PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Aanstaande zondag Aanstaande zondag
Alle komende kerkdiensten zijn live stream te volgen via Kerkdienstgemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1088/events

Erediensten

Vooraf 
Sinds de lockdown situatie van 17 december kunt u niet de kerkdienst in de kerkzaal bezoeken.
U kunt dus alleen via internet de kerkdienst als online dienst volgen.
Maar er komt een kleine verandering aan; 2 weken na uw vaccinatie kunt u de kerkdienst bezoeken. 
Zie de zondagsbrief van 2 mei voor de overige bepalingen.
 
------------------------
 
Zondag 16 mei 10:00 uur. Ds Catharinus B. Elsinga.
Zondag Exaudi ‘Hoor, HERE, hoe ik luide roep’                  
Thema: Volg je roeping
Schriftlezing Oude Testament: 2 Koningen 2:1-14  

Schriftlezing Nieuwe Testament: Handelingen 21:10-14 
------------------------
 
Komende zondagen Komende zondagen
Pastorale uren
De pastorale uren zullen voorlopig nog helaas geen doorgang vinden. Daarna wordt gekeken of dat al weer verantwoord is.
---------------------   

 
Zondag 23 mei 10:00 uur. Ds Dick van Bart. We vieren het Pinksterfeest
 
---------------------
 
Voorgaande zondagen Voorgaande zondagen
Zondag 9 mei 10:00 uur. Voorganger Henriet Veenstra.
Dhr. John Löwenhardt. "Preek van de Leek". 
Een goed verhaal!!
Deze keer een voorbeschouwing van een bijzondere dienst, de dienst op 9 mei, een preek van de leek en dan wel weer een heel bijzondere. We worden meegenomen naar de oorlogsjaren, ook in Almelo, we worden deelgenoot van de lotgevallen van een Joodse familie in oorlogstijd, van onderduiken en alles wat de oorlog maar kon brengen. Maar we worden ook meegenomen in prachtige Joodse woorden en begrippen die toen en nu en voor altijd actueel zijn en ons mogen inspireren en raken. We lezen uit de Tora en er klinkt indrukwekkende Joodse muziek. Henriët zal voorgaan in de dienst, dhr. Löwenhardt zal de preek van de leek uitspreken. Wil allen die dit lezen eens nagaan of er mensen zijn in eigen familie- of vriendenkring die dit thema, dit geladen en beladen onderwerp met ons zouden willen meemaken. Nodig hen uit om via kerkdienst gemist deze bijzondere viering mee te maken. Natuurlijk willen we elke dienst graag delen met velen, maar deze dienst zal wel eens vele snaren kunnen raken, ook van buiten onze gemeente.

------------------------
Zondag 2 mei 10:00 uur. Dick van Bart
LezingO.T Deuteronomium 4:32-40; N.T.: Johannes 15:1-8

------------------------
 
Zondag 25 april 10:00 uur. Ds Koos Sluiter

------------------------


Zondag 18 april 10:00 uur. Ds Harm Veltman.
Lezing OT: Micha 4: 1 – 5. Lezing Evangelie  Johannes 21: 15 – 24
 
------------------------
Zondag 11 april 10:00 uur. Voorganger geestelijk verzorger Sape Visser. Naam van de zondag: Quasimodo geniti
Thema van de kerkdienst: “Wees niet ongelovig, maar geloof!”
De lezingen zijn: OT Jesaja 26: 1 - 13 en NT ...
 
------------------------
Pasen 4 april 10:00. Voorganger is ds Dick van Bart.
Thema van de dienst: "Er is een hand".
Het belooft een mooie Paasdienst te worden met diverse bijdragen van NOACH JONG

Gedicht uit de preek “Er is een hand”

Er is een hand
aan het begin van de tijd
licht wordt ten goede gegeve
het leven de liefde gewijd
de mens boven speling verheven
tot Godskind, geliefd en geleid

er is een hand
boven de tijd
een betrouwbare wachter
al wat mensen
ten kwade onaf is
blijft in de duisternis achter

er is een hand
onder de tijd
die wegdraagt van toeval en lot
al wat mensen in liefde ontvalt
is voorgoed en ten goede
geborgen bij God

er is een hand
aan het einde van de tijd
al wat God
en wat mensen ooit
in liefde begonnen
wordt volmaakt en voltooid

Rein Algera

Stille zaterdag 3 april 21:00. Voorganger is ds Dick van Bart
Liturgisch bloemstuk
We vieren vandaag het feest van de opstanding.
In de afgelopen weken hebben we alle werken van barmhartigheid uitgebeeld.
Nu komt het er op aan dat we onze eigen barmhartigheid laten zien.
“Wie God lief heeft moet ook de ander lief hebben” lezen we in het evangelie van Johannes.
We zien een groen hart vol met bloemen!
Een hoopvol begin van een nieuwe tijd.

