PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Liturgische bloemschikking Liturgische bloemschikking
Voor de afbeeldingen van het liturgisch bloemstuk van na 2015, zie hoofdmenu Welkom - Vorige zondagen en Hoofdmenu Archief
 
Bij kerkelijke feestdagen levert de Bloemengroep een bijdrage aan de eredienst d.m.v. een symbolisch bloemstuk. Ze sluit zoveel mogelijk aan bij het project van de kindernevendienst.
Dat gebeurt ook in andere bijzondere diensten, zoals bid- en dankdag voor gewas en arbeid, de zondag voor gebed en eenheid van de kerken, de laatste zondag van het kerkelijk jaar en de zondag van de vredesweek. Soms kan de groep aan een persoonlijke vraag tegemoet komen, bijvoorbeeld in een rouw- of trouwdienst. Dit is echter geen regel.

Startzondag 2015
Passend bij het thema van vandaag hebben we de straat van het raam doorgetrokken op de muur.
In deze straat laten we zien wat je zoal als goede buur kunt doen.
Mijn buurman en ik genieten van hun gezamenlijke voortuin.
Ergens verderop wordt er koffie gedronken .
De gieter vertelt dat we in de vakantie voor de planten zorgen.
Ook aan de post en de dieren wordt gedacht.


 

Kerst 2014
Vandaag voor de driehoek van geloof, hoop en liefde een schikking van witte bloemen.
Het Licht breekt door in de geboorte van Gods mensenkind. Licht breekt door waar mensen Zijn geloof, Zijn hoop en bovenal Zijn liefde leven.
De verschillende kaarsen vertellen ons dat ieder op zijn eigen manier een licht mag zijn voor anderen.Vierde zondag van Advent
.
We horen over het vertrouwen van Maria. Zij geeft zich over om ruimte te maken voor het Kind van God.
In de schikking zien we de witte bloem als symbool van Gods liefde uit het verborgene te voorschijn komen.Op deze derde zondag van Advent horen we weer de stem van Johannes, hij herkent in Jezus de beloofde Messias.
Met open handen, verbeeld door twee bladeren, vervult Jezus zijn taak als wegbereider.
In de kleur roze zien we dat Gods Licht al een beetje doorbreekt.
De drie kaarsen mogen het licht verspreiden.Op de tweede zondag van Advent horen we Johannes zeggen dat hij de wegbereider is van de Messias.
In de driehoek, die staat voor geloof, hoop en liefde, zien we een pad van donkere stenen. De witte bloemen geven de bloei aan die ontstaat waar mensen wegbereider worden voor elkaar.
Het wordt al lichter door de twee kaarsen die nu branden.
Op de eerste zondag van Advent worden we opgeroepen tot waakzaamheid, om goed te kijken naar kleine tekens van verwachting.
In de driehoek van geloof, hoop en liefde die we vorige week ook zagen, zien we een tak met hier en daar een groen blad. Een belofte van nieuw leven?
Het is een hoopvol teken in een verwarrende tijd.
De eerste kaars mag branden.Laatste zondag van het kerkelijk jaar 23 november 2014

We denken aan hen die ons ontvallen zijn.
In de schikking zien we een driehoek waarvan de zijden symbool staan voor geloof, hoop en liefde. Daarbij een kaars en witte lelies als teken van  verbondenheid met het Licht van de Eeuwige. De rode draad geeft de  verbinding aan die we hebben met onze overledenen en met elkaar.
Op het doopvont staan de lichtjes die aangestoken worden als we hun namen noemen.
Op de gedachtenistafel liggen de kruisjes die samen met een witte roos na de dienst uitgedeeld worden. Ook hier zien we de rode draad.


Dankdag - Oogstdienst 9 november 2014
Wij beelden onze dankbaarheid uit met  vruchten van de aarde.
Daarbij hebben we 7 witte rozen geplaatst als teken van Gods tegenwoordigheid.
De rode takken die boven de rozen uitsteken verwijzen naar de liefde die we ontvangen.
Lied 716 zegt het zo:
Zaaien, maaien oogsten
Dank de Allerhoogste
Voor zijn zorg om ons bestaan
Hij biedt ons dit alles aan.
Dank de Allerhoogste
voor zegen die hij geeft
zodat elk het leven heeft.
Zaaien, maaien,oogsten.
Dank de Allerhoogste
Startzondag 21 september 2014

De kerk die we gebouwd hebben laat de plaats zien waar we samen komen om te vieren.
De kaars symboliseert de verbinding die we hebben met het licht van Christus.
De verschillende bloemen verbeelden onze veelkleurige gemeente waar ieder mag zijn die hij is. De rode draad die de bloemen verbindt zal straks verder gaan om ons met elkaar te verbinden.Pinksteren 2014

In het bloemstuk hebben we Gods Geest uitgebeeld, zwevend over de aarde. De vier windstreken zien we terug in de vier rode kaarsen en in de vier zijden van de boomstronk. De rode bloemen als teken van tongen van vuur, het aantal zeven als beeld  van de volheid. Gods Geest wordt uitgestort over heel de aarde.


