PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
vorige zondagen juni t/m november vorige zondagen juni t/m november
Zondag 20 november:  De laatste zondag van het kerkelijk jaar.

We lezen dan de namen van de mensen die ons in het afgelopen kerkelijke jaar ontvallen zijn en vieren als kerk van alle eeuwen en plaatsen samen het heilig avondmaal vooruitgrijpend op Gods toekomst. Zanggroep Together werkt mee aan deze dienst.

Het thema voor de nevendienst is: Een einde dat geen einde is.  

Zondag is er Jeugdkerk, met als thema 'Inspiratiebronnen'. We zitten in zaal 2 in plaats van 3 in verband met de nabestaanden voor Eeuwigheidszondag en er is avondmaal.
team Jeugdkerk

Liturgische bloemschikking

Op deze eeuwigheidzondag gedenken we gemeenteleden die zijn overleden .
De schikking op de muur is gebaseerd op de Bijbeltekst van vandaag uit 1 Corinthe 13 waar staat dat we door een spiegel kijken in raadselen.
We hebben dit uitgebeeld door de spiegel gedeeltelijk af te dekken met een doek.
Daarbij staat het teken van geloof, hoop en liefde waar we op mogen vertrouwen.
 
Op het doopvont staan de lichtjes die aangestoken worden bij het noemen van de namen. Na elke naam wordt er een  roos in de vaas gezet.
Op de gedachtenistafel zien we klimop met daartussen  de kruisjes.
De klimop die symbool staat voor het eeuwige leven houdt de herinnering vast aan onze dierbaren.
Bij het uitreiken van de kruisjes ontvangt u de rode roos als teken van Gods liefde. 


 

Zondag 13 november: Voorganger mevr. Jeanne Willems
Het thema voor de nevendienst is: Samen verder met als lezing Genesis 45:1-15. 

Zondag 6 november: We vieren het 40-jarig jubileum van de kerkzaal. Daarvoor worden ook oudpredikanten en/of hun partners uitgenodigd en oudkosters.

We vieren ook de oogstdienst en vragen ieder een aantal attenties mee te nemen en te bezorgen. Na de dienst drinken we samen koffie met wat lekkers.

Veertig jaar is in onze wijk de lofzang al gaande, met de nodige instrumenten, die ook nu voor het voetlicht zullen komen. Het meest natuurlijk het orgel met Jos als organist. En dat mag hij zelf natuurlijk nog niet weten, dus houdt u het goed stil: Volgens mij is onze organist ook nog zo lang in dienst. Misschien goed om toch even bij stil te staan.

We hebben als voorbereidingsgroepje daarom gekozen voor een lezing van Psalm 150 en daarnaast Efeziërs 5:19-20. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God. Voor deze speciale gelegenheid is er een ouderwetse (?) papieren liturgie.  Together olv Frank den Bakker, verleent zijn/haar medewerking en ook Jos zal o.a. orgel en trommel spelen. U bent gewaarschuwd: Het dreigt een hele feestelijke dienst te worden!

En zondag is er weer Jeugdkerk om 10 uur, zijn jullie er weer allemaal bij!?

Na de dienst vieren een feestje, omdat onze kerk 40 jaar bestaat en ook organist Jos al 40 jaar orgel speelt. We zouden het heel fijn vinden wanneer jullie dan ook naar de kerk komen om het feestje mee te vieren. En we willen jullie vragen om met de kindernevendienstkinderen aan alle mensen die er 40 jaar geleden ook al bij waren een roos uit te delen. Want deze mensen 'hadden een droom, ze hebben gedurfd, ze hebben gedaan en gedeeld tot heden'. Helpen jullie mee!?

