PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Zondagen 2022 Zondagen 2022
-----------------------
 

Zaterdag 24 december 22:00 uur Kerstnachtdienst. Thema: Verlangen.
Deze dienst is voorbereid, en wordt uitgevoerd door leden van de Werkgroep eredienst.
Aan deze dienst werken mee Frank den Bakker als organist/pianist, op viool Elianne den Bakker, op saxofoon Francis Sahupula en Together als koor. 

-----------------------

Zondag 25 december 10:00 uur Kerstmorgendienst. Voorganger is ds. Johan Weferif. Thema: Het Licht van Christus is verschenen! Om door te geven……
Organist isJos Keijzer en er wordt op 3 momenten gezongen door het Oekraïnse echtpaar Tatiana en Nodari Rosopidze

Advent
In de leegte
van vervlogen dromen
van nuchterheid en realisme
in de leegte is het koud.

 
In de leegte
van verloren idealen
van redelijkheid en gezond verstand,
in de leegte is het stil.

 
In de ruimte
van gegroeide stilte
van verlangen en aarzelend vertrouwen,
in de ruimte groeit de hoop.

 
In de ruimte
van hopen en uitzien
ontvankelijkheid en nieuw verwachten,
in de ruimte groeit een kind.

 
In de ruimte
woont het Kind.
In de ruimte
van het Kind
mag ik wonen.

Kerstgroet vanuit Jihlava
-----------------------
 
Zondag 18 december 4e advent 10:00: Adoptie dienst Werkgroep eredienst; voorganger is mw. Henriet Veenstra-Looms

In de ruimte                                                                                                                    
van hopen en uitzien
ontvankelijkheid en nieuw verwachten,
in de ruimte groeit een kind.                                    

 
We steken de vierde kaars aan


Zondag 11 december 3e advent 10:00: ds Dick van Bart

In de ruimte                                                                                                    
Van  gegroeide stilte
van verlangen en aarzelend vertrouwen,
in de ruimte groeit de hoop.

 
We steken de derde kaars aan


Zondag 4 december 2e advent: Da. Maria de Vries Smelt
Het is een dienst waarin het Almelo's Christelijk Mannenkoor, een aantal liederen uit hun repertoire ten gehore zal brengen.


2e Advent - we steken de tweede kaars aan

In de leegte
van verloren idealen
van redelijkheid en gezond verstand,
in de leegte is het stil.Zondag 27 november 10:00 uur. ds Egbert van Houwelingen. 1e Advent.

Advent                               

In de leegte
van vervlogen dromen
van nuchterheid en realisme
in de leegte is het koud.

 
We steken de eerste kaars aan

Zondag 20 november Eeuwigheidszondag 10:00 uur. ds Dick van Bart.
Vandaag worden de namen genoemd van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Door nabestaanden wordt een lichtje aangestoken bij de kruisjes op het doopvont.  Daarna kunt u op aanwijzing van de ouderling van dienst naar voren komen om een lichtje aan te steken voor iemand uit uw eigen kring.

Liturgisch bloemstuk

Als gras: ons leven,
als een flits van eeuwigheid
-gebouwd met sterrenstof-
om op te gaan in Uw Licht.
We weten van loslaten.
We weten van trouw en Uw Licht,
van Uw woord en stem
aan ons gericht om op te staan.
Uit Bloemen geven zin.


 
20 november  Dick van Bart laatste zondag kerkelijk jaar
27 november Egbert van Houwelingen  1e advent
 
30-okt Taizé dienst door werkgroep  
2 nov - Dankdag Rosalinde van Loon  woensdag
9 nov Bea Holtrust  
13 nov Arie van Houwelingen  

Liturgisch bloemstuk Dankdag

Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor zijn zorg om ons bestaan.
Hij biedt ons dit alles aan.

Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
door te delen met elkaar
wat Hij aanbiedt, ieder jaar

Startzondag 18 september 2022 - 10:00 uur. Verzorgd door de werkgroep eredienst
In de viering voor deze zondag hebben we als werkgroep het thema ‘Aan tafel’ op een bijzondere wijze uitgewerkt. Laat u zich verrassen!
We vragen aan alle gemeenteleden die dag één bloem mee te nemen.
We zetten vaasjes klaar (formaat van een jampotje) waar de bloemen ingezet kunnen worden zodat we samen een feestelijke tafel creëren om de verbinding met elkaar te vieren.
Het kunnen allerlei bloemen zijn, uit de tuin, of natuur of uit de winkel. Ze zullen symbool staan voor de veelkleurige gemeente die samen aan tafel gaat.
Na afloop van de lunch brengen we de bloemen naar huize Alexandra

