PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
2016 ZWO-project Moldavie 2016 ZWO-project Moldavie


ZWO-commissie
De ZWO-commissie van de PGA Almelo heeft een nieuw project gekozen in relatie tot het werk van Kerk in Actie. De afgelopen periode was dat het project "Milieuvriendelijker koken en stoken" in Zuid Afrika. Daar is regelmatig aandacht aan besteed in AKn. Ook zijn er twee ZWO-diensten aan gewijd. Het project is zo twee jaar onder ieders aandacht gebracht en nu zijn we toe aan een nieuw project.

Nieuw Project
Dit keus voor dit nieuwe project van Kerk in Actie, is gevallen op een project in Moldavië. Op deze pagina kunt u daar over lezen. De AK heeft toestemming verleend om de H.A. collectes voor dit project te bestemmen en in de wijken zal dit bij de collecte afkondigingen genoemd worden. Gedurende de komende twee jaar, zal de ZWO-commissie de gemeente blijven informeren via Almelo’s Kerknieuws.

Kerk in Actie
Kerk in Actie drong er in 2002 bij de Wereldraad van Kerken op aan om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden, toen Moldavië nog tot de voormalige Sovjet behoorde, decennia-lang geen diaconaal werk kunnen doen en moesten hun structuren weer opbouwen. Verschillende kerken bundelden hun krachten en bieden nu hulp aan met name ouderen, kinderen en slachtoffers van mensenhandel. 

Moldovan Christian Aid
En zo ontstond het Moldovan Christian Aid (MCA), een platform opgezet vanuit verschillende kerken in Moldavië. Op het ogenblik geeft Kerk in Actie geoormerkte steun aan MCA voor 9 goedgekeurde projecten van het platform. Om er een paar te noemen:
  • Het bieden van onderdak en hulp aan slachtoffers van mensenhandel en huiselijk geweld
  • Het organiseren zomerkampen voor kwetsbare jongeren
  • Het trainen van 60 meiden die willen gaan werken als maatschappelijk werkers in de parochies
  • Het aansturen van vrijwilligers om onderdak voor ouderen te verzorgen.
terug
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.