Tot zondag!
Groet, Gonneke
40- jaar NOACH
 
Vandaag vieren we feest.
We zijn blij met het  40-jarig jubileum van onze wijkgemeente en met het jubileum van onze organist Jos Keizer.
We hebben bloemen gekozen die passen bij dit feest.
We zien centraal het orgel uitgebeeld met aan weerszijden een schikking met rode bloemen.
De kleur rood staat symbool voor Gods Geest, die ons door de jaren heen heeft geïnspireerd.
Wij feliciteren onze gemeente, onze predikant Dick en organist Jos met dit heuglijke feit.
Na de dienst zullen we het ene bloemstuk overhandigen aan Dick en de andere aan Jos.
We zijn dankbaar voor hun aandeel in onze gemeente en we wensen dat God hen en ons in de toekomst nabij mag blijven

Hieronder krijgt u een indruk van het liturgisch bloemstuk en van het kunstwerk dat aan Jos Keijzer overhandigd is als cadeau namens de gemeente NOACH. 
Extra dienst:
Dankdag en gemeenteavond 2 november,

We beginnen om 19.30 uur  met "Zingen met Together" met een avondgebed en na de pauze met "Uit de kerkenraad".

De discussies over eventuele sluiting van wijkcentra zullen u niet ontgaan zijn. Ook ons als kerk houdt dat natuurlijk bezig. Hoe zijn de ontwikkelingen? Rob schrijft daarover: We hebben inmiddels twee recente notities beschikbaar. Hebt u belangstelling om mee te denken, laat het weten. Het is mooi om er samen aan te werken. Een van die notities gaat over de "toekomst van onze kerk" en de ander meer specifiek over een " verdere ontwikkeling van onze gemeente en het wijkcentrum". Zeg maar, wat zou onze toekomstige plaats in de wijk kunnen zijn. Voor de toekomst van onze gemeente een belangrijk punt. U bent van harte uitgenodigd. 

Zondag 30 october: Voorganger ds. Dick van Bart
Thema van de nevendienst is: In je dromen. De lezingen zijn: Genesis 41:1-27 en Lucas 19:1-10. 

Zondag 23 october: Voorganger ds. Dick van Bart
Het thema voor de nevendienst is: Niet eerlijk, met als lezingen Genesis 39::1-20 en Lucas 18:9-14.

Zondag 16 oktober: Het thema voor de nevendienst is: Ver van huis, met als lezingen Genesis 37:12-28 en Lucas 18:1-8.

Zondag 9 october: Scholendienst met De Zegge
Voorganger ds. Dick van Bart
Het thema is Stoelendans. Op welke stoel zou jij willen zitten? waar kom je terecht?  we horen het verhaal van Genesis 16 over Abram, Sarai en Hagar. We zingen liederen die de kinderen geleerd hebben op school, maar ook een aantal liederen uit het liedboek, en we horen het verhaal over wijze koning leeuw. Er doen kinderen en leerkrachten mee, en als het lukt maken kinderen ook nog muziek. Alle kinderen, vaders en moeders, opa’s en oma’s en alle andere mensen hartelijk welkom in deze dienst. Een mooie kans om zo jong en oud te verbinden. 

Zondag 2 october: Taizé dienst
Voorganger: Mevr. Henriët Veenstra-Looms​
De zangroep Together zal weer haar muziekale en vocale ondersteuning verlenen. In de sfeer van Taizé met de oranje kleuren van de doeken en met veel kaarslicht willen wij een dienst met zang uit Taizé en mediatieve momenten beleven.

Hieronder ziet u een foto en krijgt u een indruk van een dienst in Taizé.

Er is vandaag jeugdkerk:

Hoi allemaal,

zondag is er om 10 uur weer Jeugdkerk; zien we jullie weer allemaal!?

Groet,
Team Jeugdkerk

Zondag 25 september
Voorganger: Ds Bert Kozijn
Het thema voor de nevendienst is: God gaat met je mee, met als lezing: Genesis 28:10-22.

Zondag 18 september
Voorganger Ds. Siebe Hiemstra
De lezingen zijn Prediker 3: 1-13 en Lucas 16: 1-9
Het thema voor de nevendienst is: Twee broers, met als lezing: Genesis 25:19-34.  
 
Zondag 11 september,  13e zondag van de zomer. Dit is de startzondag.
Het landelijke jaarthema van de PKN is: Deel je leven. Ons voorbereidingsgroepje heeft als thema voor deze dienst gekozen: Droom, durf, doe en deel met iedereen. In de dienst willen we ook complimenten delen.  Together werkt mee aan deze dienst. Na de dienst drinken we samen koffie.   