NOACH Jong - Pasen, ik ben er voor jou.
Ondanks deze voortdurende gekke en afstandelijke tijd, willen we de gezinnen van NOACH Jong laten weten dat we er voor ze zijn en ze blijven betrekken. Daarom brachten Olivia, Theo en Gonneke het werkboekje van Kliederkerk thuis (ook voor stoere jongeren en nieuwsgierige volwassenen) en lekkere paaseitjes huis-aan-huis langs.
In de diensten hoort en ziet u NOACH Jong ook langskomen. In de Gedachten van Jongeren over de Stille Week (hoe zou dat zijn geweest tijdens een lockdown), TikTokfilmpjes die het Paasgevoel laten zien en in een voorleesverhaal over Kikker en de vreemdeling.
Fijne Paasdagen namens jeugdouderlingen Theo en Gonneke!
------------------------
 
Kerkdiensten Stille week en Pasen 

Goede vrijdag 2 april 19:30. Voorganger is ds Dick van Bart

Vandaag staat de kruisiging van Jezus centraal.
Het kruis van stekelige takken staat te midden van judaspenning, waarmee het verraad wordt uitgebeeld.
Het hart van stenen is gesloten.
We keren ons naar binnen.

------------------------

Witte donderdag 1 april 19:30. Voorganger is ds Dick van Bart

Het delen van brood en wijn verbindt ons met het verhaal van witte donderdag.
Als vervolg op de schikkingen met het open hart in de 40-dagentijd zien we nu de korenaren in een
hartvorm om de glazen met wijn.


 
Zondag 28 maart 2021. Voorganger is Jaap Bredeveld. 
6e zondag van de Veertigdagen, Palm- en Passiezondag.
Thema van de kerkdienst: ‘Is dat mijn koning…?’
De lezingen zijn OT Jes. 50:4-7 en NT Marcus 11:1-11; Marcus 15:16-20

Liturgisch bloemstuk - 
Palmzondag.
Vandaag hebben we het open hart verplaatst naar het doopvont waar het onze verbondenheid zichtbaar maakt.
In de schikking besteden we  aandacht aan Palmzondag .
De witte roos staat symbool voor Jezus die op weg is naar Jeruzalem.
Langs de weg staan bloemen die de juichende menigte verbeelden.
Zo vieren we samen het begin van de stille week.
 
------------------------
Zondag 21 maart 2021. Voorganger ds. C. Koole uit Schoonhoven.
Lezing
: Johannes 12:20-36
  Vijfde zondag 40 dagen
Vandaag lezen we in Mattheus 25:35 “Ik had honger en jullie gaven mij te eten”. Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben gebeden om een zegen over onze oogst. We zien in de schikking korenaren als symbool voor het brood dat we mogen delen met elkaar. Ook de bonen uit de schikking van biddag zien we terug. Als je goed kijkt zie je hier en daar een sprietje groen als teken dat er uit zaad nieuw leven ontstaat. Het open hart met de rode draad blijft onze verbinding vertolken.


 
------------------------
Zondag 14 maart. Voorganger: ds Arie van Houwelingen
Thema
van de kerkdienst: Voorproefjes
Kleur van het kerkelijk jaar deze zondag : Paars, eigenlijk oud roze

Naam van de zondag: Laetare Laetare (Latijn voor Verheugt U) of halfvasten is de vierde zondag in de Veertigdagentijd, een periode van bezinning in het christendom als voorbereiding op het Paasfeest. Op deze zondag wordt gevierd dat de vastentijd halfweg is en dat het Paasfeest in aantocht is. Vanaf de negende eeuw had deze zondag een feestelijk karakter. Op deze dag schenkt de paus ook de Gouden Roos wat ook de naam Rozenzondag verklaart.

Vierde zondag 40 dagen
Vandaag zegt Jezus in het evangelie van Mattheus: “Ik was naakt en jullie kleedden mij”
Wat je met kleding biedt is waardigheid en warmte.
Voor deze schikking hebben we de glazen omwikkeld met touw. Een  touw accentueert de open hartvorm. Tussen de bloesemtakken liggen toefjes wol als teken van warmte.
De bloeiende takken laten zien dat er nieuw leven  ontstaat, ook al is het nog donker.
Het kleine stukje roze ondersteunt deze gedachte.