 
Bij het doopvont staan rode rozen.
Als de sterren  uitgereikt worden aan de doopouders krijgen ze drie  rozen mee als teken van de Vader, Zoon en Heilige geest. Ook voor onze kinderen  geldt de rijkdom van het feest wat we vandaag vieren.Stille zaterdag en Pasen
stilte
weldadige stilte
daalt neer

licht
straalt
door de open poort
van het graf

een stem
noemt
je naam
nieuw leven
begint
Op weg naar Pasen: Goede Vrijdag

We zien onder het kruis rode rozen als symbool  voor het bloed van Christus dat in de aarde druppelt.
Gestorven is er nu aan alle macht en aan de pijn, die steeds blijft meegedragen.
Waar wij elkaar mee blijven overvragen is door Hem afgebroken en volbracht.Op weg naar Pasen: Witte Donderdag
Mens onder ons,
met de dood in je ogen
leer je wat het is:
leven bevrijden
van de macht van het kwaad, 
als God met ons.
Leven breekt door de dood,
met witte bloemen van geloof
en groene levenskracht.Op weg naar Pasen: Palmzondag
De weg van Jezus die we deze 40 dagen volgen, begon met een vrolijke intocht, uitgebeeld met de rode doek.
Nu bevinden we ons in  de hof van Getsemane en is de sfeer dreigend. We horen  hoe Jezus worstelt met zijn angst. Zijn bidden, zijn strijd, wordt weergegeven door de donkere callas. Aan de andere kant van de poort zien we het zachte groene mos. Het staat voor de leerlingen die slapen.
In de stilte van de nacht zijn zij afgehaakt.Op weg naar Pasen: Vijfde zondag
Vandaag horen we het verhaal van Petrus.
Hij reageert vurig op de woorden van Jezus dat zijn leerlingen hem die nacht zullen afvallen.
We zien aan de ene kant van de poort drie felle harde bloemen die de stevige taal van Petrus weergeven. Daarbij een rechtopstaand blad als een zwaard.Op weg naar Pasen: Vierde zondag
Na de vragen, die we Jezus vandaag horen stellen aan de Farizeeën, wordt het stil. Het is een zwijgen waar niet veel goeds uit voortkomt. In dit zelf opgelegde zwijgen worden de plannen beraamd om Jezus monddood te maken, ja om hem te doden.
Als teken van deze stilte zien we drie bloemen die dichtgebonden zijn.  Daarbij staat een witte open bloem als symbool voor de Messias: teer en toch vol kracht.Op weg naar Pasen 2014: Derde zondag
Op deze derde zondag van de veertigdagentijd horen we de gelijkenis over de onrechtvaardige pachters. Aansluitend vertelt Jezus over de afgekeurde steen die tot hoeksteen wordt. In de poort zien we deze steen verbeeld met mos, de druiven en het kruikje staan symbool voor de wijngaard.Op weg naar Pasen 2014: Tweede zondag
De bloemschikking vertelt iets over Jezus die de handelaars uit de tempel zet. Aan de ene kant van de poort zien we fel gekleurde bloemen als symbool voor de felle woorden die Jezus gebruikt. Aan de andere kant staan de witte tulpen in het mos. Zij stralen rust uit en vertellen over het gebed dat Jezus voor ogen staat.


Op weg naar Pasen 2014: Eerste zondag
Op deze eerste zondag van de 40-dagentijd kunnen we ons voorstellen dat we langs de kant van de weg staan en zien hoe Jezus langs rijdt op een ezel. Er wordt gejuicht en geroepen. De verwachting is hoog gespannen: ‘Deze stille man op die ezel zal koning worden. Hij is de gezegende die komt in de naam van de Heer. Hij zal ons bevrijden’. Als teken van zegen zien we in de poort grote bladeren als zegenende handen. De komst van de Koning brengt zegen mee voor de mensen……alleen anders dan verwacht 

Kerst 2013
Het huis van de aarde en mensen is gevuld
Het Woord woont in ons midden
Een stralend helder Licht schijnt in de duisternis.

 


Vierde zondag Advent 2013
Boaz regelt de lossing van het land van Elimelech en trouwt met Ruth de Moabitische. De oudsten en het volk in de stadspoort zijn daarbij getuigen, uitgebeeld met de rode rozen. Met de tule verbeelden we het feest van het huwelijk van Boaz en Ruth.De witte anjer  staat voor een dankbare Naomi, haar smaad is weg.
God maakt een nieuw begin, dat is de belofte van Advent.

Derde zondag advent 2013
Vandaag zien we aan de roze kleur dat het lichter wordt in Bethlehem.
In de nacht ontstaat een nieuw perspectief, het duister verdwijnt.Ruth gaat naar Boaz op de dorsvloer.
Deze geschiedenis geeft ons hoop dat de Losser en Verlosser zal komen.
Gods reddingsplan nadert zijn voltooiing.

Tweede zondag advent 2013
We zien in het bloemstuk het veld van Bethlehem waar de oogst in volle gang is. Ruth mag aren lezen op de akker en de bindsters (uitgebeeld met de rozen) krijgen opdracht extra graan te laten vallen. Zo is er werk en brood voor Noömie en Ruth.
De klimop symboliseert de hoop die er is voor een nieuwe toekomst.
De letter Bet staat voor het huis van vertrouwen, een dak boven je hoofd en steun in de rug.


Eerste zondag Advent 2013
We zien in het bloemstuk Noömi  met gebogen hoofd teruggaan naar Bethlehem.
Ruth gaat met haar mee.
Terugkeren doe je in verwachting, in de hoop dat het beter zal worden.
In de Adventstijd wachten we op de komst van de Heer.
Wat zal die brengen?

Zondag 10 november 2013:  Dankdag voor gewas
Dauw op aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet:het is goed.
(Uit het nieuwe liedboek 216-2)

Startzondag 6 oktober 2013: Met hart en ziel geloven……
We zien het anker met het kruis als symbool voor ons geloof.
De harten geven onze liefde weer, liefde voor God en liefde voor elkaar.
Vandaag starten we een nieuw seizoen.
Om dit samen te beleven stappen we na de koffie op de fiets.
De bloemen laten de diversiteit van onze gemeente zien.