Liturgisch bloemstuk

Zeg het met bloemen……
 

We hebben ons in deze bloemschikking laten inspireren door een lied van Marco Borsato.
Dit lied verwoordt het thema van de startzondag.
We zien de letter D die staat voor droom, durf, doe en deel met iedereen!
We worden opgeroepen het leven te vieren, we hebben dit uitgebeeld met de slinger.
De open hand met bloemen vertelt dat we er voor elkaar willen zijn.
 

Zondag 4 september
Ds. Dick van Bart gaat voor. 
Bevestiging van ambtsdrager: onze voorzitter Rob Franken zal herbevestigd worden in het ambt.
De lezingen zijn uit het O.T.: Deuteronomium 30:15-20 uit het N.T.: Lucas 14:25-33

Er is jeugdkerk!!!
De vakantie zit er na dit weekend voor de meesten echt op! Gelukkig is het nog wel mooi weer...
Volgende week zondag 4 september (dus niet dit weekend, maar daarna) begint Jeugdkerk ook weer. Dan vertelt Sanne Nibourg-de Pijper over de campagne voor Huntington (Een ziekte zo erg... dat niemand er over praat). Ben je er bij?

Tot 4 september 10 uur!

Groet,
Team Jeugdkerk

Zondag 28 augustus: Ds. Harm Veltman gaat voor. Er is weer nevendienst en oppas. Het thema is: Plaats voor jou, met als lezingen Deuteronomium 24:17-22 en Lucas 14:1 en 7-11. 

Zondag 21 augustus: Gezamenlijke dienst in NOACH, De lezingen zijn: Jesaja 30:15-21 en Lucas 3:22-30.
Deze laatste gezamenlijke dienst sluiten we af met koffiedrinken.
 
Zondag 14 augustus: NOACH gesloten, dienst in de Bleek

Zondag 7 augustus: Gezamenlijke dienst in NOACH.
We vieren de Maaltijd van de Heer. De lezingen zijn Jesaja 65:17-25 en Lucas 12:32-40. 

Zondag 31 juli: NOACH gesloten, dienst in de Bleek

Zondag 24 juli: Ds.Dick van Bart

Zondag 17 juli: NOACH gesloten, dienst in de Bleek

Zondag 10 juli: Ds. Siebe H. Hiemstra. Thema: Mensen hebben God nodig.
Bijbellezing 
O.T.: Deuteronomium 30: 9-14 en N.T.: Lucas 10: 25-37

Op zondag 3 juli was er een gezellig gezamenlijk ontbijt jeugdkerk/ kindernevendienst waarvan u hieronder een foto ziet.Zondag 3 juli: Ds. Siebe H. Hiemstra.
Thema: God heeft mensen nodig
Bijbellezing O.T.: Jesaja 66: 10-13 en bijbellezing N.T.: Lucas 10: 1-11, 16-17, 21-23
Aanstaande zondag is er ivm gezamenlijk ontbijt jeugdkerk/ kindernevendienst geen 'gewone' kindernevendienst.

We ontvingen onderstaande foto van Gini Pullen; de viltstiften zijn uitgedeeld aan de kinderen van het "Huis van Hoop en Dromen".Zondag 26 juni: 2e zondag van de zomer. Ralph Scheurwater gaat dan voor. De aangegeven lezingen zijn: 1 koningen 19:19-21 en Lucas 9:51-62.

Zondag 19 juni: 1e zondag van de zomer.  Ds. Harm Veltman gaat dan voor. De lezingen die aangegeven staan zijn: Jesaja 65:1-9 en Lucas 8:26-39.

Zondag 12 juni: Mogelijkheid van Heilige Doop. De lezingen zijn uit Hooglied 4:16-5:8 en Lucas 7:36-8:3.

Zondag 5 juni: 2e zondag na Trinitatis.
We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal. De lezingen zijn uit 1 Koningen 17:17-24 en Lucas 7:11-17.

We ontvingen onderstaande foto van de quilts die goed aangekomen zijn in het huis van Hope en Dreams van Gini Pullen in Oeganda. Een hele mooie bijdrage van de handwerkgroep aan de Soberheidsactie 2016.

terug
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.