PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Vorige zondagen 2017 Vorige zondagen 2017
Zondag 31 december: 10:00 uur. Zondag na Kerst.ds Siebe Hiemstra zal dan voorgaan. Het thema van Kind en zondag is: Kan het nog? De lezingen zijn: OT Jesaja 61: 10-11 en NT: Lucas 2: 21-24 + 36-40​

Elke  zondag staan in de kerkzaal bij de ingangen de manden en de collectebussen klaar voor uw gaven voor de Boodschappenmand.
---------------------------

Maandag 25 december: Kerstmorgen 10:00 uur: dit wordt een feestelijke gezinsdienst. Bij het schrijven van dit wijknieuws zijn de voorbereidingen nog gaande, maar het thema is: Het wordt licht, en de lezingen die aangegeven staan zijn: Jeremia 23:5-8 en Lucas 2:1-20.

Kerst

Na het wachten in de adventsweken vieren we vandaag dat het Licht in de wereld mag schijnen.
De stronk mag bloeien!
De witte sterren stralen te midden van het licht van de kaarsen.
De rode kerstkaars  laat Gods liefde voor de wereld zien.Zondag 24 december: 4e zondag van Advent, 10 uur:
Hert thema voor de nevendienst is: Het wordt veilig: de Jesajalezing is 62:8-63:4 en uit het N.T.: Lucas 1:26-38.

Zondag 24 december: 22.00 uur: Kerstnachtdienst.
Het thema voor deze dienst is: Cadeautje!

De zanggroep Together o.l.v. Frank den Bakker zal medewerking verlenen aan deze dienst evenals de fluitisten Fennie Bouwsema en Renee Mels. We wisselen teksten af met zang en een gedicht en het verhaal: Waar bleef de ster? Lezingen zijn o.a. uit Matteüs 1 : 18 t/m 2 : 12. Na de dienst steken we een kaarsje aan in de hal en zingen in het donker buiten: Ere zij God.

Vierde advent

In deze adventstijd hebben we elke week iets zien veranderen aan de stronk.
Nadat het de eerste week donker was werd er iets zichtbaar van groei.  
Een twijg liet zien dat er  hoop is.
Vanuit die hoop toont de aarde groeikracht, er kwam  levend groen te voorschijn onder invloed van het licht.
Vandaag zien we dat de aarde vrucht draagt in de geest van God, rood van liefde.
De vierde kaars mag branden, wachtend op het grote Licht van kerst.Zondag 17 december: 3e zondag van Advent.  10:00 uur ds Dick van Bart. Het thema is: Bloemen in de woestijn. De lezingen zijn uit: Jesaja 35:1-10 en Matteüs 11:2-10.​

Derde advent

We hebben de adventsgedachte uitgebeeld met een stronk met daarop vier kaarsen.
Elke week wordt er iets zichtbaar van de groei naar het licht.
Vorige week mochten we hoop putten uit de woorden van Jesaja.
Ontvankelijk voor licht wordt hoop levend groen, de aarde toont groeikracht.
Drie kaarsen mogen branden.Zondag 10 december: 2e zondag van Advent.  10:00 uur ds Dick van Bart. 
Het thema is deze week: Stel je voor. De lezingen zijn Jesaja 2:2-5 en Lucas 21:25-33.

Tweede  advent
We hebben de adventsgedachte uitgebeeld met een stronk met daarop vier kaarsen.
Elke week wordt er iets zichtbaar van de groei naar het licht.
Vandaag zie we dat de stronk uitloopt, we putten hoop uit woorden van Jesaja .
Twee kaarsen mogen branden.Eerste advent
 

We hebben de adventsgedachte uitgebeeld met een stronk met daarop vier kaarsen.
Elke week wordt er iets zichtbaar van de groei naar het licht.
Vandaag brandt de eerste kaars op weg naar Kerst.

Zondag 3 december 10:00 uur. Ds Dick van Bart: 1e zondag van Advent.
Zoals ook het thema van de nevendienst aangeeft voor deze weken: een tijd vol verwachting.

In deze tijd komt de profeet Jesaja aan bod. Hij spreekt mensen moed in, ook in moeilijke tijden. In een toelichting lees ik: zijn boek lijkt wel wat op een dagboek. Maar het gaat niet over dagen die al geweest zijn, maar die nog komen moeten. Hij kijkt verder dan het verdriet en de angst van vandaag en hij ziet dat God voor mensen blijft zorgen. dat Hij zal komen om zijn volk te redden.

We zingen iedere week voor de kinderen nar de nevendienst gaan het projectlied: Jesaja schreef zijn tijd voorbij, zo geeft hij hoop aan jou en mij… Ook wordt er iedere week een adventskaars aangestoken met daarbij een opzegversje.
De leiding en de kinderen zijn al druk bezig om filmpjes op te nemen over Theo en Filia
die over het thema van de zondag gaan. Dat thema is deze week ”Ik zorg voor jou en de teksten zijn uit Jesaja 40:1-11 en Matteüs 21:1-9.

Jeugdkerk

Zondag is er om 10 uur weer JeugdkerkOp de hoge, hoge daken... van een stal.
Zijn jullie er weer allemaal bij?

Groet,
Team Jeugdkerk

Kindernevendienst
OP WEG NAAR KERST ……..

Vanaf zondag 3 december gaan wij tijdens de kindernevendienst van de Noach-kerk werken met het thema: “Een tijd vol verwachting” 
We lezen in de weken van advent mooie en bijzondere verhalen. 
We zullen elke week werken aan ons werkje wat deze keer bestaat uit een kijkdoos.
Wij hopen dat we veel kinderen mogen verwelkomen tijdens de adventzondagen én op Eerste Kerstdag. 