Pinksteren 2013
Als we naar de bloemen kijken zien we de rode kleur van het Pinksterfeest. Het is de kleur van vuur en enthousiasme. Gods geest wordt uitgestort over de mensen. De twaalf rode rozen verwijzen naar de apostelen waarover we horen in het Johannes evangelie. De slinger van pitriet laat ons zien dat zij toen, en wij ook nu,  aangeraakt worden door de Geest.
De rozen staan  ook bij het doopvont. Zij gaan mee met de sterren die uitgereikt worden aan de doopouders. Gods Geest raakt ook onze kinderen aan.
Verder zien we ballonnen achter de bloemen. We praten daar straks over met de kinderen.

Pasen 2013
De donkere weg van de 40-dagen is veranderd in een feestelijke tuin met witte bloemen.
Jezus is de weg in verbinding met de Eeuwige tot het einde toegegaan.
Het nieuwe leven is opgestaan.
We zien aan het einde van de weg het Licht stralen.

Goede vrijdag 2013
De witte bloemen van gisteravond zijn vervangen door rode. Zij zijn als druppels bloed die in de aarde vallen.
Gestorven is er nu aan alle macht
en aan de pijn, die steeds blijft meegedragen,
waar wij elkaar mee blijven overvragen
is door Hem gebroken en volbracht.

Witte Donderdag 2013
Op de weg met lava stenen liggen matzes en bittere kruiden als verwijzing naar de uittocht uit Egypte. De schaal met water verwijst naar de lezing uit het nieuwe testament, waar we horen over de voetwassing. De witte bloemen zijn een teken van dienstbaarheid.

Palmzondag 24 maart 2013

Zoals de ark werd teruggebracht naar Jeruzalem, zo trekt Jezus op een ezel Jeruzalem binnen. Ook hij weent net als David om het lot van de stad. En evenals David laat hij de wil van de Eeuwige geschieden met de woorden die hij later zal zeggen:’Laat Uw wil geschieden’.
Beiden, David en Jezus, nemen het recht niet in eigen hand maar vertrouwen volledig op de Eeuwige. Zij zijn Koningen naar Gods hart.
Wij plaatsen als symbool een kroon bij de lavastenen en maken daar een rode schikking in.
De liturgische kleur van Palmzondag is rood voor de intrede en paars voor het passiedeel.

Veertigdagentijd: vijfde zondag

Absalom bespeelt het volk met intriges, list en bedrog en het volk trapt daarin.
Achter de rug van zijn vader David om doet hij een greep naar de macht.
Zelfs de naam van de Eeuwige misbruikt hij om zijn vader te bespelen.
Het is een samenzwering die er niet om liegt, Absalom roept zichzelf uit tot
Koning over Israel.
De kleur van de bloemen staan als symbool voor het verraad van Absalom.
We leggen een ketting bij de lavastenen als teken van Absaloms gevangenschap in zijn eigen machtswellust.

Veertigdagentijd: vierde zondag

David opent zijn hart en laat zijn verbannen  zoon Absalom terug keren naar Jeruzalem. David gaat niet op zijn strepen staan,hij laat zich met deze beslissing kennen als een Koning naar Gods hart.
In de schikking plaatsen we bladeren van schoenlapperplant waaruit roze rozen komen, als symbool van het hart dat David geopend heeft.

Veertigdagentijd: derde zondag
De Eeuwige vergeeft David de zonde die hij bij Batseba begaan heeft.
David toont berouw.
Het leven krijgt een nieuwe  kans met de geboorte van Salomo.
Wij verbeelden dit met een dode stronk waaruit witte bloemen komen.

Veeertigdagentijd: eerste en tweede zondag
Voor de veertigdagentijd en Pasen hebben we een weg  van lavastenen gelegd.
De weg verbeeldt de tocht die koning David en Jezus gaan als koningen naar
Gods hart.
De weg van David is geen geplaveide weg, maar een weg vol struikel blokken.
Op de puinhoop van het koningschap van Saul moet hij het rechtvaardige
koningschap handen en voeten zien te geven en daarbij laat
David zijn verbinding met de Eeuwige niet los.
De purperen doek staat symbool voor de slip, die David afsneed van
Sauls mantel.
Hiermee is Sauls macht gebroken en Davids koningschap waardig geworden.

zondag 17 februari 2013     Afscheidsdienst Henriët Veenstra-Looms

In dit bloemstuk staan de symbolen geloof, hoop en liefde centraal.
We zien de gemeente verbeeld in de vaas met gekleurde bloemen.
De twee groene bladeren daar om heen symboliseren jouw handen, waardoor wij ons gedragen voelden.
Jij bent de rode roos als mens tussen de mensen.
De witte roos is het teken van Gods liefde en licht dat jij aan ons hebt doorgegeven.

Wie een weg van liefde gaat
Zal nooit verloren lopen
Want waar je weg ook langs zal gaan…
Gods zegen zal je dragen.

Oecumenische viering , zondag 27 januari 2013

In de bloemschikking zien we een weg, passend bij het thema
van deze dienst: “Wandelen met God “. Hij is met ons onderweg.
Op onze levensweg mogen we vertrouwen op God.
Vertrouwen is als een stok waar je op kunt leunen.

We ontmoeten op deze pelgrimstocht mensen met een verschillende achtergrond.
De kleurige bloemen staan symbool voor ons zoals wij hier vandaag bij
elkaar zijn om dit samen te vieren.