 
------------------------
 
Biddag - woensdag 7 maart 19:30. Voorganger mevr. Jeanne Willems
Biddag, een dag om stil te staan bij de aarde,die ons goede vruchten geeft.
We zien in de glazen gedroogde vruchten die wachten om te ontkiemen.
De witte tulpen worden door de vorm van hun bladeren geassocieerd met biddende handen.
Bij het open hart ligt zwarte aarde, wachtend op de zaden.
Hoe en wanneer de zaden ontkiemen weet alleen onze Schepper. Wij kunnen zorgen voor goede omstandigheden van water, aarde, licht en warmte.
Wij bidden vandaag om Gods zegen en vragen of wij goede rentmeesters mogen zijn.
 
------------------------

Zondag 7 maart. Voorganger is ds. Bert Kozijn.

Liturgisch bloemstuk - Derde zondag 40 dagen

Derde zondag Vandaag horen we dat Jezus zegt: “Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op” Onderdak geven is zorgen voor veiligheid en een thuis. We hebben dat uitgebeeld met kleine bloemetjes die beschermd worden door een groot blad. De vogelnestjes naast het open hart , staan symbool voor veiligheid en roepen ook ons op barmhartig te zijn.
(Op woensdat 10 maart is er biddag om 19:30. Voorganger is mevr. Jeanne Willems).
 
------------------------
Zondag 28 februari -  zondag Reminiscere
Voorganger is ds. GertJan Lambers Heerspink.
De lezing is uit Marcus 9 : 2 - 10

Liturgisch bloemstuk - Tweede zondag 40 dagen

Vandaag staat de schikking in het teken van water. “Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken” zegt Jezus. De glazen zijn gevuld, we zien blauwe bloemen in het water drijven als teken van de verbinding tussen hemel en aarde. Dorst naar water kan ook betekenen dorst naar God. Het hart van barmhartigheid geeft ons moed om zorg te dragen voor onze medemens


 
------------------------
Zondag 21 februari
Voorganger is ds Harold Schorren.

Liturgisch bloemstuk - Eerste zondag 40-dagen

De basis van de schikking is een open hart dat geaccentueerd wordt door onze rode draad van verbinding. Vandaag staat de tekst uit Mattheus centraal waar Jezus zegt: “Ik was ziek en jullie bezochten mij”. De vergeet-mij-nietjes en de blauwe druifjes roepen ons op zorg te dragen voor elkaar.

------------------------

Zondag 14 februari
Voorganger is ds Egbert van Houwelingen.
De lezingen zijn: Leviticus 13: 1 - 8 en Marcus 1, 40 – 45
 
------------------------

Zondag 7 februari
Voorganger is ds Marco Montagne.
De lezingen zijn: OT Psalm 142 en NT Marcus 1: 29-39
 
------------------------


Zondag 31 januari
Voorganger is ds Siebe H. Hiemstra
. De lezingen zijn: OT Deuteronomium 18: 15-18 en NT Marcus 1: 21-28
 
------------------------

Zondag 24 januari
Voorganger is ds Dick van BartOecumenische dienst in NOACH
 
------------------------
Zondag 17 januari
Voorganger is ds A. van Houwelingen.
Thema
van de kerkdienst: Op zoek naar de vreugde.
De lezingen zijn: OT Jesaja 62, 1-7 en NT Johannes 2, 1-11
 
------------------------

Zondag 10 januari 2021
Voorganger is ds Harm Veltman. De lezingen zijn OT: Jesaja 55: 1 - 11 en NT Marcus 1: 1 - 13
 
------------------------

Zondag 3 januari 2021
Voorganger is mevrouw dr Maria de Vries-Smelt. Het THEMA van de dienst is: Kom en zie!
De lezingen zijn: Oude Testament, Jesaja 42: 1 t/m 4 en Nieuwe Testament, Johannes 1: 29 t/m 39   
 
------------------------
 
En dan zijn we nog het jaar niet uit want we hebben ook nog Zondag 27 december.
Dit is de Top 20000-dienst. We zullen hier geen koor hebben om de bekende redenen. Maar we vinden al of niet direct uit de Top-2000-lijst genoeg liederen die ons een beetje moed geven in deze donkere dagen. Gonneke heeft ook al toegezegd om mee te werken aan deze dienst. Dus dat wordt ook een dienst voor jong en oud. 
 
