PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Zondagen 2020 Zondagen 2020
En dan zijn we nog het jaar niet uit want we hebben ook nog Zondag 27 december.
Dit is de Top 20000-dienst. We zullen hier geen koor hebben om de bekende redenen. Maar we vinden al of niet direct uit de Top-2000-lijst genoeg liederen die ons een beetje moed geven in deze donkere dagen. Gonneke heeft ook al toegezegd om mee te werken aan deze dienst. Dus dat wordt ook een dienst voor jong en oud. 
 
------------------------
Liturgisch bloemstuk Kerst 2020
Na het wachten in de adventsweken vieren we vandaag dat het Licht in de wereld mag schijnen.
De stronk mag bloeien!
De witte sterren stralen te midden van het licht van de kaarsen.
De rode kerstkaars  laat Gods liefde voor de wereld zien.

Donderdag 24 december alleen online kerkdienst: 22 uur. Kerstnacht.
De voorbereidingsgroep heeft er weer iets moois van proberen te maken. Het thema is: Wees niet bang! Maar blijkbaar is er heel wat om bang voor te zijn. Je hoort het wel 365 keer in de Bijbel. Iedere dag kent zijn eigen zorgen en toch: Wees niet bang! Bij al die dingen waar je als een muur teenop ziet. Misschien dat er ook wat licht schijnt. De jongeren willen dit symbolisch voor ons gestalte gaan geven.
Dat sluit ook mooi aan bij hun rode draad in deze weken : Van zwijnenstal naar Kerststal.
We lezen Lucas 1 : 26-33 en Lucas 2:1-7. De zang in de dienst wort verzorgd door Henriet Veenstra en Jolanda Voorzee.

Als aanvulling achteraf de teksten bij de stenen met de angstwoorden van de jeugd en de tekst bij het lied van Leonard Cohen.

“Wees niet bang”, zegt de engel tegen Maria.
Ondanks angst, schaamte en afwijzing
wordt een kind geboren dat de wereld zal veranderen.
Zie ook de tekst aan het begin van de liturgie, uitgesproken door de ouderling.
 
En dan de vraag aan de jongeren:
Waar zijn wij bang voor?
Wat draag jij met je mee. Wat bezwaart jou?
 
Dan worden de jongeren uitgenodigd een steen te pakken met een woord erop dat ze herkennen, een angstwoord in hun leven.
Ze kunnen ook een steen pakken waar nog niets op staat om daar zelf hun eigen ervaringswoord op te schrijven.
Ze houden de steen even vast om te voelen hoe zwaar zo’n steen is.
Rondom een brandende kaars leggen zij vervolgens de stenen, waarvan ze een gezamenlijk bouwwerk maken.
Iemand van de leiding zet tussen de stenen waxinelichtjes.
  
Als iedereen zijn/haar steen heeft gelegd en de waxinelichtjes ertussen zijn geplaatst, zegt hij/zij:
 
Van alles wat ons bezwaart, bouwen wij iets nieuws
En we zien het licht dat er tussendoor schijnt.
Daarmee zijn onze angsten niet weg,
Maar we maken ze hanteerbaar,

Denkend aan de zin van Leonard Cohen:
“There’s a crack in everything, that’s how light gets in”

“Wees niet bang”, zegt de engel tegen Maria.
Ondanks angst, schaamte en afwijzing
wordt een kind geboren dat de wereld zal veranderen.
Zie ook de tekst aan het begin van de liturgie, uitgesproken door de ouderling.

We zien de video van Leonard Cohen; het Anthem:

'Over hoe barsten juist het licht binnenlaten'

https://www.youtube.com/watch?v=Ey4FZE0FNYE

Het begint met een stukje zang
Dan spraak:

In de Japanse cultuur bestaat de Kintsugi techniek
daarbij wordt gebroken porselein niet weggegooid maar opnieuw gebruikt
de brokstukken worden gelijmd met goudlijm
ze worden niet weggedaan maar juist zichtbaar gemaakt
zo ontstaat er een nieuw kunstwerk
There is a crack in everything, that’s how the light gets in
zingt Lennard Cohen in zijn lied Anthem
En die zin doet denken aan de Kintsugi techniek

En aan het volgende verhaal
Over een man die zijn been verloor
De man trok zich terug in het klooster
En voelde zich gebroken over wat hem was overkomen
Zijn diepe verdriet was terug te vinden in de tekeningen die hij maakte
Hij tekende gebarsten vazen en andere beschadigde voorwerpen
In de loop van de tijd vond hij innerlijke rust
En veranderde zijn kijk op het leven

Toch bleef hij barsten in vazen tekenen
Op een dag vroeg iemand aan hem waarom hij dat nog steeds deed
De man antwoordde
Door een barst komt het licht naar binnen
There is a crack in everything, that’s how the light gets in
Zong Leonard Cohen die overleed in 2016

Cohen was een bekende artiest
In een interview zij hij eens
Mijn muziek zijn gemompelde gebeden
Net als die Kintsugi techniek wilde hij met zijn muziek mensen ertoe uitnodigen
dat wat er stuk gaat in een leven, niet te verbergen
Maar open te breken, op te rapen, er iets nieuws van proberen te maken
Met goudlijm, want het mag er zijn
Leonard Cohen omarmde de breuk in zijn leven
Hij dichtte dit op platen waardoor God in zijn leven kon komen
There is a crack in everything, that’s how the light gets in

En Cohen zong nog meer
Hij zong dat God het Halleluja nooit laat verstommen
Eathern bell is all this scream, you got to singing the hallelujah ring
Ook al is de wereld grimmig, door Jou blijf ik van Hallelujah zingen

(Met dank aan ds. Maartje Wildeman Protestantse Gemeente Oudemirdum Nijemirdum Sondel)

Songtekst
Leonard Cohen - Anthem

The birds they sang
At the break of day
Start again
I heard them say
Don't dwell on what
Has passed away
Or what is yet to be
Yeah the wars they will
Be fought again
The holy dove
She will be caught again
Bought and sold
And bought again
The dove is never free
 