 

Kerst 2012

Het huis van de aarde en mensen is gevuld
Het Woord woont in ons midden
Een stralend helder Licht schijnt in de duisternis.


Vierde adventszondag 2012

In de lezing van vandaag horen we van Maria en Elizabeth die elkaar ontmoeten.
We hebben deze ontmoeting zichtbaar gemaakt door twee vazen voor  de letter Béth te plaatsen. De witte rozen onder in de schikking verbeelden de ongeboren kinderen van Maria en Elizabeth.
De granaatappels zijn vanwege de 365 zaden symbool van vruchtbaarheid.

God wil bij mensen wonen
klein en kwetsbaar
Elizabeth voelt het
Maria ziet het.
Zij huiveren van ontroering
om het Leven in hun schoot.
Zie, het Licht komt het huis van de wereld binnen.
 

Derde adventszondag 2012
In  de lezing bij deze zondag horen we dat de wegbereider Johannes  ook een puinruimer is. Alleen maar mooie woorden roepen en  er niet naar handelen is voor hem huichelachtig.
Egoïsme, corruptie en afpersing vertroebelen en vervuilen het leven.
Als je je wilt laten dopen dan hoort daarbij dat je vruchten voortbrengt die een nieuw leven waardig zijn. Alleen zo blijft  het Levenswater zuiver en helder.
Als symbool hiervan ziet u in de schikking een vaas met helder water en één met vervuild water. De 3 roze rozen geven aan dat het op deze derde zondag al lichter wordt.

Het kaf van het koren scheiden,
de bijl leggen aan de wortel van het kwaad:
breng goede vruchten voort,
een nieuw en waardig leven.
Ondergedompeld in dit heldere schone water
komt het leven tot zijn recht.
 

Tweede adventszondag 2012.

We keren de bet in de schikking iets schuin naar boven als symbool van:richt je op God.
Richt je leven op het licht en laat dit licht schijnen in je aardse huis.
We hangen twee bloemen ondersteboven in de bet als symbool dat Johannes
Door zijn oproep de gangbare normen en waarden op zijn kop zet.
De bloemen en de positie die zij innemen zijn ook een oproep
aan ons om tot inkeer te komen en ons leven te richten op het licht.

Gedicht.
In de woestijn
Klinkt een stem
Roept tot ons
Maak de paden recht
Dicht de kloven
Maak kromme wegen recht
Dan zal je zien
de Eeuwige
die redding brengt.

Eerste adventszondag 2012

In alle schikkingen voor advent en kerst hebben we de bét, de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet centraal staan. De letter moet van links naar rechts worden gelezen en als je de letter ziet dan lijkt het op een huis. Het betekent ook huis, maar het is niet gesloten, het huis is aan de linkerkant open en geeft uitzicht op het Licht dat komen gaat.
De eerste letter in de bijbel  in het boek Genesis begint met de bét. Daar zit een verhaal aan vast, want elke letter in het Hebreeuwse alfabet heeft een verhaal met symbolische betekenis.
De bét  vertelt: Je hebt grond onder je voeten, een dak boven je hoofd en een beschermende muur in je rug; je kunt het huis aan de voorkant verlaten en het Licht tegemoet gaan. Er is uitzicht en de toekomst is open. Elke zondag van advent komt het licht dichter naar ons toe om met Kerst in het huis van de bét te schijnen, want in Bethlehem, dat broodhuis betekent, is een kind geboren, het kind van het Licht.

Kijk,
klein en verborgen
ontkiemt het Leven in een knop.
het koninkrijk van God is nabij.
Het  Licht zoekt ons
wil in ons en in het huis van de wereld wonen.

4 november 2012: Oogstdienst
In de schikking zien we een rijke oogst. Wij danken God dat Hij ons voedt met de vruchten van de aarde.

Pinksteren, 27 mei 2012
Het vuur van Pinksteren , uitgebeeld met de rode bloemen , gaat de wereld rond.
De wonderen zijn om ons heen, ze waaien op de wind.
’t Is feest vandaag, voor iedereen: Een nieuwe tijd begint!

Pasen, 8 april 2012
Vandaag zien we de boomstronk weer als symbool voor de profeet Ezechiël. Hij mag de verandering aankondigen als hij het woord van God spreekt.
Wij horen wat God tot hem zegt: “Beenderen, Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen”
De opgaande schikking van witte bloemen vertellen van het feest van de opgestane Heer.
De klimoptakken die we verwerkt hebben zijn het teken van Gods trouw.

Goede Vrijdag, 6 april 2012
Toen Jezus de geest gaf scheurde het voorhangsel van de tempel van boven tot onder in tweeën. We hebben dit uitgebeeld met de lichtgrijze doek die vanaf het kruis naar beneden hangt.
De aarde beefde en de rotsen spleten. De rode rozen onder het kruis tussen de stenen symboliseren het bloed van Christus dat in de aarde druppelt.
Vanaf nu zal alles anders worden.

Witte donderdag, 5 april 2012
Nu we bij elkaar zijn om het laatste avondmaal te vieren zien we de symbolen van brood en wijn terug in de bloemschikking.
De witte bloemen verwijzen naar de naam van deze dag.
Tevens een teken van het nieuwe verbond.

Veertigdagentijd 2012 - Zondag 1 april  
Passend bij de lezing uit het oude testament zien we de kleur rood als symbool voor liefde.
De mensen die in grote groepen naar Ezechiël komen luisteren worden uitgebeeld door de kring van rozen.
Ze zijn in bladeren gerold om aan te geven dat de mensen  wel hun mond vol hebben  van liefde, maar niet doen wat er gezegd wordt.

