lezingen zijn: Eerste testament: Job 42: 1-6 + 11-17, Tweede testament: Marcus 5: 22-24 + 38-43

Jeugdkerk
zondag sluiten we ons Jeugdkerkseizoen af met een gezellig ontbijt! En we doen dat ook dit jaar met de kindernevendienst samen, dus dubbel gezellig!
Zien we je zondag om 10 uur met een lege maag?

Groet,
Team Jeugdkerk
---------------------------
 
Zondag 24 juni: 1e zondag van de zomer. Harm Veltman is de voorganger. Het kindertheater  ‘Je bent een parel’ zal dan een musical opvoeren. Er is gekozen voor: Goed genoeg. We zien het meisje Mila. Mila zit in groep 6 en is net verhuisd. In haar nieuwe woonplaats opent haar moeder een kringloopwinkel. Mila vindt het moeilijk om nieuwe vrienden te maken en is vooral te vinden tussen de spullen die in de kringloopwinkel gebracht worden. Ze beschouwt zichzelf eigenlijk een beetje als ‘tweedehands’. Met de spullen in de kringloopwinkel beeldt ze zich vaak in dat ze iemand anders is. Iemand die knapper is en alles beter kan en die veel vrienden heeft.Dan vindt ze in een doos in de winkel haar oude kinderbijbel. Ze ontdekt dat de verhalen in de Bijbel over hele gewone mensen gaan, die met Gods hulp heldendaden verrichten. In het verhaal van Gideon herkent ze zichzelf. Mila ontdekt hoe Gideon zichzelf eigenlijk helemaal geen held vond, maar uiteindelijk de Midianieten overwon met Gods hulp. Bij Mila ontwikkelt het besef dat ze goed genoeg is en dat ook zij met Gods hulp een held kan zijn. Uiteindelijk bedenkt ze de naam voor de kringloopwinkel: Goed genoeg!
Ook kinderen van de basisscholen en alle andere mensen zijn van harte uitgenodigd.
 
Zondag 24 juni:
 
Kindertheater “je bent een parel”,
speelt

Goed genoeg!


Kerkzaal gemeente NOACH, 24 juni om 10.00 uur
(Binnenhof 51)


Alle ouders, leerkrachten en leerlingen van de PC scholen de Zegge en de Telgenborch, en alle gemeenteleden, zijn van harte uitgenodigd om deze boeiende toneelvoorstelling mee te maken.  Het is een andere vorm van een scholendienst zoals we die al jaren kennen: kindvriendelijke vieringen voor het hele gezin.

‘Hoe durf je jezelf te laten zien als je dat lastig vindt en net verhuisd bent? Mila zit in groep 6 en is net verhuisd. In haar nieuwe woonplaats opent haar moeder een kringloopwinkel. Mila vindt het moeilijk om nieuwe vrienden te maken en is vooral te vinden tussen de spullen die in de kringloopwinkel gebracht worden. Ze beschouwt zichzelf eigenlijk een beetje als ‘tweedehands’. Met de spullen in de kringloopwinkel beeldt ze zich vaak in dat ze iemand anders is. Iemand die knapper is en alles beter kan en die veel vrienden heeft.

Dan vindt ze in een doos in de winkel haar oude kinderbijbel. Ze ontdekt dat de verhalen in de Bijbel over hele gewone mensen gaan, die met Gods hulp heldendaden verrichten. In het verhaal van Gideon herkent ze zichzelf. En God had zelfs een plan met Gideon! Bij Mila ontwikkelt het besef dat ze goed genoeg is en dat ook zij met Gods hulp een held kan zijn. Uiteindelijk bedenkt ze de naam voor de kringloopwinkel: Goed genoeg!


Meer lezen kan natuurlijk ook via de website, www.jebenteenparel.nl 
 
Van harte uitgenodigd!
Rob Franken, voorzitter Kerkenraad NOACH

 
 
--------------------------

Zondag 17 juni:3e zondag na Trinitatis.  Collega Harold Schorren uit Nieuwleusen gaat dan voor. De lezing die aangegeven staat is Job 10. 