Op hun verzoek zullen we ook een paar bekende kinderliedjes zingen, zoals Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht en: Advent is dromen dat Jezus zal komen.
In de kindernevendienst gaan ze kijkdozen maken die ze met Kerstmorgen zullen laten zien in de kerk.

Groetjes,
De kindernevendienstleiding Noach kerk Almelo


 
--------------------------

Zondag 26 november: De laatste zondag van het kerkelijk jaar. we lezen dan de namen van de mensen die in het afgelopen jaar overleden zijn. We vieren in deze dienst ook het Heilig Avondmaal. Het thema van de nevendienst is: Vol verwachting. de lezingen zijn: Jesaja 65:17-23 en Matteus 25:1-13.

Op deze eeuwigheidszondag gedenken we gemeenteleden die zijn overleden. 
De schikking op de muur is gebaseerd op de bijbeltekst van vandaag uit Mattheus 25:1-13.
We worden opgeroepen waakzaam te zijn en onze lampen brandende te houden.


 
Op het doopvont staan de lichtjes die aangestoken worden bij het noemen van de namen.
De rode draad die er tussen ligt geeft onze verbinding aan.
Na elke naam wordt er een roos in de vaas gezet.


 
Op de gedachtenistafel zien we klimop met daar tussen de kruisjes.
De klimop die symbool staat voor het eeuwige leven houdt de herinnering vast aan onze dierbaren. 
We hebben de warme deken, die gemaakt is van de rode draad die ons verbindt, toegevoegd om aan te geven dat we er voor elkaar willen zijn.


-------------------------------
 
!!!!  Op 24 december is er gewoon kerkdienst; we vieren dan de 4e adventszondag !!!!

---------------------------
Zondag 19 november 10:00 uur ds van Bart: In deze dienst wordt een aantal ambtsdragers herbevestigd en nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers. Als nieuw te bevestigen diaken noemen we u Hermans Voortman. We zijn blij dat hij ja heeft gezegd. Eventuele bezwaren kunt u schriftelijk en ondertekend indienen. Het thema voor de kindernevendienst is: God ziet het verschil. de lezingen zijn: Genesis 18:22-33 en Matteüs 25:31-46.


Zondag is er weer jeugdkerk met als thema: 
 

Happiness is the key
 

We zien jullie graag om 10 uur!

groet, 
team Jeugdkerk


Zondag 12 november 10:00 uur: Henriët Veenstra-Looms gaat voor.
Dit is een Taizéviering met mooie liederen uit deze geloofsgemeenschap in Frankrijk. Het thema van de nevendienst is: een brief die hoop geeft aan de hand 1 Tessalonicenzen 4:13-18. Na de dienst is er koffiedrinkenZondag 5 november 10:00 uur: We vieren dan de oogstdienst. We vragen u na de dienst de attenties te bezorgen bij ouderen en anderen die wat extra aandacht nodig hebben.
Het thema van de nevendienst is: Ga met me mee. De lezingen zijn uit: Ezechiël 18:1-19 en Johannes 4:47-54.
 Woensdag 1 november 19:30 uur: Dankdag en Gemeenteavond

Liturgisch bloemstuk: 
U ziet op de muur een schikking met producten van het land.
We zijn dankbaar dat we mogen genieten van de oogst van het afgelopen jaar.
Daarbij hebben we een bolvorm geplaatst met een groene en een bruine kant om aan te geven dat er ook gebrek aan voedsel is in de wereld.
We worden ons er van bewust dat het nodig is van onze overvloed te delen.Zondag 29 oktober 10:00 uur: Henriët Veenstra-Looms
gaat dan voor. Het thema van Kind op zondag is: Kom maar!, met als lezingen: Jeremia 31:31-34 en Matteüs 22:1-14.
  Zondag 22 oktober 10:00 uur: ds Dick van Bart: In deze dienst zal de musical Ester opgevoerd worden. U kent natuurlijk dit verhaal uit de Bijbel over het volk Israel in ballingschap en de Joodse vrouw Ester aan het Perzische hof, die opkomt voor haar volk, als het naar het leven wordt gestaan door Haman. Dit boek wordt in de synagoge gelezen bij het Poerimfeest, het lotenfeest, wat tegenwoordig in Israel vanwege de vreugde ook meteen als een soort carnaval gevierd wordt..

Deze musical wordt verzorgd door de oecumenische theatergroep Sowieso uit Hoorn. We hebben gekeken naar een datum in het weekend, maar het komt hun het beste uit om dit op zondag te doen, zodat we dit in de gewone eredienst doen. De kinderen kunnen gewoon in de dienst blijven en dit meemaken. Ook mensen van buiten onze wijk zijn uiteraard van harte welkom.
 
Zondag 15 oktober 10:00 uur ds Dick van Bart: Schooldienst met de Zegge.
Het thema is "Samen leven".
De voorbereiding van de dienst met de mensen van de Zegge is in volle gang. Deze dienst wordt ook uitgezonden voor radio Almelo. Het is mooi en zinvol om als kerk op deze manier ook een verbinding te leggen met de jongere generatie en hun ouders. we hopen dat u dat onderstreept door uw komst.

Zondag is er weer Jeugdkerk en gaan we het (verder) hebben over 'trendsetters en stemmingmakers'. Tot zondag!

Groet,
Team Jeugdkerk

--------------------------------


Zondag 8 oktober 10:00 uur: ds Dick van Bart: Bediening van de Doop.
De lezingen zijn uit Jesaja 5:1-7 en Matteüs 21:33-43, met als thema voor de kinderen: De beste plaats.
--------------------
 
Gospelkoor Onderweg geeft op 8 october een concert: "Ik ben" - i.s.m. Missionaire Werkgroep Almelo


Gospelkoor Onderweg presenteert op 8 oktober haar nieuwe Project genaamd 'Ik ben'
Iedereen is welkom!

