PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Voorgaande zondagen t/m Pasen Voorgaande zondagen t/m Pasen
Paasnachtdienst 26 maart: 21 uur: Ook in deze dienst vieren we de maaltijd van de Heer en Together verleent aan deze dienst zijn medewerking. In deze dienst een aantal lezingen en gedichten, de vernieuwing van de doopgelofte en de viering van de omslag van het donker naar het licht. Na de dienst zingen we buiten U zij de glorie.

Zondag 27 maart Pasen: 10 uur.
Een feestelijke dienst op deze Paasmorgen met extra muzikanten. De kinderen sluiten het paasproject af. Het thema is: Verder gaan. We lezen  Hebreeën 13:12-21  en Johannes 20:1-18. Pasen

Er zijn veel voetstappen gezet in deze periode van bezinning.
Uiteindelijk zijn we uitgekomen in de tuin.
We zien een open graf met opgerolde doeken.
De witte roos staat symbool voor Maria die als eerste ontdekt dat Jezus is opgestaan.
De ontluikende bloesem en de witte bloemen verbeelden het stralende licht van het feest.

Goede Vrijdag 25 maart, 19.30 uur: We lezen over de lijdensweg en hebben een kruiswegmeditatie met woorden en beelden. We beginnen en eindigen de dienst in stilte.  

Goede vrijdag
Hij die het gekwetste riet niet breekt
ondergaat het geweld,
De dood in het bloed:
het licht verduistert.

 
Witte Donderdag 24 maart, 19.30 uur
We vieren het Heilig Avondmaal. Together werkt mee aan deze dienst. We verlaten de dienst in stilte. Witte donderdag
Vele graankorrels vermalen
tot één brood.
Vele druiven samen geperst
in één beker.
Brood en wijn om te delen:
een nieuw verbond
 
---------------------------


Voorgaande zondag 20 maart: 6e zondag van de 40 dagen: Palmzondag.
De kinderen lopen in optocht met de Palmpasenstokken door de kerk. Het thema is: Hier ben ik. De lezingen zijn: Hebreeën 10:1-10 en Lucas 19:29-40.

Palmpasen
Op zondag 20 maart is het Palmpasen.
Net als vorige jaren willen we alle kinderen uitnodigen om een palmpaasstok te komen maken. De palmpaasstokken maken we voorafgaand aan de kerkdienst.  Heb je nog palmpaasstokken thuis, lever die dan zo snel mogelijk in bij de leiding van de kindernevendienst.Op deze zesde zondag van de veertig dagen horen we hoe vele voeten zich haasten om getuige te zijn van Jezus’ intocht in Jeruzalem.
Lucas vertelt hoe Jezus huilt bij het zien van de stad.
Feest en verdriet mengen zich.
Tussen de stenen van de stad glinsteren de tranen.
 
Voor het paasproject tijdens de kindernevendienst hoef je je niet aan te melden. Voor het bakken van broodhaantjes en het maken van een palmpaasstok wél. Dit kun je doen door je aan te melden tijdens de kindernevendienst of bij Rosalinda van Loon via prvanloon@kpnmail.nl

Hieronder ziet u hoe het haantjes bakken verlopen is

 
 

 
Oproep buxustakken
Voor het maken van de palmpaasstokken, waar zich altijd heel veel kinderen voor aanmelden, hebben we heel wat buxustakken nodig. Heeft u buxustakken in de tuin die u wel kunt missen, neemt u dan contact op met Rosalinda van Loon, tel 490135, of via bovengenoemd mailadres, zodat we weten of we voldoende materiaal kunnen verwachten. We halen de takken dan bij u op of u kunt ze inleveren op zaterdag 19 maart om 13.00 uur in de Schelf.

De kindernevendienstleiding
---------------------------

Aanstaande zondag 13 maart: 5e zondag van de 40 dagen
Ds Dick van Bart gaat voor: Het thema is: Eind of begin?, met als lezingen: Hebreeën 9:15-28 en Lucas 20:9-19.

Voorbereidingen pasen kindernevendienst

Sinds enkele weken zijn we tijdens de kindernevendienst bezig met het 40-dagen-project. Het project heet "Stap voor stap”. Elke zondag komt de wegwijzer ons iets vertellen over het project en de posters voor in de kerk. Ook geeft de wegwijzer ons een opdracht voor in de kindernevendienst. Deze opdracht heeft te maken met de 40 voetstappen die in de kerk hangen. Elke zondag vullen we een aantal van die voetstappen met leuke knutsel- en tekenwerkjes. Maar we hebben nog meer waarvoor we je van harte uit willen nodigen:


 
Broodhaantjes bakken
Ook dit jaar zijn we weer welkom bij Bakkerij Deterd om broodhaantjes te komen bakken. Dit is op
woensdag 16 maart om 16.00 uur. Kom je ook? Vandaag lezen we in het Bijbelgedeelte de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters.
We hebben de strenge wachters uitgebeeld met de bloemen bij de muur van de wijngaard.
De schoenen die weglopen laten zien dat het lijkt of de weg dood loopt.
Toch is er een teken van hoop omdat de steen die de bouwers hebben afgekeurd tot hoeksteen is geworden. We mogen verder op weg naar Pasen.
 
