PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
vorige zondagen december 2016 vorige zondagen december 2016
‘Maak het mee!’ is het thema van het project voor Advent en Kerst 2016​ Zaterdag 24 december, 22.00 uur: Kerstnachtdienst. In deze dienst gaan voor Henriët Veenstra-Looms en Dick van Bart  De zanggroep Together werkt mee aan deze dienst. We lezen uit ‘de Bijbel in gewone taal’ Jesaja 8 : 23 – 9 : 6 en Lucas 2 : 1 – 2. Het thema voor de dienst is: Geef  licht. Ieder van harte welkom.Zondag 25 december: 10 uur: Kerstmorgen. Muzikale medewerking naast Jos van Carl Gieszen op vleugel en Floris le Clercq op trompet. We sluiten het adventsproject af. Het thema is: Maak het mee!. De lezingen zijn Jesaja 52:7-10 en Lucas 2:1-20.

Liturgisch bloemstuk

Vandaag is de droom van advent werkelijkheid geworden.
Het Kind in de kribbe staat in het volle licht van de witte bloemen.Kindernevendienst projectZondag 18 december: 4e zondag van Advent. Het thema is: Het komt goed, met als lezingen Jesaja 7:10-17 en Matteűs 1:18-25.

Zondag is er weer Jeugdkerk en gaan we het hebben over 'Op weg naar Bethlehem'.
Willen jullie hiervoor je smartphone meenemen?

Vandaag is het de vierde zondag van advent.
Het wordt al lichter, en dat zien door dat er weer stukjes van  de spiegel zijn verwijderd.
We horen in de Bijbellezing dat de droom van Jozef nog wel in stukken uiteen valt.
We hebben dit verbeeld met het gipskruid.
De engel brengt Jozef op andere gedachten en dat kunnen we in de spiegel zien.

----------------------------------

Vrijdag 9 december: Viering van Volkskerstzang, in NOACH 19.30 uur. Shantykoor De Oostvaarders verleent zijn medewerking, Eef Westenberg speelt orgel en Tinus Vos trompet, Barja Kist doet de declamaties.
Ieder van harte welkom. Na afloop drinken we koffie, thee of chocolademelk  
 
----------------------------------

Zondag 11 december: 3e zondag van Advent. Voorganger Ds. Dick van Bart. Het thema van de dienst is: Wachten. De lezingen zijn: Jesaja 35:1-10 en Jakobus 5:7-10. We hopen in deze dienst de Doop te bedienen. 

Liturgisch bloemstuk
Op deze derde adventszondag breekt het licht van Gods koninkrijk door.
We hebben de kleur roze toegevoegd als teken van dit licht en er is  een scherf van de spiegel verwijderd. We zien  een roze bloem weerspiegelen en het water dat leven geeft, midden tussen de stenen en het zand.
Jesaja spreekt  over de woestijn, die zal jubelen en bloeien.

----------------------------------

Zondag 4 december: 2e zondag van Advent, da. Monica Schwarz gaat dan voor. Het thema van de nevendienst is Een nieuw begin, met als lezing Matteüs 3:1-12.

Johannes de doper gelooft dat mensen het kunnen meemaken: het koninkrijk van de hemel, een nieuw begin. Hij vertelt over de Messias die komen zal. Op de tweede adventszondag kijken wij samen met Johannes uit naar het nieuwe begin.

Liturgisch bloemstuk
Op deze tweede adventszondag horen we Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin. Zichtbaar teken daarvan is de doop, gesymboliseerd door het water en de schelp. Er ligt een  bijl bij de boomstronk die verwijst naar de waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt.
We zien in de spiegel de bloem in de knop als teken van hoop met daarbij de weerschijn van de kaars. Er  zijn scherven van de spiegel verwijderd  omdat het Licht dichterbij komt.

 

----------------------------------
 
Zondag 27 november 1e zondag van Advent:
De kindernevendienstleiding werkt aan deze dienst mee. Het project voor Advent en Kerst heet: Maak het mee! De Adventstijd is een tijd van verwachting. Vier Bijbelse figuren vertellen daarover. Als 1e is dat Johannes de Doper. Het onderthema voor deze zondag is: Vrede, met als lezingen Jesaja 2:1-5 en Matteűs 24:31-44.  
 
- Uitleg kerstproject “Maak het mee!” kindernevendienst door Gerdien
- Rainbow is de duif van Kerk in Actie en vliegt mee met het kerstproject van Kind op Zondag


- Iedereen hoort erbij, dan pas kan het vrede zijn
- Vertelling over de Rainbowduif door Alinda

Rainbow vliegt de wereld rond, op zoek naar plaatsen waar mensen gelukkig kunnen zijn. En ze bedenkt samen met de kinderen wat er gedaan kan worden om meer van zulke plaatsen te laten ontstaan.