'Ik ben' is een eigentijds programma voor een breed publiek. Dit thema is gekozen vanuit de vraag: “Wie ben ik voor God en wie is God voor mij?” Het programma, dat ruim een uur duurt, heeft als uitgangspunt de Liefdesbrief van Onze Vader.
Onder enthousiaste leiding van André Bijleveld en een professionele band zal het koor nieuwe en herkenbare liederen ten gehore brengen. Met de teksten en muziek van dit project willen we mensen raken en inspireren.
https://youtu.be/IzLhBWp29es"

Op 8 oktober organiseren we het programma samen met de Missionaire werkgroep van PG Almelo.
Wil jij dit ook samen met ons organiseren?
Ook iets voor jouw kerk, school of club?
Neem dan contact op met Rianne.
optredens@gospelkooronderweg.nl
Zij kan je alles vertellen over boekingen, kosten en de inhoud van dit project.
Zondag 8 oktober om 19.00 u in de Pniëlkerk, Rembrandtlaan 352 in Almelo.
Toegang gratis
Kom op tijd: Vol is vol
-----------------------------
 
Zondag 1 oktober 10:00 uur: ds Dick van Bart.
Deze zondag staat aangegeven als Israelzondag. Eigenlijk is iedere zondag al een beetje Israelzondag. Dit proberen we ook altijd te onderstrepen door gewoonlijk een psalm te zingen in de dienst. Jos zal het Hatikva (de hoop), het Israëlische volkslied spelen.

In deze dienst willen we ook speciale aandacht besteden schenken aan Luther. Daarbij kunnen we natuurlijk ook niet heen om de opstelling van Luther ten opzichte van de Joden.
De lezingen zijn uit Habakuk 2:1-4 en Romeinen 1:16-26
We zingen o.a. ook: Een vaste burcht is onze God. Na de dienst drinken we koffie en zijn er Wittenbergkeks met een afbeelding van de deur van de 95 stellingen en misschien nog enkele zelfgebakken Lutherkoekjes. Het thema voor de kinderen is: Huil niet meer.

Zondag is er weer jeugdkerk Trendsetters en stemmingmakers
We zien je graag om 10 uur!

Groet,
Team Jeugdkerk

Luther
De bloemschikking is gemaakt in de sfeer van de Lutherviering van vandaag.
De monnikspij bij het kruis verwijst naar zijn functie als kloosterling.
Maar Luther was meer dan dat.

We hebben zes witte rozen gebruikt om zijn disciplines aan te geven.
U hoort daar vast meer over  in deze dienst.
De zevende roos is gebogen en verwijst naar zijn houding ten opzichte van  het Joodse volk.
We hebben de vioolsleutel en het liedboek er bij geplaatst om aan te geven dat hij grote invloed heeft gehad  op de ontwikkeling van het kerklied en de muzikale omlijsting van de dienst.Zondag 24 september 10:00 uur: ds Siebe Hiemstra gaat voor.
De lezingen zijn: Schriftlezing OT: Jesaja 49: 13-16a en Schriftlezing NT: Matteüs 6: 24-34

Kind op zondag meldt als thema voor de nevendienst: “Waar maak je je zorgen om?”, met als lezing: Matteüs 6:24-34

In het kader van de vredesweek stonden we stil bij de het oorlogsgeweld dat onschuldige burgers en gelovigen ik Syrië raakt

 
- een lied v Reinier Kleijer, melodie Lied 713
 
 
 
“Kyrië voor Aleppo”
 
Ik hoor de salvo’s klinken,
het schieten her en der.
Hoe kan de mensheid zinken, 
zo peilloos diep – zo ver?
De niets ontziende wapens,
het eindeloos geweld
bewerkt slechts nederlagen,
- alleen verwoesting telt.

Vliegtuigen hoor ik naad’ren,
van boven dreigt de dood.
Het bloed stolt in mijn aad’ren,
oh God, zie onze nood!
Hoe kan het toch dat mensen
tot zoiets zijn in staat. 
Wij bidden – smeken – wensen:
vernietig alle haat.

Ik hoor de bommen vallen,
ik vrees de ondergang
van naasten, - honderdtallen,
mijn God, ik ben zo bang.
Waar valt er nog te schuilen,
waar is een veil’ge plek?
Kinderen hoor ik huilen, 
de oorlog maakt ze gek.

Ik voel granaten dreunen
en grote kraters slaan.
God, luister naar ons kreunen 
nu wij zo macht’loos staan.
Laat ons de hoop bewaren
op vrede – hoe dan ook;
dat onze mooie aarde 
niet op zal gaan in rook. 

