PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Aanstaande zondag Aanstaande zondag
Alle komende kerkdiensten zijn live stream te volgen via Kerkdienstgemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1088/events

Het is dus niet de bedoeling dat u naar de kerk toekomt, maar u kunt thuis meekijken.

Wilt u een preek nog eens rustig nalezen, dan kan dat.
Op deze pagina "Preken uitgelicht" treft u ze aan.

Zondag 20 september. 1e zondag van de herfst. Een andere plaatselijke collega gaat dan voor, Catherinus Elsinga. 
Thema: Blinden, kijk! Doven, luister! 
Lezing Oude Testament: Jesaja 42:18 – 43:8.
 
--------------------------
 
Doopgesprek
Er is de mogelijkheid voor een doopgesprek op woensdag 7 oktober in de kerk voor de doopdienst van 18 oktober, 20 uur. Ik vraag u zich wel van te voren aan te melden, zodat we weten of er gegadigden zijn. Als dat zo is spreken we door over de betekenis van de doop en kunnen doopouders ook liederen ed aandragen voor de dienst.
 
Pastorale uren
De pastorale uren zullen dit kalenderjaar nog helaas geen doorgang vinden. Daarna wordt gekeken of dat al weer verantwoord is.

Groet
Zo blijven het vreemde tijden. Bij schrijven komt er al weer een beperkt aantal mensen in de kerk. Dat is leuker dan helemaal tegen lege stoelen aankijken, maar we zien natuurlijk zeer uit naar het moment dat we elkaar weer zonder beperkingen kunnen ontmoeten. Je merkt dat iedereen behoorlijk coronamoe wordt, en de weerstand tegen maatregelen zie je toenemen. Toch zullen we het moeten volhouden, tot het echt niet meer nodig is. De ernst van de ziekte en de eventuele gevolgen daarvan zijn zeker niet te onderschatten.

Met hartelijke groet, Dick van Bart
--------------------------
 
Komende zondagen Komende zondagen
Zondag 27 september. 2e zondag van de herfst. Ook een collega woonachtig in Almelo gaat dan voor: Arie van Houwelingen. Het rooster geeft aan Exodus 18:1-4 en 25-32 en Matteüs 21:23-32.

Zondag 4 oktober: 3e zondag van de herfst. Harold Schorren gaat dan voor. Het rooster geeft aan: Daniël 6:1-29 en Matteüs 21:33-43.

Zondag 11 oktober: 4e zondag van de herfst. De lezingen zijn Ezra 1 en 3:1-6 en Matteüs 22:1-14.
Deze zondag valt samen met het Joodse feest: Simchat Thora, vreugde der wet.

Zondag 18 oktober: 5e zondag van de herfst. De lezingen zijn: Ezra 3:10-4:5 en 4:24-5:5a. Mogelijkheid van bediening van de Doop.

Zondag 25 oktober:6e zondag van de herfst. Deze dienst is een ZWO-dienst. Die letters staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Samen met de plaatselijke ZWO-commissie zullen we deze dienst invulling geven. 

Pastorale uren
De pastorale uren zullen dit kalenderjaar nog helaas geen doorgang vinden. Daarna wordt gekeken of dat al weer verantwoord is.

Doopgesprek
Er is de mogelijkheid voor een doopgesprek op woensdag 7 oktober in de kerk voor de doopdienst van 18 oktober, 20 uur. Ik vraag u zich wel van te voren aan te melden, zodat we weten of er gegadigden zijn. Als dat zo is spreken we door over de betekenis van de doop en kunnen doopouders ook liederen ed aandragen voor de dienst.


 
 
Voorgaande zondagen Voorgaande zondagen
Zondag 13 september. 13e zondag van de zomer. Collega Koos Sluiter gaat dan voor. Op het rooster staan als lezingen Exodus 32: 7-14 en Matteüs 18:21-35. Maar gastpredikanten zijn er natuurlijk vrij in om daar eventueel van af te wijken.

(Dick v Bart: Zelf ga ik dan voor in mijn eerste gemeente Schoonhoven en heb daarna nog vakantie t/m 4 oktober).
 
--------------------------
 
Zondag 6 september. ds Dick van Bart. Dit is de startzondag. Helaas geen zang van Together.  We hebben al en paar keer al wel de gewaardeerde medewerking van enkele zangers, en daar blijft het deze keer ook bij. Ook unnen we de Startzondag niet houden zoals anders. De dienst zal als thema hebben het PKN jaarthema "Het goede leven...".
De lezingen zij  Exodus 33:7-11 en Matteüs 18:15-20.
 