Ring the bells (ring the bells) that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything (there is a crack in everything)
That's how the light gets in
 
We asked for signs
The signs were sent
The birth betrayed
The marriage spent
Yeah the widowhood
Of every government
Signs for all to see
 
I can't run no more
With that lawless crowd
While the killers in high places
Say their prayers out loud
But they've summoned, they've summoned up
A thundercloud
And they're going to hear from me
 
(Ring, ring, ring, ring)
Ring the bells that still can ring
 
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything (there is a crack in everything)
That's how the light gets in
 
You can add up the parts
You won't have the sum
You can strike up the march
There is no drum
Every heart, every heart to love will come
But like a refugee
 
(Ring, ring, ring, ring)
Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything (there is a crack in everything)
That's how the light gets in
Ring the bells that still can ring (ring the bells that still can ring)
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything (there is a crack in everything)
That's how the light gets in
That's how the light gets in
That's how the light gets in
Leonard Cohen


Vrijdag 25 december alleen online kerkdienst: 10 uur: Kerstmorgen. Hert thema voor deze hoogtijdag is: Licht in onze ogen. NOACH-jong heeft ook zijn aandeel in deze dienst. We hebben een klein gloria van Hein Stufkens en lezen uit Jesaja 9:1-5 over het schitterende Licht en het Kerstevangelie uit Lucas 2:1-20. Er komt een verhaal van Theo. We horen natuurlijk muziek van onze eigen orgelman Jos, maar ook van Stef Bos: Jij daar in het donker.
Dat belooft toch hopelijk een mooie en feestelijke dienst te worden?

En dan zijn we nog het jaar niet uit want we hebben ook nog Zondag 27 december.
Dit is de Top 20000-dienst Thema: Songs of Hope. We zullen hier geen koor hebben om de bekende redenen. Maar we vinden al of niet direct uit de Top-2000-lijst genoeg liederen die ons een beetje moed geven in deze donkere dagen. Gonneke heeft ook al toegezegd om mee te werken aan deze dienst. Dus dat wordt ook een dienst voor jong en oud.

Laatste kerkdienst dominee Dick van Bart
Het is tevens de laatste dienst van onze dominee Dick van Bart, omdat Dick met emeritaat gaat!!! Dat wensen wij hem van harte toe.  Dank voor de ongeveer 25 jaar dat hij onze predikant was van de NOACH wijkgemeente.
In de toekoemst zal hij nog wel in bepaalde diensten voorgaan.
Het moment van een afscheidsdienst hopen we in het komend half jaar een keer te kunnen houden.
Liturgisch bloemstuk 4e advent
Deze zondag wordt het verhaal van Maria gelezen. Een bijzonder verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt.
De bol met knop staat symbool voor het nieuwe leven.
In de vaas zien we een magnoliatak met knoppen die ook iets nieuws beloven.
Er staat iets bijzonders te gebeuren dat bestemd is voor de hele wereld en voor ieder persoonlijk.
Het Licht komt dichter bij, vier kaarsen mogen branden.


 
------------------
 
Zondag 13 december: 3e zondag van Advent.  We lezen Jesaja 65:17-25 en Johannes 3:22-30.

Derde Advent
Derde advent
Vandaag zien we de kleur roze in de schikking met in de vaas een roze bloem, verwijzend naar het Licht dat dichterbij komt.
We horen over Johannes de Doper als wegbereider naar een betere toekomst.
Voor ieder is deze weg anders, uitgebeeld met dennenappels op het mos.
We mogen vertrouwen op de groene kleur van de hoop, die we terug zien in het mos en de klimop.
Drie kaarsen mogen branden.
------------------
 
Zondag 6 december: 2e zondag van Advent. De lezingen zijn Jesaja 40:1-11 en Johannes 1:19-28.

Tweede advent - liturgisch bloemstuk

Op deze tweede adventszondag zien we al iets meer Licht, twee kaarsen zijn aangestoken.
In de vaas achter de kaarsen zien we nog de vijgentak, waar we vorige week van hoorden in de lezing:’Als er knoppen komen is de zomer in aantocht’.

Nu staan er twee andere takken bij in. In de lezing van vandaag wordt gesproken over een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.
De rechte tak staat symbool voor gerechtigheid en de kronkeltak zegt ons: ‘Wat krom is zal recht worden’.
Zo gaan we op weg naar het Licht van Kerst.

-------------------
Eerste advent- liturgisch bloemstuk
We zien in de schikking vier kaarsen die met ons mee gaan op weg naar Kerst.
Bij de stronk zien we een tak van een vijgenboom.
De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst , maar ook nu al.
De eerste kaars laat een stukje Licht zien.

-------------------


Wilt u een preek nog eens rustig nalezen, dan kan dat.
Op deze pagina "Preken uitgelicht" treft u ze aan.

--------------------
 
Adieu

Ik begon met woorden van Ramses Shaffy: We zullen doorgaan. En dat doen we natuurlijk gewoon. Maar sinds de datum waarop ik pensioengerechtigd was (17 november), ben ik op verzoek nog even doorgegaan. Maar aan het eind van de maand december stopt het dan echt.
Ook dan houdt het leven natuurlijk niet op en zullen we elkaar hopelijk nog veel ontmoeten. Liefst ook “van aangezicht tot aangezicht”, als ook alle coronaperikelen eens achter de rug zijn. Maar voor allerlei werkzaamheden zult u toch bij anderen moeten aankloppen.
Ik hoop volgend jaar en als men dat op prijs stelt, mogelijk nog wel daarna zo af en toe voor te gaan in diensten, en een huwelijk dat door corona al een paar keer opgeschoven is, hoop ik ook nog te doen. Maar voor alle andere dingen moet u toch echt bij een opvolger of vervanger zijn.
Maar kunt u dan niet in dit geval… Dat lijkt me niet goed, ook voor eventuele opvolgers. Best spannend hoe dat proces zal verlopen, nu de wijken druk in gesprek zijn over de toekomst. Maar we geloven dat God zelf met ons mee wil blijven trekken. 
Ik dank u voor al die jaren dat we zo samen mochten optrekken.  Het ga u allen goed. Om het wat plechtig te zeggen, zoals het kopje hierboven het al aangeeft: Gode bevolen.