------------------------
Liturgisch bloemstuk Kerst 2020
Na het wachten in de adventsweken vieren we vandaag dat het Licht in de wereld mag schijnen.
De stronk mag bloeien!
De witte sterren stralen te midden van het licht van de kaarsen.
De rode kerstkaars  laat Gods liefde voor de wereld zien.

Donderdag 24 december alleen online kerkdienst: 22 uur. Kerstnacht.
De voorbereidingsgroep heeft er weer iets moois van proberen te maken. Het thema is: Wees niet bang! Maar blijkbaar is er heel wat om bang voor te zijn. Je hoort het wel 365 keer in de Bijbel. Iedere dag kent zijn eigen zorgen en toch: Wees niet bang! Bij al die dingen waar je als een muur teenop ziet. Misschien dat er ook wat licht schijnt. De jongeren willen dit symbolisch voor ons gestalte gaan geven.
Dat sluit ook mooi aan bij hun rode draad in deze weken : Van zwijnenstal naar Kerststal.
We lezen Lucas 1 : 26-33 en Lucas 2:1-7. De zang in de dienst wort verzorgd door Henriet Veenstra en Jolanda Voorzee.

Als aanvulling achteraf de teksten bij de stenen met de angstwoorden van de jeugd en de tekst bij het lied van Leonard Cohen.

“Wees niet bang”, zegt de engel tegen Maria.
Ondanks angst, schaamte en afwijzing
wordt een kind geboren dat de wereld zal veranderen.
Zie ook de tekst aan het begin van de liturgie, uitgesproken door de ouderling.
 
En dan de vraag aan de jongeren:
Waar zijn wij bang voor?
Wat draag jij met je mee. Wat bezwaart jou?
 
Dan worden de jongeren uitgenodigd een steen te pakken met een woord erop dat ze herkennen, een angstwoord in hun leven.
Ze kunnen ook een steen pakken waar nog niets op staat om daar zelf hun eigen ervaringswoord op te schrijven.
Ze houden de steen even vast om te voelen hoe zwaar zo’n steen is.
Rondom een brandende kaars leggen zij vervolgens de stenen, waarvan ze een gezamenlijk bouwwerk maken.
Iemand van de leiding zet tussen de stenen waxinelichtjes.
  
Als iedereen zijn/haar steen heeft gelegd en de waxinelichtjes ertussen zijn geplaatst, zegt hij/zij:
 
Van alles wat ons bezwaart, bouwen wij iets nieuws
En we zien het licht dat er tussendoor schijnt.
Daarmee zijn onze angsten niet weg,
Maar we maken ze hanteerbaar,

Denkend aan de zin van Leonard Cohen:
“There’s a crack in everything, that’s how light gets in”

“Wees niet bang”, zegt de engel tegen Maria.
Ondanks angst, schaamte en afwijzing
wordt een kind geboren dat de wereld zal veranderen.
Zie ook de tekst aan het begin van de liturgie, uitgesproken door de ouderling.

We zien de video van Leonard Cohen; het Anthem:

'Over hoe barsten juist het licht binnenlaten'

https://www.youtube.com/watch?v=Ey4FZE0FNYE

Het begint met een stukje zang
Dan spraak:

In de Japanse cultuur bestaat de Kintsugi techniek
daarbij wordt gebroken porselein niet weggegooid maar opnieuw gebruikt
de brokstukken worden gelijmd met goudlijm
ze worden niet weggedaan maar juist zichtbaar gemaakt
zo ontstaat er een nieuw kunstwerk
There is a crack in everything, that’s how the light gets in
zingt Lennard Cohen in zijn lied Anthem
En die zin doet denken aan de Kintsugi techniek

En aan het volgende verhaal
Over een man die zijn been verloor
De man trok zich terug in het klooster
En voelde zich gebroken over wat hem was overkomen
Zijn diepe verdriet was terug te vinden in de tekeningen die hij maakte
Hij tekende gebarsten vazen en andere beschadigde voorwerpen
In de loop van de tijd vond hij innerlijke rust
En veranderde zijn kijk op het leven

Toch bleef hij barsten in vazen tekenen
Op een dag vroeg iemand aan hem waarom hij dat nog steeds deed
De man antwoordde
Door een barst komt het licht naar binnen
There is a crack in everything, that’s how the light gets in
Zong Leonard Cohen die overleed in 2016