Zondag er weer jeugdkerk! Thema is 'Wat verwácht je nou eigenlijk van me?'
Komen jullie nadat je het Vaderdagontbijt hebt geserveerd naar NOACH? Enne, degene die jeugdkerk geeft is ook nog jarig...

-------------------------
 
Zondag 10 juni: Afscheid van kinderen van de nevendienst. Het thema is: Jij mag er zijn. We lezen Jesaja 43:4-5a. 
---------------------------

Zondag 3 juni: 1e zondag na Trinitatis. De thema’s voor de nevendienst heb ik nog niet voor handen. De lezingen zijn uit Job 1 en 2 Korintiërs 4:5-12. Na de dienst drinken we koffie. 

Zondag 3 juni is er weer Jeugdkerk, met als thema: 'Met die jurk en die sjaal'.
We zien jullie graag om 10 uur.

Groet, 
Team Jeugdkerk
 
----------------------------

Zondag 27 mei: Zondag Trinitatis, zondag van de Drie-eenheid. We vieren dan de Maaltijd van de Heer. We lezen dan Exodus 3:1-6 en Romeinen 8:12-17. 
 Zondag 20 mei: Pinksteren. In deze dienst noemen de namen van de dopelingen die in het afgelopen jaar gedoopt zijn. Twee mensen willen belijdenis doen, en een persoon wordt gedoopt.  

Dit jaar laten we geen ballonnen op., omdat dat te belastend is voor het milieu. De voorbereidingsgroep heeft nu gekozen voor een kaart met ballonnen die u zelf aan iemand kunt versturen , om zo toch te laten zien dat de Geest waait waar hij wil. 

We lezen uit Handelingen 2:1-13
---------------------

Zondag 13 mei: Zondag Exaudi: Hoor. Mw. Jeanne Willems gaat voor. Het thema van de nevendienst is:Dat beloof ik. De lezing die daarvoor staat aangegeven is: Genesis 9:8-17. 
--------------------

Zondag 6 mei ds. Siebe Hiemstra. De lezingen zijn OT: Genesis 8: 1-17 en NT: Johannes 15: 1-8​

Zondag 6 mei is er weer Jeugdkerk: 'Ik wist het niet'.
Zien we jullie weer om 10 uur!?

Groet, 
Team Jeugdkerk

 === Aanvulling op de dienst van zondag 6 mei door ds. Siebe Hiemstra: ===

Voor de diepgravers:    
De zeven “ik ben”-uitspraken van Jezus staan in Johannes:
- Joh 6:35 “Ik ben het brood dat leven geeft”
- Joh 8:12  “Ik ben het licht voor de wereld”
- Joh 10:7  “Ik ben de deur voor de schapen”
- Joh 10:11+14 “Ik ben de goede herder”
- Joh 11:25  “Ik ben de opstanding en het leven”
- Joh 14:6  “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”
- Joh 15:1+5  “Ik ben de ware wijnstok”

In dat “Ik ben” kun je ook de echo horen van de heilige naam van God (zie Exodus 3: 14).
De oudste boeken, dus de eerst geschreven boeken van het Nieuwe Testament zijn brieven van Paulus. Het oudste Evangelieboek is het Evangelie naar Marcus, geschreven in 60-65 na Chr. De boeken Matteüs en Lucas zijn zo’n 10 jaar later geschreven, deels overgeschreven uit Marcus.