Of om het met het laatste couplet van Lied 416 te zeggen:
Ga met God en Hij zal met je zijn,

Tot wij weer elkaar ontmoeten,
In zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.


Met hartelijke groet, Dick van Bart
 
-------------------
 
Zondag 29 november: 1e zondag van Advent. Deze dienst stond eerst gepland als mijn afscheidsdienst. We hebben besloten dat vooralsnog maar niet op die manier door te laten gaan. Zoals u waarschijnlijk weet ga ik toch al door tot 1 januari. Als de tijden weer in positieve zin veranderen is er daarna vast nog wel een gelegenheid voor een afscheidsdienst waarin weer iedereen in de kerk kan zijn. En als dat binnen afzienbare termijn niet het geval kan zijn, dan is dat helaas zo. Er zijn ergere dingen. Er zijn velen die werkelijk lijden onder corona.  
1e Advent gaat uiteraard wel door. De lezingen getuigen ook van die verwachting van de Heer en het geloof dat zijn goedheid niet ophoudt: Jesaja 63:19b-64:8 en Marcus 13:24-37.
 
-------------------

Zondag 22 november: Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Voorgangers: Tieska Knotter en Dick van Bart
We gedenken de gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. U heeft er hopelijk begrip voor dat we alleen de nabestaanden kunnen uitnodigen, omdat dan waarschijnlijk al het maximum aantal kerkgangers bereikt zal zijn. Er wordt bij het noemen van iedere naam een lichtje aangestoken en een roos in de vaas gezet. In dit geval doen de voorgangers dat en ook de lichtjes op de tafels laten we nu achterwege. 
We steken daar 1 extra kaars voor aan, waarbij iedere aan zijn of haar geliefde(n) kan denken, die kort- of langer geleden overleden is.  
De lezingen zijn: Deuteronomium 34 in de bewerking van Nico ter Linden en 1 Korintiërs 13: Geloof, hoop en liefde…
Na de zegen kunnen de nabestaanden het kruisje in ontvangst nemen. We vragen ieder dat op gepaste afstand van anderen te doen. 
Er zal koffiedrinken zijn vooraf, maar de voorgangers en ouderlingen zullen niet zoals in andere jaren met de mensen in gesprek gaan. Het is u duidelijk waarom.

Liturgisch bloemstuk
Op deze eeuwigheidzondag  staan we stil bij gemeenteleden en anderen uit onze eigen kring die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Naast de ons zo vertrouwde letter Beth als teken van een veilig huis zien we een schikking met witte bloemen waarin we gras hebben verwerkt.
Het gras verwijst naar de vergankelijkheid van al het leven.
De brandende kaars is het teken van het Licht dat bij ons is.

We zien dat  ook terug in de lichtjes op het doopvont die aangestoken worden
bij het noemen van de namen.
Om de lichtjes heen liggen de kruisjes die na de dienst uitgereikt worden samen met een witte roos.
De klimop die verwerkt is staat symbool voor trouw en eeuwig leven en houdt de herinnering vast aan onze dierbaren.
Tussen de kruisjes ligt een rode draad als teken van verbondenheid. Corona
Op de site van de Raad van kerken lees ik: 

We hoeven niet bang te zijn. Ook als de stormen van het leven over ons heen komen, blijft God bij ons. De opdracht is om Kerk te zijn zoals Jezus die wil. Dit is de kern van de meditatieve bijdrage van de trappistenmonnik-bisschop Lode van Hecke in de bundel Kerk in tijden van corona van uitgeverij Adveniat. Die positieve toon van hoop en bemoediging kenmerkt de hele bundel. Uitgever en programmamaker Leo Fijen nam het initiatief tot dit boek. 
Als u meer daarover wilt lezen, vindt u het onder:
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/08/bemoediging-in-tijden-van-corona/
Hartelijke groet en blijf hopelijk gezond en beterschap voor de mensen die inmiddels wel getroffen zijn door het coronavirus (en andere dingen natuurlijk)
Dick van Bart

Een hart onder de riem steken
Ik heb deze uitdrukking altijd wat vreemd gevonden. De omgekeerde uitdrukking komt ook voor, maar die vind ik nog vreemder: Een riem onder het hart steken. Je riem zit toch meestal een stuk lager dan je hart?
Maar deze uitdrukking schijnt uit het soldatenleven te komen. Een soldaat droeg zijn riem schuin  over zijn borst. En hart betekent hier dan zoiets als:moed.. Iemand moed inspreken.in bange tijden. Ik zou zelf deze tijd, zoals soms gebeurt, niet als oorlog willen zien. Dat lijkt me nog veel erger. Maar elkaar een beetje moed inspreken in deze tijden, lijkt me heel goed. Bij deze.  
Dick van Bart

Corona - eerder
Corona duurt maar voort. 2e en 3e golven. En in het geloof lijkt het alleen maar eb. 
Is dat zo? We zien des te meer mensen online verbonden met de diensten en zelfs de collectes zijn meer dan gewoon. 
Dus blijkbaar bieden penibele tijden toch ook nieuwe kansen voor het geloof. 
Hoe dan ook. Ter bemoediging eerst maar eens een eigentijds gedichtje.

#Psalm23

De Heer is mijn helpdesk
ik zoek hem in de cloud
mijn vertrouwen wordt geüpdatet
als hackers mijn beeld op zwart gooien
dan maakt Hij mij vrij
reset mijn leven
alles onder ctrl.