Cohen was een bekende artiest
In een interview zij hij eens
Mijn muziek zijn gemompelde gebeden
Net als die Kintsugi techniek wilde hij met zijn muziek mensen ertoe uitnodigen
dat wat er stuk gaat in een leven, niet te verbergen
Maar open te breken, op te rapen, er iets nieuws van proberen te maken
Met goudlijm, want het mag er zijn
Leonard Cohen omarmde de breuk in zijn leven
Hij dichtte dit op platen waardoor God in zijn leven kon komen
There is a crack in everything, that’s how the light gets in

En Cohen zong nog meer
Hij zong dat God het Halleluja nooit laat verstommen
Eathern bell is all this scream, you got to singing the hallelujah ring
Ook al is de wereld grimmig, door Jou blijf ik van Hallelujah zingen

(Met dank aan ds. Maartje Wildeman Protestantse Gemeente Oudemirdum Nijemirdum Sondel)

Songtekst
Leonard Cohen - Anthem

The birds they sang
At the break of day
Start again
I heard them say
Don't dwell on what
Has passed away
Or what is yet to be
Yeah the wars they will
Be fought again
The holy dove
She will be caught again
Bought and sold
And bought again
The dove is never free
 
Ring the bells (ring the bells) that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything (there is a crack in everything)
That's how the light gets in
 
We asked for signs
The signs were sent
The birth betrayed
The marriage spent
Yeah the widowhood
Of every government
Signs for all to see
 
I can't run no more
With that lawless crowd
While the killers in high places
Say their prayers out loud
But they've summoned, they've summoned up
A thundercloud
And they're going to hear from me
 
(Ring, ring, ring, ring)
Ring the bells that still can ring
 
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything (there is a crack in everything)
That's how the light gets in
 
You can add up the parts
You won't have the sum
You can strike up the march
There is no drum
Every heart, every heart to love will come
But like a refugee
 
(Ring, ring, ring, ring)
Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything (there is a crack in everything)
That's how the light gets in
Ring the bells that still can ring (ring the bells that still can ring)
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything (there is a crack in everything)
That's how the light gets in
That's how the light gets in
That's how the light gets in
Leonard Cohen


Vrijdag 25 december alleen online kerkdienst: 10 uur: Kerstmorgen. Hert thema voor deze hoogtijdag is: Licht in onze ogen. NOACH-jong heeft ook zijn aandeel in deze dienst. We hebben een klein gloria van Hein Stufkens en lezen uit Jesaja 9:1-5 over het schitterende Licht en het Kerstevangelie uit Lucas 2:1-20. Er komt een verhaal van Theo. We horen natuurlijk muziek van onze eigen orgelman Jos, maar ook van Stef Bos: Jij daar in het donker.
Dat belooft toch hopelijk een mooie en feestelijke dienst te worden?

En dan zijn we nog het jaar niet uit want we hebben ook nog Zondag 27 december.
Dit is de Top 20000-dienst Thema: Songs of Hope. We zullen hier geen koor hebben om de bekende redenen. Maar we vinden al of niet direct uit de Top-2000-lijst genoeg liederen die ons een beetje moed geven in deze donkere dagen. Gonneke heeft ook al toegezegd om mee te werken aan deze dienst. Dus dat wordt ook een dienst voor jong en oud.

Laatste kerkdienst dominee Dick van Bart
Het is tevens de laatste dienst van onze dominee Dick van Bart, omdat Dick met emeritaat gaat!!! Dat wensen wij hem van harte toe.  Dank voor de ongeveer 25 jaar dat hij onze predikant was van de NOACH wijkgemeente.
In de toekoemst zal hij nog wel in bepaalde diensten voorgaan.
Het moment van een afscheidsdienst hopen we in het komend half jaar een keer te kunnen houden.
Liturgisch bloemstuk 4e advent
Deze zondag wordt het verhaal van Maria gelezen. Een bijzonder verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt.
De bol met knop staat symbool voor het nieuwe leven.
In de vaas zien we een magnoliatak met knoppen die ook iets nieuws beloven.
Er staat iets bijzonders te gebeuren dat bestemd is voor de hele wereld en voor ieder persoonlijk.
Het Licht komt dichter bij, vier kaarsen mogen branden.


 
------------------
 
Zondag 13 december: 3e zondag van Advent.  We lezen Jesaja 65:17-25 en Johannes 3:22-30.

