PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Zondagen 2021 Zondagen 2021
Kerstavond 24 december 15:30 en 22:00 uur mw. Jeanne Willems
Thema: Bloeien in de nacht
Deze dienst wodt om 15:30 uitgezonden en voor een tweede keer om 22:00 uur
Met medewerking van een violiste en een saxafoniste.


Kerst 25 december 10:00 uur ds Dick van Bart

Zondag 26 december 10:00 uur ds Dick van Bart - TOP 2000 dienst

Liturgisch bloemstuk

Nu het kerstfeest is begonnen mag het licht van de zon stralen met sterren en witte bloemen.
We blijven hopen dat het Licht de duisternis zal overwinnen.

 

Zondag 19 december 10:00 ds Koos Sluiter 4e advent

Vierde advent - Liturgisch bloemstuk
We mogen vandaag de vierde kaars aansteken, wij zijn dicht bij het feest van het Licht.
Voor de schikking zien we twee amaryllisbollen, verpakt in blad van de schoenlappersplant.
Verborgen in de bol
groeiend naar Licht,
nieuw leven
gezegende toekomst.


------------------------
 
Zondag 12 december 10:00 uur. ds Hans Bouma  3e advent

Derde advent
Wat kunnen we doen om het Licht dichterbij te laten komen vraagt Johannes. Als je veel hebt deel dat met een ander is zijn antwoord.
De korenaren in de opgaande zon laten het Licht nog meer stralen.
Voor de schikking liggen  Challahbroden die speciaal gebruikt worden om uit te delen op de Sabbat.
De drie kaarsen mogen branden om te laten zien dat ook voor ons het Licht dichterbij komt.
 
-------------------------

Zondag 5 december 10:00 uur. ds Siebe Hiemstra  2e advent

Liturgisch bloemstuk Tweede advent
We volgen het thema In een ander Licht.
Vorige week hoorden we de aankondiging van de geboorte van Johannes.
Nu gaat het verhaal verder en vertelt het ons over de taak van Johannes, het dopen van mensen, het dopen van Jezus.  
De opkomende zon is iets groter geworden. Er zijn meer stralen geplaatst en de stralen zijn ook iets langer.
Voor de schikking zien we een glazen schaal met water waarin een jakobsschelp drijft met daarin een brandend waxinelichtje. Dopen met het licht.  
Het Licht komt dichterbij, twee kaarsen mogen branden.
 
------------------------
Zondag 28 november 10:00 uur da. Monica Schwarz. 1e advent
Thema van de kerkdienst: Komt er God een nieuwe morgen?   
Kleur van het kerkelijk jaar deze zondag: Paars
Schriftlezing: Lucas 1:5-25
------------------------
 
Zondag 21 november 10:00 uur Eeuwigheidszondag Ds. Dick van Bart

Op deze eeuwigheidzondag staan we stil bij gemeenteleden en anderen uit onze eigen kring die in het afgelopen jaar zijn overleden.Naast de ons zo vertrouwde letter Beth als teken van een veilig huis zien we een schikking met rode bloemen die in een lijst gevat zijn. We hebben gekozen voor de kleur rood omdat we ons de warmte van onze geliefden altijd zullen blijven herinneren.We houden hun beeld vast in een omlijsting waarin we de bloemen hebben geschikt.De brandende kaars is het teken van het Licht dat bij ons is.

We zien dat ook terug in de lichtjes op het ronde tafel die aangestoken worden bij het noemen van de namen.
Om de lichtjes heen liggen de kruisjes die na de dienst uitgereikt worden samen met een witte roos.
De klimop die verwerkt is staat symbool voor trouw en eeuwig leven en houdt de herinnering vast aan
onze dierbaren.
Tussen de kruisjes ligt een rode draad als teken van verbondenheid.
 