We spraken met elkaar onderstaande geloofsbelijdenis uit:
 
v: Wij zullen niet geloven     
   in het recht van de sterkste,    
   in het gebruik van geweld,    
   in de overheersing van de machtigen. 
g: MAAR WIJ WILLEN GELOVEN    
   IN HET RECHT VAN ELKE MENS, 
   IN DE OPEN HAND, 
   IN DE KRACHT VAN DE OVERTUIGING. 
v: Wij zullen niet geloven    
   in ras of rijkdom, in voorrechten,    
   in een onveranderlijke orde. 
g: MAAR WIJ WILLEN GELOVEN    
   DAT ALLE MENSEN MENSEN ZIJN,    
   DAT DE ORDE VAN HET ONRECHT    
   WANORDE IS. 
v: Wij zullen niet geloven    
   dat wij niets te maken hebben    
   met wat ver van huis gebeurt. 
g: MAAR WIJ WILLEN GELOVEN 
   DAT DE HELE WERELD ÉÉN 
   GEMEENSCHAP IS,    
   WAARIN ALLEN OOGSTEN 
   VAN WAT ALLEN HEBBEN GEZAAID. 
v: Wij zullen niet geloven dat liefde illusie is,    
   vriendschap onbetrouwbaar    
   en alle woorden leugens zijn. 
g: MAAR WIJ WILLEN GELOVEN    
   IN DE LIEFDE, DIE VERDRAAGT, 
   IN DE WEG VAN MENS TOT MENS    
   IN EEN WOORD DAT EERLIJK IS. 
v: Wij zullen niet geloven    
   dat conflicten onvermijdelijk zijn    
   en vrede onbereikbaar is. 
g: MAAR WIJ WILLEN GELOVEN    
   IN DE KLEINE DAAD 
   IN VERDRAAGZAAMHEID 
   IN VREDE OP AARDE    
   IN GOD EN MENSEN. 
v:  Amen 

Zondag 17 september: Voorganger is collega Arie van Houwelingen. Het thema van de nevendienst is: “Kom erbij”, met als aangegeven lezing uiit het N.T.: Lucas 17:11-19.

Zondag is er weer Jeugdkerk: 'Geloven, geloof jij het?'
We zien jullie graag om 10 uur!

Groet,
Team Jeugdkerk
-------------------------
 
Zondag 10 september - Startzondag: 10:00 uur ds. Dick van Bart

In de zondagsbrief van 6 augustus stond al te lezen :  
Hierbij nodigen wij u/jou uit om samen de start van een nieuw seizoen te vieren. Het thema van de dienst is: “WELKOM IN DE KERK”.
De uitnodigingen hiervoor worden vandaag en de komende weken aan u uitgereikt.
Wij vragen u/jou om met deze uitnodiging in de hand, de daad bij het woord te voegen en uw/jouw familie, kennissen en buren uit te nodigen om mee te gaan naar de kerk. Wij houden “OPEN HUIS”.

De Activiteiten Commissie nodigt u/jou na de kerkdienst uit voor een kopje koffie/thee of limonade met krentenwegge. Daarna gaan wij, voor diegenen die dat kunnen, een mooie fietstocht maken. Deze is ca. 25 km. Wij sluiten deze Startzondag met z’n ALLEN af met een heerlijke BARBECUE. De bijdrage voor deze activiteit bedraagt € 9,00 per persoon. Dit omvat de versnaperingen onderweg, de BARBECUE met salades en inclusief 2 drankjes. Kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis. Aan iedere uitgereikte uitnodiging bevindt zich een antwoordstrook, deze kunt u afknippen en in de daartoe aanwezige bussen deponeren bij de beide uitgangen.
Namens de Activiteiten Commissie, Dick van Harlingen.
Dus ik zou zeggen: nodig voor deze ‘kerkproeverij’ ook uw buren, kennissen en familieleden uit, of wie u maar wilt, omdat iedereen welkom is en zo hopelijk iets positiefs van het kerkzijn kan proeven. 

De zanggroep Together zal deze dienst medewerking verlenen. Vanwege de laagdrempeligheid zal een van de mensen die deze dienst hebben voorbereid Lucas 19:1-10 lezen uit De Bijbel in gewone taal, over Zacheűs de tollenaar.  Deze zondag begint na de vakantie ook de nevendienst weer. Een leidster zal in het kader van deze zondag ook uitleggen wat er zoal gedaan wordt als de kinderen tijdens de preek naar hun eigen ruimte gaan. Naast ‘eigen’ liederen uit het liedboek, en bijvoorbeeld een lied uit Iona, luisteren we ook, na de preek, naar een lied van Guus Meeuwis: Geef mij maar je angst. We hopen zo samen op een feestelijke opening van het seizoen.

-----------------------------
 
Zondag 3 september 10:00 uur:  ds Dick van Bart
De lezingen zijn uit het O.T.: Jesaja 6:8-13 en
uit het N.T.: Marcus 7:31-37.  

Zondag 13 augustus: NOACH gesloten. Dienst in de Bleek. Voorganger is ds C. de Gooijer, Deventer.

 Zondag 6 augustus 10:00 uur: Ds. Dick van Bart. We vieren het Heilig Avondmaal.  De Bleek is bij ons op bezoek.

Zondag 30 juli: NOACH gesloten. Dienst in de Bleek om 10:00 uur. Da. Monica Schwarz

Zondag 23 juli: Ds. Dick van Bart
De Bleek is bij ons op bezoek
De schriflezingen zijn uit: O.T.:  Jesaja 48:12-22 en N.T.: Lucas 5:17-26 
Het thema voor de nevendienst is: “Vier mannen en een zieke vriend”

Zondag 16 juli: Mevr. Bea Holtrust
De lezingen zijn zo:
Luisterlied: Laat mij maar zingen, CD `Om liefde’
Psalm 144 in de vertaling van Karel Eykman

Zondag 9 juli: da R. de Vries-Smelt
De schriftlezingen zijn: OT Psalm 142 en NT Johannes 5: 1-18 

Zondag 2 juli: Mevr. Sifra Baayen-Op ‘t Land
Het thema van de dienst is: Zwart-wit, is dat nodig? 
De lezingen zijn: Oude Testament: Jeremia 29:1 en 4-14
Nieuwe Testament: Mattheus 10:34-42
Het thema voor de nevendienst is: Ik heb je gevonden, met als lezing: Lucas 15:1-10.