--------------------------

Zondag 30 augustus. 11 e zondag van de zomer. We lezen uit de profeet Jeremia 7:23-28 en Matteüs 17:14-20.
--------------------------
 
Zondag 23 augustus. 10 e zondag van de zomer. Kees Bergström gaat dan voor. Op het rooster staan als lezingen: Jesaja 51:1-6 en Matteüs 16:21-27.
--------------------------
​​​​​​​
Zondag 16 augustus. 9 e zondag van de zomer. ds Dick van Bart. De gezamenlijke diensten met De Bleek zijn weer ten einde. Ieder viert weer in, of vanuit zijn eigen kerk.
We lezen uit Jesaja 56:1-7 en Matteüs 15:21-28.
--------------------------

Zondag 2 augustus. 7 e zondag van de zomer. De dienst is in NOACH. De lezingen zijn uit Nehemia 9:15-20 en Matteüs 14:13-21.
--------------------------

Zondag 26 juli. 6 e zondag van de zomer. De dienst wordt verzorgd door de Bleek. Monica Schwarz gaat voor. NOACH is gesloten.
--------------------------

Zondag 19 juli. 5 e zondag van de zomer. De dienst wordt verzorgd door NOACH. Op het moment van schrijven, kijken we of we al weer mensen kunnen toelaten in de kerk. Houd u
voor nadere gegevens ook de zondagsbrief in de gaten. Er stond voor deze zondag ook een
Avondmaal gepland, maar dat laten we vooralsnog niet doorgaan.
We lezen uit Jesaja 40:12-25 en Matteüs 13:24-30 en 36-43.
--------------------------

Zondag 12 juli. 4 e zondag van de zomer. Dit is een gezamenlijke dienst met de Bleek. Er is
geen dienst in NOACH.
--------------------------

Zondag 28 juni, 2e zondag van de zomer: Voorganger is ds. Marianne Benard-Boertjes. Zij is verbonden als Geestelijk verzorger aan TriviumMeulenbeltZorg.
Thema
van de kerkdienst: Wat is je bron?
De lezingen zijn: Exodus 17: 1 – 7   en  Johannes 4: 13 + 14 
 
--------------------------

Zondag  21 juni: 1e zondag van de zomer. Voorganger is Sifra Baayen. De aangegeven lezingen zijn Jeremia 20:7-13 en Matteüs 10:16-33.
 
--------------------------

Zondag 14 juni: Mw. Trudi  Lambers Heerspink is onze voorganger.
Het thema van de dienst is: Wie ben ik?
Lezing uit het Aloude Testament  uit Genesis 4: 
en lezing uit het Tweede Testament : Lucas 15: 11-32

Organist              :        Jos Keijzer
Lector                  :        Sonja Warnar
Zang                    :        Monica Schwarz
--------------------------

Zondag 7 juni: Zondag Trinitatis. Deze zondag stond gepland als mogelijke doopdienst. Dat komt nu te vervallen.
De lezingen zijn: Exodus 34:4-9 en Matteüs 28:16-20.

--------------------------
 
Aanstaande zondag 31 mei 2020 10:00 uur - Pinksteren
Ds Dick van Bart gaat voor. We noemen de namen van de dopelingen.

We lezen Exodus 24 en Handelingen 2:1-24.
--------------------------

Aanstaande zondag 24 mei 2020 10:00 uur - 7e zondag van Pasen
DS Siebe Hiemstra gaat voor.
--------------------------

Aanstaande zondag 17 mei 2020 10:00 uur - 6e zondag van Pasen.
Ds Harm Veltman gaat voor. De lezingen zijn: OT: Exodus 20: 1 - 21 en NT: Johannes 16: 16 - 24
 
--------------------------

Zondag 10 mei 2020 10:00 uur 5e zondag van Pasen -
Schriftlezingen: O.T.: Exodus 19 en N.T.: Johannes 14:1-14
 
--------------------------

Vesper
Aanstaande woensdag6 mei 2020 om 19:30 wordt in NOACH een vesper gehouden waarin zij die in de afgelopen periode zijn overleden, herdacht zullen worden, de kruisjes opgehangen en de bladzijde in het gedachtenisboek gevoegd.
Voorgangers zijn Tieska Knotter en ds Dick van Bart. Lezing uit Openbaring 21:1-4
 
--------------------------

Aanstaande zondag 26 april 10:00 uur -  3e zondag van Pasen
Schriftlezing uit het O.T.: Exodus 16:28-17:7 en N.T. Johannes 21:1-14
 