------------------------
 
Zondag 14 november 14:00 uur afscheidsdient ds Dick van Bart

Liturgisch bloemstuk - Afscheid Dick van Bart

In de liturgische schikking hebben we ons laten leiden door de door jou gekozen liederen in deze dienst. Hierin komt tot uitdrukking dat jij je in al je dienstjaren hebt laten leiden door de Geest van hierboven.
De kracht van de Geest hebben we uitgebeeld met de rode bloem die nu nog in de knop staat maar van binnen groeikracht bezit die naar buiten wil.
Het gras verbeeldt de wind die de Geest naar alle kanten doet uitwaaien.
Met die wind in je haren en de zon in je rug mag je in vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

 
------------------------
 
Zondag 7 november 2021 10:00 uur. ds. Arie van Houwelingen  
Naam van de zondag: 8e zondag van de herfst - we vieren de Oogstdienst              
Thema van de kerkdienst: Liefde is...     
Schriftlezing Oude Testament: Deuteronomium 6, 1 – 9     
Schriftlezing Nieuwe Testament : Marcus 12, 28-34
Kleur van het kerkelijk jaar deze zondag : groen
------------------------
 
Woensdag 3 november 19:30 Dankdag. Mw. Tieska Knotter gaat voor.

Uitleg bloemstuk voor dankdag

Danken voor alle goede vruchten van de aarde.
Danken voor mensen en de vrucht van hun leven,
Veelzijdig, veelkleurig, uniek.
Danken in stil gebed voor alle gulle gaven ons gegeven. 
 
------------------------
 
 


Zondag 31 october 10:00 uur. geestelijk verzorgster TMZ Mariëlle Vlasblom

Zondag 10 october 10:00 uur. ds Dick van Bart. We vieren het Heilig Avondmaal.
De lezingen zijn: O.T. :  Exodus 13:17-22 en N.T. :  Johannes 8:12-20
 
Zondag 17 october: Geen dienst in NOACH. We 'zwermen uit' naar de andere PGA kerken.
 
------------------------
 
12-sep ds. Dick van Bart Startzondag
19-sep ds. Marianne Benard Uitzending via Radio Almelo. De lezingen zijn: Jona 2: 3 – 7 en Mattheus 14: 22 – 33
26-sep ds. Koos Sluiter  
3-okt ds. Marco Montagne  

------------------------
 
Zondag 5 september 10:00 uur. Ds. Koos Sluiter.
 
------------------------
 
Zondag 29 augustus 10:00 uur. Ds Egbert van Houwelingen.
 
------------------------
 
18-jul mw. Fien Venema     In NOACH samen met de Bleek
25-jul da. Monica Schwarz NOACH gesloten samen met de Bleek
1-aug da. Ria de Vries-Smelt In NOACH samen met de Bleek
8-aug ds. Marco Montagne NOACH gesloten samen met de Bleek
15-aug mw. Trudy Lambers Heerspink HA  in NOACH samen met de Bleek
22-aug ds. G. Lambers Heerspink NOACH gesloten samen met de Bleek


Zondag 11 juli: kerkdienst alleen in de Bleek. ds Piet Schelling.
 
------------------------

Zondag 4 juli 10:00 uur ds. Koos Sluiter
 
------------------------

Zondag 27 juni 10:00 uur. Jeugdienst.
Voorganger:  Ds. Dick van Bart ,   Lezing uit het  O.T.:  Psalm 121
met medewerking van Major Seventh met top 2000 liederen,

dus speciaal ook voor jongeren de moeite waard!
Deze dienst is anders dan anders.  Maar misschien ook weer niet zo anders dan we ooit wel gehad hebben als top-2000 dienst. We hebben vandaag zang van Major Seventh……...
 
------------------------

Zondag 20 juni 10;00 uur ds. Sifra Baayen
Naam van de zondag: 1ste zondag van de zomer
Thema van de kerkdienst: Verhit!
Kleur van het kerkelijk jaar deze zondag:  groen
Schriftlezing Oude Testament  Rechters 12:1-6 
Schriftlezing Nieuwe Testament Handelingen 17:24-28
 
------------------------
Zondag 13 juni 10:00 uur: Ds Hans Bouma
------------------------
 
Zondag 6 juni 10:00 uur: Dominee J. Meijer uit Borne
Schriftlezing O.T.: Habakuk 2: 1 t/m 4.
Schriftlezing N.T.: Johannes 3: 22 t/m 36.
------------------------
 
Zondag 30 mei Mevr. Henriët Veenstra - Mevr. Looms - Wil Knol
Een preek van de leek door mevrouw Wil Knol, velen van u kennen haar. Vanuit de stichting Exodus wordt vanuit Christelijke uitgangspunten gewerkt met mensen die uit de criminaliteit weg willen komen, die een nieuw leven willen beginnen, een herstart willen maken. Prachtig werk, we zullen successen horen maar misschien ook wel verdrietige zaken als de persoonlijke doelen niet zijn bereikt.
------------------------