Startzondag 18 september. Van de activiteiten commissie
Na de eredienst van 18 september gaan we samen fietsen en daarna lunchen.
Heeft u zich al aangemeld? De aanmeldingsbriefjes liggen bij de uitgang van de kerk, maar natuurlijk kunt u zich ook telefonisch of per mail aanmelden.
Susan van Harlingen: 0610319096 of  d.vanharlingen@kpnmail.nl    
Marinka de Pijper: marinka1265@gmail.com     
Barja Kist: 0654754879 of barjakistronks@gmail.com
 
-----------------------

Zondag 3 juli 10:00 uur. ds. GertJan Lambers Heerspink
Schriftlezing  Genesis 1 : 31 – Gen. 2 : 4a  
Schriftlezing  Johannus 9 : 1 – 12
-----------------------
Zondag 12 juni 10:00 uur. ds Sifra Baayen
Thema van de kerkdienst: Trouw die overal doorheen schijnt
Kleur van het kerkelijk jaar deze zondag: wit
Schriftlezing Oude Testament: Ruth 2:1-13
Schriftlezing Nieuwe Testament: Galaten 5:13-25
-----------------------
Zondag 5 juni 10:00 uur. da Marianne Bernard-Boertjes. We vieren het Pinksterfeest.
Met medewerking van Together en violiste en zangeres.


Wat hadden we afgelopen week weer een mooie Pinksterviering in een goed gevulde kerk. We lazen en zongen veeltalig, passend bij Pinksteren net zoals de overdenking welke gewijd was aan vuur en bezieling en de Zeven vlammen van de Geest, gelezen door da Benard en gezongen door Together.
Geest van licht
laat uw licht schijnen over ons leven en onze wereld
Geest van nabijheid en trouw,
geef ons hart voor elkaar
Geest van vreugde,
laat ons blij zijn om alle goede en fijne dingen in ons leven.
Geest van stilte,
maak ons open en ontvankelijk
Geest van protest,
geef ons moed onze stem te verheffen tegen onrecht
Geest van dromen en vergezichten,
laat ons uitzien naar een nieuwe wereld,
waar brood en leven is voor jong en oud
en geef dat wij daar samen aan kunnen bouwen
Geest van God,
kom in ons en over on

Liturgisch bloemstuk:

Pinksteren 2022
Uit alle vier hoeken van de aarde
in de geest verbonden,
drinkend uit dezelfde beker
van het nieuwe verbond,
een weg vinden
In bonte verscheidenheid.

-----------------------
Zondag 29 mei 10:00 uur. ds Cris Koole.
Lezing N.T.: Handelingen 7:54-60
Lezing N.T.: Johannes 17:20-26
-----------------------

Zondag 22 mei 10:00 uur.  Mevr. R.L.M. Venema-van den Berg
Thema van de kerkdienst: Mijn vrede laat ik  u.
1e Schriftlezing Openbaring 21: 10-12 + 22-27     
2e Schriftlezing  Nieuwe Testament: Johannes 14: 23-29
-----------------------
Zondag 15 mei 10:00 uur. ds. K. Sluiter 
Schriftlezing Oude Testament:   Deuteronomium 6: 1-9
Schriftlezing Nieuwe Testament:  Johannes 13: 31-35
-----------------------

Zondag 8 mei 10:00 uur. Adoptiedienst: Samengesteld en uitgevoerd door leden van de Werkgroep Eredienst.
Thema: Van u is de toekomst

De kerkdienst op 8 mei wordt een bijzondere. Omdat het onmogelijk is gebleken om op sommige zondagen een voorganger te vinden, moesten er creatieve alternatieven worden bedacht. En zo hebben we het fenomeen “adoptiedienst” weer een plek gegeven op enkele “dominee-loze” zondagen. De dienst van 8 mei is geadopteerd door de Werkgroep Eredienst. Rondom het jaarthema van de PKN: Van U is de toekomst, hebben we teksten, liederen en afbeeldingen gevonden waarmee we denken samen een heel mooie dienst te kunnen beleven.
Namens de Werkgroep Eredienst,  Henriët Veenstra-Looms

Uitleg liturgisch bloemstuk
We kijken naar de regenboog.
Als we die in de lucht zien denken we aan de hoop die het verhaal van Noach ons wil geven. De hoop op een toekomst met God.
In de natuur ervaren we dat er na een donkere winter nieuw leven ontspruit.
Het frisse groen van de bomen en het fluitenkruid als licht op ons pad.
De duif die ons herinnert aan de belofte dat er eens vrede zal zijn.
Een vrede die nu nog zo ver weg lijkt te zijn.
-----------------------
 