Groet
Zo blijven het vreemde tijden. Bij schrijven komt er al weer een beperkt aantal mensen in de kerk. Dat is leuker dan helemaal tegen lege stoelen aankijken, maar we zien natuurlijk zeer uit naar het moment dat we elkaar weer zonder beperkingen kunnen ontmoeten. Je merkt dat iedereen behoorlijk coronamoe wordt, en de weerstand tegen maatregelen zie je toenemen. Toch zullen we het moeten volhouden, tot het echt niet meer nodig is. De ernst van de ziekte en de eventuele gevolgen daarvan zijn zeker niet te onderschatten.

Met hartelijke groet,
Dick van Bart
--------------------------
Pastorale uren
De pastorale uren zullen dit kalenderjaar nog helaas geen doorgang vinden. Daarna wordt gekeken of dat al weer verantwoord is.
 
--------------------------
 
NOACH JONG
De jongeren van NOACH-jong zijn druk bezig met het thema: 
We maken er een zooitje van. 
De aarde wordt uitgeput. Het milieu wordt vervuild. Wat moeten we daar allemaal mee? Maar het wordt straks toch gelukkig ook weer Advent. Een tijd van hoop en verwachting die uitloopt op de geboorte van het Christuskind. 
Zij hebben dan ook de mooie vondst bedacht: Van zwijnenstal naar Kerststal. 
Wat kunnen wij zelf betekenen om van deze aarde een mooiere plek te maken? 
Soms zijn dat hele simpele dingen. Je gooit natuurlijk geen afval op straat, maar als iedereen iedere dag één stukje zwerfafval opraapt, moet je eens zien dat het al een stuk opgeruimder wordt. Gewoon doen. En als anderen het zien, schaam je niet, maar raap in dat geval als voorbeeld twee stukjes op! 
Op verschillende zondagen in deze tijd zullen zij in de diensten hier iets over komen vertellen. We zijn benieuwd!
Zondag 20 december - alleen online kerkdienst: 4e zondag van Advent. 2 Samuel 7:4-16 en Lucas 1:26-38.
Ds Dick van Bart gaat voor.

Zondag 15 november: 9e zondag van de herfst. De Taizéviering die gepland was gaat niet door.
Onze voorganger zal zijn  Sape Visser, bekend als geestelijk verzorger in het ZGT 

Zondag 8 november: 8e zondag van de herfst. Dit is de oogstdienst. De ouderen en anderen die extra aandacht nodig hebben ontvangen weer een attentie vanuit de kerk. 
We lezen Jesaja 48:17-21 en Matteüs 25:14-30.

Dankdag:

Woensdag 4 november: 19.30 uur Dankdag. We vieren deze met een vesper.Er zal niet een gemeenteavond achteraan zijn, om overbekende redenen. We willen als kerk het liefst zo voorzichtig mogelijk met elkaar omgaan. De kerk mag vooral een bron van hoop zijn en niet van soms levensgevaarlijke besmettingen.
We lezen Deuteronomium 24:15 en 16 en Matteüs 20:1-16.

Liturgisch bloemstuk
We zien een schikking met producten van de herfst.
De druivenranken verwijzen naar de oogst uit de wijngaard.
We danken God dat er elk jaar een nieuwe oogst is om ons te voeden en dat wij werkers in de wijngaard mogen zijn.Zondag 1 november: 7e zondag van de herfst. Dit is een schooldienst met de Zegge. De kinderen en hun ouders kunnen niet lijfelijk in de dienst aanwezig zijn, maar we zullen daar toch aandacht aan besteden met hopelijk de nodige filmpjes en andere inbreng van de kant van de school.  --------------------------
Zondag 25 oktober:6e zondag van de herfst. Deze dienst is een ZWO-dienst. Die letters staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Samen met de plaatselijke ZWO-commissie zullen we deze dienst invulling geven.

Zondag 18 oktober: 5e zondag van de herfst. De lezingen zijn: Ezra 3:10-4:5 en 4:24-5:5a. Mogelijkheid van bediening van de Doop.
--------------------------
 
Zondag 11 oktober: 4e zondag van de herfst. De lezingen zijn Ezra 1 en 3:1-6 en Matteüs 22:1-14.
Deze zondag valt samen met het Joodse feest: Simchat Thora, vreugde der wet.
--------------------------
 
Zondag 4 oktober: 3e zondag van de herfst. ds Harold Schorren gaat dan voor. Het rooster geeft aan: Daniël 6:1-29 en Matteüs 21:33-43.
--------------------------
Zondag 20 september. 1e zondag van de herfst. Een andere plaatselijke collega gaat dan voor, Catherinus Elsinga. 
Thema: Blinden, kijk! Doven, luister! 
Lezing Oude Testament: Jesaja 42:18 – 43:8.
 
--------------------------
 
Zondag 13 september. 13e zondag van de zomer. Collega Koos Sluiter gaat dan voor. Op het rooster staan als lezingen Exodus 32: 7-14 en Matteüs 18:21-35. Maar gastpredikanten zijn er natuurlijk vrij in om daar eventueel van af te wijken.

(Dick v Bart: Zelf ga ik dan voor in mijn eerste gemeente Schoonhoven en heb daarna nog vakantie t/m 4 oktober).
 
--------------------------
 
Zondag 6 september. ds Dick van Bart. Dit is de startzondag. Helaas geen zang van Together.  We hebben al en paar keer al wel de gewaardeerde medewerking van enkele zangers, en daar blijft het deze keer ook bij. Ook unnen we de Startzondag niet houden zoals anders. De dienst zal als thema hebben het PKN jaarthema "Het goede leven...".
De lezingen zij  Exodus 33:7-11 en Matteüs 18:15-20.
 
