PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Brief naar Sint Jozef_ Brief naar Sint Jozef_

Kerkenraad Protestantse Gemeente Almelo, Wijkgemeente NOACH,
R. Ch. Franken, preses
p/a
 
Aan:
Parochiebestuur St. Joris
t.a.v. dhr. A.J.B. Elfrink, secretaris

 
Almelo, 19 mei 2016
 
Zeer geachte leden van het Parochiebestuur, zeer geachte heer Elfrink,
 
Namens de gemeente NOACH wil ik bij gelegenheid van dit schrijven graag een punt van nadere samenwerking en afstemming voorleggen aan uw Parochiebestuur. Dit punt is voortgekomen uit een evaluatie welke wij hebben gehouden naar aanleiding van de vorige oecumenische viering in uw St.-Jozef kerk. Deze viering kende een matige belangstelling ook aan onze zijde maar wel nadrukkelijk vanuit uw parochie. Enkele parochianen gaven aan dat dat mogelijk veroorzaakt is geworden doordat de mis op zaterdagavond op gewone tijd en wijze plaatsvond. Wij treden natuurlijk niet in uw verantwoordelijkheid maar het zou voor het statuut van oecumenische viering wellicht een aanbeveling kunnen zijn om in dat weekend een enkele dienst te hebben zodat we ons maximaal kunnen richten op de oecumenische opdracht van onze beide kerken.
 
Maar in het gevoerde gesprek over deze viering kwam nog een andere, diepliggende wens naar boven. En dat is de gemeenschappelijke viering van de heilige Eucharistie en het heilig Avondmaal. Veel van onze gemeenteleden pleiten vurig voor die mogelijkheid en onze kerkenraad schaart zich daar volmondig achter. Wat zou het mooi zijn als we onze oecumenische diensten zouden kunnen verrijken en voltooien met een gezamenlijke viering van Eucharistie en Avondmaal. Natuurlijk kennen we de dogmatisch-theologische verschillen tussen onze kerken op dit punt. Maar wij menen dat uw parochianen en onze gemeenteleden meer gericht zijn op de overeenkomsten en de gezamenlijke opdrachten. De bron van de maaltijd des Heren zoals dat vanuit de Bijbel tot ons komt, hebben wij gemeenschappelijk. Wat ons bindt mag meer centraal staan dan wat ons (nu nog) scheidt. Laat ons als broeders en zusters in Christus elkaar de hand, de hostie, het brood en de wijn aanreiken naar de bekende woorden, “Geloof, Hoop en Liefde, deze drie maar de meeste daarvan is de Liefde”
 
Deze vraag leggen wij u voor en we zouden het fijn vinden als we samen tot overleg zouden kunnen komen over dit onderwerp.
 
In afwachting van uw reactie, tekenen wij
Met een liefdevolle groet,
 
Namens de Wijkgemeente NOACH,
 

 
 

Inloggen


Actueel:
Zondagsbrief 
De Schelf 2.0   
 
SamenLoop voor Hoop


10 en 11 juni
lees meer
 
Wijknieuws
meer
 
Deel je leven - Jaarthema 2016-2017
meer
 
NOACH kerkdiensten op internet
Nieuw: Live nu met bea-merpresentatie. Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor
op het bovenstaande logo
of klik hier
meer
 
RvK Brochure Najaar 2016
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Oud papier / Nieuwe plek
meer
 
Opmaak Zondagsbrief 2017
meer
 
De andere PGA-wijken
 
Elke eerste zondag
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.