Het Evangelie naar Johannes (met de “Ik ben”-uitspraken) is nog weer veel later geschreven, zo rond de eeuwwisseling. Johannes wordt bij zijn schrijven over Jezus beïnvloed door zijn eigen tijd en zo dus ook door de wonderlijke dingen (denk aan de explosieve groei van gemeenten) en de problemen (denk aan de vervolgingen) die zich voordeden in de christelijke gemeenten zo rond de eeuwwisseling. Daardoor maakt hij Jezus steeds groter, Jezus komt zo nogal eigenwijs over. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat Jezus die “Ik ben”-uitspraken zélf zo heeft gedaan. Ook omdat de eerder geschreven boeken die uitspraken niet vermelden.

Toen, zo rond 100 na Chr, kwam het ook tot een polariserende breuk tussen synagoge en kerk, tussen joden en christenen en gingen ze voortaan gescheiden wegen (en maken elkaar zwart, zie bijv Joh 8: 12-59). Ook dat zal Jezus zelf zeker niet zo hebben gedaan. Jezus was een jood, er waren toen nog geen christenen.

Eens zei een christen tegen een jood dat hij in Jezus moest gaan geloven. De jood antwoordde heel ad rem met de bekende Psalmtekst: “De HEER is mijn herder, mij ontbreekt niets.” (Psalm 23:1).
 
 
De bezoekers aan Jihlava zijn weer terug na een goed verblijf!

-----------------------
Zondag 29 april : Zondag Cantate, zingt. Voorganger is Mevr. Ria Smelt- de Vries. Het thema voor de nevendienst is: Verbonden. De lezingen zijn: OT Psalm 63: 1 t/m 9 en NT Johannes 21: 1 t/m14
 
 
-----------------------

Zondag 22 april : Zondag Jubilate, jubelt. Thema voor de nevendienst: De goede herder. De lezingen zijn uit Genesis 6:1-4 en Johannes 10:11-16.
---------------------------------
 
Zondag 15 april: Zondag Misericordia Domini: De barmhartigheid van de Heer.
Het thema voor de nevendienst is: Ik zie het aan je. de lezingen zijn Genesis 4:1-16. en Johannes 21:15-24.
In deze dienst zal symbolisch het geld van de soberheidsactie overhandigd worden.
Deze dienst staat aangegeven als mogelijkheid tot bediening van de Heilige Doop.

Jeugdkerk
Zondag is er weer Jeugdkerk, met als thema: 'Gevangen in angst. Is religie de oorzaak van het geweld in de wereld?'

Groet,
Team Jeugdkerk​

Zoals het zich nu laat aanzien zijn er 2 mensen die Openbare Belijdenis van het geloof willen afleggen.
En er zal dan ook gedoopt worden. Waarschijnlijk zal dat allemaal gebeuren met Pinksteren. Mochten er anderen zijn die (hun kinderen) willen laten dopen, neem even
contact met mij op, dan kijken we naar de beste mogelijkheden.

Een ander verheugend feit is dat 2 mensen zich bereid hebben verklaard in een soort ‘duobaan’ diaken te willen worden, en wel Sandra van Dorsten en Margriet Slettenhaar-Sjoers. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee, dat mensen de kerkenraad weer komen versterken.
De concrete afspraken moeten bij het schrijven nog gemaakt worden, maar het zou kunnen zijn dat de bevestiging tot diaken op deze zondag is, of mogelijk een week daarna. U verneemt dat nog via de zondagsbrief. Mocht u bezwaren hebben wat betreft belijdenis en wandel van genoemde mensen dan kunt u dat schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend indienen bij het scribaat.Zondag 8 april: Taizéviering NOACH. Zondag Quasimodo geniti, Als pasgeboren kinderen.
Henriët Veenstra-Looms gaat voor in deze dienst. Er is weer een viering in de geest van Taizé, met mooie liederen die op een meditatieve manier herhaald worden. Together verleent dan ook medewerking aan deze dienst. Smaken verschillen altijd. Er zijn mensen die speciaal voor deze diensten komen, ook van buiten onze wijkgemeente en anderen die misschien meer gaan voor ‘traditionele diensten’. Beide is mogelijk. U bent in ieder geval van harte uitgenodigd. Dat ik zelf niet bij die dienst zal zijn, ligt niet in het feit, dat ik het geen mooie diensten zou vinden. Integendeel, maar vanwege een dienst elders.
Het thema voor de nevendienst is: Ik zou zo graag. De lezing die daarbij aan de orde is, is Genesis 3:1-24.
 