--------------------------

Zondag 30 augustus. 11 e zondag van de zomer. We lezen uit de profeet Jeremia 7:23-28 en Matteüs 17:14-20.
--------------------------
 
Zondag 23 augustus. 10 e zondag van de zomer. Kees Bergström gaat dan voor. Op het rooster staan als lezingen: Jesaja 51:1-6 en Matteüs 16:21-27.
--------------------------
Zondag 16 augustus. 9 e zondag van de zomer. ds Dick van Bart. De gezamenlijke diensten met De Bleek zijn weer ten einde. Ieder viert weer in, of vanuit zijn eigen kerk.
We lezen uit Jesaja 56:1-7 en Matteüs 15:21-28.
--------------------------

Zondag 2 augustus. 7 e zondag van de zomer. De dienst is in NOACH. De lezingen zijn uit Nehemia 9:15-20 en Matteüs 14:13-21.
--------------------------

Zondag 26 juli. 6 e zondag van de zomer. De dienst wordt verzorgd door de Bleek. Monica Schwarz gaat voor. NOACH is gesloten.
--------------------------

Zondag 19 juli. 5 e zondag van de zomer. De dienst wordt verzorgd door NOACH. Op het moment van schrijven, kijken we of we al weer mensen kunnen toelaten in de kerk. Houd u
voor nadere gegevens ook de zondagsbrief in de gaten. Er stond voor deze zondag ook een
Avondmaal gepland, maar dat laten we vooralsnog niet doorgaan.
We lezen uit Jesaja 40:12-25 en Matteüs 13:24-30 en 36-43.
--------------------------

Zondag 12 juli. 4 e zondag van de zomer. Dit is een gezamenlijke dienst met de Bleek. Er is
geen dienst in NOACH.
--------------------------

Zondag 28 juni, 2e zondag van de zomer: Voorganger is ds. Marianne Benard-Boertjes. Zij is verbonden als Geestelijk verzorger aan TriviumMeulenbeltZorg.
Thema
van de kerkdienst: Wat is je bron?
De lezingen zijn: Exodus 17: 1 – 7   en  Johannes 4: 13 + 14 
 
--------------------------

Zondag  21 juni: 1e zondag van de zomer. Voorganger is Sifra Baayen. De aangegeven lezingen zijn Jeremia 20:7-13 en Matteüs 10:16-33.
 
--------------------------

Zondag 14 juni: Mw. Trudi  Lambers Heerspink is onze voorganger.
Het thema van de dienst is: Wie ben ik?
Lezing uit het Aloude Testament  uit Genesis 4: 
en lezing uit het Tweede Testament : Lucas 15: 11-32

Organist              :        Jos Keijzer
Lector                  :        Sonja Warnar
Zang                    :        Monica Schwarz
--------------------------

Zondag 7 juni: Zondag Trinitatis. Deze zondag stond gepland als mogelijke doopdienst. Dat komt nu te vervallen.
De lezingen zijn: Exodus 34:4-9 en Matteüs 28:16-20.

--------------------------
 
Aanstaande zondag 31 mei 2020 10:00 uur - Pinksteren
Ds Dick van Bart gaat voor. We noemen de namen van de dopelingen.

We lezen Exodus 24 en Handelingen 2:1-24.
--------------------------

Aanstaande zondag 24 mei 2020 10:00 uur - 7e zondag van Pasen
DS Siebe Hiemstra gaat voor.
--------------------------

Aanstaande zondag 17 mei 2020 10:00 uur - 6e zondag van Pasen.
Ds Harm Veltman gaat voor. De lezingen zijn: OT: Exodus 20: 1 - 21 en NT: Johannes 16: 16 - 24
 
--------------------------

Zondag 10 mei 2020 10:00 uur 5e zondag van Pasen -
Schriftlezingen: O.T.: Exodus 19 en N.T.: Johannes 14:1-14
 
--------------------------

Vesper
Aanstaande woensdag6 mei 2020 om 19:30 wordt in NOACH een vesper gehouden waarin zij die in de afgelopen periode zijn overleden, herdacht zullen worden, de kruisjes opgehangen en de bladzijde in het gedachtenisboek gevoegd.
Voorgangers zijn Tieska Knotter en ds Dick van Bart. Lezing uit Openbaring 21:1-4
 
--------------------------

Aanstaande zondag 26 april 10:00 uur -  3e zondag van Pasen
Schriftlezing uit het O.T.: Exodus 16:28-17:7 en N.T. Johannes 21:1-14
 
--------------------------
 
Aanstaande zondag 3 mei 2020 10:00 uur -  4e zondag van Pasen -
Schriftlezingen: O.T.: Exodus 17:8-16 en N.T.: Johannes 10:1-10
Aan het einde van de dienst zingen we het Wilhelmus: Lied 708: 1 en 6
 
--------------------------

Anstaande zondag 19 april vieren we een aangepaste Taizé kerkdienst.
Met opgenomen beeld van de Taizé dienst van 19 november 2019 en met live beeld kunnen we toch een Taizé
dienst uitzenden.
Zondag 12 april 10:00 uur: "De opgestane Heer"

Gedicht uit de preek van Paasmorgen

 

Paasmorgen

Dank u God voor deze morgen,
als een teken van uw trouw.
Om het ieder te vertellen
man en vrouw.

Vol is de straat overal,
vol van uw boodschap van liefde.
Woord dat het donker doorkliefde.
Licht is de straat overal.

Toekomst is er voor uw aarde.
Tegen angst en ziekte in.
Klinkend verhaal van grote waarde
Zin voor zin.

Zingend uw naam te verhogen
Mensen als nieuw opgetogen
Om uw gemeente te zijn.
Opstanding als hun refrein.

Dank u God voor deze morgen,
als een teken van uw trouw.
Om het ieder te bezorgen
man en vrouw. Amen. 

Stille zaterdag 11 april aanvang dienst 21.00 uur,
 
 

U komt mij, lieve God,
zo nederig nabij,
in dagen van gemis
en moeite vindt u mij.

U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,

een man van smarten die
ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend,
o Heer, die bij mij zijt,

ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.

 
 
Paaszondag 12 april aanvang dienst 10.00 uur, lezingen O.T. Exodus 14: 15 en 15: 1a; Lezingen N.T. Johannes 20: 1 t/m 18.

