PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
ORGANISATIE ORGANISATIEKerkdienst/kerkgebouw:
Onze wijkgemeente houdt de wekelijkse kerkdienst in de kerkzaal NOACH in het wijkcentrum De Schelf, Binnenhof 51, 7608 KH, tel. 871908.
Elke zondag aanvang 10.00 uur.
De diensten zijn (ook achteraf) te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl

Zondagsbrief:
Deze informatie is wekelijks voor de kerkdienst aanwezig. Ook te vinden op: http://www.pga-noach.nl
Contactpersoon: e-mail: tplevier.tp@gmail.com
Opmaak: zondagsbrief.noach@pga-almelo.nl

Wijkpredikant NOACH: Tijdelijke invulling door ds Johan Wegerif,  Fonteinkruid 2, 7443 LW Nijverdal
T: 0548769007  /  0648245607  E mail: ds.wegerif@xs4all.nl

Er bestaat een vacature voor een vaste predikant

Pastoraal werkster NOACH
Mevr. Tieska Knotter, Der Boede 2, 7608LL. tel. 861589. t.knotter@xs4all.nl

Pastooraal vrijwilligster uitvaardbegeleidster
Mevr. Rosalinda van Loon, e-mail: rosalindavanloon@gmail.com, tel. 06 10092776

Pastorale taakverdeling.
De taakverdeling van het pastoraal werk is als volgt:

  • Mevr. Tieska Knotter - Pastoraal werkster voor de mensen boven 75 jaar in sectie 1 t/m 5, uitvaartbegeleidster
  • Mevr. Rosalinda van Loon - Pastoraal vrijwilligster uitvaardbegeleidster
  • Predikant vacant

Bij ziekenhuisopname vragen we u ook de desbetreffende pastor in te lichten, volgens bovenstaande verdeling.

Jeugdouderlingen:
Vanaf februari 2022 vacant

Kostersgroep:
Coördinatie: Mevr. Susan van Harlingen-Vriesema, Hackfort 15, 7608 MK, tel. 492414 of 06-10319096, e-mail adres: d.vanharlingen@kpnmail.nl

Organist:
Dhr. Jos Keijzer, Vloedbeldlaan 29, 7602 TN, tel. 865084, e-mail adres: keijzerj@t-mobilethuis.nl 

Kerkenraad:
Voorzitter: Dhr. Rob Franken, Biesterweg 43, 7608 RN  Almelo, tel. 06 26644508, e-mail adres: rob.ch.franken@gmail.com
Scriba kerkenraad: Vacant, e-mail adres: scriba.noach@pga-almelo.nl
Notuliste: Alie Blikmans, alie@blikmans.nl

Diaconie:
Voorzitterschap:
Dhr. Hermans Voortman, h.voortman11@kpnplanet.nl

Wijkcollege van kerkrentmeesters:
Dhr. Bert Haakmeester, Radboud 8, 7608 JK, tel. 864605, b.haakmeester@kpnplanet.nl
Dhr. Dick van Harlingen, Hackfort 15, 7608 MK, tel. 492414, e-mail adres: d.vanharlingen@kpnmail.nl

Beheer wijkkas:
Penningmeester: Dhr. Dick van Harlingen, Hackfort 15, 7608 MK, tel. 492414, d.vanharlingen@kpnmail.nl
Bankrekeningnummer wijkkas NOACH: NL73RABO0301343403

Ledenadministratie:
Dhr. Klaas Dalmeijer, Martenastate 9, 7608 XT, tel. 867455, e-mail adres: kenndalmeijer@gmail.com

Autokerkgang:
Dhr. Sander Veenstra, Rustweg 119, 7608 RM, tel. 862908, e-mail: sanderveenstra48@gmail.com

Verjaardagsfonds:
sectie 6 t/m 11:
Mevr. Elly Hammink, e-mail adres: ejhammink@outlook.com, tel. 861023
sectie 1 t/m 5:
Mevr. Roelie Kok, e-mail adres: gerritroelie@hetnet.nl
           
Activiteiten commissie       
Marinka de Pijper             voorzitter         marinka1265@gmail.com     0546 866262 

Beamteam en Camerateam:
Dhr. Dick van Harlingen, e-mail adres: d.vanharlingen@kpnmail.nl

Werkgroep Eredienst
Henriët Veenstra-Looms   voorzitter         jetlooms49@gmail.com         06 23272514

Lectoren
Agnes Tabak                   coordinator       ja.tabak@planet.nl                 864976

Zanggroep Together
Hans Klumpers                voorzitter         h.klumpers@canisius.nl         0546 499686

Muziek in NOACH   
Rob Franken                    voorzitter
Hans Klumpers                Together
Susan van Harlingen       organisatie
Vacant                              muzikale leiding

Coordinator ZWO                
Klaas Dalmeijer               kenndalmeijer@gmail.com
Nelleke Kooij                   bergkamp@wxs.nl

Internet NOACH: http://www.pga-noach.nl/
Website beheer:
beheer zondagsbrief:  zondagsbrief.noach@pga-almelo.nl
overig beheer website: Dhr. Andre Bruijn, Borg Ewsum 45, 7608GD Almelo, tel. 863981, e-mail: webmaster.noach@pga-almelo.nl

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Almelo:
Kerkplein 3, 7607 BT, tel. 456744
openingstijden: ma/wo/vr  van 10-12 uur

terug
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.