Derde Advent
Derde advent
Vandaag zien we de kleur roze in de schikking met in de vaas een roze bloem, verwijzend naar het Licht dat dichterbij komt.
We horen over Johannes de Doper als wegbereider naar een betere toekomst.
Voor ieder is deze weg anders, uitgebeeld met dennenappels op het mos.
We mogen vertrouwen op de groene kleur van de hoop, die we terug zien in het mos en de klimop.
Drie kaarsen mogen branden.
------------------
 
Zondag 6 december: 2e zondag van Advent. De lezingen zijn Jesaja 40:1-11 en Johannes 1:19-28.

Tweede advent - liturgisch bloemstuk

Op deze tweede adventszondag zien we al iets meer Licht, twee kaarsen zijn aangestoken.
In de vaas achter de kaarsen zien we nog de vijgentak, waar we vorige week van hoorden in de lezing:’Als er knoppen komen is de zomer in aantocht’.

Nu staan er twee andere takken bij in. In de lezing van vandaag wordt gesproken over een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.
De rechte tak staat symbool voor gerechtigheid en de kronkeltak zegt ons: ‘Wat krom is zal recht worden’.
Zo gaan we op weg naar het Licht van Kerst.

-------------------
Eerste advent- liturgisch bloemstuk
We zien in de schikking vier kaarsen die met ons mee gaan op weg naar Kerst.
Bij de stronk zien we een tak van een vijgenboom.
De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst , maar ook nu al.
De eerste kaars laat een stukje Licht zien.

-------------------


Wilt u een preek nog eens rustig nalezen, dan kan dat.
Op deze pagina "Preken uitgelicht" treft u ze aan.

--------------------
 
Adieu

Ik begon met woorden van Ramses Shaffy: We zullen doorgaan. En dat doen we natuurlijk gewoon. Maar sinds de datum waarop ik pensioengerechtigd was (17 november), ben ik op verzoek nog even doorgegaan. Maar aan het eind van de maand december stopt het dan echt.
Ook dan houdt het leven natuurlijk niet op en zullen we elkaar hopelijk nog veel ontmoeten. Liefst ook “van aangezicht tot aangezicht”, als ook alle coronaperikelen eens achter de rug zijn. Maar voor allerlei werkzaamheden zult u toch bij anderen moeten aankloppen.
Ik hoop volgend jaar en als men dat op prijs stelt, mogelijk nog wel daarna zo af en toe voor te gaan in diensten, en een huwelijk dat door corona al een paar keer opgeschoven is, hoop ik ook nog te doen. Maar voor alle andere dingen moet u toch echt bij een opvolger of vervanger zijn.
Maar kunt u dan niet in dit geval… Dat lijkt me niet goed, ook voor eventuele opvolgers. Best spannend hoe dat proces zal verlopen, nu de wijken druk in gesprek zijn over de toekomst. Maar we geloven dat God zelf met ons mee wil blijven trekken. 
Ik dank u voor al die jaren dat we zo samen mochten optrekken.  Het ga u allen goed. Om het wat plechtig te zeggen, zoals het kopje hierboven het al aangeeft: Gode bevolen.

Of om het met het laatste couplet van Lied 416 te zeggen:
Ga met God en Hij zal met je zijn,

Tot wij weer elkaar ontmoeten,
In zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.


Met hartelijke groet, Dick van Bart
 
-------------------
 
Zondag 29 november: 1e zondag van Advent. Deze dienst stond eerst gepland als mijn afscheidsdienst. We hebben besloten dat vooralsnog maar niet op die manier door te laten gaan. Zoals u waarschijnlijk weet ga ik toch al door tot 1 januari. Als de tijden weer in positieve zin veranderen is er daarna vast nog wel een gelegenheid voor een afscheidsdienst waarin weer iedereen in de kerk kan zijn. En als dat binnen afzienbare termijn niet het geval kan zijn, dan is dat helaas zo. Er zijn ergere dingen. Er zijn velen die werkelijk lijden onder corona.  
1e Advent gaat uiteraard wel door. De lezingen getuigen ook van die verwachting van de Heer en het geloof dat zijn goedheid niet ophoudt: Jesaja 63:19b-64:8 en Marcus 13:24-37.
 