Goede Vrijdag 10 april aanvang dienst 19.30 uur,


Witte donderdag 9 april aanvang dienst 19.30 uur, lezingen naar Marcus 14 (Eigen verhaal);

Liturgisch bloemstuk Witte donderdag 2020

---------------------------

Zondag 5 april Palmzondag - geen kerkdienst in de kerk, maar wel een uitzending via Kerkdienstgemist.nl
Palmpasen: Schriftlezing uit het O.T.: Exodus 11:1-10 en N.T.: Matteüs 21:1-11 
 
Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

---------------------------

Zondag 29 maart - geen kerkdienst in de kerk, maar wel een uitzending via Kerkdienstgemist.nl
5e zondag in de veertigdagentijd.
We lezen Exodus 9:13-35 en Johannes 11: en 17-44.

----------------------------
 
A.s. zondag 29 maart wordt er vanuit NOACH een kerkdienst uitgezonden via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1088/events
 
Een kerkdienst zonder gemeenteleden, maar we proberen wel zoveel mogelijk gemeenteleden op de hoogte te brengen dat deze dienst uitgezonden wordt.
Dus daarom bij deze : geef het door en zegt het voort…

Zondag  29 maart 2020

10.00 uur
Kerkdienst vanuit NOACH.

Het is niet de bedoeling dat u naar de kerk toekomt, maar u kunt thuis meekijken.

De collectes die voor deze zondag op het rooster staan zijn voor

*Kerk in Actie – vakanties met aandacht ( diaconale vakanties)  en voor
* NOACH (eindcollecte).
U kunt hieraan deelnemen door uw bijdrage, onder vermelding van de bestemming, over te maken naar het rekeningnummer van de wijkkas NL73 RABO 0301 343403 t.n.v. Protestantse Gemeente Almelo
Dick van Harlingen zorgt dat het op de goede plek terecht komt.

 

----------------------------

Zondag 22 maart geen kerkdienst in de kerkzaal - wel via internet !!!!

Beste leden van wijkgemeente NOACH,
 
Gezien de maatregelen, vanuit de overheid genomen op 12 maart 2020 tegen verspreiding van het coronavirus, heeft de Protestantse Kerk in Nederland een advies uit doen gaan om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen, ook als het gaat om kerkdiensten, niet door te laten gaan.
 
Mede op advies van het moderamen van de AK, hebben we als moderamen van wijkgemeente NOACH besloten ons te houden aan de richtlijnen.
 
22 en 29  maart 2020 zullen we via internet digitale kerkdiensten houden in NOACH. 
 
Een moeilijke, maar ons inziens, noodzakelijke beslissing. Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, zullen wij ons opnieuw beraden en u daarvan op de hoogte stellen.
 
De activiteiten van NOACH Jong in het kader van de soberheidsactie gaan ook niet door.
 
Via alle mogelijke communicatiekanalen proberen we zoveel mogelijk gemeenteleden met dit bericht te bereiken, maar we realiseren ons dat niet alle mensen over internet/ e-mail beschikken. We vragen u dan ook dit bericht zoveel mogelijk te verspreiden in uw omgeving. Spreekt u mensen, zegt het voort!
 
Op zondag 15 maart wordt op NPO2 om 9.20 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk uitgezonden. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.
 
We kunnen ons voorstellen dat u teleurgesteld bent en/of dat dit bericht vragen bij u oproept. Neemt u gerust contact op met het scribaat, Ds. Dick van Bart, of Rob Franken.
 
scriba.noach@pga-almelo.nl
dickvanbart@gmail.com , 0546 473273
rob.ch.franken@gmail.com , 0546 871767
 
Voor vragen met betrekking tot de activiteiten van NOACH jong kunt u zich wenden tot Gonneke Bennes (gonnekebennes@gmail.com)
 
Namens het moderamen van wijkgemeente NOACH,
Sander en Marjan Smits

                                  ------------------------------------------


Zondag 8 maart: 2e zondag in de Veertigdagentijd.  Collega Marco Montagne gaat dan voor. Zo leren we ook de voorgangers uit de verschillende wijken beter kennen. Het leesrooster geeft aan Exodus 4:18-31 en Matteüs 17:1-9. 

Liturgisch bloemstuk
2de Zondag veertigdagentijd

In deze weken volgen we Jezus op zijn weg naar Jeruzalem.
Het is geen gemakkelijke weg, er is wantrouwen en kritiek, 
maar dan gebeurt er iets bijzonders op de berg. 
Jezus  staat in een stralend wit licht en Mozes en Elia voegen zich bij hem.
We hebben dit uitgebeeld met de drie hoge witte bloemen .
De leerlingen staan er verwonderd bij en zouden het liefst  daar blijven.
Maar Jezus  zegt weer : ‘Sta op” en breng dit Licht naar de wereld zodat Gods kracht zichtbaar wordt.

Woensdag 11 maart: 19.30 uur vesper voorafgaande aan de gemeenteavond. 
Bij de gemeenteavond bespreken we het Heilig avondmaal. 

We hebben lang de vorm gehanteerd dat alle gemeenteleden eerst brood en wijn ontvingen en dat daarna de ambstdragers in de halve kring dat ontvingen van de dienstdoende ouderling. De diakenen kwamen met het plan zoals we dat nu ook 2 keer gevierd hebben om eerst op het liturgisch centrum brood en wijn te ontvangen en daarmee de gemeente in te gaan. 

We hebben inmiddels ook een keer in een 3e vorm gevierd, die veel lijkt op de 1e vorm, waarbij alle gemeenteleden langslopen en brood en wijn ontvangen. Als alle gemeenteleden ontvangen hebben, neemt de ouderling de beker over en ontvangen de dienstdoende diakenen brood van de voorganger. De laatste diaken geeft de voorganger het brood en zij ontvangen de wijn van de ouderling. 