Zondag 25 juni: 1e zondag van de zomer. Voorganger Mevr. Jeanne Willems. Lezingen: Jesaja 62:6-7 en 10-12 en Matteüs 10:26-33.

Zondag 4 juni: Pinksteren. In deze dienst lezen we ook de namen van de kinderen die sinds vorig jaar gedoopt zijn voor. Het thema is: Ik versta je. De lezingen zijn uit Openbaring 21:6-17 en Handelingen 2:1-11

Zondag is het 1e Pinksterdag en is er Jeugdkerk! Het thema is 'Zomaar wham in vuur en vlam'.
Zien we jullie om 10 uur?

Groet,
Team Jeugdkerk

Pinksteren 2017
In het bloemstuk op de muur zien we zeven rode bloemen als tongen van vuur.
Gods geest gaat zwevend over de wereld, voor ieder te verstaan in eigen taal.
De wind die woorden zaait hebben we uitgebeeld in de tak die in vier windrichtingen ligt.
De kaarsen branden als teken van het licht dat naar alle kanten uitstraalt.Op het doopvont staan lichtjes die aangestoken worden voor de dopelingen van dit jaar met daarbij de sterren die uitgereikt worden aan de doopouders.
In het bijbehorende bloemstukje zien we drie rode bloemen die symbool staan
voor Vader, Zoon en Heilige Geest.

De bloemen zijn geschikt op een schelp, samen gebonden met een parel.
De schelp is een teken van opstanding en geloof.
Uit het water genomen opent hij zich en geeft zijn parel prijs.
Wij geloven dat wij en onze kinderen zijn als een parel in Gods hand.’

-----------------------------------
 
Zondag 18 juni: 1e zondag na Trinitatis. Voorganger: Bert Kozijn. Aangegeven lezingen: Jesaja 5:8-16 en Lucas 16:19-31.

Zondag 11 juni: Zondag Trinitatis. We vieren de Maaltijd van de Heer. De lezingen zijn: Jesaja 1-8 en Johannes 3:1-15. De thema’s voor de komende weken van Kind op zondag zijn nog niet beschikbaar.

 Zondag 28 mei: 7e zondag van Pasen. ds. Harm Veltman gaat dan voor. Het thema voor de nevendienst is: Houd je mond niet! met als lezing: Johannes 15:26-16:4.

Zondag 21 mei: 6e zondag van Pasen. Henriet Veenstra-Looms gaat voor. Deze dienst wordt ook uitgezonden door Radio Almelo. Het thema voor de nevendienst is: Vraag het maar! Met als aangegeven lezing: Johannes 16:23b-30.

Zondag is er weer jeugdkerk!

Ook maken we de eindstand bekend van de actie Hands On voor Huntington met een leuk filmpje!   thema: HET DOEL HEILIGT (van liefdadigheid tot kruisiging: is echt elk middel toegestaan om ons doel te bereiken?)   groeten, 

Team Jeugdkerk
------------------------------
Zondag 14 mei: 5e zondag van Pasen. Afscheid van de oudste kinderen van de nevendienst. Met de kinderen en de ouders hebben we deze dienst als thema gegeven: een nieuw begin. We lezen uit Genesis 9:8-17 en uit ‘Woord voor woord” van Karel Eijkman het verhaal: Abraham gaat weg. De andere kinderen gaan naar de nevendienst. Het thema van Kind op Zondag is: Waar ga je heen. Met als lezing: Johannes 16:5-15
------------------------------
Zondag 7 mei 10:00 uur: 4e zondag van Pasen.  Ds. Dick van Bart gaat voor, en het is een Doopdienst.
------------------------------
Zondag 30 april: 3e zondag van Pasen. Het thema voor de nevendienst is: Ik ben er voor jou. De lezingen zijn Openbaring 21:9-23 en Johannes 10:11-16. 
------------------------------
Zondag 23 april: 2e zondag van Pasen. Collega Ralph Scheurwater gaat dan voor. Het thema voor de nevendienst is: Ik geef het je mee, met als aangegeven lezingen: Schriftlezing O.T. Genesis 8: 6-16
en N.T. Johannes 20: 19-31
 
------------------------------
 
Zondag 16 april, 10.00 uur. Paasmorgen. Het thema is: Hij is hier niet. De lezingen zijn uit Ezechiel 37:1-14 en Marcus 16:1-8. we zamelen op deze morgen ook de spaarpotjes in voor de soberheidsactie. de opbrengst is ter bestrijding van de ziekte van Huntington.

zondag 1e Paasdag vieren wij Pasen in Jeugdkerk!
Tot zondag 10 uur.

Groet,
Team Jeugdkerk

Liturgisch bloemstuk

Pasen 2017

Gods kracht breekt door het donker van de dood heen,
Licht raakt ons aan,
In de tuin zien we de bloemen bloeien bij de opkomende zon.
In Jezus is de dood overwonnen, in die kracht mogen we staan.


 
Zaterdag 15 april, 21.00 uur. Paasnachtdienst.
We vieren de maaltijd van de Heer.  Together verleent medewerking aan de dienst. we lezen een aantal lezingen die voor deze nacht geëigend zijn. We beginnen met de kleur van de Goede vrijdag rood, maar halverwege de dienst is de omslag naar het licht, zodat het witte antependium en de witte stola weer verschijnen. De nieuwe paaskaarsen voor in de kerk en voor de jeugdkerk worden binnengedragen en we lezen het Paasevangelie uit Marcus 16 en vernieuwen onze doopgelofte.
 
-------------------------------
Vrijdag 14 april: 19.30 uur. Goede Vrijdag. Henriët Veenstra-Looms en ik gaan samen voor. We lezen het lijdensevangelie uit Johannes 18 en 19, waarbij ook de kaarsen gedoofd worden en we horen de indringende aanklacht onder het kruis: Waar was jij…? Deze dienst beginnen we in stilte en gaan we in stilte weg.