Liturgisch bloemstuk eerste AdventAdvent 2016
Op deze eerste adventzondag horen we over het visioen van vrede en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen.
Nu kijken we nog in een gebroken wereld, uitgebeeld met de scherven op de spiegel.
Aan de voorkant van de schikking zien  we weinig bloemen
In de spiegel zien we dat de aarde gaat bloeien als het visioen werkelijkheid wordt.
Elke week gaat er een scherf van de spiegel af tot we bij Kerst het volle Licht zien.
 

-----------------------------
 
Kids in actie van Kerk in Actie - Adventsproject 2016

De duif Rainbow is de mascotte van Kids in Actie. Net als de duif die de ark van Noach uitvloog op zoek naar een teken van hoop, zo vliegt Rainbow uit, de wereld over. Ze komt terug met prachtige verhalen uit alle windstreken.

Bezoek het huis van de duif
Rainbow verwelkomt u, samen met uw (klein)kinderen, in haar eigen boomhut. Daar is van alles te beleven. Word gratis lid en ontvang leuke extra's! Neem een kijkje op de site van Kids in Actie.

 
 
Vorige zondagen data 2016 Vorige zondagen data 2016
 
vorige zondagen juni t/m november vorige zondagen juni t/m november
Zondag 20 november:  De laatste zondag van het kerkelijk jaar.

We lezen dan de namen van de mensen die ons in het afgelopen kerkelijke jaar ontvallen zijn en vieren als kerk van alle eeuwen en plaatsen samen het heilig avondmaal vooruitgrijpend op Gods toekomst. Zanggroep Together werkt mee aan deze dienst.

Het thema voor de nevendienst is: Een einde dat geen einde is.  

Zondag is er Jeugdkerk, met als thema 'Inspiratiebronnen'. We zitten in zaal 2 in plaats van 3 in verband met de nabestaanden voor Eeuwigheidszondag en er is avondmaal.
team Jeugdkerk

Liturgische bloemschikking

Op deze eeuwigheidzondag gedenken we gemeenteleden die zijn overleden .
De schikking op de muur is gebaseerd op de Bijbeltekst van vandaag uit 1 Corinthe 13 waar staat dat we door een spiegel kijken in raadselen.
We hebben dit uitgebeeld door de spiegel gedeeltelijk af te dekken met een doek.
Daarbij staat het teken van geloof, hoop en liefde waar we op mogen vertrouwen.
 
Op het doopvont staan de lichtjes die aangestoken worden bij het noemen van de namen. Na elke naam wordt er een  roos in de vaas gezet.
Op de gedachtenistafel zien we klimop met daartussen  de kruisjes.
De klimop die symbool staat voor het eeuwige leven houdt de herinnering vast aan onze dierbaren.
Bij het uitreiken van de kruisjes ontvangt u de rode roos als teken van Gods liefde. 


 

Zondag 13 november: Voorganger mevr. Jeanne Willems
Het thema voor de nevendienst is: Samen verder met als lezing Genesis 45:1-15. 

Zondag 6 november: We vieren het 40-jarig jubileum van de kerkzaal. Daarvoor worden ook oudpredikanten en/of hun partners uitgenodigd en oudkosters.

We vieren ook de oogstdienst en vragen ieder een aantal attenties mee te nemen en te bezorgen. Na de dienst drinken we samen koffie met wat lekkers.

Veertig jaar is in onze wijk de lofzang al gaande, met de nodige instrumenten, die ook nu voor het voetlicht zullen komen. Het meest natuurlijk het orgel met Jos als organist. En dat mag hij zelf natuurlijk nog niet weten, dus houdt u het goed stil: Volgens mij is onze organist ook nog zo lang in dienst. Misschien goed om toch even bij stil te staan.

We hebben als voorbereidingsgroepje daarom gekozen voor een lezing van Psalm 150 en daarnaast Efeziërs 5:19-20. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God. Voor deze speciale gelegenheid is er een ouderwetse (?) papieren liturgie.  Together olv Frank den Bakker, verleent zijn/haar medewerking en ook Jos zal o.a. orgel en trommel spelen. U bent gewaarschuwd: Het dreigt een hele feestelijke dienst te worden!

En zondag is er weer Jeugdkerk om 10 uur, zijn jullie er weer allemaal bij!?

Na de dienst vieren een feestje, omdat onze kerk 40 jaar bestaat en ook organist Jos al 40 jaar orgel speelt. We zouden het heel fijn vinden wanneer jullie dan ook naar de kerk komen om het feestje mee te vieren. En we willen jullie vragen om met de kindernevendienstkinderen aan alle mensen die er 40 jaar geleden ook al bij waren een roos uit te delen. Want deze mensen 'hadden een droom, ze hebben gedurfd, ze hebben gedaan en gedeeld tot heden'. Helpen jullie mee!?