Zondag 23 mei 10:00 uur. Ds Dick van Bart. We vieren het Pinksterfeest

Liturgisch bloemstuk

Pinksterfeest, het feest dat ons nieuwe kracht wil geven en hoop voor de toekomst.
De groene boog met de bloemen in de kleuren van de regenboog laat Gods belofte zien.
De oranje/gele chrysanten lijken de boog in vuur en vlam te zetten.
De witte duif maakt de aanwezigheid van de Geest zichtbaar en is tevens het teken van vrede.
De vrede waar we allemaal naar uitzien.
 
------------------------
 
Zondag 16 mei 10:00 uur. Ds Catharinus B. Elsinga.
Zondag Exaudi ‘Hoor, HERE, hoe ik luide roep’                  
Thema: Volg je roeping
Schriftlezing Oude Testament: 2 Koningen 2:1-14  

Schriftlezing Nieuwe Testament: Handelingen 21:10-14 
 
------------------------

Zondag 9 mei 10:00 uur. Voorganger Henriet Veenstra.
Dhr. John Löwenhardt. "Preek van de Leek". 
Een goed verhaal!!
Deze keer een voorbeschouwing van een bijzondere dienst, de dienst op 9 mei, een preek van de leek en dan wel weer een heel bijzondere. We worden meegenomen naar de oorlogsjaren, ook in Almelo, we worden deelgenoot van de lotgevallen van een Joodse familie in oorlogstijd, van onderduiken en alles wat de oorlog maar kon brengen. Maar we worden ook meegenomen in prachtige Joodse woorden en begrippen die toen en nu en voor altijd actueel zijn en ons mogen inspireren en raken. We lezen uit de Tora en er klinkt indrukwekkende Joodse muziek. Henriët zal voorgaan in de dienst, dhr. Löwenhardt zal de preek van de leek uitspreken. Wil allen die dit lezen eens nagaan of er mensen zijn in eigen familie- of vriendenkring die dit thema, dit geladen en beladen onderwerp met ons zouden willen meemaken. Nodig hen uit om via kerkdienst gemist deze bijzondere viering mee te maken. Natuurlijk willen we elke dienst graag delen met velen, maar deze dienst zal wel eens vele snaren kunnen raken, ook van buiten onze gemeente.

------------------------
Zondag 2 mei 10:00 uur. Dick van Bart
LezingO.T Deuteronomium 4:32-40; N.T.: Johannes 15:1-8

------------------------
 
Zondag 25 april 10:00 uur. Ds Koos Sluiter

------------------------


Zondag 18 april 10:00 uur. Ds Harm Veltman.
Lezing OT: Micha 4: 1 – 5. Lezing Evangelie  Johannes 21: 15 – 24
 
------------------------
Zondag 11 april 10:00 uur. Voorganger geestelijk verzorger Sape Visser. Naam van de zondag: Quasimodo geniti
Thema van de kerkdienst: “Wees niet ongelovig, maar geloof!”
De lezingen zijn: OT Jesaja 26: 1 - 13 en NT ...
 
------------------------
Voor eerdere zondagen zie dit menu-item:
Vorige zondagen
Ook kunt u terugkijken in het menu Archief
Pasen 4 april 10:00. Voorganger is ds Dick van Bart.
Thema van de dienst: "Er is een hand".
Het belooft een mooie Paasdienst te worden met diverse bijdragen van NOACH JONG

Gedicht uit de preek “Er is een hand”

Er is een hand
aan het begin van de tijd
licht wordt ten goede gegeve
het leven de liefde gewijd
de mens boven speling verheven
tot Godskind, geliefd en geleid

er is een hand
boven de tijd
een betrouwbare wachter
al wat mensen
ten kwade onaf is
blijft in de duisternis achter

er is een hand
onder de tijd
die wegdraagt van toeval en lot
al wat mensen in liefde ontvalt
is voorgoed en ten goede
geborgen bij God

er is een hand
aan het einde van de tijd
al wat God
en wat mensen ooit
in liefde begonnen
wordt volmaakt en voltooid

Rein Algera

Stille zaterdag 3 april 21:00. Voorganger is ds Dick van Bart
Liturgisch bloemstuk
We vieren vandaag het feest van de opstanding.
In de afgelopen weken hebben we alle werken van barmhartigheid uitgebeeld.
Nu komt het er op aan dat we onze eigen barmhartigheid laten zien.
“Wie God lief heeft moet ook de ander lief hebben” lezen we in het evangelie van Johannes.
We zien een groen hart vol met bloemen!
Een hoopvol begin van een nieuwe tijd.