Veertigdagentijd 2012 - Zondag 25 maart   
In de lezing van vandaag horen we dat het volk wordt gewaarschuwd, de boekrol wordt gesloten.
De hoorn staat symbool voor die oproep tot bekering. We zien twee wegen, één met de donkere bloemen voor de heilloze weg en één met lichte bloemen voor de goede weg.
God zegt: “Ik wil dat het volk een andere weg in slaat en blijft leven”.

Veertigdagentijd 2012 - Zondag 18 maart   
Vandaag zien we naast Ezechiël, verbeeld door de boomstronk, een berg van mos en puin. Er is nog chaos. Bovenop de berg een twijgje van een ceder.
We lezen in de boekrol de belofte dat het topje van een hoge cederboom het begin zal worden  van een nieuwe boom. In de takken van de boom zullen vogels wonen.
De kleur roze geeft aan dat het licht doorbreekt.

Veertigdagentijd 2012 - Zondag 11 maart   
Zoals elke week in de 40-dagentijd zien we ook nu weer de boomstronk als beeld van Ezechiël.
De boekrol geeft ons de woorden van God.
We lezen dat God een  oordeel uitspreekt en de stad Jeruzalem bestraft.
De bloemen tussen de puinhopen staan symbool voor het volk.

Veertigdagentijd 2012 - Zondag 4 maart
Elke week in deze 40-dagentijd zien we de boomstronk als symbool voor de profeet Ezechiël. Daarnaast de boekrol met  het woord van God.
Ezechiël  krijgt de opdracht Gods waarschuwingen te laten horen aan het opstandige volk , verbeeld  door de samen gebonden takken.
Zullen ze hun oren gebruiken om te luisteren?

Veertigdagentijd 2012 - Zondag 26 februari
In de bloemschikkingen van deze 40-dagentijd staat het thema:’voor de verandering’ centraal.
We volgen de Bijbellezingen uit Ezechiël.
Samen met de profeet  gaan we de strijd aan het volk 6 Israel te laten luisteren naar Gods woord. Ezechiël wordt verbeeld door de boomstronk en in de boekrol staan de woorden van God. De Israëlieten in ballingschap, voor wie het woord bestemd is, zien we terug in de samengebonden takken. De stugge bloemen vertellen ons dat het volk niet wil luisteren zoals we in de schriftlezing zullen horen.

 

 

Kerst 2011 
Vandaag staat de kleur wit centraal.
Zij brengt licht,zuiverheid, vrede en vreugde tot uitdrukking.
Het is de stralenkrans om elke andere kleur heen.

Vierde zondag advent 2011
Vandaag zien we de kleur geel als verbeelding van kracht, licht, wijsheid en bescherming.
De kleur past bij uitstek bij het optreden van Simson als kind van God.
We hebben oud hout en ruwe stenen gebruikt op een goudgele doek om de verbinding aan te geven van Simson met het licht van de Eeuwige.

Derde zondag van advent 2011
Vandaag zien we in de schikking de kleur oranje als teken van warmte, genezing en levenskracht.
De lampionnetjes laten zien wat verwachting kan betekenen: binnenin het oranje lampje is een vruchtje zichtbaar. Groeien gebeurt van binnenuit.
Verwachten is uitzien naar een nieuwe toekomst, verborgen in een kind en uitzien naar een sprankje licht als een ster in de nacht.

Tweede zondag van Advent 2011
Vandaag zien we in de schikking de kleur groen als teken van hoop, toekomst en groeikracht met daarop de druiven als beeld van vruchtbaarheid.
Telkens opnieuw worden we uitgenodigd vrucht te dragen om ons leven zo in te richten dat de aarde als Gods schepping er beter van wordt.

Eerste zondag van Advent 2011
Het bloemstuk sluit aan bij de lezing uit Rechters. We zien de kleur rood als verwijzing naar het vuur en de daadkracht waarmee Debora  strijdt voor gerechtigheid en vrede.
De rode roos is het beeld van liefde.
De ster als achtergrond verwijst naar het Licht waarop wij wachten in de Adventstijd.

20 november  2011  Laatste zondag van het kerkelijk jaar

De ring met de bloemen laat ons de verbondenheid zien van God met mensen.
Hij staat aan het begin en het einde.
Wij mogen ons gedragen weten in Gods hand.

6 november 2011  Dankdag‘In de bloemschikking zien we de tegenstelling tussen arm en rijk. We kunnen onze dankbaarheid laten zien door te delen met anderen’.

Startzondag 2 oktober 2011

Thema:Liefde

O grote God die Liefde zijt
O Vader van ons leven.
Vervul ons hart dat wij altijd
Ons aan u liefde geven.

De fiets betekent in beweging
komen ….de vaart erin!
En achterop fietstassen met
verschillende kleuren bloemen

Als symbool van mensen
die met ons meereizen…..
Werkend aan Gods Rijk!

 

Adoptiedienst 18 september 2011
Vandaag staat muziek centraal.
Samen als koor en gemeente zingen wij Gods lof.
We hebben de zanggroep uitgebeeld met bloemen.
De witte doek om de tak geeft aan dat we ons op onze levensweg laten leiden door Gods geest.

Pinksteren 2011

Mensen ontvlambaar als een droog stuk hout.
De zeven rode bloemen als vurige tongen sprekend van de volheid Gods Geest,
die smeult in elk mens.
De tak symboliseert de richting van de hevige wind die zich over de aarde verspreidt.
De vier kaarsen staan voor de vier windstreken.
Staan wij ook in vuur en vlam?!
 