Er zijn een aantal momenten geweest waarop gemeenteleden persoonlijk hun ideeen daarover konden uitspreken. Daar is op bescheiden wijze gebruik van gemaakt, al of niet schriftelijk. 

Na de vesper gaan we hier samen over in gesprek en kunnen ook andere elementen van de viering ter sprake komen. Ooit is afgesproken om 1 vast (gezongen) tafelgebed te gebruiken. Er zijn er natuurlijk veel meer. Is het goed om af te wisselen? 

We hebben ook een keer glutenvrij brood gebruikt. Als mensen dat moeten gebruiken is solidariteit met hen goed, maar als niemand dat nodig heeft, is het misschien ook niet nodig. 

Op grond van deze besprekingen zal de kerkenraad daarna beslissingen nemen. Die dan voor een aantal jaren gelden. 

Mocht u Bijbelse teksten daarop na willen slaan, dan kunt u bijv .hier terecht: Matteüs 26,  

Marcus 14. Marcus 6:30-44, Lucas 9:10-17 en Johannes 6:1-13. Lukas 17. 

                                                                        --------------------------
NOACH Jong met Pasen
De 40 dagentijd staat vol activiteiten in aanloop naar Pasen. Niet alleen voor de kinderen en jongeren van NOACH, maar voor iedereen!
Op een rij:

zondag 1 maart 10:00 uur
NOACH Jong voor jongeren van 4 tot 20 jaar. De kinderen worden opgehaald uit de kerk en we komen aan het eind van de dienst samen terug. Daar wordt verteld over het goede doel van de Soberheidsactie: De Speelgoedbank.
vrijdag 13 maart 14:00 - 17:00 uur
We doen mee met NL Doet bij de Speelgoedbank (Schuttenstraat 3-7) en helpen daar het speelgoed sorteren. We beginnen om 14 uur, maar als je pas later aan kunt sluiten, ben je welkom! GRAAG AANMELDEN
zondag 15 maart 10:00 uur

NOACH Jong voor jongeren van 4 tot 20 jaar. De kinderen worden opgehaald uit de kerk en we komen aan het eind van de dienst samen terug. 
zondag 15 maart 14:00 - 17:00 uur  
We draaien 'Bigfoot Junior' in NOACH Bios die leuk is voor jong en oud! Kom je met je ouders? Kom je met je kinderen? Kom je met je kleinkinderen? Kom je!? Toegang is € 3,- per persoon (incl. drinken en wat lekkers). GRAAG AANMELDEN  
zondag 22 maart 14:00 - 17:00 uur
Ben jij ook zo fanatiek met spelletjes? En kun je tegen je verlies? We houden een Spelletjestoernooi met een 4-op een rij wedstrijd , stoepkrijtchallenge, memory-estafette; wat we ook maar kunnen bedenken! Je betaalt maar € 1-, per spel! Er is die middag van alles te doen, te zien, te eten en te drinken. En we verloten grote prijzen, waaronder een kinderfeestje en de voetbalschoenen van Heracles-aanvoerder Tim Breukers! Durf jij de uitdaging aan? We zien je graag met vrienden, buren, familie...
zondag 5 april 10:00 uur 
NOACH Jong voor jongeren van 4 tot 20 jaar. De kinderen worden opgehaald uit de kerk en we komen aan het eind van de dienst samen terug. We doen geen traditionele Palmpaasoptocht, maar besteden zeker wel aandacht aan Palmzondag.   
zondag 12 april 10:00 uur
1e Paasdag: Sta op! Gezellig met je familie naar NOACH om een nieuw begin te vieren! Vandaag zamelen we met veel lawaai de spaardoosjes weer in.
 
De opbrengsten van NOACH Bios en het spelletjestoernooi zijn voor de Speelgoedbank.
Voor meer informatie en aanmelden: Gonneke Bennes, 0648266477, gonnekebennes@gmail.com


Zondag 1 maart: 1e zondag in de Veertigdagentijd.
De kleur wordt paars, als kleur van inkeer en bezinning. Dit is van oudsher een tijd van vasten. Ook in onze wijk worden er weer spaarbusjes uitgereikt voor de soberheidsactie.  Dit jaar is dat doel: de Speelgoedbank.Dat ook kinderen uit gezinnen waar het allemaal krapper is, toch leuk speelgoed kunnen krijgen. Met de Paasmorgendienst worden de busjes ingezameld. 

Deze dienst zal ook de jeugd weer present zijn als NOACH jong. Van harte welkom. 

De kinderen komen eerst mee naar de kerk en worden daarna door de jongeren van de jeugdkerk opgehaald. Zij schrijven daar gedachten over de Stille Week en Pasen. 

Zij gaan uit van het landelijke thema voor deze tijd: Sta op.

We lezen in de kerk over de roeping van Mozes: Exodus 3:1-18 en Matteüs 4:1-11.Liturgisch bloemstuk
In de 40-dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en gaan we op weg naar Pasen, het feest van de opstanding.
Jezus riep:’Sta op!’tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht.
In de schikkingen die we gaan maken volgen we de verhalen die aangegeven staan.
Vandaag zien we Jezus  in de woestijn, uitgebeeld met een witte bloem.
Een eenzame plek waar Hij op de proef gesteld wordt, maar Jezus laat zich niet verleiden.
Daarom kan dit verhaal ook  ons tot steun zijn, om op te staan en door  te gaan op onze weg.
 
---------------------------------------------------------------

Zondag 23-2: 7e zondag na Epifanie, of Quinquagesima=50e voor Pasen. 
Er is de mogelijkheid om de Doop te bedienen. In deze dienst zullen ook ambtsdragers herbevestigd worden. We zijn blij dat een aantal mensen weer bereid is, om nog weer ‘bij te tekenen’voor een volgende periode. 
We lezen uit de Bijbel uit Exodus 2:11-25 en Matteüs 5:33-48. 