---------------------------

Voorgaande zondag 6 maart: 4e zondag van de 40 dagen.
Collega da Monica Schwarz gaat dan voor. Het thema voor de kindernevendienst is: Geloof in de toekomst, met als aangegeven lezingen Hebreeën 8:1-13 en Lucas 15:11-32. De dienst wordt uitgezonden via LOA.  Op deze vierde zondag van de 40 dagen wordt er weer een stap gezet op de weg naar Pasen. Vandaag  staat het verhaal van de verloren zoon centraal.
We zien een kronkelige tak als verbeelding van de verleidingen die hij onderweg tegen komt. Uiteindelijk kiest hij er voor de weg naar huis te nemen.
De boog laat zien dat er feest gevierd zal worden.
De rode bloem symboliseert de vader die op de uitkijk staat.
We zien de kleur roze als teken dat er licht doorbreekt.
 
------------------------------------

Voorgaande zondag 28 februari: 3e zondag van de veertigdagentijd.  
Voorganger ds Dick van Bart. Het hoofdthema voor deze tijd is: Stap voor stap. Zo gaan we op weg naar Pasen. Een reis die begint in de woestijn en eindigt in een tuin. Een reis over hoge toppen, maar ook door diepe dalen. Een reis waarop we kunnen ervaren dat er een God is die met mensen meegaat. Iedere week komt er een wegwijzer. Het onderthema voor vandaag is: Een nieuwe kans. In deze weken zingen we het projectlied: Wij gaan er even tussenuit. We lezen: Hebreeën 7:15-28 en Lucas 13:1-9.  We vieren de (her)bevestiging van ambtsdragers en openbare belijdenis.Op deze derde zondag zetten we weer een stap op weg naar Pasen.
We horen het verhaal over de vijgenboom die geen vrucht draagt.
Jezus leert ons in de gelijkenis dat er nieuwe kansen zijn als we zorg bieden.
We hebben dit uitgebeeld met een ontluikende bloesemtak aan de stronk.
U ziet de rode draad als symbool van  verbinding met het feest van belijdenis en bevestiging.

-----------------------

Zondag 21 februari: 2e zondag van de veertigdagentijd.
Voorganger is mevr. Henriët Veenstra-Looms.
De schriftlezingen zijn uit Exodus 34 : 27 t/m 35 en 1 Koningen 19 : 9 t/m 13 en uit Lucas 9 : 28 t/m 36
De titel van het project is: Stap voor stap; thema voor deze zondag: Groter dan jijVandaag wordt de tweede stap in de 40-dagentijd gezet.
Het verhaal uit Lucas vertelt over de verheerlijking op de berg.
We zien drie stralende bloemen die de luister van Gods aanwezigheid symboliseren.
De bloemen onder aan de berg staan voor de discipelen die met Jezus zijn meegegaan.

---------------------------

Zondag 14 februari: 1e zondag van de veertigdagentijd. Het hoofdthema voor deze tijd is: Stap voor stap. Stap voor stap gaan we op weg naar Pasen. Een reis die begint in de woestijn en eindigt in een tuin. Een reis over hoge toppen, maar ook door diepe dalen. Een reis waarop we kunnen ervaren dat er een God is die met mensen meegaat. Iedere week komt er een wegwijzer. In deze weken zingen we een projectlied: Wij gaan er even tussenuit. Het onderthema voor vandaag is: Wie roept je? De lezingen zijn: Hebreeën 4:14-16 en 5:1-10 en Lucas 4:1-13.
In deze veertigdagentijd hebben we ook weer een soberheidsactie. Mw. Gerdi Wesselink komt ons vertellen over het project The home of hope and dreams. (Het huis van hoop en dromen) in Oeganda. er ijn daar veel weeskinderen. Gini Pullen heeft dar een tehuis voor hen opgezet om hen zo een nieuwe toekomst te bieden. Met Pasen zamelen we de giften in. Verzoeking in de woestijn
We volgen in deze veertig dagen de weg die Jezus is gegaan naar Jeruzalem om uiteindelijk bij Pasen uit te komen. Onze bloemschikkingen zijn gebaseerd op de lezingen uit het Lucas evangelie.
Vandaag gaat het over de verzoeking in de woestijn.
De witte bloem staat voor Jezus.
We zien een stukje goud als symbool voor rijkdom .
 Het donker van de verzoeking is uitgebeeld met een donkere doek.
De schoenen  laten zien dat we een eerste stap zetten.

---------------------------
terug
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.