Litugisch bloemstuk

Goede vrijdag
Vandaag staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus.
We zien een rode roos op het kruis en prikkeldraad als teken van de doornenkroon.
Onder het kruis zien we tussen de stenen de druppels bloed die in de aarde vallen
 

Donderdag 13 april, 19.30 uur. Witte Donderdag. We vieren dan de Maaltijd van de Heer. Together verleent medewerking aan de dienst. In deze dagen horen we ook weer gedachten van jongeren. we lezen Johannes 14 : 15-31. we verlaten de kerk op deze dag in stilte.

Liturgisch bloemstuk

Witte donderdag

Op deze dag gedenken het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen gebruikt.
Hij laat ons zien  dat Hij dienstknecht wil zijn  door de voeten van de discipelen  te wassen.
Hij vraagt van ons het zelfde te doen---------------------------------------
De kinderen lopen in optocht met de Palmpasenstokken. Het thema voor de nevendienst is: Kom tevoorschijn!. De lezingen zijn Exodus 15:27-16:7 en Johannes 12:12-24.

Zesde zondag  9 april
Vandaag vieren we dat Jezus Jeruzalem binnen rijdt, uitgebeeld met een witte roos.
De gekleurde bloemen laten zien dat er veel mensen langs de weg staan te juichen, zwaaiend met palmtakken.
Hosanna onze Koning komt!

--------------------------------

Zondag 2 april :5e zondag van de 40 dagen /Judica - Oordeel, spreek recht.
Voorganger ds. Dick van Bart. De lezingen zijn: O.T.: Exodus 14:15-31 en uit het N.T.: Johannes 8: 46-59 

Jeugdkerk

zondag is er weer Jeugdkerk! Thema is 'de vastenperiode'.
We zien jullie graag om 10 uur!

Groet,
Team Jeugdkerk

Liturgisch bloemstuk

Vijfde zondag
In de schikking voor de berg zien we dorre takken vanuit  de vier wind richtingen.
Daar doorheen zijn paarse bloemen gevlochten die willen laten zien dat we mogen leven vanuit de geestkracht van God. Dat verwijst naar de tekst waarin we horen dat Jezus spreekt over de  dood die niemand zal zien indien men het woord van God bewaart.

--------------------------------

Zondag 26 maart: 4e zondag in de veertigdagentijd / Laetare - Verheug u. Het thema voor deze dienst is: Meer dan genoeg. de lezingen zijn: Zacharia 8:19-23 en Johannes 6:1-15.  

Liturgisch bloemstukHet is vandaag de vierde zondag van de veertigdagentijd.
Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur die we verwerkt hebben. 
We krijgen kracht door Jezus’ woorden en hij geeft ons voedsel om van te leven.
Vijf broden en twee vissen zijn voldoende. 
Met de bloemen verbeelden we de mensen die Jezus zijn gevolgd.
Op de achtergrond zien we een berg als symbool  voor de ontmoetingsplek met God. 

---------------------------------------

Zondag 19 maart: 3e zondag in de veertigdagentijd / Oculi - Ogen (gericht op God). Thema is: Levende woorden. De lezingen zijn uit Exodus 17:1-7 en Lucas 11:14-28.
Voorganger: ds. Dick van Bart. 

Zondag is er Jeugdkerk, met als thema 'Hands On voor Huntington'.
Er is alleen geen koekje bij de koffie deze keer... Want een deel van jullie is dan nog aan het hongeren. Steunen de niet-hongeraars de hongeraars vanochtend?
Zie verderop uitgebreider informatie.

Liturgisch bloemstuk

We horen in de lezing over demonen die uitgedreven worden door Jezus.
Hij zet mensen door zijn liefde in hun eigen kracht.
We hebben die liefde uitgebeeld met  rode rozen, met daarbij het beeld van water dat leven geeft.
De kronkelende tak laat zien dat niet elk leven gladjes verloopt ,maar Jezus geeft nieuwe hoop.Nieuws
Jongeren die Hongeren
Voor de actie Hands On voor Huntington wordt er dit weekend (18 maart) op 3 plekken in Almelo 24 uur gehongerd door de jongeren: in de Bleek, Pniel en NOACH.
U kunt ze weer sponsoren! Zondag zijn we er natuurlijk ook weer bij en kunt u natuurlijk ook al live bijdragen. Ook kunt u direct doneren via NL04RABO0301303711 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo o.v.v. projectnummer 84265 actie 40dagentijd? Dank alvast voor uw bijdrage!

Maar misschien heeft u zelf een briljant idee om geld in te zamelen? Heeft u iets te koop? Of bent u ergens goed in? Zo gaan we nu gaan we het wandkleed verloten dat we beschikbaar hebben gekregen. Meld uw ideeën gerust aan!

De ziekte van Huntington is een mix van Parkinson, ALS en Alzheimer; een vreselijke ziekte! Jongeren uit Almelo zetten zich via Hands On in om aandacht te vragen voor de ziekte en om te helpen geld in te zamelen voor onderzoek naar een medicijn.  

Volg alles wat we doen via Facebook @HandsOnAlmelo Like onze pagina en deel de berichten, zodat zoveel mogelijk mensen onze acties voor Campagne Huntington steunen. Met uw hulp kunnen we samen een boel doen!
Voor meer info: Gonneke Bennes, 06 48 266 477, gonnekebennes@gmail.com

-------------------------------------

Zondag 12 maart: 2e zondag in de veertigdagentijd / Reminiscere - Gedenk
Voorganger: ds. Siebe Hiemstra. Het thema is: Met wie leef je, met als lezingen: Exodus 24:12-18 en Matteüs 15:21-28.

