PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Kanselboodschap Algemene Kerkenraad Kanselboodschap Algemene Kerkenraad

KANSELBOODSCHAP VOOR ZONDAG 7 JUNI 2009

De algemene kerkenraad van onze Protestantse Gemeente Almelo (in wording) vraagt uw aandacht voor het volgende Zoals u weet, zijn de kosten voor de instandhouding van onze kerk al enkele jaren hoger dan er aan bijdragen en collectes binnenkomt. Elk jaar wordt het tekort uit de reserve gehaald. De algemene kerkenraad heeft enige tijd geleden besloten om te bezuinigen op alle begrotingsposten.

Voor wat betreft de gebouwen is begin 2008 voorgesteld om twee kerkgebouwen open te houden in het centrum van de stad. De meeste wijkgemeenten hebben hiertegen geprotesteerd. Duidelijk werd de wens uitgesproken om 3 preekplaatsen in de stad open te houden, verdeeld over noord, midden en zuid.

In een intensieve vergadering heeft de algemene kerkenraad op 4 juni 2009 het volgende besluit over de gebouwen genomen.

1. Nieuwbouw
Er vindt geen nieuwbouw plaats in Zuid

2. Pniëlkerk
De exploitatiekosten van de Pniëlkerk zijn te hoog. Het gebouw wordt uiterlijk per 1 januari 2012 gesloten. Een definitief besluit tot sluiting kan eerst worden genomen nadat overleg is gevoerd met de wijkkerkenraad en nadat de wijkgemeente is gehoord.
Voor de wijkgemeente van de Pniël wordt een kerkzaal opgenomen in het door de gemeente Almelo te bouwen multifunctioneel centrum op de plaats van de huidige Pniëlkerk. Indien de bouw van dit centrum onverhoopt niet mocht doorgaan, zal de wijkgemeente z.s.m. en in ieder geval tot 1 januari 2018 ondergebracht worden in een ander (kerk)gebouw in Zuid.

3 De Schelf
De kerkzaal in het kerkelijk centrum De Schelf blijft vooralsnog in gebruik.

4. Het Nieuwland / De Regenboog
De wijkgemeentes Het Nieuwland en De Regenboog zijn het traject ingegaan van intensieve samenwerking met het doel samen verder te gaan als één wijkgemeente. Het gebouw Het Nieuwland sluit per 1 oktober 2009. Vanaf 1 oktober 2009 tot 1 januari 2012 worden de ochtenddiensten van Het Nieuwland en De Regenboog gezamenlijk en - onder verantwoordelijkheid van beide kerkenraden - gehouden in De Bleek. Voor de activiteiten “Kom en Zie”, “Kerstbijeenkomst” en “kinderclub”, wordt een aparte ruimte in de wijk Het Nieuwland gehuurd. Het Nieuwland en De Regenboog gaan met ingang van 1 januari 2012, naast de huidige wijkgemeente van de Grote Kerk, kerken in De Grote Kerk. Een andere locatie in Zuid is bespreekbaar, mits dat geen kosten met zich meebrengt.

5 De Grote Kerk
De exploitatiekosten van de Grote Kerk zijn te hoog. Deze zullen aanmerkelijk moeten worden verlaagd. Lukt dit niet vóór 01-01-2012, dan gaat de Grote Kerk per 1 januari 2017 dicht.

6. De Bleek
De Bleek blijft in ieder geval open tot 1 januari 2017. Het huurcontract met de VVG voor de wijkgemeente De Bleek wordt vanaf 1 januari 2012 met 5 jaar verlengd. Daarna wordt dit opnieuw bekeken. Met deze besluiten wordt op de gebouwen jaarlijks € 44.000 bezuinigd in de periode van januari 2012 tot januari 2017.

De algemene kerkenraad is zich er van bewust dat de genomen besluiten veel pijn veroorzaken bij de betreffende wijkgemeenten. Anderzijds is de algemene kerkenraad bijzonder positief gestemd over het feit dat door deze maatregelen tot 2017 vier in plaats van drie kerken open gehouden kunnen worden. In de eerstvolgende uitgave van Almelo’s Kerknieuws zullen de uitgangspunten en besluiten uitgebreid worden opgenomen.

De Algemene Kerkenraad van de PGA

 

terug
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.