PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
De verwoesting van Jeruzalem en de herbouw van de Tempel De verwoesting van Jeruzalem en de herbouw van de Tempel
De verwoesting van de tempel en de herbouw volgens 2 Kronieken 36

De regering van Sedekia; de verwoesting van Jeruzalem
11Sedekia​ was eenentwintig jaar oud toen hij ​koning​ werd. Elf jaar regeerde hij in ​Jeruzalem. 12Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER, zijn God, en boog het hoofd niet voor ​Jeremia​ toen die hem in opdracht van de HEER waarschuwde. 13Ook kwam hij in opstand tegen ​koning​ ​Nebukadnessar, die hem bij God trouw had laten zweren. Koppig en halsstarrig weigerde hij terug te keren naar de HEER, de God van Israël. 14Ook de ​leiders​ van de ​priesters​ en het volk verzaakten voortdurend hun plichten, gaven zich over aan de verfoeilijke praktijken van andere volken en bezoedelden de tempel die de HEER in ​Jeruzalem​ ​geheiligd​ had.

15De HEER, de God van hun voorouders, waarschuwde hen bij monde van zijn boden, die hij telkens opnieuw naar hen toe zond omdat hij zijn volk en zijn woning voor de ondergang wilde behoeden. 16Maar zij lachten Gods boden uit, minachtten zijn woorden en dreven de spot met zijn ​profeten, totdat de toorn van de HEER tegen zijn volk zo hoog oplaaide dat niets hen meer kon helpen. 17Toen stuurde hij de ​koning​ van de ​Chaldeeën​ op hen af, die hun uitgelezen mannen ombracht in hun ​heilige​ tempel. Niemand werd gespaard; jonge mannen en vrouwen, oude mensen en ook hoogbejaarden werden aan de ​koning​ uitgeleverd. 18En alle voorwerpen uit de tempel van God, de grote zowel als de kleine, liet hij naar ​Babel​ overbrengen, evenals de schatten uit de tempel en de kostbaarheden van de ​koning​ en zijn raadsheren. 19Ze staken de tempel van God in brand en haalden de ​stadsmuur​ van ​Jeruzalem​ neer. Ook alle paleizen werden in brand gestoken en gingen met kostbaarheden en al in vlammen op. 20De mensen die aan het ​zwaard​ ontkomen waren, werden als ballingen naar ​Babylonië​ meegevoerd, waar ze de ​koning​ en zijn nakomelingen als ​slaven​ dienden totdat het rijk in handen viel van Perzië. 21Zo ging in vervulling wat de HEER bij monde van ​Jeremia​ had voorzegd. Zeventig jaar bleef het land braak liggen en had het rust, totdat alle niet in acht genomen sabbatsjaren vergoed waren.

Opdracht tot herbouw van de tempel
22In het eerste regeringsjaar van ​Cyrus, de ​koning​ van Perzië, ging in vervulling wat de HEER ​Jeremia​ had laten aankondigen. Hij zette de ​koning​ ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te laten maken:

23‘Dit zegt ​Cyrus, de ​koning​ van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEER, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in ​Jeruzalem, een stad in Juda. Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren, zich verzekerd weten van de hulp van de HEER, hun God, en daarheen gaan.’
terug
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.