Liturgisch bloemstuk

In de schikking zien we zien we de berg als symbool van liefde en kracht.
In de Bijbel is de berg een plaats van ontmoeting met God.
Elke week in deze 40-dagentijd zien en horen we dat Jezus mensen in hun kracht zet.
Vandaag is dat de Kanaänitische vrouw.
We hebben haar uitgebeeld met een rode roos, de witte bloem staat symbool voor Jezus.

-------------------------------------
Nieuwsberichten

Concert voor kinderen!
Woensdagmiddag 15 maart is er om 15:15 uur een leuk concert in de Ontmoeting (Hoornbladstraat 29a) voor kinderen vanaf 4 jaar. Elly & Rikkert komen met de kinderen muziek maken en zingen. Opgeven kan via Gonneke: gonnekebennes@gmail.com of 06 48 266 477.
Gratis toegang, wel collecte voor Kinderen in de Knel van Kerk in Actie.

Jongeren voor Huntington
De soberheidsactie in 2017 staat binnen NOACH in het teken van de ziekte van Huntington. ​M​et een klein actieteam jongeren en jeugdwerkers zijn we begonnen aan ​een Almelose​ actie​ om enerzijds meer bekendheid geven aan de verschrikkelijke ziekte en de mooie campagne daaromheen (http://www.campagneteamhuntington.nl/) en anderzijds om geld op te halen en zo bij te dragen aan de benodigde 4 miljoen voor onderzoek.We willen dit heel graag ​samen ​doen; samen kunnen we een heleboel geld ophalen!
In de 40-dagentijd, de Stille Week en met Pasen gaan we via een Facebookpagina (en uiteraard live en via traditionele middelen) actievoeren. Dus vanaf 1 maart t/m 16 april.
In de loop van februari gaat de Facebookpagina live en vanaf dat moment zal ook in de kerken en op andere plekken steeds iets te horen, zien en lezen zijn over de acties. We houden iedereen de komende tijd op de hoogte, om zoveel mogelijk aandacht voor de actie te krijgen. 
Meer informatie via gonnekebennes@gmail.com of 06 48 266 477

Hands on voor Huntington
Je zult het maar hebben: je spieren vallen uit of verstijven, dementie en veranderingen van gedrag en persoonlijkheid. En dat op jonge leeftijd... De ziekte van Huntington is een mix van Parkinson, ALS en Alzheimer; een vreselijke ziekte! Jongeren uit Almelo zetten zich via Hands On in om aandacht te vragen voor de ziekte en om te helpen geld in te zamelen voor onderzoek naar een medicijn. 

In de weken naar Pasen toe worden er vele activiteiten georganiseerd, waaronder de 24-uurs hongeractie Jongeren die Hongeren op 18 en 19 maart. Doet u mee? Sponsort u ons? En/of doneert u direct via NL04RABO0301303711 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo o.v.v. projectnummer 84265 actie 40dagentijd? Dank alvast voor uw bijdrage!  

Volg alles wat we doen via Facebook @HandsOnAlmelo Like onze pagina en deel de berichten, zodat zoveel mogelijk mensen onze acties voor Campagne Huntington steunen. Met uw hulp kunnen we samen een boel doen!
Voor meer info: Gonneke Bennes, 06 48 266 477, gonnekebennes@gmail.com----------------------------------------

Huiskamerpaaskaarsen.
Vanaf deze zondag 22 januari kunt u weer huiskamerpaaskaarsen bestellen.
De intekenlijst hangt aan de ingangsdeur van de kerkzaal.
De prijzen zijn inclusief 21% BTW met de toevoeging van € 1,00 bestemd voor de Wijkkas.
 
Sfeerspaarlampen.
In onze kerk zijn de 32 stuks sfeerledlampen vervangen voor glasheldere ledlampen.
Wij bieden u de vervangen lampen aan tegen een sterk gereduceerde prijs.
Deze lampen zijn nog 10.000 branduren te gebruiken met een lichtsterkte gelijk aan 60 watt.
De prijs van deze lampen is € 7,50. Nieuwprijs van de lampen was € 22,50.
U kunt zich wenden tot de penningmeester van de Wijkkas NOACH.
Dick van Harlingen.
------------------------------
 
Zondag 5 maart: 10:00 uur ds Dick van Bart. 1e zondag van de 40 dagen / Invocabit - Hij zal aanroepen
De lezingen zijn: O.T.: Jesaja 58:1-9 en  N.T.: Matteüs 4:1-11
Het project voor deze tijd en Pasen van Kind op zondag is: Geloof in het leven. En voor deze zondag is het onderthema: Waar leef je van?. De lezingen zijn uit: Genesis 2: 15-3:9 en Matteűs 4:1-11.Deze dienst zal door Radio Almelo worden uitgezonden. In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.
Gekozen is voor de berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God.
In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom.
De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid.
Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.
Elke week zullen we zien en horen dat Jezus mensen in hun kracht zet.

------------------------------
 
Zondag 9 april: Palmpasen/ 6e zondag van de 40 dagen/Palmarum - Passiezondag
Zondag 26 februari: 8e zondag van Epifanie. In deze dienst worden gedoopt:
Joëlle Channah Sara van Coeverden, geboren 22-6-2015 te Almelo
en
Elin Sluijer, geboren 31-12-2016 te Almelo

(Eerder is mogelijk 5 maart daarvoor genoemd, maar dat is de 1e zondag in de Veertigdagentijd en daarvoor minder geschikt.
De lezingen zijn Jesaja 38:1-6 en Lucas 18:31-43, met als thema voor de nevendienst: Wie ziet het?
 