Tot zondag!
Groet, Gonneke
40- jaar NOACH
 
Vandaag vieren we feest.
We zijn blij met het  40-jarig jubileum van onze wijkgemeente en met het jubileum van onze organist Jos Keizer.
We hebben bloemen gekozen die passen bij dit feest.
We zien centraal het orgel uitgebeeld met aan weerszijden een schikking met rode bloemen.
De kleur rood staat symbool voor Gods Geest, die ons door de jaren heen heeft geïnspireerd.
Wij feliciteren onze gemeente, onze predikant Dick en organist Jos met dit heuglijke feit.
Na de dienst zullen we het ene bloemstuk overhandigen aan Dick en de andere aan Jos.
We zijn dankbaar voor hun aandeel in onze gemeente en we wensen dat God hen en ons in de toekomst nabij mag blijven

Hieronder krijgt u een indruk van het liturgisch bloemstuk en van het kunstwerk dat aan Jos Keijzer overhandigd is als cadeau namens de gemeente NOACH. 
Extra dienst:
Dankdag en gemeenteavond 2 november,

We beginnen om 19.30 uur  met "Zingen met Together" met een avondgebed en na de pauze met "Uit de kerkenraad".

De discussies over eventuele sluiting van wijkcentra zullen u niet ontgaan zijn. Ook ons als kerk houdt dat natuurlijk bezig. Hoe zijn de ontwikkelingen? Rob schrijft daarover: We hebben inmiddels twee recente notities beschikbaar. Hebt u belangstelling om mee te denken, laat het weten. Het is mooi om er samen aan te werken. Een van die notities gaat over de "toekomst van onze kerk" en de ander meer specifiek over een " verdere ontwikkeling van onze gemeente en het wijkcentrum". Zeg maar, wat zou onze toekomstige plaats in de wijk kunnen zijn. Voor de toekomst van onze gemeente een belangrijk punt. U bent van harte uitgenodigd. 

Zondag 30 october: Voorganger ds. Dick van Bart
Thema van de nevendienst is: In je dromen. De lezingen zijn: Genesis 41:1-27 en Lucas 19:1-10. 

Zondag 23 october: Voorganger ds. Dick van Bart
Het thema voor de nevendienst is: Niet eerlijk, met als lezingen Genesis 39::1-20 en Lucas 18:9-14.

Zondag 16 oktober: Het thema voor de nevendienst is: Ver van huis, met als lezingen Genesis 37:12-28 en Lucas 18:1-8.

Zondag 9 october: Scholendienst met De Zegge
Voorganger ds. Dick van Bart
Het thema is Stoelendans. Op welke stoel zou jij willen zitten? waar kom je terecht?  we horen het verhaal van Genesis 16 over Abram, Sarai en Hagar. We zingen liederen die de kinderen geleerd hebben op school, maar ook een aantal liederen uit het liedboek, en we horen het verhaal over wijze koning leeuw. Er doen kinderen en leerkrachten mee, en als het lukt maken kinderen ook nog muziek. Alle kinderen, vaders en moeders, opa’s en oma’s en alle andere mensen hartelijk welkom in deze dienst. Een mooie kans om zo jong en oud te verbinden. 

Zondag 2 october: Taizé dienst
Voorganger: Mevr. Henriët Veenstra-Looms​
De zangroep Together zal weer haar muziekale en vocale ondersteuning verlenen. In de sfeer van Taizé met de oranje kleuren van de doeken en met veel kaarslicht willen wij een dienst met zang uit Taizé en mediatieve momenten beleven.

Hieronder ziet u een foto en krijgt u een indruk van een dienst in Taizé.

Er is vandaag jeugdkerk:

Hoi allemaal,

zondag is er om 10 uur weer Jeugdkerk; zien we jullie weer allemaal!?

Groet,
Team Jeugdkerk

Zondag 25 september
Voorganger: Ds Bert Kozijn
Het thema voor de nevendienst is: God gaat met je mee, met als lezing: Genesis 28:10-22.

Zondag 18 september
Voorganger Ds. Siebe Hiemstra
De lezingen zijn Prediker 3: 1-13 en Lucas 16: 1-9
Het thema voor de nevendienst is: Twee broers, met als lezing: Genesis 25:19-34.  
 
Zondag 11 september,  13e zondag van de zomer. Dit is de startzondag.
Het landelijke jaarthema van de PKN is: Deel je leven. Ons voorbereidingsgroepje heeft als thema voor deze dienst gekozen: Droom, durf, doe en deel met iedereen. In de dienst willen we ook complimenten delen.  Together werkt mee aan deze dienst. Na de dienst drinken we samen koffie.   

Liturgisch bloemstuk

Zeg het met bloemen……
 

We hebben ons in deze bloemschikking laten inspireren door een lied van Marco Borsato.
Dit lied verwoordt het thema van de startzondag.
We zien de letter D die staat voor droom, durf, doe en deel met iedereen!
We worden opgeroepen het leven te vieren, we hebben dit uitgebeeld met de slinger.
De open hand met bloemen vertelt dat we er voor elkaar willen zijn.
 

