PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Jeruzalem! - Stad van God Jeruzalem! - Stad van God
Jeruzalem gezien vanaf de Olijfberg. Klik op de afbeelding voor een vergroting en daarna nog een keer.
 
Jeruzalem in de eerste eeuw, naar een maquette in het Bijbels Museum

LEGENDA
 
 1. Tempelberg
 2. Tempelgebouw
 3. Davids-stad (Beneden stad)
 4. Hulda-poorten
 5. Oude industrie-wijk
 6. Brug over het Kidrondal
 7. Olijfberg
 8. Nieuwe-stad (Bovenstad)
 9. Paleis van de Makkabeeën
 10. Paleis van Herodes
 11. De drie vesting-torens: Phasaël
                                    Hippicus
                                    Marianne
 12. Stadion, theater en renbaan
 13. Stadsuitbreiding onder Herodes
 14. Huidige muur van de oude stad
 15. Burcht Antonia
 16. Het badwater Bethesda
 17. Kidron-dal
 18. Stadsdal of Kaasmakersdal
 19. Dal van Hinnom
 20. Romeins legerkamp in 70 na Christus
 21. Viaduct naar de Bovenstad
 22. Trap naar het stadsdal
 
Zo moet Jezus de stad hebben zien liggen, toen hij treurde over Jeruzalem:
"Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt". (Mattheüs 23 : 37 en Lucas 13 : 34).

Vanaf de Olijfberg (7) leidt een stenen brug (6) over het Kidrondal (17) naar de Tempel (2) die door Koning Herodes de Grote werd gebouwd op een breder gemaakte en opgehoogde heuvel (1).

Aan de voet van de Tempel lag het oudste gedeelte van de stad: de zogenaamde Davidsstad (3). Vanuit de Davidsstad kon men door twee poorten (4) via een paar tunnels en trappen op het tempelplein komen.

Die Davidsstad of Beneden-stad (5) was de wijk waarin de armen woonden en waar de kleine industrieën waren gevestigd. Deze lag ingeklemd tussen het Kidrondal (17) en het Stadsdal (18).

Vanuit het stadsdeel leidden verschillende trappenstraten naar de Bovenstad (8) die hoog op de heuvels ten westen van de tempel lag. Vanuit het Stadsdal kon men de tempel bereiken via een hoge trap (22) die uitkwam op het tempelplein.

Vanaf het tempelplein was de Bovenstad te bereiken via een brug over het Stadsdal (21). En het is aan te nemen dat de hogepriester van de tempel vaak van deze brug gebruik heeft gemaakt, want hij had zijn paleis in de Bovenstad.

Daar in die Bovenstad was ook het paleis van de Makkabeeën (9) en het paleis dat Herodes de Grote (10) voor zichzelf liet bouwen. Hoe groot zijn vertrouwen was in de bevolking van Jeruzalem blijkt wel uit het feit dat hij vlak naast zijn paleis drie sterke vestingtorens (11) liet bouwen.

De vrome Joden die vanaf de Olijfberg neerkeken op de stad moeten zich wel buitengewoon hebben geërgerd aan de stadions en aan het theater en de renbaan (12) die ook door Herodes en zijn nakomelingen werden gebouwd. Dergelijke zaken waren, naar het oordeel van de vrome joden: "een gruwel in de ogen des Heren".

Herodes de Grote heeft niet alleen de tempel laten bouwen, die de noodtempel gebouwd door Esra en Nehemia na de babylonische ballingschap moest vervangen, hij heeft ook de stad uitgebreid met een hele nieuwe wijk die in de dagen van Jezus bezet was door de Romeinse troepen, die van daaruit Jeruzalem in bedwang hielden en toezicht uitoefenden op alles wat er op het tempelplein gebeurde. (Handelingen 21 : 31).

Daar lag ook aan de voet van de tempel en in de schaduw van de burcht Antonia (15), het ziekenhuis Bethesda (16) gebouwd rondom een geneeskrachtige bron.
 
--------------------------
 
Er is een stad voor vriend en vreemde is een vrije vertaling van het lied Yerushalayim shel zahav (zie verderop hieronder).
 
Jerusalaim

Er is een stad van vriend en vreemde
Diep in het bloemendal
Er is een mens die roept om vrede
die mens roep overal

Refrein
Jerusalaim, stad van God
Wees voor de mensen een veilig huis
Jerusalaim, stad van vrede
Breng ons weer thuis

Er is een huis om in te wonen
Voorbij het dodendal
Er is een vader met zijn zonen
Zij roepen overal

Er is een tafel om te eten
voorbij het niemandsland
Er is een volk dat wordt vergeten
Dat volk roept overal

Er is een wereld zonder grenzen
zo groot als het heelal
Er is een hemel voor de mensen
dat hoor je overal
 
Lied 802:
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
Breek uw tent op ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.
Here God wij zijn vervreemden
door te luistren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
terug
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.