--------------------------
 
Aanstaande zondag 3 mei 2020 10:00 uur -  4e zondag van Pasen -
Schriftlezingen: O.T.: Exodus 17:8-16 en N.T.: Johannes 10:1-10
Aan het einde van de dienst zingen we het Wilhelmus: Lied 708: 1 en 6
 
--------------------------

Anstaande zondag 19 april vieren we een aangepaste Taizé kerkdienst.
Met opgenomen beeld van de Taizé dienst van 19 november 2019 en met live beeld kunnen we toch een Taizé
dienst uitzenden.
Zondag 12 april 10:00 uur: "De opgestane Heer"

Gedicht uit de preek van Paasmorgen

 

Paasmorgen

Dank u God voor deze morgen,
als een teken van uw trouw.
Om het ieder te vertellen
man en vrouw.

Vol is de straat overal,
vol van uw boodschap van liefde.
Woord dat het donker doorkliefde.
Licht is de straat overal.

Toekomst is er voor uw aarde.
Tegen angst en ziekte in.
Klinkend verhaal van grote waarde
Zin voor zin.

Zingend uw naam te verhogen
Mensen als nieuw opgetogen
Om uw gemeente te zijn.
Opstanding als hun refrein.

Dank u God voor deze morgen,
als een teken van uw trouw.
Om het ieder te bezorgen
man en vrouw. Amen. 

Stille zaterdag 11 april aanvang dienst 21.00 uur,
 
 

U komt mij, lieve God,
zo nederig nabij,
in dagen van gemis
en moeite vindt u mij.

U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,

een man van smarten die
ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend,
o Heer, die bij mij zijt,

ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.

 
 
Paaszondag 12 april aanvang dienst 10.00 uur, lezingen O.T. Exodus 14: 15 en 15: 1a; Lezingen N.T. Johannes 20: 1 t/m 18.

Goede Vrijdag 10 april aanvang dienst 19.30 uur,


Witte donderdag 9 april aanvang dienst 19.30 uur, lezingen naar Marcus 14 (Eigen verhaal);

Liturgisch bloemstuk Witte donderdag 2020

---------------------------

Zondag 5 april Palmzondag - geen kerkdienst in de kerk, maar wel een uitzending via Kerkdienstgemist.nl
Palmpasen: Schriftlezing uit het O.T.: Exodus 11:1-10 en N.T.: Matteüs 21:1-11 
 
Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

---------------------------

Zondag 29 maart - geen kerkdienst in de kerk, maar wel een uitzending via Kerkdienstgemist.nl
5e zondag in de veertigdagentijd.
We lezen Exodus 9:13-35 en Johannes 11: en 17-44.

----------------------------
 
A.s. zondag 29 maart wordt er vanuit NOACH een kerkdienst uitgezonden via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1088/events
 
Een kerkdienst zonder gemeenteleden, maar we proberen wel zoveel mogelijk gemeenteleden op de hoogte te brengen dat deze dienst uitgezonden wordt.
Dus daarom bij deze : geef het door en zegt het voort…

Zondag  29 maart 2020

10.00 uur
Kerkdienst vanuit NOACH.

Het is niet de bedoeling dat u naar de kerk toekomt, maar u kunt thuis meekijken.

De collectes die voor deze zondag op het rooster staan zijn voor

*Kerk in Actie – vakanties met aandacht ( diaconale vakanties)  en voor
* NOACH (eindcollecte).
U kunt hieraan deelnemen door uw bijdrage, onder vermelding van de bestemming, over te maken naar het rekeningnummer van de wijkkas NL73 RABO 0301 343403 t.n.v. Protestantse Gemeente Almelo
Dick van Harlingen zorgt dat het op de goede plek terecht komt.

 

----------------------------

Zondag 22 maart geen kerkdienst in de kerkzaal - wel via internet !!!!

Beste leden van wijkgemeente NOACH,
 
Gezien de maatregelen, vanuit de overheid genomen op 12 maart 2020 tegen verspreiding van het coronavirus, heeft de Protestantse Kerk in Nederland een advies uit doen gaan om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen, ook als het gaat om kerkdiensten, niet door te laten gaan.
 
Mede op advies van het moderamen van de AK, hebben we als moderamen van wijkgemeente NOACH besloten ons te houden aan de richtlijnen.
 
22 en 29  maart 2020 zullen we via internet digitale kerkdiensten houden in NOACH. 
 