--------------------------

Van de werkgroep Taizé
Zondag, 8 april, is er weer een Taizéviering in onze wijkkerk NOACH. Thema voor de viering is deze keer: Het is en blijft Pasen! In een kerk die is ingericht in de sfeer van Taizé zullen we samen prachtige liederen zingen, we luisteren naar gedeelten uit de bijbel en zijn van tijd tot tijd stil om te overdenken wat we hoorden en zongen. De dienst is een Taizéviering,  omlijst met die onderdelen die in een zondagse kerkdienst onmisbaar zijn. In dat alles voert de Taizébeleving echter de boventoon – een dienst van verstilling dus, stil worden en je proberen te openen voor het geheim en de kracht van geloven. Together is er natuurlijk weer bij voor de veelstemmigheid van het zingen en Frank den Bakker bespeelt de vleugel. Zijn dochter, Elianne den Bakker, zal op de viool spelen. Na de viering is er koffie/thee/fris en gelegenheid tot napraten en elkaar ontmoeten.  

-------------------------
Hieronder treft u informatie aan over de kerkdiensten op vorige zondagen

 

Stille week kerkdiensten
Zondag 1 april 10:00 uur Paasochtend ds. Dick van Bart.
We vieren dat Jezus opgestaan is! Het wordt een vrolijke dienst waarin we het Paasproject van de kinderen afronden. Ook worden de doosjes met geld van de soberheidsactie ingeleverd in de grote bus! De kinderen mogen mee musiceren met de muziekintrumenten.

Jeugdkerk
Zondag is er weer Jeugdkerk en dat is geen grapje!
Pasen is eigenlijk wel een ongelooflijk verhaal. Iemand gaat dood, maar drie dagen later staat hij op en leeft weer. Hoe kan dat nou?

En we gaan de wensen kiezen die uit gaan laten komen. Ben je er weer bij?

Groet,
Team Jeugdkerk

Pasen

Vandaag vieren we Pasen: het geheim van het leven  door de dood heen.
De bloesemtak laat zien dat er hoop is op nieuw leven.
De witte roos vertelt ons dat Jezus leeft!
Maria, uitgebeeld met de tulp, ziet het niet omdat ze overmand is door verdriet.
Dwars door verdriet en pijn mogen we geloven dat Jezus is opgestaan! 

Vang je droom wensboom.
De jongeren van NOACH laten dromen uitkomen! Omdat het doel van de soberheidsactie dit jaar 'Vang je droom' is, gaan we een aantal hartenwensen vervullen. Ook vandaag nog zijn er wenskaartjes beschikbaar waar u een wens voor iemand (of uzelf) op kunt zetten en in de wensboom voor in de kerk kunt hangen. Misschien kent u iemand die altijd al eens een kijkje wilde nemen bij Heracles, een Jeugdkerkdienst zou willen bijwonen of een leuke activiteit wil organiseren tijdens een (kinder)feestje. Er is van alles te bedenken!
De wensen die we uit laten komen, voeren we waar dat kan uit met de talenten van de gemeenteleden van NOACH. Paasochtend nemen we de wensboom mee naar Jeugdkerk en aan het eind van de dienst maken we bekend welke wensen we uit laten komen. Wie weet komt uw wens wel uit! Gonneke Bennes, jeugdouderling, 0648266477

Zaterdag 31 maart, 21 uur. Paasnachtviering.
Ook in deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer. Together werkt ook mee aan deze dienst. We vieren de omslag van het donker naar het licht, symbolisch ook uitgedrukt in de wisseling van de antependia en de stola van rood naar wit. In al deze diensten horen we ook de gedachten van jongeren over deze dagen, uitmondend in de feestelijke viering van Paasmorgen. Ook het liturgisch bloemstuk krijgt steeds aandacht.

Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag. 19.30 uur. We beginnen en eindigen de dienst in stilte. We hebben ons zowel voor Witte Donderdag als voor Goede Vrijdag laten inspireren door medechristenen uit België en lezen teksten naar Bijbelgedeelten en ter bezinning afgewisseld met liederen en op deze Goede vrijdag ook met afbeeldingen van kruiswegstaties. 

Liturgisch bloemstuk

De kleur is rood.
de kleur van het bloed van Jezus,
de kleur van het martelaarschap.
Op Goede Vrijdag lezen we van het lijden
en sterven van onze Heer.
We worden er stil van.Donderdag 29-3, 19.30 uur Viering Witte Donderdag met de Maaltijd van de Heer.
We vieren aan tafels. Together verleent medewerking. We gebruiken een nieuwe liturgie. In plaats van brood gebruiken we Matses, net zoals het Joodse volk indertijd deed.

Liturgisch bloemstuk
In het bloemstuk zien we een schaal met daarnaast een kan met waterals verwijzing naar de lezing die we straks horen.

Jezus wast de voeten van zijn leerlingen omdat Hij mens onder de mensen wil zijn.
 De witte bloemen zeggen iets over de kleur van deze dag en staan in het teken van dienstbaarheid.Zondag 25 maart: 6e zondag van de veertigdagentijd. Palmzondag De kinderen zullen traditiegetrouw weer door de kerk lopen met hun palmpasenstokken. Het thema voor de nevendienst is: Ik kom naar je toe. De lezingen zijn: Jesaja 50:4-7 en Marcus 14:1-15.

De kinderen hebben weer prachtige paasstokken en takken gemaakt met Palmpasen.
Voor alle foto's, zie het fotoalbum.Liturgisch bloemstuk

Op deze palmzondag zien we de weg naar Jeruzalem.
Jezus wordt toegejuicht door de mensen die zwaaien met palmtakken.Het maken van de Palmpasen stokken en takken in 2017 
Indruk van het Passie Pasen concert

In een goed gevulde NOACH kerkzaal beleefden we een prachtig Passie Pasen concert. Onder leiding van dirigent Frank den Bakker gaven 3 koren te weten het ACM, Baptistenkerkkoor en Together, samen met een groep van 8 strijkmusici een belevenisvolle avond met liederen en muziek en declamatie over de lijdenstijd. Dit was voor de aanwezigen een opmaat naar het Paasfeest van 2018 dat we de komende week hopen te vieren. De werkgroep Muziek in NOACH bedankte namens Rob Franken allen die een bijdrage hadden gegeven aan deze mooie avond.

-----------------------------

Van Zelfredzaamheid....... naar samenredzaamheid
Dinsdag 20 maart Pnielkerk 19:30 lezing door Ds. Rienke Vedders – Dekker
Het overheidsbeleid gaat ervanuit dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, ongeacht ziekte of beperking. ‘Zelfredzaam zijn’ is mooi, maar veel mensen redden het niet alleen! Kijk eens naar kwetsbare ouderen. Voor hen is het belangrijk dat er vanuit de omgeving naar hen wordt omgezien. Samenredzaamheid voor mensen die het niet alleen redden. U als ouderling, diaken of bezoekdame/heer heeft hierin een belangrijke plaats.
U wordt van harte uitgenodigd voor een thema-bijeenkomst ‘van zelfredzaamheid….naar samenredzaamheid’ op dinsdagavond 20 maart om 19.30 uur in de foyer van de Pnielkerk. Vanaf 19.00 uur is de zaal open en staat er koffie en thee voor u klaar.
Ds. Rienke Vedders – Dekker, ouderenpastor en geestelijk verzorger zal met u stilstaan bij zin- en levensvragen van ouderen. Maaike Plaggemarsch – Dollen, ouderenadviseur Scoop, zal u praktische informatie geven op het gebied van (kwetsbare) ouderen.
Het belooft een interessante avond te worden. U bent van harte welkom!
------------------------------