Zondag 4 september
Ds. Dick van Bart gaat voor. 
Bevestiging van ambtsdrager: onze voorzitter Rob Franken zal herbevestigd worden in het ambt.
De lezingen zijn uit het O.T.: Deuteronomium 30:15-20 uit het N.T.: Lucas 14:25-33

Er is jeugdkerk!!!
De vakantie zit er na dit weekend voor de meesten echt op! Gelukkig is het nog wel mooi weer...
Volgende week zondag 4 september (dus niet dit weekend, maar daarna) begint Jeugdkerk ook weer. Dan vertelt Sanne Nibourg-de Pijper over de campagne voor Huntington (Een ziekte zo erg... dat niemand er over praat). Ben je er bij?

Tot 4 september 10 uur!

Groet,
Team Jeugdkerk

Zondag 28 augustus: Ds. Harm Veltman gaat voor. Er is weer nevendienst en oppas. Het thema is: Plaats voor jou, met als lezingen Deuteronomium 24:17-22 en Lucas 14:1 en 7-11. 

Zondag 21 augustus: Gezamenlijke dienst in NOACH, De lezingen zijn: Jesaja 30:15-21 en Lucas 3:22-30.
Deze laatste gezamenlijke dienst sluiten we af met koffiedrinken.
 
Zondag 14 augustus: NOACH gesloten, dienst in de Bleek

Zondag 7 augustus: Gezamenlijke dienst in NOACH.
We vieren de Maaltijd van de Heer. De lezingen zijn Jesaja 65:17-25 en Lucas 12:32-40. 

Zondag 31 juli: NOACH gesloten, dienst in de Bleek

Zondag 24 juli: Ds.Dick van Bart

Zondag 17 juli: NOACH gesloten, dienst in de Bleek

Zondag 10 juli: Ds. Siebe H. Hiemstra. Thema: Mensen hebben God nodig.
Bijbellezing 
O.T.: Deuteronomium 30: 9-14 en N.T.: Lucas 10: 25-37

Op zondag 3 juli was er een gezellig gezamenlijk ontbijt jeugdkerk/ kindernevendienst waarvan u hieronder een foto ziet.Zondag 3 juli: Ds. Siebe H. Hiemstra.
Thema: God heeft mensen nodig
Bijbellezing O.T.: Jesaja 66: 10-13 en bijbellezing N.T.: Lucas 10: 1-11, 16-17, 21-23
Aanstaande zondag is er ivm gezamenlijk ontbijt jeugdkerk/ kindernevendienst geen 'gewone' kindernevendienst.

We ontvingen onderstaande foto van Gini Pullen; de viltstiften zijn uitgedeeld aan de kinderen van het "Huis van Hoop en Dromen".Zondag 26 juni: 2e zondag van de zomer. Ralph Scheurwater gaat dan voor. De aangegeven lezingen zijn: 1 koningen 19:19-21 en Lucas 9:51-62.

Zondag 19 juni: 1e zondag van de zomer.  Ds. Harm Veltman gaat dan voor. De lezingen die aangegeven staan zijn: Jesaja 65:1-9 en Lucas 8:26-39.

Zondag 12 juni: Mogelijkheid van Heilige Doop. De lezingen zijn uit Hooglied 4:16-5:8 en Lucas 7:36-8:3.

Zondag 5 juni: 2e zondag na Trinitatis.
We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal. De lezingen zijn uit 1 Koningen 17:17-24 en Lucas 7:11-17.

We ontvingen onderstaande foto van de quilts die goed aangekomen zijn in het huis van Hope en Dreams van Gini Pullen in Oeganda. Een hele mooie bijdrage van de handwerkgroep aan de Soberheidsactie 2016.

 
Zondag 29 mei Zondag 29 mei
Zondag 29 mei: 1e zondag na Trinitatis:

Afscheid kindernevendienst. Met ouders en kinderen die afscheid nemen bereiden we deze dienst voor. Thema: Zin in de toekomst

De kinderen die afscheid nemen zijn:
Fleur van der Wal
Nick Haarman
Onno Elgersma
Kirsten van Loo


De lezingen zijn:
Schriftlezing uit het Oude Testament: Jozua 4:1-9  door 2 jongeren
Schriftlezing uit het N.T.: Lucas 2:41-52  door 2 jongeren
 
Zondag 22 mei Zondag 22 mei
Zondag 22 mei: zondag Trinitatis. Deze dienst wordt uitgezonden door LOA. er zal ook een projectkoor uit Sursum Corda meezingen. De lezingen zijn (met enig voorbehoud omdat het nieuwe nummer van Kind op zondag nog niet uit is):  Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-16

Trinitatis: 
Drievuldigheidszondag
. God als één en drie. God als Vader, Zoon en Geest; God voor ons, naast ons en achter ons. Omdat God niet in één beeld of aspect te vatten is, maar ons steeds uitdaagt, God, en dus geloof, vanuit verschillende hoeken, te onderzoeken.