8 mei 2011

Ik zet mijn boog in de wolken
Die zal een teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde.

De regenboog geeft uitdrukking aan het verbond met God en de twee gemeentes die nu officieel één geheel vormen.
De duif met het groene takje staat symbool  voor hoop.
Als basis van het stuk de twee groene handvormige bladeren die hand in hand gaan. Samen op weg, in een wereld van verschillende mensen. We willen graag dat het voor iedereen de moeite waard is om hier te zijn. We zien hierin ook de handen van God, die ons mensen, draagt.
De waaier als achtergrond, een symbool van verspreiding.
De sierui, eerst bloeiend vanuit het hart, heeft door onze warmte voor elkaar de knoppen aan de puntjes van de stengels doen openbarsten. De twee rode pioenrozen zien er uit als twee schalen waarin volop liefde zit. Ze zullen weldra overstromen.
De grillige groene takjes, in elkaar verweven, zoals bij ons mensen, die elkaar niet onverschillig laten. Verbondenheid ook te zien in de klimop die alles vervindt.
Noach,  nu duidelijk te zien en het daarbij behorende verhaal is ook vandaag en alle dagen een goed symbool.
Het blauwe doek met een waas van goud er overheen zorgt voor de  warme gloed die bij elke ontmoeting past.

Tekst bij de symbolische bloemschikking, gemaakt ter gelegenheid van de dienst  samen met onze broeders en zusters uit Jihlava.

k zet mijn boog in de wolken
Die zal een teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde.

We hebben de regenboog opnieuw gebruikt om uitdrukking te geven aan het verbond met God en de twee gemeentes die, vanaf vorige week één geheel vormend, dat nu samen met de gemeente uit Jihlava willen voelen.
Evenals de duif met het groene takje, teken van hoop.
Als basis van het stuk de twee groene handvormige bladeren die hand in hand gaan. Samen op weg, in deze wereld van zoveel verschillende mensen, om het voor iedereen leefbaar te maken. Vaak dichtbij maar ook zoals vandaag mensen van veraf en nu even dichtbij.
We zien hierin ook de handen van God, die ons mensen, draagt.
De waaier als achtergrond, een symbool van verspreiding.
De sierui, reeds bloeiend vanuit het hart, zal door onze warmte voor elkaar, de knoppen aan de puntjes van de stengels doen openbarsten.
De twee rode pioenrozen zien er uit als twee schalen waarin volop liefde zit.
De grillige groene takjes zitten zo verweven dat ze niet meer zó maar loslaten, zoals wij elkaar niet onverschillig laten. Geen gevangenen van elkaar maar een gevoel van verbondenheid. De klimop verbindt de verschillende elementen met elkaar.
De nieuwe naam is nu duidelijk te zien en het daarbij behorende verhaal is ook vandaag een goed symbool.
Het blauwe doek met een waas van goud er overheen geeft vandaag de  warme gloed die bij deze ontmoeting past.

Pasen 2011
In het bloemstuk zien we het verbond tussen de twee gemeentes die van af nu als één geheel samen verder gaan. Onder het teken van de regenboog staan de rode bloemen voor de Emmaüsgangers en de korenaren voor de Schelfhorstwijk.
Zoals Pasen op deze dag een nieuw begin is mogen wij ook wij aan iets nieuws beginnen.

Goede Vrijdag 2011
De kleur is ROOD,
De kleur van het bloed van Jezus. De kleur van het martelaarschap.
Op Goede Vrijdag dag lezen we van het lijden en sterven van onze Heer
We zullen er stil van zijn.

Maaltijd van de Heer - Witte Donderdag 2011
Vele graankorrels vermalen tot een brood. Vele druiven samengeperst in een beker. Brood en wijn om te delen: een nieuw verbond.

Advent 2011: Palmzondag
Vandaag zien we hoe Jezus Jeruzalem binnenrijdt.
De mensenmenigte begroet hem als hun Koning.
Ze zingen”Hosanna”en zwaaien met palmtakken.

Advent 2011: Vijfde zondag
Nadat Lazarus gestorven is wordt Jezus om hulp gevraagd door de zussen, verbeeld door de gekleurde rozen. Lazarus wordt door Jezus opgewekt uit het graf. In de schikking zie je zijn lichaam nog in de windsels
gewikkeld.Advent 2011: Vierde zondag
Vandaag zien we in de bloemschikking de ontmoeting van Jezus met de blindgeborene, uitgebeeld door de roos met de donkere doek.
Nadat hij zich gewassen heeft in het badwater van Siloam, te zien in de blauwe doek uit de kruik, mag hij leven in het licht.
De mensen die dit van dichtbij meemaken, gesymboliseerd door de tulpen, kunnen het nauwelijks geloven.

Advent 2011: Derde zondag
In het bloemstuk zien we nu de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw bij de waterput.
Jezus, zoals elke week uitgebeeld door de witte roos. De rode roos staat voor de vrouw uit het andere volk.
De blauwe bloemen uit de kruik symboliseren een fontein van levend water waarover we in het Johannes evangelie lezen.
De magnoliatak laat al iets zien van het nieuwe leven op weg naar Pasen.


Advent 2011: Tweede zondag
Vandaag hebben wij weer, met bloemen een ontmoetingsverhaal
uitgebeeld.
De discipelen zien Jezus, boven op de berg in gesprek met
Mozes en Elia

Advent 2011: Eerste zondag
In het 40-dagenproject staat het thema ontmoeting centraal.
Op de weg die Jezus ging heeft hij verschillende ontmoetingen gehad.
De komende weken zien we telkens de witte roos als symbool voor Jezus.
In de schikking van vandaag is Jezus in de woestijn waar de duivel hem probeert te verleiden.
De duivel wordt uitgebeeld door de distel en de kleur zwart.