Liturgische bloemschikking vijfde zondag veertigdagentijd


-------------------------------

Zondag 11 maart: 4e zondag in de Veertigdagentijd. (Laetare: verheug je) Bert Kozijn gaat dan voor. Deze dienst wordt ook uitgezonden door de plaatselijke radio. Het thema voor deze zondag is: Ik geef je te eten. De N.T.-ische lezing die in Kind op zondag staat aangegeven, is: Johannes 6: 4-15. 

Vierde zondag, Leatare, verheugt u in de veertigdagentijd

Halverwege de vastentijd mogen we al iets zien van het licht van Pasen.
We hebben dit in de schikking uitgebeeld door de kleur roze toe te voegen.
In de lezing van vandaag horen we dat Jezus de mensen te eten geeft.
De witte roos staat symbool voor Jezus te midden van de mensen die Hem gevolgd zijn.
Naast hem de jongen die vijf broden en twee vissen bij zich heeft.
Er is genoeg voor iedereen!

--------------------------

Zondag 4 maart: 3e zondag in de Veertigdagentijd. Het project onderweg naar Pasen is: Ik zorg voor jou. Het thema voor deze zondag is: Bij mij kun je thuis zijn. De lezingen zijn : Exodus 20:1-17 en Johannes 2:13-22. Na de dienst drinken we samen koffie.
--------------------------

Zondag is er Jeugdkerk: Vang een droom!
Dit gaan we de komende 2 keer heel letterlijk doen. Helpen jullie mee om het bijzonder te maken?

Groet,
Team Jeugdkerk
--------------------------

Liturgische bloekmstuk derde zondag veertigdagentijd
Vandaag horen we dat Jezus in de tempel komt.
Hij ziet dat het huis van zijn vader geen plek meer is waar mensen thuis komen bij God.
De witte roos als beeld van Jezus staat tussen de mensen.
De geldwisselaars worden weggestuurd en het geld rolt over de vloer. 
Elke  zondag staan in de kerkzaal bij de ingangen de manden en de collectebussen klaar voor uw gaven voor de Boodschappenmand.

Liturgisch bloemstuk tweede zondag

In de 40-dagentijd volgen we Jezus op zijn weg naar Jeruzalem.
Vandaag lezen we dat Jezus met drie van zijn leerlingen een hoge berg op gaat.
Als ze daar zijn verschijnen Mozes en Elia in een helder wit licht.
We hebben dit uitgebeeld met de witte roos voor Jezus en daarom heen een wolk.
De discipelen staan verwonderd om Jezus heen.

---------------------------

In het menu Archief treft u de zondagen van een vorig jaar aan.
Zondag 25 februari: 2e zondag van de veertigdagentijd.  Ds. Arie van Houwelingen gaat voor. 
Het thema voor de nevendienst is: Ik praat met je. We lezen N.T.  Filippenzen 3, 17 t/m 4, 1.  en welke aangegeven staat in Kind op Zondag is: N.T. Marcus 9:2-10. 
------------------------

Zondag 18 februari: 1e zondag in de veertigdagentijd. Het thema voor deze tijd voor Pasen is: Ik zorg voor jou. We lezen de verhalen over Jezus die op weg gaat naar Jeruzalem. Deze eerste zondag staat daarbij het verhaal van de verzoeking in de woestijn centraal.  De lezingen zijn uit het O.T. is Genesis 9:8-17 en uit het N.T. Marcus 1:12-15. Na de dienst houden we de winterwandeling.