Foto uit de dienst met Sursum Corda

 Zondag 15 mei: Pinksteren. In deze dienst noemen we ook de namen van de dopelingen en de belijdeniscatechisant. Het thema voor deze Pinksterdienst is: Dit moet je horen!, de lezingen zijn: Joël 3:1-5 en Handelingen 2:1-11. 

Voor de ouders en kinderen
Op 15 mei,  Pinksteren, vragen we de kinderen voor de dienst bij de kerkenraadskamer te verzamelen. Sanne de Pijper zal molentjes maken met linten er aan. Dit als symbool van de wind, en zo van Gods Geest die waait. Zo willen we met de kinderen binnenkomen, terwijl ze die in beweging zetten en een rondje door de kerk lopen. We hopen dat er veel kinderen komen! In de dienst worden ook de namen genoemd van de kinderen die sinds Pinksteren vorig jaar gedoopt zijn en van degene die belijdenis van haar geloof heeft afgelegd.

 ​---------------------------------
 
Op Pinksterzondag is het weer de bedoeling dat wij met z’n allen 200 rode heliumballonnen oplaten. De kaartjes liggen dan op die zondag 15 mei weer gereed, ‘s-morgens vóór de dienst.
U kunt dan uw naam op het kaartje invullen, ons adres is verder reeds ingevuld.
Kortom: een extra feestelijke dienst.

Terug gekomen balonnen!
Er zijn een aantal balonen teruggekomen vanuit Duitsland in het gebied over de grens.
Het zijn  de ballonnen van Niesje en Epke Horst, gevonden in Arnsberg,
die van Martha Nijhoff (Kircharbach)
en die van Beco Schaap (Appelhülsen).
Onderstaand kaartje is van de hand van onze scriba Marjan Smits. U kunt zien dat de vindplaatsen op een rechte lijn liggen.
De ballon van Rosalinda van Loon is gevonden door Vera Koch, Schachtstraat 13, 59192, Berkamen. Dld.

Zondag is er JeugdkerkPinksteren is een werkwoord.
We zien jullie toch om 10 uur? Na de dienst laten we ballonnen op i.v.m. Pinksteren!
Groet, Team JeugdkerkWij vieren vandaag het feest van Gods Geest die ons samen verbindt.
In de bloemschikking zien we twaalf samengebonden takken als symbool voor de twaalf leerlingen van Jezus.
De rode bloemen als vurige tongen  verwijzen, samen met de vlammetjes, naar de Heilige Geest die zij ontvangen en aan de wereld mogen doorgeven.
 


Op het doopvont staan de sterren en de duif als teken dat dit Licht doorwerkt in de harten van mensen. Kinderen die gedoopt zijn krijgen de ster en een nieuw belijdend lid de duif.
Bij het noemen van hun naam wordt een lichtje aangestoken en krijgen ze bloemen die symbool staan voor  Vader, Zoon en Heilige Geest.

 ​---------------------------------

Zondag 8 mei: 7e zondag van Pasen.
Dr Anne van der Meiden​
gaat voor. 
De schriftlezingen en de preek worden in het Twents gedaan.
De lezingen worden in het Nederlands weergegeven op de beamer, zodat mensen die geen Twents verstaan, toch begrijpen waar het over gaat.
De lezingen zijn uit JOEL 3 en ’N EERSTEN BREEF AN DE KORINTIERS 12: 1 t/m 11
Het thema voor de kindernevendienst is: Jij ziet mij. 
​---------------------------------

Zondag 1 mei: 6e zondag van Pasen.
Da Monica Schwarz​
gaat voor. Het thema is Liefde.
De lezingen zijn uit: Johannes 14: 27 en Deuteronomium: 31: 6 en 8 
Zondag is er jeugdkerk, met als thema: Onze Vader...tot in eeuwigheid, amen.
​---------------------------------

Voorgaande zondag 24 april: 5e zondag van Pasen. Thema: Praat erover, schrijf het op. Lezingen: Deuteronomium 6:1-9 en Johannes 13:31-35.

De zangroep Together onder leiding van Frank den Bakker en de fluitisten Renée Mels en Fennie Bouwsema zullen aan deze dienst meewerken als muzikale ondersteuning van deze kerkdienst.

---------------------------------

Voorgaande zondag 17 april: 4e zondag van Pasen. Er zijn al aanmeldingen voor de Doop. Het thema voor de nevendienst is: Kijk dan naar wat ik! De lezingen zijn: Numeri 27:12-23 en Johannes 10:22-30.

Er is om 10 uur weer Jeugdkerk!

We gaan vandaag praten met de jeugd over bidden. Waarom bidden?
​---------------------------------

Voorgaande zondag 10 april
3e zondag van Pasen. Het thema voor de nevendienst is: Je ziet het echt, met als lezingen Jeremia 32:36-41 en Lucas 24:35-48.
In deze dienst hoopt Gini Pullen aanwezig te zijn ivm de soberheidsactie die bestemd is voor het kindertehuis in Oeganda. Ook de quilts zullen dan overhandigd worden. In alle Protestantse kerken is ook extra aandacht voor ZWO (Moldavië).