Zondag 1 mei 10:00 uur. ds Dick van Bart.
We hebben onze uitwisselingsgasten uit Jihlava op bezoek

 
-----------------------

Zondag 24 april 10:00 uur. da M. de Vries-Smelt

-----------------------

Witte donderdag 14 april 19:30 uur, ds Dick van Bart

Goede vrijdag 15 april 19:30 uur, ds Dick van Bart

Stille zaterdag 16 april 21:00 uur, ds Dick van Bart

Paaszondag 17 april 10:00 uur, ds Dcik van Bart


PASEN
We gaan een bijzondere week tegemoet: We vieren Pasen. Voor het eerst sinds 2019 weer voluit met gemeente- en koorzang! We volgen in onze diensten Jezus op zijn weg naar Jeruzalem.
Dat begint op donderdag, de dag waarop Jezus met zijn vrienden het laatste avondmaal vierde.
We komen samen in herinnering daaraan. Ook wij vieren deze maaltijd.
Op vrijdag willen we opnieuw elkaar ontmoeten om ons te herinneren aan zijn moeilijkste momenten in Getsemané en op Golgotha. Zijn sterven, zijn begrafenis. Onvergetelijk!
En als we vervolgens op zaterdag samenkomen dan zien we na die dagen vol donker, nieuw licht gloren: een leeg graf! Jezus leeft en geeft ons daarmee de verzekering: de dood heeft niet meer, nooit meer het laatste woord. Jezus leeft en wij mogen met Hem leven, dwars door lijden en dood heen!
Dat vieren we voluit in het morgenlicht van de Paaszondag.
Wij mogen erbij zijn deze dagen, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Geen daarvan kun je, mag je missen. Samen vormen ze ons Pasen. Daar wil je toch bij zijn? Werkgroep Eredienst.
-----------------------
Pasen 2022
In de tuin staat Maria bij het graf tussen de witte bloemen.
De bloemen staan symbool voor het Licht dat ons aanraakt.
Gods kracht breekt door het donker heen, in die kracht mogen wij staan.

-----------------------
Goede vrijdag
Hij die het gekwetste riet niet breekt
ondergaat het geweld,
De dood in het bloed: 
het licht verduistert.

-----------------------

 
Witte donderdag
In het bloemstuk zien we een schaal met daarnaast een kan met water als
verwijzing naar de lezing die we straks horen.
Jezus wast de van zijn leerlingen omdat Hij mens onder de mensen wil zijn
De witte bloemen zeggen iets over de kleur van deze dag en staan in teken van
dienstbaarheid.
-----------------------

Zondag 10 april 10:00 uur ds Dick van Bart - Palmzondag.
Kinderen mogen met hun palmpasen stokken naar de kerk komen.
Schriftlezing uit het O.T.: Genesis 22:1-18
Schriftlezing uit het N.T.: Lucas 19: 29-40
 

Palmzondag
We horen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem.
De mensen daar langs de weg weten het zeker: Jezus zal een nieuw begin maken.
Daarom juichen ze hem toe als een koning.
Deze zondag staat in het teken van palmtakken en vrolijke liederen.
-----------------------

Zondag 3 april 10:00 uur ds Siebe Hiemstra
Schriftlezing Oude Testament: Psalm 126
Evangelielezing: Lucas 20: 9-19

Vijfde zondag - 40 dagen tijd


We zien vandaag weer de witte roos als beeld van Jezus.
Hij vertelt de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters.
De mannen die op de wijngaard moeten passen zijn uitgebeeld met rode tulpen.
De gekleurde tulpen staan voor de mensen die naar Jezus luisteren
De muur staat symbool voor de boodschap van Jezus als Hij zegt: “De steen die de bouwers
afkeurden is de hoeksteen geworden”.

-----------------------

Zondag 27 maart 10:00 uur ds Jaap Brederveld
Schriftlezing Oude Testament: Genesis 4: 1-9a 
Schriftlezing Nieuwe Testament: Lucas 15: 1-3, 11-32

Liturgisch bloemstuk 4e zondag

Op deze vierde zondag ziet het er uit als feest.
Jezus, uitgebeeld met de witte roos ,vertelt aan de mensen het verhaal van de verloren zoon die na
veel omzwervingen en verleidingen thuis is gekomen.
De rode roos als vader laat zien dat er vergeving mogelijk is door hem liefdevol te ontvangen.
De kronkelige tak laat zien dat het voor de oudste zoon nog moeilijk is om een nieuw begin te
maken, hij blijft nog op de achtergrond.
En toch komt er licht, we zien het aan de kleur roze die toegevoegd is aan het paars.
-----------------------