Oecumenische Dienst 23 januari 2011.
Trouw en toegewijd is vandaag ons thema.
In de bloemschikking verbeelden wij “ eenheid in verscheidenheid !! “
De boog en de handen als teken van verbondenheid rondom de Bijbel.
De verscheidenheid van mensen is uitgebeeld in de verschillende bloemen.

Kerst 2010: "Er is een roos ontloken…!! "
Na het lange wachten is het kind geboren in de stal.
Na de boodschap van de engelen zijn de herders naar de stal gekomen, waar ze Jozef en Maria vonden met het kind in de kribbe.
We hebben dit uitgebeeld met de bloemen.19 december: Vierde zondag van advent: 
Net als bij het project van de kinderen zien we in de bloemschikking heldere sterren aan de hemel, die verwijzen naar het verbond dat God met Abraham gesloten heeft. Het licht van Kerst komt dichterbij.

12 december Zondag Gaudete: Derde zondag van Advent
Vandaag zien we in de bloemschikking de kleur rose, waardoor we ons laten verblijden door de vreugde van het naderend Kerstfeest.
Op weg naar de “stal” zien we de Hedera, als symbool van verbondenheid en trouw.

5 december 2010: Tweede zondag van Advent
Na het ingetogene van vorige week zien we vandaag dat er iets veranderd is. Het prille ontluiken van het groen zien we in de Winterjasmijn en de Skimniatak.
Hetgeen we verwachten komt steeds dichterbij ..!!

Zondag 28 november: Thema: Ik zie, ik zie….
Op deze eerste zondag van Advent zien we in de paarse kleur het symbool van soberheid, inkeer en verwachting. We zien dat er een basis is gelegd, voor datgene waarnaar we de komende tijd verlangen.

21 november 2010: laatste zondag van het kerkelijk jaar
De fotolijst in het bloemstuk staat symbool voor herinnering aan allen die we vandaag gedenken. De witte roos op twee handvormige bladeren laat zien dat we ons getroost en gedragen mogen weten en ook dat we blij zijn met allen die in onze kring zijn opgenomen, door Doop en Belijdenis. De grote kaars wordt straks aangestoken als Licht dat verbindt !

3 en 7 november 2010: Dankdag voor gewas en arbeid / Oogstdienst
"De Hoorn des overvloeds."

19 september 2010: Startzondag ….. thema hoop
In de liturgische bloemschikking zien we de regenboog als teken
van het verbond van God met de mensen.
De duif als symbool van hoop en een nieuw begin!
Zoals vandaag op de startzondag!
Samen geloven,hopen en liefhebben in woord en in werk.
 
 

Pinksteren, 23 mei 2010
Vandaag vieren wij het Pinksterfeest.
In ons bloemstuk hebben wij Gods Geest uitgebeeld, door de rietpluimen, die mee buigen in de wind.
Mensen worden bewogen door Gods Geest. God geeft ons Zijn Verbond, en door Gods Geest worden wij met elkaar verbonden.
De 12 apostelen zijn uitgebeeld door de 12 rode bloemen. Het getal 12 verwijst tevens naar de lezing uit Exodus 24: de 12 opgerichte stenen, als symbool voor de 12 stammen van Israël.

Geest en Vrede:
“Geest van hierboven, leer ons geloven
Hopen, liefhebben door Uw kracht.
Hemelse Vrede, deel U nu mede.
aan een wereld die U verwacht !

Pasen, 4 april 2010
Keken we vorige week nog als door een waas naar de bloemen, nu mogen ze in al hun pracht stralen.
De uittocht uit het donkere Egypte is begonnen. Door het water is een pad waarop het volk op weg is naar het licht.
De boog geeft de overkant aan, versierd met klimop, het beeld van vertrouwen.
Vertrouwen op een toekomst met God in het beloofde land.

Goede Vrijdag 2 april 2010
De Goede Vrijdag viering staat in het teken van de kruisiging van Jezus. De roos naast het kruis verwijst naar het bloed van Jezus waardoor wij bevrijd worden van onze zonden.

Witte Donderdag, 1 april 2010
Op witte donderdag staat het laatste avondmaal centraal in de viering. In de lezing wordt verteld over de voetwassing. We hebben dit uitgebeeld op de muur met de schaal en de waterkan. De witte tulpen verwijzen naar de reinheid nadat Jezus de voeten van zijn leerlingen heeft gewassen.

28 maart 2010: Zesde zondag van de veertigdagentijd
Alles lijkt er op dat het feest wordt in Jeruzalem. De weg naar de poort ligt bezaaid met palmtakken.
In Egypte is het echter nog nacht, verbeeld door de donkerblauwe doek. Het goud en zilver verwijst naar de sieraden waarover in het verhaal wordt gesproken.
De bloemen achter de groene poort zijn nu nog verhuld in een visioen, ook al zijn de stralende kleuren al te zien. Vanuit het donker komt de bevrijding dichterbij.
Vandaag mogen we het feest van de intocht vieren omdat de uittocht inzicht komt.