Liturgisch bloemstuk eerste zondag van de veertigdagentijd
‘In de veertigdagentijd volgen we Jezus op zijn weg naar Jeruzalem.
Passend bij het thema van de KND maken we elke week een schikking op het muurtje.
Vandaag de verzoeking in de woestijn,verbeeld door het zwart en goud in het zand.
De witte roos staat symbool voor Jezus, met daarbij de engel die Hem beschermt.’

---------------------------
 
 
Jeugdkerk
Zondag is er weer Jeugdkerk: wat heeft carnaval te maken met de kerk?
We zien jullie graag om 10 uur!

Groet,
team Jeugdkerk
 
​Zondag 11 februari: Dienst met de Telgenborch. Alle kinderen, leerkrachten en ouders, opa’s en oma’s en alle andere menen in de kerk van harte welkom bij deze dienst. na de dienst drinken we samen koffie.  

Zondag 4 februari: 5e zondag na Epifanie. Doopdienst. Het thema voor de nevendienst is: Beterschap! de lezingen zijn: 2 Koningen 4:18-21-37 en Marcus 1:29-39. er is de mogelijkheid van Bediening van de Doop.
In deze dienst zal gedoopt worden Jesse Dinand Herman Schepers​, zoon van Bianca en Derwin Schepers.
-----------------------------
 
Zondag 28 januari: Oecumenische dienst in de St. Jozefkerk, op de gebruikelijke tijd van 10.00 uur.
Geen dienst in NOACH dus.

Er is ook kindernevendienst en oppas.
Voorgangers zijn José van den Bosch-van Os en Dick van Bart. De koren van zowel de St. Jozefkerk als Together van NOACH verlenen hun medewerking.
De gebedsweek zal in het teken staan van het thema: Recht door zee. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren.
 
In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Het lied is het uitgangspunt voor het materiaal van de Week van Gebed voor de Eenheid 2018, dit jaar verzorgd door de gezamenlijke kerken uit het Caribisch gebied.
Tegenwoordig zijn er nieuwe bedreigingen die mensen in slavernij brengen en wordt de menselijke waardigheid, van mensen geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, opnieuw in gevaar gebracht.

Veel van de huidige uitdagingen zijn de erfenis van het koloniale verleden en de slavenhandel. Misstanden werden met de Bijbel in de hand vaak goedgepraat. Het gewonde collectieve bewustzijn komt tegenwoordig tot uiting in sociale problemen die te maken hebben met een laag zelfbeeld, met huiselijk geweld en verscheurde familierelaties.
Voor velen in dit gebied is het onmogelijk zich te onttrekken aan armoede en schulden.
Maar zoals Gods hand kracht gaf aan die de Israëlieten, zo geeft Hij ook kracht aan mensen in Cariben en elders. 
---------------------------
 


Zondag 21 januari 10:00 uur ds Dick van Bart: 3e zondag na Epifanie. Het thema is: Waar gaat dit naartoe? De lezingen zijn uit Exodus 3:1-6 en 2 Petrus 1:13-18. 

Zondag is er weer Jeugdkerk!
We gaan het hebben over 'Adieu'.

Zien we jullie weer allemaal om 10 uur?

Groet,
Team Jeugdkerk

---------------------------

Zondag 14 januari: 2e zondag na Epifanie. 10:00 uur Ds Dick van Bart. We vieren samen het Heilig Avondmaal.
De lezingen zijn uit Numeri 20:2-13 en Romeinen 12:6-16.
---------------------------
Zondag 7 januari 2018 - Epifanie - 10:00 uur ds Harm Veltman. De lezingen zijn OT: Jesaja 40: 1 - 11 en NT Lucas 3: 15 – 16 en 21 - 22

Jeugdkerk
zondag starten we het nieuwe jaar met een Jeugdkerkontbijt!
Zijn jullie er weer gezellig allemaal bij?

We zien jullie graag met rommelende magen en een glimlach om 10 uur.

Groet,
Team Jeugdkerk
terug
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.