PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Colofon Colofon
Verantwoordelijkheid en Reglement voor Publicaties
Deze website (www.pga-noach.nl) valt onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad.
Het Reglement voor Publicaties, vastgesteld in de AK vergadering van 4 juni 2013 is op deze website van toepassing, en kunt u hier downloaden.

Aansprakelijkheid
De Wijkgemeente NOACH als onderdeel van de Protestantse Gemeente Almelo streeft ernaar de inhoud van deze website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. De Protestantse Gemeente Almelo en/of haar wijkgemeenten kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie.Auteursrecht
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, rust op deze informatie auteursrecht. Er mag dan ook niets van de website worden gebruikt, gewijzigd, vereenvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd- of ander gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Centrale Website Raad.

Afbeeldingen: 
© www.shutterstock.com
© www.gograph.com
© www.photoxpress.com
© www.clipartof.com
© https://nl.dollarphotoclub.com
© http://www.dreamstime.com/
 
terug
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.