Doopgesprek
Het doopgesprek voor de dienst van 26 februari is op woensdag 22 februari om 20.00 uur in NOACH.
Ik vraag de ouders zich wel van te voren bij mij te melden, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Suggesties voor liederen ed zijn welkom. 
-------------------------------
 
Geloof in het leven - Paasproject Kind op zondag
De projectverbeelding van deze periode is een grote poster van een opkomende zon. De zon is een teken van leven. Hoe donker de nacht ook is, de zon zal altijd weer opnieuw gaan schijnen. Zo heeft God het bedacht in het begin. En zo gaat het steeds weer. 
Op de zon worden in de loop van de veertigdagentijd verhalen geplakt. Het zijn verhalen waarin het licht van Pasen straalt. Ze laten zien hoe mooi en veelkleurig God het leven gemaakt heeft. Zo wordt de zon een teken van geloof in het leven.


 Zondag 19 februari: Taizéviering, waarin Henriët Veenstra-Looms voorgaat. De liederen komen uit deze geloofsgemeenschap in Frankrijk, in de buurt van Cluny. Als je op hun site kijkt, zegt broeder Alois voor 2017: Samen wegen van hoop bewandelen. Ook jonge mensen voelen zich aangesproken door de manier waarop ze hun geloof invullen en trekken naar dit plaatsje in Bourgondië. Maar u hoeft er niet eens voor op reis om de mooie liederen van Taizë te zingen en iets van de sfeer te proeven van deze geloofsgemeenschap. Van binnen en buiten de wijk van harte uitgenodigd.

Jeugdkerk

zondag is er weer Jeugdkerk, met als thema: 'Dat mag in de krant (ja/nee/geen mening). Zien we jullie om 10 uur?

En zet vast in je agenda de datum voor Jongeren die Hongeren (24 uur niet eten voor goed doel): 18 en 19 maart van 14:00 tot 14:00 uur!

Groet,
Gonneke
-------------------------------

Zondag 12 februari: 10:00 uur. ds. Dick van Bart gaat voor
6e zondag na Epifanie.: 
Het thema voor de nevendienst is: Dat is wel genoeg. de lezingen zijn Maleachi 3:7-9 en 16-20 en Matteüs 20:1-16.
Na de dienst houden we samen een winterwandeling die voorbereid is door de activiteitencommissie. 
 
-----------------------------------
 
Zondag 5 februari: 10:00 uur Scholendienst met de Telgenborch. ds Dick van Bart gaat voor. Juf Denise en meneer Floris werken samen met de leerlingen mee aan deze dienst. Het thema is "Waar ben je mee bezig". We lezen daarbij het verhaal van de Barmhartige Samaritaan uit Lucas 10 vers 25 -37.

zondag is er weer Jeugdkerk: 'Zomaar een doordeweekse ochtendkrant'.

We zien jullie graag om 10 uur!

Groet,
Team Jeugdkerk
-----------------------------------
 
Zondag 29 januari: 10:00 uur ds Dick van Bart.
4e zondag na Epifanie.
Het thema is: Je mag blij zijn, met als lezingen: Sefanja 2:3 en 9-13 en Matteüs 5:1-12.  
 
-----------------------------------

Zondag 22 januari 10:00 uur Oecumenische dienst in NOACH samen met de St.Jozefkerk, voorgangers José v.d. Bosch-van Os en Dick van Bart
Deze dienst is in de Week van gebed voor de eenheid. Het thema is: Jouw hand, mijn glimlach,opgesteld door christenen in Duitsland, wat natuurlijk lang verdeeld is geweest. 500 jaar geleden kwam een vernieuwingsbeweging op in de kerk met daaraan natuurlijk verbonden de naam van Maarten Luther die zijn 95 stellingen aankaartte, wat de Reformatie inluidde.
De lezingen zijn uit Ezechiël 36:26-28, 2 Korintiërs 5:14-20 en Matteüs 5:23-24. Het dames- en herenkoor St. Jozef en Together verlenen hun medewerking aan deze dienst. 

Liturgisch bloemstuk
We zien een rode boog die de liefde van Christus symboliseert met daar tegen aan een kruis. De liefde van Christus ‘stroomt’ van het kruis af door het offer dat Hij heeft gebracht. Alleen door die liefde van Christus kunnen mensen elkaar weer een hand geven. Door het kruis, het offer van Christus, wordt verzoening bewerkstelligd. Pogingen om elkaar te bereiken dragen vrucht.

 

-----------------------------------
 
Zondag 15 januari 10:00 uur
2e zondag na Epifanie. We viering in deze dienst het Heilig Avondmaal. Het thema is: Ik weet wie je bent, met als lezingen Jesaja 62:1-5 en Johannes 2:1-12 Jeugdkerk:
zondag willen we graag het Jeugdkerkjaar beginnen met een ontbijt.
Eten jullie (weer) gezellig mee?
We zien jullie graag om 10 uur.

En denken jullie aan het aanmelden voor het mysteriespel?

Groet,
Team Jeugdkerk
-----------------------------------

Zondag 8 januari 10:00 uur
ds Harm Veltman gaat voor. De lezingen zijn: Jesaja 60: 1 – 6 en Matteüs 2: 1 – 12
 
----------------------------------

Zondag 1 januari, Nieuwjaarsvesper.
Deze viering begint om 17.00 uur, de morgendienst komt te vervallen!
Er is dan geen nevendienst en ook geen Jeugdkerk. Na de dienst drinken we samen koffie en thee met een kniepertje en kunnen we elkaar een gelukkig Nieuwjaar wensen.
----------------------------------
terug
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.