NOACH Jong - Pasen, ik ben er voor jou.
Ondanks deze voortdurende gekke en afstandelijke tijd, willen we de gezinnen van NOACH Jong laten weten dat we er voor ze zijn en ze blijven betrekken. Daarom brachten Olivia, Theo en Gonneke het werkboekje van Kliederkerk thuis (ook voor stoere jongeren en nieuwsgierige volwassenen) en lekkere paaseitjes huis-aan-huis langs.
In de diensten hoort en ziet u NOACH Jong ook langskomen. In de Gedachten van Jongeren over de Stille Week (hoe zou dat zijn geweest tijdens een lockdown), TikTokfilmpjes die het Paasgevoel laten zien en in een voorleesverhaal over Kikker en de vreemdeling.
Fijne Paasdagen namens jeugdouderlingen Theo en Gonneke!
------------------------
 
Kerkdiensten Stille week en Pasen 

Goede vrijdag 2 april 19:30. Voorganger is ds Dick van Bart

Vandaag staat de kruisiging van Jezus centraal.
Het kruis van stekelige takken staat te midden van judaspenning, waarmee het verraad wordt uitgebeeld.
Het hart van stenen is gesloten.
We keren ons naar binnen.

------------------------

Witte donderdag 1 april 19:30. Voorganger is ds Dick van Bart

Het delen van brood en wijn verbindt ons met het verhaal van witte donderdag.
Als vervolg op de schikkingen met het open hart in de 40-dagentijd zien we nu de korenaren in een
hartvorm om de glazen met wijn.


 
Zondag 28 maart 2021. Voorganger is Jaap Bredeveld. 
6e zondag van de Veertigdagen, Palm- en Passiezondag.
Thema van de kerkdienst: ‘Is dat mijn koning…?’
De lezingen zijn OT Jes. 50:4-7 en NT Marcus 11:1-11; Marcus 15:16-20

Liturgisch bloemstuk - 
Palmzondag.
Vandaag hebben we het open hart verplaatst naar het doopvont waar het onze verbondenheid zichtbaar maakt.
In de schikking besteden we  aandacht aan Palmzondag .
De witte roos staat symbool voor Jezus die op weg is naar Jeruzalem.
Langs de weg staan bloemen die de juichende menigte verbeelden.
Zo vieren we samen het begin van de stille week.
 
------------------------
Zondag 21 maart 2021. Voorganger ds. C. Koole uit Schoonhoven.
Lezing
: Johannes 12:20-36
  Vijfde zondag 40 dagen
Vandaag lezen we in Mattheus 25:35 “Ik had honger en jullie gaven mij te eten”. Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben gebeden om een zegen over onze oogst. We zien in de schikking korenaren als symbool voor het brood dat we mogen delen met elkaar. Ook de bonen uit de schikking van biddag zien we terug. Als je goed kijkt zie je hier en daar een sprietje groen als teken dat er uit zaad nieuw leven ontstaat. Het open hart met de rode draad blijft onze verbinding vertolken.


 
------------------------
Zondag 14 maart. Voorganger: ds Arie van Houwelingen
Thema
van de kerkdienst: Voorproefjes
Kleur van het kerkelijk jaar deze zondag : Paars, eigenlijk oud roze

Naam van de zondag: Laetare Laetare (Latijn voor Verheugt U) of halfvasten is de vierde zondag in de Veertigdagentijd, een periode van bezinning in het christendom als voorbereiding op het Paasfeest. Op deze zondag wordt gevierd dat de vastentijd halfweg is en dat het Paasfeest in aantocht is. Vanaf de negende eeuw had deze zondag een feestelijk karakter. Op deze dag schenkt de paus ook de Gouden Roos wat ook de naam Rozenzondag verklaart.