21 maart 2010: Vijfde zondag van de veertigdagentijd
Egypte wordt getroffen door natuurrampen. We hebben de inhoud van de Bijbellezing uitgebeeld in de woestijn, die symbool staat voor deze tijd van bezinning. De gewassen liggen plat op het land na de zware hagelbuien. De mensen, uitgebeeld door de paarse tulpen gaan gebukt onder de plagen. De harde kleuren blauw en groen laten zien dat farao telkens zijn hart verhardt en de beslissing om het volk te laten gaan uitstelt.14 maart 2010: Vierde zondag van de veertigdagentijd
In de bloemschikking staan Mozes en Aäron voor de machtige farao. De grote bloem kijkt neer op de twee mannen die Gods boodschap brengen.
Het blauw van het visioen heeft plaats gemaakt voor de rode doek. Het water van de Nijl is veranderd in bloed. Nog is Farao niet onder de indruk. We zijn nog niet aan het eind van de weg door de woestijn.

7 maart 2010: Derde zondag van de veertigdagentijd
Kijkt u even met ons mee naar de woestijn? In de dorre vlakte verandert iets. Na de roeping van Mozes in de brandende braamstruik zagen we vorige week hoe Mozes werd bevrijd van zijn angst. Vandaag lijkt er uitzicht te komen, de blauwe doek symboliseert een visioen van bevrijding. Mozes en Aäron spreken elkaar moed in. Het is als de tak die na een donkere winter nieuw leven laat zien.

28 februari 2010: Tweede zondag van de veertigdagentijd
Als Mozes onderweg is naar Egypte wordt hij overvallen door doodsangst. We hebben dit gesymboliseerd door het donkerblauw waarin de bloem gevangen zit. Zippora ziet een uitweg. De druppel bloed die vloeit na de besnijdenis van hun zoon doet de angst verdwijnen. Mozes kan zijn weg vervolgen op een lichter pad.

21 februari 2010: Eerste zondag van de veertigdagentijd
We gaan in de bloemschikking met de kinderen mee op weg naar Pasen.
Het is nu nog een dorre woestijn, maar wonder boven wonder gaat er iets gebeuren. "Ik zal er zijn voor jou" hoort Mozes vanuit de braamstruik.
Er wordt iets in gang gezet. Komt de bevrijding in zicht?

31 januari 2010 "Adoptiedienst" 
verzorgd door de zanggroep Together

Zing nu voor de Heer 
De stemmen van mensen, gedragen door het spel op het orgel of de piano.
Dit is een symbolische schikking op een warm gekleurde ondergrond met een verhaal over muziek. De trompet en de trommeltjes illustreren dit.
Twee groene bladeren, twee handen die een bijzondere gave hebben meegekregen. De vingers bewegen zich en door de pijpen heen weerklinken de prachtige melodieën.
Door muziek kunnen we stem geven aan momenten van verdriet en aan vreugde van mensen. Daar waar woorden tekortschieten.
De witte, roze en paarse tulpen staan symbool voor de mensen die samen, door in een koor te zingen, hieraan uiting geven vanuit het hart.
Op de tafel is een notenbalk van ranonkels te zien. Deze staat voor de melodie ‘Eens als de bazuinen klinken’.
Samen zijn in deze kerk en met deze gemeenschap draagt veel bij aan het beleven van geloven. Dit mag niet verloren gaan.

Waar dat ik sta of dat ik ga
Halleluja
Mijn ziel die zingt
Halleluja

Kerst 2009
De tijd van verwachten is voorbij.
De ster mag stralen vanuit de hemel.
Het feest van kerst is zichtbaar in de uitbundige kleuren op de aarde.

kerst2009

20 december, de vierde zondag van Advent
Advent is de tijd van verwachting en inkeer.
De kaarsen worden gedragen door het hout van de aarde. Deze kaarsen symboliseren het licht uit de hemel.
De kleuren sluiten aan bij het project van de kinderen.
We zien paars voor Zacharias en blauw voor Maria.
Het goud laat zien dat engel uit de hemel is gekomen om goed nieuws te brengen.
Vandaag is er aan het groen van Elisabeth geel toegevoegd als symbool van het nieuwe leven. Johannes is geboren.
De vierde kaars mag branden. Het Hemelse licht komt dichter bij.
 

8 november 2009
Vandaag staan we in de dienst stil in het kader van de Dankdag voor Gewas en Arbeid stil bij de nood die er bij steeds meer mensen is, ook in onze eigen plaats en bij het goede werk dat de stichting De Boodschappenmand doet.

25 oktober 2009
Vanmorgen weten we ons verbonden met onze partnergemeente in Jihlava, Tsjechie. Ook daar wordt dezelfde bijbeltekst gelezen en zingen we dezelfde liederen.
Het bloemstuk geeft onze verbondenheid weer.

6 september 2009

Start Zondag....doorstart!....... Nieuwe start vergelijkbaar
Start...Fietstocht.... We gaan samen op weg ... Het nieuwe jaar in!

GLAS-IN-LOOD-RAAM: als symbool van ons kerkgebouw, ons gemeente-zijn.
In het midden van het raam zien we een witte duif, teken van Gods Geest.
FIETS....als symbool voor het...SAMEN OP WEG GAAN...

Wat nemen we mee als “bagage”? Waarmee zijn we “belast”?
Misschien..zorgen, verdriet, gemis, pijn, angst, wanhoop?? Dit zien we in de
planten, achterop de fiets: de bramen, met de scherpe stekels, het geknakte
riet.

WAT MOETEN WE MEENEMEN? GELOOF,HOOP,LIEFDE!!
Geloof: uitgebeeld door een kruis (de lange takken van de verbena).
Hoop: klimoptakken in de vorm van een anker.
Liefde: de roze sneeuwbloemen in de vorm van een hart.

Samen elkaar steunen,en met elkaar werken aan Gods Koninkrijk!
Ook in het nieuwe jaar. KLAAR VOOR DE START !!!
 

terug
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.