Voorgaande zondag 3 april
Op zondag 3 april 2016 om 10:00 uur vindt er weer een Taizéviering plaats in NOACH. Het thema voor de dienst is: "Jezus leeft en wij met hem". De zangroep Together verleent weer haar vocale medewerking.
Zo kort na Pasen zal in deze viering de glans van Pasen nog nagloeien. We zullen veel zingen, we zullen van tijd tot tijd stil worden, er wordt uit de bijbel gelezen en gebeden. En dat alles in een kerkruimte die de sfeer van Taizé  ademt: kaarsen, iconen en oranje doeken die de vlammen van de Geest verbeelden. Van harte aanbevolen om dit mee te vieren.
Wees dan ook hartelijk welkom!
Namens de voorbereidingscommissie,
Henriët Veenstra-LoomsFoto van een dienst uit de Taizé gemeenschap in Frankrijk

 
 
Voorgaande zondagen t/m Pasen Voorgaande zondagen t/m Pasen
Paasnachtdienst 26 maart: 21 uur: Ook in deze dienst vieren we de maaltijd van de Heer en Together verleent aan deze dienst zijn medewerking. In deze dienst een aantal lezingen en gedichten, de vernieuwing van de doopgelofte en de viering van de omslag van het donker naar het licht. Na de dienst zingen we buiten U zij de glorie.

Zondag 27 maart Pasen: 10 uur.
Een feestelijke dienst op deze Paasmorgen met extra muzikanten. De kinderen sluiten het paasproject af. Het thema is: Verder gaan. We lezen  Hebreeën 13:12-21  en Johannes 20:1-18. Pasen

Er zijn veel voetstappen gezet in deze periode van bezinning.
Uiteindelijk zijn we uitgekomen in de tuin.
We zien een open graf met opgerolde doeken.
De witte roos staat symbool voor Maria die als eerste ontdekt dat Jezus is opgestaan.
De ontluikende bloesem en de witte bloemen verbeelden het stralende licht van het feest.

Goede Vrijdag 25 maart, 19.30 uur: We lezen over de lijdensweg en hebben een kruiswegmeditatie met woorden en beelden. We beginnen en eindigen de dienst in stilte.  

Goede vrijdag
Hij die het gekwetste riet niet breekt
ondergaat het geweld,
De dood in het bloed:
het licht verduistert.

 
Witte Donderdag 24 maart, 19.30 uur
We vieren het Heilig Avondmaal. Together werkt mee aan deze dienst. We verlaten de dienst in stilte. Witte donderdag
Vele graankorrels vermalen
tot één brood.
Vele druiven samen geperst
in één beker.
Brood en wijn om te delen:
een nieuw verbond
 
---------------------------


Voorgaande zondag 20 maart: 6e zondag van de 40 dagen: Palmzondag.
De kinderen lopen in optocht met de Palmpasenstokken door de kerk. Het thema is: Hier ben ik. De lezingen zijn: Hebreeën 10:1-10 en Lucas 19:29-40.

Palmpasen
Op zondag 20 maart is het Palmpasen.
Net als vorige jaren willen we alle kinderen uitnodigen om een palmpaasstok te komen maken. De palmpaasstokken maken we voorafgaand aan de kerkdienst.  Heb je nog palmpaasstokken thuis, lever die dan zo snel mogelijk in bij de leiding van de kindernevendienst.Op deze zesde zondag van de veertig dagen horen we hoe vele voeten zich haasten om getuige te zijn van Jezus’ intocht in Jeruzalem.
Lucas vertelt hoe Jezus huilt bij het zien van de stad.
Feest en verdriet mengen zich.
Tussen de stenen van de stad glinsteren de tranen.
 
Voor het paasproject tijdens de kindernevendienst hoef je je niet aan te melden. Voor het bakken van broodhaantjes en het maken van een palmpaasstok wél. Dit kun je doen door je aan te melden tijdens de kindernevendienst of bij Rosalinda van Loon via prvanloon@kpnmail.nl

Hieronder ziet u hoe het haantjes bakken verlopen is

 
 

 
Oproep buxustakken
Voor het maken van de palmpaasstokken, waar zich altijd heel veel kinderen voor aanmelden, hebben we heel wat buxustakken nodig. Heeft u buxustakken in de tuin die u wel kunt missen, neemt u dan contact op met Rosalinda van Loon, tel 490135, of via bovengenoemd mailadres, zodat we weten of we voldoende materiaal kunnen verwachten. We halen de takken dan bij u op of u kunt ze inleveren op zaterdag 19 maart om 13.00 uur in de Schelf.

De kindernevendienstleiding
---------------------------

Aanstaande zondag 13 maart: 5e zondag van de 40 dagen
Ds Dick van Bart gaat voor: Het thema is: Eind of begin?, met als lezingen: Hebreeën 9:15-28 en Lucas 20:9-19.

