PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Informatieboekje NOACH wijkgemeente 2021 Informatieboekje NOACH wijkgemeente 2021

Aan alle leden van onze wijkgemeente NOACH en alle anderen met belangstelling voor onze activiteiten.

Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan. Een nieuw informatieboekje waarin al onze activiteiten eens heel mooi bij elkaar gebracht zijn. Velen van u hebben er om gevraagd.
“Er gebeurt zoveel in onze gemeente, maar we weten vaak niet wat allemaal en wie het organiseert”.
Voor u ligt nu alweer de tweede versie, geheel herzien en weer actueel. Hier ligt het voor u compleet met namen, adressen en andere handige informatie om steeds paraat te hebben. Dit boekje zou niet misstaan in de buurt van uw telefoon of op een andere nabije plek. Wat u zelf maar handig vindt. Het is een boekje om te gebruiken, om u aan te melden voor een activiteit of omdat u nog een nuttige tip of een kritische opmerking kwijt wil. Het kan allemaal, het is een echt communicatie boekje Dat periodiek weer wordt aangevuld en vernieuwd.

 
De naam van onze gemeente is NOACH, omdat de locatie Noord en Oost  Almelo omvat en we belijden dat Christus onze Heer is
De Schel……
De naam van de kerkklok luidt: de SCHeL; het gaat om de vier hoofdletters: als de klanken ’s zondagsochtends naar de vier windrichtingen worden verspreid, en de gelovigen oproept te komen, klinkt als het ware: Samen Christus Horen en Loven.
 

Tijdens gemeenteavonden hebben we dikwijls gesproken over het bijzondere karakter van onze wijkgemeente NOACH. Nog eens kort de hoofdlijnen.
 
In de afgelopen jaren hebben wij als wijkgemeente aan twee belangrijke inspiratie-documenten gewerkt:
 1. Het onderzoek “Generatie X’, uitgevoerd door Gonneke Bennes
 2. Het profielontwerp zoals dat onder andere te lezen is in “met hart en ziel”,
 3. De Zoektocht van NOACH, deel 1: Vieringen
 
 1. De belangrijkste opbrengst en conclusie voor NOACH vanuit “Generatie X” is dat wij voluit inzetten op het verbinden van generaties. “Mooi grijs en nieuw groen” en alle generaties daartussen maken op vitale wijze onderdeel uit van onze wijkgemeente. Een hele opgave en uitdaging in een tijd van “ontgroening” van de (meeste) kerken.
 2. In “met hart en ziel” is onder meer dit thema verder uitgewerkt in het begrip van die warme en gastvrije herberg die wij willen zijn voor jong en oud, voor leden van onze gemeente en voor mensen buiten onze gemeente. Wij vragen niemand naar zijn afkomst of achtergrond maar heten een ieder welkom. Warmte en respectvolle ontmoeting als voelbare uiting en uitnodiging van Jezus Christus. Naar de woorden van Paulus “Geloof, Hoop en Liefde, maar de meeste van deze is de Liefde”. Vanuit onze gemeente maar ook van mensen, bezoekers van kerkdiensten buiten onze gemeente krijgen wij veelvuldig terug dat de warmte van de herberg op momenten ook zo wordt ervaren. Een punt van grote dankbaarheid. 
  Onze metafoor is de letter Bet , symbool voor: 
 • grond onder de voeten (het evangelie),
 • steun in de rug (voor elkaar),
 • dak en bescherming boven je hoofd ( een veilige herberg) maar tegelijkertijd
 • een open blik naar buiten (de wereld in).
 
 1. In onze “Zoektocht” hebben we uitgesproken dat “NOACH van de toekomst” aan 3 kenmerken “gekend” zal worden
  1. Het tijdloze verhaal. Onze prachtige boodschap moet in velerlei vormen doorverteld worden, in woord en taal, in beeld, in muziek en zang, in toneel  en dans voor alle generaties toegankelijk,
  2. Er is zorg voor leden van de gemeenschap in enge zin (binnen NOACH) en in brede zin (buiten NOACH, in de wijk,), de pastorale opdracht,
  3. Er is zorg en aandacht voor hen die steun nodig hebben, ook weer zowel binnen NOACH maar ook met een open blik naar mensen in nood, waar dan ook, de diaconale opdracht.
Op vele wijzen wordt nu reeds uitvoering gegeven aan deze kenmerken. Hartverwarmend en veelbelovend.

Zo hebben we ook drie profielen opgesteld. Over de wijze waarop we naar de vieringen kijken en ons wekelijks willen laten inspireren en binden. Over de wijze waarop we naar ons pastoraat kijken, de wijze waarop we naar elkaar en naar anderen willen omzien.
Over de wijze waarop we naar ons diaconaat kijken, het omzien en ondersteunen van mensen die het nodig hebben. Zo willen we met elkaar gemeente zijn en dat kunnen we niet ieder in z’n eentje maar wel allemaal samen. Daarbij willen we ook waar mogelijk aansluiten bij activiteiten om ons heen. Bijvoorbeeld in andere wijkgemeenten of andere kerken maar zeker ook in ons eigen wijkcentrum “De Schelf” waar ook zoveel georganiseerd wordt. 

Dat dit boekje de onderlinge band en de ontmoeting met elkaar en met anderen nog verder mag versterken, is de wens van de kerkenraad. 

Na alle beperkingen uit de periode van Corona aan ons allemaal nu de taak om onze activiteiten weer op te pakken. Dat zal ongetwijfeld nog wel enige tijd vergen maar gezien de veerkracht van onze gemeente verwachten we herstel van onze
kenmerkende dynamiek.

Voorzitter Kerkenraad NOACH
Rob Franken
Augustus 2021
 

U kunt het boekje openen en downloaden als pdf document. Klik daarom voor versie 2021 hier  om het boekje als pdf document te openen.

Dit boekje wordt aan iedereen verspreid via de actie Kerkbalans. Bent u geen ontvanger en wilt u dit boekje ook in uw bezit krijgen dan kunt u zich wenden tot:
het Scribaat, scriba.noach@pga-almelo.nl of bij de penningmeester van de Wijkkas NOACH, Dick van Harlingen, tel. 0620728745 of d.vanharlingen@kpnmail.nl
 
terug
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.