Een moeilijke, maar ons inziens, noodzakelijke beslissing. Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, zullen wij ons opnieuw beraden en u daarvan op de hoogte stellen.
 
De activiteiten van NOACH Jong in het kader van de soberheidsactie gaan ook niet door.
 
Via alle mogelijke communicatiekanalen proberen we zoveel mogelijk gemeenteleden met dit bericht te bereiken, maar we realiseren ons dat niet alle mensen over internet/ e-mail beschikken. We vragen u dan ook dit bericht zoveel mogelijk te verspreiden in uw omgeving. Spreekt u mensen, zegt het voort!
 
Op zondag 15 maart wordt op NPO2 om 9.20 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk uitgezonden. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.
 
We kunnen ons voorstellen dat u teleurgesteld bent en/of dat dit bericht vragen bij u oproept. Neemt u gerust contact op met het scribaat, Ds. Dick van Bart, of Rob Franken.
 
scriba.noach@pga-almelo.nl , 06 53369934
dickvanbart@gmail.com , 0546 473273
rob.ch.franken@gmail.com , 0546 871767
 
Voor vragen met betrekking tot de activiteiten van NOACH jong kunt u zich wenden tot Gonneke Bennes (gonnekebennes@gmail.com)
 
Namens het moderamen van wijkgemeente NOACH,
Sander en Marjan Smits

                                  ------------------------------------------


Zondag 8 maart: 2e zondag in de Veertigdagentijd.  Collega Marco Montagne gaat dan voor. Zo leren we ook de voorgangers uit de verschillende wijken beter kennen. Het leesrooster geeft aan Exodus 4:18-31 en Matteüs 17:1-9. 

Liturgisch bloemstuk
2de Zondag veertigdagentijd

In deze weken volgen we Jezus op zijn weg naar Jeruzalem.
Het is geen gemakkelijke weg, er is wantrouwen en kritiek, 
maar dan gebeurt er iets bijzonders op de berg. 
Jezus  staat in een stralend wit licht en Mozes en Elia voegen zich bij hem.
We hebben dit uitgebeeld met de drie hoge witte bloemen .
De leerlingen staan er verwonderd bij en zouden het liefst  daar blijven.
Maar Jezus  zegt weer : ‘Sta op” en breng dit Licht naar de wereld zodat Gods kracht zichtbaar wordt.

Woensdag 11 maart: 19.30 uur vesper voorafgaande aan de gemeenteavond. 
Bij de gemeenteavond bespreken we het Heilig avondmaal. 

We hebben lang de vorm gehanteerd dat alle gemeenteleden eerst brood en wijn ontvingen en dat daarna de ambstdragers in de halve kring dat ontvingen van de dienstdoende ouderling. De diakenen kwamen met het plan zoals we dat nu ook 2 keer gevierd hebben om eerst op het liturgisch centrum brood en wijn te ontvangen en daarmee de gemeente in te gaan. 

We hebben inmiddels ook een keer in een 3e vorm gevierd, die veel lijkt op de 1e vorm, waarbij alle gemeenteleden langslopen en brood en wijn ontvangen. Als alle gemeenteleden ontvangen hebben, neemt de ouderling de beker over en ontvangen de dienstdoende diakenen brood van de voorganger. De laatste diaken geeft de voorganger het brood en zij ontvangen de wijn van de ouderling. 

Er zijn een aantal momenten geweest waarop gemeenteleden persoonlijk hun ideeen daarover konden uitspreken. Daar is op bescheiden wijze gebruik van gemaakt, al of niet schriftelijk. 

Na de vesper gaan we hier samen over in gesprek en kunnen ook andere elementen van de viering ter sprake komen. Ooit is afgesproken om 1 vast (gezongen) tafelgebed te gebruiken. Er zijn er natuurlijk veel meer. Is het goed om af te wisselen? 

We hebben ook een keer glutenvrij brood gebruikt. Als mensen dat moeten gebruiken is solidariteit met hen goed, maar als niemand dat nodig heeft, is het misschien ook niet nodig. 

Op grond van deze besprekingen zal de kerkenraad daarna beslissingen nemen. Die dan voor een aantal jaren gelden. 

Mocht u Bijbelse teksten daarop na willen slaan, dan kunt u bijv .hier terecht: Matteüs 26,  

Marcus 14. Marcus 6:30-44, Lucas 9:10-17 en Johannes 6:1-13. Lukas 17. 