Voorbereidingen pasen kindernevendienst

Sinds enkele weken zijn we tijdens de kindernevendienst bezig met het 40-dagen-project. Het project heet "Stap voor stap”. Elke zondag komt de wegwijzer ons iets vertellen over het project en de posters voor in de kerk. Ook geeft de wegwijzer ons een opdracht voor in de kindernevendienst. Deze opdracht heeft te maken met de 40 voetstappen die in de kerk hangen. Elke zondag vullen we een aantal van die voetstappen met leuke knutsel- en tekenwerkjes. Maar we hebben nog meer waarvoor we je van harte uit willen nodigen:


 
Broodhaantjes bakken
Ook dit jaar zijn we weer welkom bij Bakkerij Deterd om broodhaantjes te komen bakken. Dit is op
woensdag 16 maart om 16.00 uur. Kom je ook? Vandaag lezen we in het Bijbelgedeelte de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters.
We hebben de strenge wachters uitgebeeld met de bloemen bij de muur van de wijngaard.
De schoenen die weglopen laten zien dat het lijkt of de weg dood loopt.
Toch is er een teken van hoop omdat de steen die de bouwers hebben afgekeurd tot hoeksteen is geworden. We mogen verder op weg naar Pasen.
 
---------------------------

Voorgaande zondag 6 maart: 4e zondag van de 40 dagen.
Collega da Monica Schwarz gaat dan voor. Het thema voor de kindernevendienst is: Geloof in de toekomst, met als aangegeven lezingen Hebreeën 8:1-13 en Lucas 15:11-32. De dienst wordt uitgezonden via LOA.  Op deze vierde zondag van de 40 dagen wordt er weer een stap gezet op de weg naar Pasen. Vandaag  staat het verhaal van de verloren zoon centraal.
We zien een kronkelige tak als verbeelding van de verleidingen die hij onderweg tegen komt. Uiteindelijk kiest hij er voor de weg naar huis te nemen.
De boog laat zien dat er feest gevierd zal worden.
De rode bloem symboliseert de vader die op de uitkijk staat.
We zien de kleur roze als teken dat er licht doorbreekt.
 
------------------------------------

Voorgaande zondag 28 februari: 3e zondag van de veertigdagentijd.  
Voorganger ds Dick van Bart. Het hoofdthema voor deze tijd is: Stap voor stap. Zo gaan we op weg naar Pasen. Een reis die begint in de woestijn en eindigt in een tuin. Een reis over hoge toppen, maar ook door diepe dalen. Een reis waarop we kunnen ervaren dat er een God is die met mensen meegaat. Iedere week komt er een wegwijzer. Het onderthema voor vandaag is: Een nieuwe kans. In deze weken zingen we het projectlied: Wij gaan er even tussenuit. We lezen: Hebreeën 7:15-28 en Lucas 13:1-9.  We vieren de (her)bevestiging van ambtsdragers en openbare belijdenis.Op deze derde zondag zetten we weer een stap op weg naar Pasen.
We horen het verhaal over de vijgenboom die geen vrucht draagt.
Jezus leert ons in de gelijkenis dat er nieuwe kansen zijn als we zorg bieden.
We hebben dit uitgebeeld met een ontluikende bloesemtak aan de stronk.
U ziet de rode draad als symbool van  verbinding met het feest van belijdenis en bevestiging.

-----------------------

Zondag 21 februari: 2e zondag van de veertigdagentijd.
Voorganger is mevr. Henriët Veenstra-Looms.
De schriftlezingen zijn uit Exodus 34 : 27 t/m 35 en 1 Koningen 19 : 9 t/m 13 en uit Lucas 9 : 28 t/m 36
De titel van het project is: Stap voor stap; thema voor deze zondag: Groter dan jijVandaag wordt de tweede stap in de 40-dagentijd gezet.
Het verhaal uit Lucas vertelt over de verheerlijking op de berg.
We zien drie stralende bloemen die de luister van Gods aanwezigheid symboliseren.
De bloemen onder aan de berg staan voor de discipelen die met Jezus zijn meegegaan.

---------------------------

Zondag 14 februari: 1e zondag van de veertigdagentijd. Het hoofdthema voor deze tijd is: Stap voor stap. Stap voor stap gaan we op weg naar Pasen. Een reis die begint in de woestijn en eindigt in een tuin. Een reis over hoge toppen, maar ook door diepe dalen. Een reis waarop we kunnen ervaren dat er een God is die met mensen meegaat. Iedere week komt er een wegwijzer. In deze weken zingen we een projectlied: Wij gaan er even tussenuit. Het onderthema voor vandaag is: Wie roept je? De lezingen zijn: Hebreeën 4:14-16 en 5:1-10 en Lucas 4:1-13.
In deze veertigdagentijd hebben we ook weer een soberheidsactie. Mw. Gerdi Wesselink komt ons vertellen over het project The home of hope and dreams. (Het huis van hoop en dromen) in Oeganda. er ijn daar veel weeskinderen. Gini Pullen heeft dar een tehuis voor hen opgezet om hen zo een nieuwe toekomst te bieden. Met Pasen zamelen we de giften in. Verzoeking in de woestijn
We volgen in deze veertig dagen de weg die Jezus is gegaan naar Jeruzalem om uiteindelijk bij Pasen uit te komen. Onze bloemschikkingen zijn gebaseerd op de lezingen uit het Lucas evangelie.
Vandaag gaat het over de verzoeking in de woestijn.
De witte bloem staat voor Jezus.
We zien een stukje goud als symbool voor rijkdom .
 Het donker van de verzoeking is uitgebeeld met een donkere doek.
De schoenen  laten zien dat we een eerste stap zetten.