-------------------

Zondag 22 november: Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Voorgangers: Tieska Knotter en Dick van Bart
We gedenken de gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. U heeft er hopelijk begrip voor dat we alleen de nabestaanden kunnen uitnodigen, omdat dan waarschijnlijk al het maximum aantal kerkgangers bereikt zal zijn. Er wordt bij het noemen van iedere naam een lichtje aangestoken en een roos in de vaas gezet. In dit geval doen de voorgangers dat en ook de lichtjes op de tafels laten we nu achterwege. 
We steken daar 1 extra kaars voor aan, waarbij iedere aan zijn of haar geliefde(n) kan denken, die kort- of langer geleden overleden is.  
De lezingen zijn: Deuteronomium 34 in de bewerking van Nico ter Linden en 1 Korintiërs 13: Geloof, hoop en liefde…
Na de zegen kunnen de nabestaanden het kruisje in ontvangst nemen. We vragen ieder dat op gepaste afstand van anderen te doen. 
Er zal koffiedrinken zijn vooraf, maar de voorgangers en ouderlingen zullen niet zoals in andere jaren met de mensen in gesprek gaan. Het is u duidelijk waarom.

Liturgisch bloemstuk
Op deze eeuwigheidzondag  staan we stil bij gemeenteleden en anderen uit onze eigen kring die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Naast de ons zo vertrouwde letter Beth als teken van een veilig huis zien we een schikking met witte bloemen waarin we gras hebben verwerkt.
Het gras verwijst naar de vergankelijkheid van al het leven.
De brandende kaars is het teken van het Licht dat bij ons is.

We zien dat  ook terug in de lichtjes op het doopvont die aangestoken worden
bij het noemen van de namen.
Om de lichtjes heen liggen de kruisjes die na de dienst uitgereikt worden samen met een witte roos.
De klimop die verwerkt is staat symbool voor trouw en eeuwig leven en houdt de herinnering vast aan onze dierbaren.
Tussen de kruisjes ligt een rode draad als teken van verbondenheid. Corona
Op de site van de Raad van kerken lees ik: 

We hoeven niet bang te zijn. Ook als de stormen van het leven over ons heen komen, blijft God bij ons. De opdracht is om Kerk te zijn zoals Jezus die wil. Dit is de kern van de meditatieve bijdrage van de trappistenmonnik-bisschop Lode van Hecke in de bundel Kerk in tijden van corona van uitgeverij Adveniat. Die positieve toon van hoop en bemoediging kenmerkt de hele bundel. Uitgever en programmamaker Leo Fijen nam het initiatief tot dit boek. 
Als u meer daarover wilt lezen, vindt u het onder:
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/08/bemoediging-in-tijden-van-corona/
Hartelijke groet en blijf hopelijk gezond en beterschap voor de mensen die inmiddels wel getroffen zijn door het coronavirus (en andere dingen natuurlijk)
Dick van Bart

Een hart onder de riem steken
Ik heb deze uitdrukking altijd wat vreemd gevonden. De omgekeerde uitdrukking komt ook voor, maar die vind ik nog vreemder: Een riem onder het hart steken. Je riem zit toch meestal een stuk lager dan je hart?
Maar deze uitdrukking schijnt uit het soldatenleven te komen. Een soldaat droeg zijn riem schuin  over zijn borst. En hart betekent hier dan zoiets als:moed.. Iemand moed inspreken.in bange tijden. Ik zou zelf deze tijd, zoals soms gebeurt, niet als oorlog willen zien. Dat lijkt me nog veel erger. Maar elkaar een beetje moed inspreken in deze tijden, lijkt me heel goed. Bij deze.  
Dick van Bart

Corona - eerder
Corona duurt maar voort. 2e en 3e golven. En in het geloof lijkt het alleen maar eb. 
Is dat zo? We zien des te meer mensen online verbonden met de diensten en zelfs de collectes zijn meer dan gewoon. 
Dus blijkbaar bieden penibele tijden toch ook nieuwe kansen voor het geloof. 
Hoe dan ook. Ter bemoediging eerst maar eens een eigentijds gedichtje.

#Psalm23

De Heer is mijn helpdesk
ik zoek hem in de cloud
mijn vertrouwen wordt geüpdatet
als hackers mijn beeld op zwart gooien
dan maakt Hij mij vrij
reset mijn leven
alles onder ctrl.

Groet
Zo blijven het vreemde tijden. Bij schrijven komt er al weer een beperkt aantal mensen in de kerk. Dat is leuker dan helemaal tegen lege stoelen aankijken, maar we zien natuurlijk zeer uit naar het moment dat we elkaar weer zonder beperkingen kunnen ontmoeten. Je merkt dat iedereen behoorlijk coronamoe wordt, en de weerstand tegen maatregelen zie je toenemen. Toch zullen we het moeten volhouden, tot het echt niet meer nodig is. De ernst van de ziekte en de eventuele gevolgen daarvan zijn zeker niet te onderschatten.

