PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
ORGANISATIE ORGANISATIEKerkdienst/kerkgebouw:
Onze wijkgemeente houdt de wekelijkse kerkdienst in de kerkzaal NOACH in het wijkcentrum De Schelf, Binnenhof 51, 7608 KH, tel. 871908.
Elke zondag aanvang 10.00 uur.
De diensten zijn (ook achteraf) te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl

Jeugdkerk:
1e en 3e zondag van de maand voor jongeren vanaf 12 jaar, aanvang 10.00 uur, in een zaal van het wijkcentrum.
Contactpersoon: Mevr. Gonneke Bennes, De Vink 8, 7609 LV, tel. 06-48266477, e-mail:

Zondagsbrief:
Deze informatie is wekelijks voor de kerkdienst aanwezig. Ook te vinden op: http://www.pga-noach.nl
Opmaak:

Wijkpredikant NOACH:
Ds. D.J. (Dick) van Bart, Heijen 15, 7608 NE, tel. 473273, 

Pastoraal werkster NOACH
Mevr. Tieska Knotter, Der Boede 2, 7608LL. tel. 861589

Pastorale taakverdeling.
De taakverdeling van het pastoraal werk is als volgt:

  • Mevr. Helene Westerik voor de mensen boven de 75 jaar in de Bleek en in de wijken Haghoek, Rosarium en Sluitersveld van NOACH
  • Mevr. Da. Monica Schwarz is voor de mensen onder de 75 jaar in de Bleek
  • Mevr. Tieska Knotter - dit wordt nog bekendgemaakt
  • Dhr. Ds. Dick van Bart voor alle mensen onder de 75 jaar in NOACH en de mensen boven de 75 jaar in de Schelfhorst en Markgraven

Bij ziekenhuisopname vragen we u ook de desbetreffende pastor in te lichten, volgens bovenstaande verdeling.

Jeugdouderlingen:
Dhr. Theo Bennes, Karelia 112, e-mail:  06 5026 7993
Mevr. Gonneke Bennes, De Vink 8, e-mail: , tel. 06 48 266 477

Kostersgroep:
Coördinatie: Mevr. Susan van Harlingen-Vriesema, Hackfort 15, 7608 MK, tel. 492414 of 06-10319096, e-mail adres:

Organist:
Dhr. Jos Keijzer, Vloedbeldlaan 29, 7602 TN, tel. 865084, e-mail adres: 

Kerkenraad:
Voorzitter: Dhr. Rob Franken, Biesterweg 43, 7608 RN  Almelo, tel. (0546) 871767, e-mail adres:
Scriba kerkenraad: Dhr. Sander en Mevr. Marjan Smits, Mensinge  13, 7608 AT Almelo, tel. (0546) 491345, e-mail adres:

Diaconie:
Voorzitterschap:
Dhr. Hermans Voortman, 

Wijkcollege van kerkrentmeesters:
Dhr. Bert Haakmeester, Radboud 8, 7608 JK, tel. 864605
Dhr. Dick van Harlingen, Hackfort 15, 7608 MK, tel. 492414, e-mail adres:

Beheer wijkkas:
Penningmeester: Dhr. Dick van Harlingen, Hackfort 15, 7608 MK, tel. 492414;
Bankrekeningnummer wijkkas NOACH: NL73RABO0301343403

Ledenadministratie:
Dhr. Klaas Dalmeijer, Martenastate 9, 7608 XT, tel. 867455, e-mail adres:

Internet NOACH: http://www.pga-noach.nl/

  • beheer zondagsbrief en wijknieuws website: Dhr. Wim Kunst, Heslingahuis 23, 7608 HR Almelo, tel. 868334, e-mail:
  • overig beheer website: Dhr. A.L.Bruijn, Borg Ewsum 45, 7608GD Almelo, e-mail:
Oud papiergroep:
Dhr. Dick van Harlingen, Hackfort 15, 7608 MK, tel. 492414, e-mail adres:

Autokerkgang:
Dhr. Sander Veenstra, Rustweg 119, 7608 RM, tel. 862908, e-mail:

Verjaardagsfonds:
verjaardagsfonds sectie 6 t/m 11:
Mevr. Elly Hammink, e-mail adres: tel. 861023
verjaardagsfonds sectie 1 t/m 5:
Mevr Anneke Koster, e-mai adres: 

Beamteam:
Dhr. Andre Bruijn, e-mail adres: 

Website beheer:
beheer zondagsbrief en wijknieuws website: Dhr. Wim Kunst, Heslingahuis 23, 7608 HR Almelo, tel. 868334, e-mail:
overig beheer website: Dhr. A.L.Bruijn, Borg Ewsum 45, 7608GD Almelo, tel. 863981, e-mail:

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Almelo:
Kerkplein 3, 7607 BT, tel. 456744
openingstijden: ma/wo/vr  van 10-12 uur


 

terug
 
 

Inloggen


Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Actueel:
Aanstaande Zondag   Zondagsbrief 
Beleidsplan
Muziek in NOACH
Meet and Eat met vluchtelingen    Kerkbalans-uitslag
 
Een goed verhaal - Jaarthema 2019-2020
meer
 
Wijknieuws
meer
 
Facebook
Hier gaat u naar de facebook pagina van NOACH
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Elke eerste zondag
meer
 
Oud papier / Nieuwe plek
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.