Vierde zondag 40 dagen
Vandaag zegt Jezus in het evangelie van Mattheus: “Ik was naakt en jullie kleedden mij”
Wat je met kleding biedt is waardigheid en warmte.
Voor deze schikking hebben we de glazen omwikkeld met touw. Een  touw accentueert de open hartvorm. Tussen de bloesemtakken liggen toefjes wol als teken van warmte.
De bloeiende takken laten zien dat er nieuw leven  ontstaat, ook al is het nog donker.
Het kleine stukje roze ondersteunt deze gedachte.


 
------------------------
 
Biddag - woensdag 7 maart 19:30. Voorganger mevr. Jeanne Willems
Biddag, een dag om stil te staan bij de aarde,die ons goede vruchten geeft.
We zien in de glazen gedroogde vruchten die wachten om te ontkiemen.
De witte tulpen worden door de vorm van hun bladeren geassocieerd met biddende handen.
Bij het open hart ligt zwarte aarde, wachtend op de zaden.
Hoe en wanneer de zaden ontkiemen weet alleen onze Schepper. Wij kunnen zorgen voor goede omstandigheden van water, aarde, licht en warmte.
Wij bidden vandaag om Gods zegen en vragen of wij goede rentmeesters mogen zijn.
 
------------------------

Zondag 7 maart. Voorganger is ds. Bert Kozijn.

Liturgisch bloemstuk - Derde zondag 40 dagen

Derde zondag Vandaag horen we dat Jezus zegt: “Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op” Onderdak geven is zorgen voor veiligheid en een thuis. We hebben dat uitgebeeld met kleine bloemetjes die beschermd worden door een groot blad. De vogelnestjes naast het open hart , staan symbool voor veiligheid en roepen ook ons op barmhartig te zijn.
(Op woensdat 10 maart is er biddag om 19:30. Voorganger is mevr. Jeanne Willems).
 
------------------------
Zondag 28 februari -  zondag Reminiscere
Voorganger is ds. GertJan Lambers Heerspink.
De lezing is uit Marcus 9 : 2 - 10

Liturgisch bloemstuk - Tweede zondag 40 dagen

Vandaag staat de schikking in het teken van water. “Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken” zegt Jezus. De glazen zijn gevuld, we zien blauwe bloemen in het water drijven als teken van de verbinding tussen hemel en aarde. Dorst naar water kan ook betekenen dorst naar God. Het hart van barmhartigheid geeft ons moed om zorg te dragen voor onze medemens


 
------------------------
Zondag 21 februari
Voorganger is ds Harold Schorren.

Liturgisch bloemstuk - Eerste zondag 40-dagen

De basis van de schikking is een open hart dat geaccentueerd wordt door onze rode draad van verbinding. Vandaag staat de tekst uit Mattheus centraal waar Jezus zegt: “Ik was ziek en jullie bezochten mij”. De vergeet-mij-nietjes en de blauwe druifjes roepen ons op zorg te dragen voor elkaar.

------------------------

Zondag 14 februari
Voorganger is ds Egbert van Houwelingen.
De lezingen zijn: Leviticus 13: 1 - 8 en Marcus 1, 40 – 45
 
------------------------

Zondag 7 februari
Voorganger is ds Marco Montagne.
De lezingen zijn: OT Psalm 142 en NT Marcus 1: 29-39
 
------------------------


Zondag 31 januari
Voorganger is ds Siebe H. Hiemstra
. De lezingen zijn: OT Deuteronomium 18: 15-18 en NT Marcus 1: 21-28
 
------------------------

Zondag 24 januari
Voorganger is ds Dick van BartOecumenische dienst in NOACH
 
------------------------
Zondag 17 januari
Voorganger is ds A. van Houwelingen.
Thema
van de kerkdienst: Op zoek naar de vreugde.
De lezingen zijn: OT Jesaja 62, 1-7 en NT Johannes 2, 1-11
 
------------------------

Zondag 10 januari 2021
Voorganger is ds Harm Veltman. De lezingen zijn OT: Jesaja 55: 1 - 11 en NT Marcus 1: 1 - 13
 
------------------------

Zondag 3 januari 2021
Voorganger is mevrouw dr Maria de Vries-Smelt. Het THEMA van de dienst is: Kom en zie!
De lezingen zijn: Oude Testament, Jesaja 42: 1 t/m 4 en Nieuwe Testament, Johannes 1: 29 t/m 39   
 
------------------------
 
terug
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.