                                                                        --------------------------
NOACH Jong met Pasen
De 40 dagentijd staat vol activiteiten in aanloop naar Pasen. Niet alleen voor de kinderen en jongeren van NOACH, maar voor iedereen!
Op een rij:

zondag 1 maart 10:00 uur
NOACH Jong voor jongeren van 4 tot 20 jaar. De kinderen worden opgehaald uit de kerk en we komen aan het eind van de dienst samen terug. Daar wordt verteld over het goede doel van de Soberheidsactie: De Speelgoedbank.
vrijdag 13 maart 14:00 - 17:00 uur
We doen mee met NL Doet bij de Speelgoedbank (Schuttenstraat 3-7) en helpen daar het speelgoed sorteren. We beginnen om 14 uur, maar als je pas later aan kunt sluiten, ben je welkom! GRAAG AANMELDEN
zondag 15 maart 10:00 uur

NOACH Jong voor jongeren van 4 tot 20 jaar. De kinderen worden opgehaald uit de kerk en we komen aan het eind van de dienst samen terug. 
zondag 15 maart 14:00 - 17:00 uur  
We draaien 'Bigfoot Junior' in NOACH Bios die leuk is voor jong en oud! Kom je met je ouders? Kom je met je kinderen? Kom je met je kleinkinderen? Kom je!? Toegang is € 3,- per persoon (incl. drinken en wat lekkers). GRAAG AANMELDEN  
zondag 22 maart 14:00 - 17:00 uur
Ben jij ook zo fanatiek met spelletjes? En kun je tegen je verlies? We houden een Spelletjestoernooi met een 4-op een rij wedstrijd , stoepkrijtchallenge, memory-estafette; wat we ook maar kunnen bedenken! Je betaalt maar € 1-, per spel! Er is die middag van alles te doen, te zien, te eten en te drinken. En we verloten grote prijzen, waaronder een kinderfeestje en de voetbalschoenen van Heracles-aanvoerder Tim Breukers! Durf jij de uitdaging aan? We zien je graag met vrienden, buren, familie...
zondag 5 april 10:00 uur 
NOACH Jong voor jongeren van 4 tot 20 jaar. De kinderen worden opgehaald uit de kerk en we komen aan het eind van de dienst samen terug. We doen geen traditionele Palmpaasoptocht, maar besteden zeker wel aandacht aan Palmzondag.   
zondag 12 april 10:00 uur
1e Paasdag: Sta op! Gezellig met je familie naar NOACH om een nieuw begin te vieren! Vandaag zamelen we met veel lawaai de spaardoosjes weer in.
 
De opbrengsten van NOACH Bios en het spelletjestoernooi zijn voor de Speelgoedbank.
Voor meer informatie en aanmelden: Gonneke Bennes, 0648266477, gonnekebennes@gmail.com


Zondag 1 maart: 1e zondag in de Veertigdagentijd.
De kleur wordt paars, als kleur van inkeer en bezinning. Dit is van oudsher een tijd van vasten. Ook in onze wijk worden er weer spaarbusjes uitgereikt voor de soberheidsactie.  Dit jaar is dat doel: de Speelgoedbank.Dat ook kinderen uit gezinnen waar het allemaal krapper is, toch leuk speelgoed kunnen krijgen. Met de Paasmorgendienst worden de busjes ingezameld. 

Deze dienst zal ook de jeugd weer present zijn als NOACH jong. Van harte welkom. 

De kinderen komen eerst mee naar de kerk en worden daarna door de jongeren van de jeugdkerk opgehaald. Zij schrijven daar gedachten over de Stille Week en Pasen. 

Zij gaan uit van het landelijke thema voor deze tijd: Sta op.

We lezen in de kerk over de roeping van Mozes: Exodus 3:1-18 en Matteüs 4:1-11.Liturgisch bloemstuk
In de 40-dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en gaan we op weg naar Pasen, het feest van de opstanding.
Jezus riep:’Sta op!’tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht.
In de schikkingen die we gaan maken volgen we de verhalen die aangegeven staan.
Vandaag zien we Jezus  in de woestijn, uitgebeeld met een witte bloem.
Een eenzame plek waar Hij op de proef gesteld wordt, maar Jezus laat zich niet verleiden.
Daarom kan dit verhaal ook  ons tot steun zijn, om op te staan en door  te gaan op onze weg.
 
---------------------------------------------------------------
 
 
Facebook
Hier gaat u naar de facebook pagina van NOACH
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier (21:00)
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
Meet and Eat met vluchtelingen    
 
Een goed verhaal - Jaarthema 2019-2020
meer
 
Wijknieuws

  meer
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
Oud papier Actie
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.