Zondag 20 maart 10:00 uur ds Bert Kozijn

Liturgisch bloemstuk -  3e zondag
Op deze derde zondag in de 40-dagentijd horen we Jezus een gelijkenis vertellen over een vijgenboom die al drie jaar geen vruchten geeft. De eigenaar van de wijngaard vindt omhakken de beste optie.
We hebben dit uitgebeeld met een tak van een vijgenboom met daarbij een bijl.
Jezus vraagt de mensen die naar hem luisteren geduld te hebben, waardoor nieuwe kansen mogelijk zijn.

-----------------------

Zondag 13 maart 10:00 uur ds Marco Montagne

Tweede zondag 40-dagen tijd - liturgisch bloemstuk


Vandaag gaat Jezus met zijn leerlingen de berg op om te bidden.
Als ze daar zijn gebeurt er een wonder. Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en praten met hem.
Maar de leerlingen zijn in slaap gevallen.
Als je iets mee wilt krijgen van het wonder van een nieuw begin zul je wakker moeten worden.
In de schikking zien we  weer de witte roos als beeld van Jezus met daarbij twee andere witte bloemen voor Mozes en Elia.
De liggende bloemen laten de slapende leerlingen zien.

-----------------------
Woensdag 9 maar 19:30 uur Biddag. Mevr. Tieska Knotter
------------------------

Zondag 6 maart februari 10:00 uur: ds. Egbert van Houwelingen      
Thema van de kerkdienst:  
Schriftlezing Oude Testament: 
Schriftlezing Nieuwe Testament: 

Eerste zondag van de 40-dagentijd

In de veertig dagen tijd met als thema ‘Alles komt goed?!’ volgen we Jezus op zijn weg naar Jeruzalem.
In de lezing die voor vandaag staat aangegeven horen we over de verzoeking in de woestijn.
Jezus moet kiezen, gebruikt Hij zijn kracht om er zelf beter van te worden of kiest Hij de weg van de Eeuwige.
We hebben dit uitgebeeld met licht en donker, op een ondergrond van jute als woestijn en de witte roos als symbool voor Jezus.
Paars is de kleur van inkeer die past in deze tijd

------------------------
 
Woensdag 9 maart  BIDDAG 19:30 uur: ds. Dick van Bart  
------------------------


Zondag 27 februari 10:00 uur: ds. Arie van Houwelingen      
Thema van de kerkdienst: Goede bomen geven goede vruchten     
Schriftlezing Oude Testament: Jeremia  7, 1-10  
Schriftlezing Nieuwe Testament: Lukas 6, 39-49  
------------------------

Zondag 20 februari 10:00 uur: ds Johan Meijer uit Borne
Thema van de kerkdienst: (on)verbonden
Schriftlezing Oude Testament:  Jeremia17: 5 – 10
Schriftlezing Nieuwe Testament:  Lucas 6: 17-26
------------------------

Zondag 13 februari 10:00 uur: Mevr. Jeanne Willems
De lezingen zijn: OT: Jeremia 17:5-10 en NT: Lucas 6:36-39
------------------------

Zondag 6 februari 10:00 uur: ds Koos Sluiter
------------------------

Zondag 30 januari 10:00: uur da Monica Schwarz.
Vandaag is de dag van de Nationale Holocaust herdenking.
Thema: Kijk om je heen en geef wat je hebt.
------------------------

Zondag 23 januari: Kerkdienst in de Sint Jozef kerk.
Het is de oecumenische dienst in de week van gebed voor de eenheid, opgesteld door christenen uit het Midden-Oosten. De dienst begint om 10 uur in de St. Jozefkerk. Voorgangers zijn diaken Harrie Eidhof en Dick van Bart. Het dames- en herenkoor o.l.v. Ben Hulshof zingt in de dienst.
------------------------
 
Zondag 16 januari 10:00 uur ds Arie van Houwelingen. 2e zondag na epifanie.
De lezingen zijn: OT:  Jesaja 25, 6-9 en NT: Johannes 2, 1 – 11
------------------------
 
Zondag 9 januari 10:00 uur ds Marco Montagne. 1e zondag na epifanie.
De lezingen zijn: OT: Jesaja 40: 1-11 en NT: 1: 19-34
------------------------
 
Zondag 2 januari 10:00 uur ds Siebe Hiemstra
De lezingen zijn: OT: Psalm 8 en NT: Lucas 2 : 21
------------------------
terug
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.