Met hartelijke groet,
Dick van Bart
--------------------------
Pastorale uren
De pastorale uren zullen dit kalenderjaar nog helaas geen doorgang vinden. Daarna wordt gekeken of dat al weer verantwoord is.
 
--------------------------
 
NOACH JONG
De jongeren van NOACH-jong zijn druk bezig met het thema: 
We maken er een zooitje van. 
De aarde wordt uitgeput. Het milieu wordt vervuild. Wat moeten we daar allemaal mee? Maar het wordt straks toch gelukkig ook weer Advent. Een tijd van hoop en verwachting die uitloopt op de geboorte van het Christuskind. 
Zij hebben dan ook de mooie vondst bedacht: Van zwijnenstal naar Kerststal. 
Wat kunnen wij zelf betekenen om van deze aarde een mooiere plek te maken? 
Soms zijn dat hele simpele dingen. Je gooit natuurlijk geen afval op straat, maar als iedereen iedere dag één stukje zwerfafval opraapt, moet je eens zien dat het al een stuk opgeruimder wordt. Gewoon doen. En als anderen het zien, schaam je niet, maar raap in dat geval als voorbeeld twee stukjes op! 
Op verschillende zondagen in deze tijd zullen zij in de diensten hier iets over komen vertellen. We zijn benieuwd!
Zondag 20 december - alleen online kerkdienst: 4e zondag van Advent. 2 Samuel 7:4-16 en Lucas 1:26-38.
Ds Dick van Bart gaat voor.

Zondag 15 november: 9e zondag van de herfst. De Taizéviering die gepland was gaat niet door.
Onze voorganger zal zijn  Sape Visser, bekend als geestelijk verzorger in het ZGT 

Zondag 8 november: 8e zondag van de herfst. Dit is de oogstdienst. De ouderen en anderen die extra aandacht nodig hebben ontvangen weer een attentie vanuit de kerk. 
We lezen Jesaja 48:17-21 en Matteüs 25:14-30.

Dankdag:

Woensdag 4 november: 19.30 uur Dankdag. We vieren deze met een vesper.Er zal niet een gemeenteavond achteraan zijn, om overbekende redenen. We willen als kerk het liefst zo voorzichtig mogelijk met elkaar omgaan. De kerk mag vooral een bron van hoop zijn en niet van soms levensgevaarlijke besmettingen.
We lezen Deuteronomium 24:15 en 16 en Matteüs 20:1-16.

Liturgisch bloemstuk
We zien een schikking met producten van de herfst.
De druivenranken verwijzen naar de oogst uit de wijngaard.
We danken God dat er elk jaar een nieuwe oogst is om ons te voeden en dat wij werkers in de wijngaard mogen zijn.Zondag 1 november: 7e zondag van de herfst. Dit is een schooldienst met de Zegge. De kinderen en hun ouders kunnen niet lijfelijk in de dienst aanwezig zijn, maar we zullen daar toch aandacht aan besteden met hopelijk de nodige filmpjes en andere inbreng van de kant van de school.  --------------------------
Zondag 25 oktober:6e zondag van de herfst. Deze dienst is een ZWO-dienst. Die letters staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Samen met de plaatselijke ZWO-commissie zullen we deze dienst invulling geven.

Zondag 18 oktober: 5e zondag van de herfst. De lezingen zijn: Ezra 3:10-4:5 en 4:24-5:5a. Mogelijkheid van bediening van de Doop.
--------------------------
 
Zondag 11 oktober: 4e zondag van de herfst. De lezingen zijn Ezra 1 en 3:1-6 en Matteüs 22:1-14.
Deze zondag valt samen met het Joodse feest: Simchat Thora, vreugde der wet.
--------------------------
 
Zondag 4 oktober: 3e zondag van de herfst. ds Harold Schorren gaat dan voor. Het rooster geeft aan: Daniël 6:1-29 en Matteüs 21:33-43.
--------------------------
 
 
40 dagen-
tijd kalender

meer
 
Facebook
Hier gaat u naar de facebook pagina van NOACH
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
Meet and Eat met vluchtelingen    
 
Een goed verhaal - Jaarthema 2019-2020
meer
 
Wijknieuws

  meer
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.