Zondag 16-2: 6e zondag na Epifanie
, of Sexagesima, 60 dagen voor Pasen. 
Na de dienst drinken we koffie en is er een winterwandeling, met aansluitend een stamppotbuffet. Altijd weer heel gezellig. Heeft u zich al opgegeven? Ook als u niet wilt meewandelen, met onderweg koek en zopie, kunt u natuurlijk wel meeoen aan de maaltijd, die georganieerd wordt door de activiteitencommissie. 
We lezen in deze dienst  Exodus 2:1-10  en  Matteüs 5:17-26

Zondag 9-2: 5e zondag na Epifanie. Bert Kozijn uit Aalsmeer
gaat dan voor. Het rooster geeft aan: Jesaja 43:9-12 en als alternatief Exodus 1 en Matteüs 5:13-16. 

Jeugdkerk

Hoi allemaal,

Zondag is er Jeugdkerk: Valentijnsdag en De Liefde.
Zien we jullie allemaal om 10 uur!?

Groet,
team Jeugdkerk


Zondag 2 februari: Ds Dick van Bart. Heilig Avondmaal.
We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal.

U kent de vorm waarin iedereen eerst brood en wijn ontvangt, waarna de diakenen in een (halve) kring als laatsten ontvangen.

We hebben twee keer de vorm gehad, waarin de diakenen eerst op het liturgisch centrum bood en wijn ontvangen, waarna zij de gemeente bedienen.

We vieren nu twee keer in een vorm, waarin de gemeenteleen eerst brood en wijn ontvangen. Daarna lopen ook de diakenen langs de predikant om het brood te ontvangen en geeft de laatste diaken het brood ook aan de predikant en ontvangen zij de wijn van de dienstdoende ouderling.

Op de eerstvolgende gemeenteavond met biddag 11 maart zullen deze en andere aspecten van het Heilig Avondmaal besproken worden, waarna de kerkenraad een beslissing zal nemen.
U heeft ook al de gelegenheid gehad om uw mening daarover op een paar avonden kenbaar te maken. Daar heeft een klein mensen gebruik van gemaakt, al of niet ook op papier. 

Deze zondag is de 4e na Epifanie (Verschijning van de Heer). We lezen Sefanja 2:3 en 3:9-13 en Matteüs 5:1-12.


===================== NOACH Jong ===================

Hoi allemaal,

Zondag is er weer NOACH Jong (of Jeugdkerk zoals jullie het kennen). Het thema is 'Wie is wie'.
Zien we jullie allemaal weer om 10 uur?

Oh ja, denken jullie nog aan de Sirkelslag game van vrijdagavond 7 februari? Wordt weer heel gezellig! Het draait om het verhaal van Jona: #donker #vis # flashbacks
Opgeven kan via gonnekebennes@gmail.com of 0648266477.

groet,
Gonneke namens team NOACH Jong

Zondag 26 januari: We vieren deze dienst op de gebruikelijke tijd van 10.00 uur in de St. Jozefkerk. Samen met diaken en hoofdaalmoezenier Tom van Vilsteren zal ik voorgaan. De dienst is al voorbereid met mensen uit beide kerken en koren, die mee zullen werken. 

Het is in de Week van gebed voor de eenheid. We volgen materiaal dat is aangereikt door de Raad van Kerken. Dat is dit jaar opgesteld door christenen van Malta. Het heeft als thema: Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons. Dat verwijst naar Handelingen 28:2. 

Paulus zit daar als gevangene op een schip om hem naar Italië te brengen. Ze worden verwelkomd wordt door de inwoners van dit eiland, waar ze na een storm terechtgekomen zijn. Naast de lezig uit Handelingen 27 en 28, lezen we Marcus 16:14-20, over Jezus’verschijning na zijn opstanding. 

In deze week zijn er ook verschillende vespers in verschillende kerken en zie hieronder voor een gezamenlijke maaltijd met vesper, waar onze wijk ook aan mee zal doen.

Zondag 19 januari: 2e zondag na Epifanie. De lezingen zijn Jesaja 62:1-5 en Johannes 2:1-11. Er zijn plannen om jeugdkerk met 4 wijken te geven. U hoort daar later nog meer over.

Zondag 12 januari: 1e zondag na Epifanie, Doop van de Heer. We lezen Jesaja 42:1-7 en Handelingen 10:34-38.

Zondag 5 januari
 , Epifanie, verschijning van de Heer, 10:00 uur: Verhaaldienst met ds. Hans Bouma
Hij zegt daar zelf over: “Over bijbelse figuren als Judas, Maria Magdalena en Lazarus kun je een preek houden, maar je kunt hen ook zelf aan het woord laten.
Mij inlevend, zo empathisch mogelijk, doe ik dat in zogenaamde ‘verhaaldiensten’.
In een eenvoudig liturgisch kader vertelt iemand bij monde van mij zijn of haar verhaal.

Een musicus, bij voorkeur een pianist, neemt op bepaalde momenten deel aan het verhaal. Samen met die musicus breng ik ook nog een of twee poëtisch-muzikale collages ten gehore.”

In deze dienst is het thema: Thuis bij mezelf, dat gaat over het verhaal van Zacheüs.

Na de dienst kunnen we elkaar een goed en gezegend jaar wensen, onder het genot van koffie en kniepertjes.


Jeugd:
Hoi allemaal,

Kerst met NOACH Jong was een succes! Twee leuke diensten samen en de gezellige Lichtjestocht en jullie wensen en gedachten kwamen steeds terug; heel mooi.

En ik mag jullie ook allemaal uitnodigen voor het ontbijt zondag 5 januari!
Het is in de ruimte van Jeugdkerk en begint om 10 uur. En dus voor jonge mensen van 4 tot ongeveer 20 jaar.
Je kunt je zondag dus nog een keer omdraaien en zonder ontbijt naar de kerk komen!

Ben je er bij!? Wil je me wel even laten weten i.v.m. de inkopen?

Groet,
namens NOACH Jong
terug
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.