---------------------------
 
vorige zondagen 2016 vorige zondagen 2016
Zondag  7 februari : 5e zondag na Epifanie.  dit is een schooldienst met de Telgenborch. Het thema voor deze dienst is: Vertrouw er op!. We lezen Marcus 4:35-41. Kinderen en leerkrachten doen natuurlijk volop mee in deze dienst. Ze zullen vertellen waar ze bang voor zijn, maar ook wie ze vertrouwen. we zingen liederen die de kinderen op school leren, maar ook een aantal bekende liederen uit het liedboek. 
-----------------------------------

Zondag 31januari: 10 uur, 4e zondag van Epifanie. 
Dit is een adoptiedienst. Deze dienst wordt ingevuld door de jeugd. 

We vinden het belangrijk om de jeugd in onze kerk een plaats te geven. Het is dan ook goed om aanwezig te zijn bij deze dienst en zo te laten zien dat we ook hun inbreng zeer op prijs stellen.

Zij schrijven er zelf over: JK in de kerk!? 
ZONDAG 31 JANUARI om 10 uur is het zover: Dan kunnen we met z’n allen deelnemen aan een fris bruisende ADOPTIEDIENST met als thema JEUGDKERK – VAN HUIS EN HAARD.
In deze verrassende viering krijgt u de gelegenheid om te beleven hoe het er in onze eigen tweewekelijkse NOACH-Jeugdkerk aan toegaat. Het wordt dan ook letterlijk een dienst voor alle leeftijden. Dus laat u verademen: kom allemaal!
De jeugdouderlingen Theo en Gonneke
 
-----------------------------------

Voorgaande zondag 24 januari 3e zondag van Epifanie
Voorganger ds Dick van Bart. Het thema voor de nevendienst is: Hier staat hij voor, met als lezingen: Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21

-----------------------------------

Voorgaande zondag 17 januari 2e zondag van Epifanie.
Dit is een oecumenische dienst in de St. Jozefkerk. Er is ook jeugdkerk, samen met de jongeren van de st. Jozefkerk. 
De gezamenlijke koren doen mee aan deze viering. Voorgangers zijn José v.d. Bosch-v. Os en Dick van Bart. Het thema in deze week van gebed voor de eenheid is; Het woord is aan jou. Dat thema is opgesteld door mensen uit Letland. De lezingen zijn uit exodus 19:3-6 en 1 Petrus 2:9-12 en Matteüs 5:14-16. Na de dienst drinken we samen koffie.

Komende zondag: ZONDAG 31 JANUARI om 10 uur is het zover:
Dan kunnen we met z’n allen deelnemen aan een fris bruisende ADOPTIEDIENST met als thema JEUGDKERK – VAN HUIS EN HAARD.
In deze verrassende viering krijgt u de gelegenheid om te beleven hoe het er in onze eigen tweewekelijkse NOACH-Jeugdkerk aan toegaat. Het wordt dan ook letterlijk een dienst voor alle leeftijden. Dus laat u verademen: kom allemaal!
 
De jeugdouderlingen Theo en Gonneke

-----------------------------------

Voorgaande zondag 10 januari
Voorganger: mevr. Jeanne Willems
 
Schriftlezingen: 2 Koningen 5 : 1-19 en Lucas 3 : 1-21
Thema voor de kindernevendienst: Hemelse kracht

-----------------------------------

Voorgaande zondag 3 januari
In deze dienst schenken we aandacht aan het feit dat Tieska Knotter voor een aantal maanden pastoraal werk zal gaan doen. Samen met de Bleek wordt voor het vervolg gekeken naar oplossingen waarbij ook mensen toegerust kunnen worden om bepaalde taken op zicht te nemen als vrijwilliger. Maar voorlopig zijn we blij met haar hulp. Ze zal dat doen voor de mensen boven de 75 jaar in de het vroegere ‘Emmausdeel’ en de Markgraven.
Het thema voor de nevendienst is: Wie wijst jou de weg? De lezingen zijn: Jesaja 60:1-6 en Matteus 2:1-12. We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal en na afloop kunnen we onder de koffie met kniepertjes elkaar een goed nieuw jaar wensen.
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.